Gillian R. Godtfredsen – healer med visjoner

Av Oddrun-Helen Berntsen, journalist
Publisert: 04.11.2009
Gillian R. Godtfredsen


”Hjelp til selvhjelp er den beste hjelpen man kan få”. Med dette mottoet har Gillian R. Godtfredsen grunnlagt en healerskole, hvor struktur, positive prosesser og livskvalitet er del av utdanningen.


Veien blir til..
Ville ha healing
Healerskole
Healing på arbeidsplasser
Mestringsverktøy for barn
Rydde opp i bransjen
Nye prosjekter


Gillian R. Godtfredsen ble født i Nord-England. Hun vokste opp i industribyen Sheffield, men oppdaget fort at hun hadde evner som gikk langt forbi industriarbeid.

-Jeg merket tidlig at jeg hadde healerevner. Men jeg må si at jeg brukte disse evnene mer ubevisst enn bevisst for det var så naturlig for meg. Da jeg var liten, lekte jeg faktisk healer. Det var først da jeg ble noe eldre at jeg forsto at dette ikke nødvendigvis var noe som ble regnet som vanlig, minnes Gillian.
Dette fikk hun erfare da hun senere var elev ved Oslo Fransk Kosmetologskole. Som en del av utdanningen, lærte hun aromaterapi og fikk øve seg på klienter.

-Da jeg masserte klientene, kom kraften fra hendene mine for fullt. Det var ikke bare jeg selv som merket det. Selv om vi var flere elever som var under utdanning, var det meg klientene spurte etter. De kjente nok og forsto at det var noe mer enn hudpleie og massasje jeg holdt på med, forteller Gillian.

Veien blir til..
Sheffield-kvinnen kom først til Norge i 1977. Da var hun spede 23 år, og skulle egentlig bare være på ferie. Men hun var forelsket i en nordmann, og dermed ble det bestemt at hun skulle flytte til landet for et års tid. Til å begynne med var det langt fra tankene hennes å jobbe med healing.

Hun fikk seg en toppjobb i den engelske ambassaden, og senere utdannet hun seg innen hudpleie. Forelskelsen førte til ekteskap, som også ble et partnerskap i næringslivet. Gillian og ektemannen jobbet sammen i 14 år, men i løpet av denne tiden, studerte hun fotsoneterapi og homøopati. Ektemannen hennes likte ikke dette noe særlig, han foretrakk at Gillian holdt seg til næringslivet, da det var der pengene lå.

Gillian forsøkte en stund å balansere sine egne ønsker og samtidig fortsette i næringslivet. Mest av alt, ønsket hun å jobbe med det alternative. Da hun ble skilt sent på 80-tallet, satt hun i en presset økonomisk situasjon som tvang henne inn i jobber hvor hun ikke fikk utviklet sin spiritualitet. Først prøvde hun seg på agenturvirksomhet for motevarer, men det tok ikke lang tid før hun mistrivdes. Deretter fikk hun seg jobb som tolk for politiet og rettsvesenet.

Ville ha healing
Jobben som tolk gjorde Gillian så godt at den nesten slukte all hennes tid. Oftere enn hun satte pris på, måtte hun møte i rettslokaler og være tolk, og til slutt måtte hun revurdere situasjonen.

-Hvis jeg skulle klare å holde healingen og spiritualiteten min ved like, måtte jeg jobbe mindre som tolk. Jeg var alene med tre barn, og måtte naturligvis sørge for mat, klær og husly. Derfor satte jeg meg ned og regnet over hvor mye jeg måtte ha for at jeg og barna skulle klare oss. Deretter reduserte jeg tolk-stillingen min så mye som mulig for å kunne jobbe med healing igjen, sier hun.

Og slik ble det. Gillian begynte å ta på seg healerarbeid uten å ta betaling for det. Hun oppsøkte steder hvor hennes evner kunne være til hjelp, noe som ledet henne til å jobbe ved sykehjem. Det var egentlig hudpleie og massasje beboerne skulle få. Det var likevel noe annet beboerne etter hvert ba om.

-Da jeg kom for å stelle dem, ba de alltid pent om å få noe av ”det andre. ” Med dette mente de selvfølgelig healing. Det var fantastisk å kunne gi dem det, og de var så utrolig takknemlige, sier Gillian varmt.

Healerskole
Jungeltelegrafen begynte å gå. Gillian fikk stadig lenger liste over mennesker som søkte hennes hjelp, men hun strevde da hun ikke tjente penger på dette. På samme tid startet hun opp healingsirkler. De ble så populære at hun kom på å lage healingkurs av dem. Dermed kunne hun også få litt inntekt av healingen. Healingkursene ” Egne evner ” så dermed dagens lys i 1990, og igjen kunne Gillian konstantere at snøballen rullet seg større. Hun fikk beskjed i en åpenbaring at hun ville nå langt innen healing, men hun skjønte at rent praktisk sett måtte hun ha et verktøy for å kunne gjennomføre visjonene sine. Gillian begynte også å arbeide med NLP (nevro lingvistisk programmering), noe som skulle bety mye for hennes arbeid med det spirituelle. I 1995 kom hun hjem fra et kurs i USA, og da begynte tanken om en healerskole å ta form.

-Jeg ”lastet ” ned og skapte skolen i mitt eget sinn. Så utformet jeg en plan og en strategi og ga disse planene all min fokus og energi. For slik er skaperprosessen; Man jobber med en tanke, noe som gir oss følelser, som igjen gir handlekraft til å matrealisere seg til noe konkret. Jeg hadde enorme mengder energi å gi til dette konseptet. Jeg føler denne skolen er viktig for framtidige generasjoner, sier Gillian bestemt.

Healing på arbeidsplasser
Så var The Paradigm Acadamy for Holistic Studies et faktum. Rundt 1000 elever har så langt gått i lære, 1000 mennesker som har fått kunnskap om mestring og selvhjelpsteknikker.

-Flere av elevene mine har fått innpass på arbeidsplasser hvor de har fått egne kontorer. Dette er så flott! Å få healere inn på en arbeidsplass betyr både nedgang i sykefravær og bedre verdier i arbeidsmiljøet, meddeler Gillian.

Blant hennes elever er det mange som er høyt utdannede, deriblant leger, sykepleiere, psykiatere, farmasøyter, veterinærer, psykologer, psykiatriske hjelpepleiere og advokater. Alle kommer med samme tanke; de føler at deres egne utdanninger ” mangler noe,” et behov som fylles ved healerskolen.

Mestringsverktøy for barn
Gillian er opptatt av barn og at de skal få mulighet til å utvikle seg i riktig retning. Allerede nå holder healerskolen kurs for de minste, ” Paradigm future”, hvor barna kan lære seg kjerneverdier og hvordan de skal beskytte seg mot bombarderingen av informasjon de utsettes for til daglig. Om Gillian har et ønske for framtiden, så er det å la barn få ta del i mestrings- og selvhjelpsteknikker.

-Jeg skulle ønske NLP var inne i skolesystemet, for på kursene mine sier de fleste voksne at ” dette burde de ha lært for lenge siden. ” Barn er åpne og kloke. Jeg pleier å sammenligne dem med diamanter. Disse diamantene skal ikke tilsmusses, men være polerte, de skal skinne og stråle. Det greier barn om de tidlig lærer å mestre livet med enkle verktøy fra healingens verden, mener Gillian.

Rydde opp i bransjen
Gillian har lagt merke til de siste årenes utvikling og holdningsendring til alternative behandlingsmetoder. Dette både gleder og bekymrer henne.

-Det er mer åpenhet omkring det alternative, og mer aksept. Og vi har jo også fått et alternativt register. Det har skjedd mye oppvåkning for vår bransje. Nå er det alternativmesser i hver eneste by i Norge, og det har oppstått en motepreget interesse. Det er bra, men det som er mindre bra, er at det hele er uregulert. Vi må ha struktur og opprydning i bransjen – noe bransjen må gjøre selv hvis vi vil ha respekt, konstanterer Gillian. Hun fremhever at flere mennesker har utpreget seg med tanke på å fremheve og menneskeliggjøre den alternative verden.

-Snåsamannen og Prinsesse Märtha Louise har hjulpet til med å bidra til et positivt fokus, påpeker Gillian, som selv har bidratt mer enn nok til det positive fokuset.
Ikke bare har hun grunnlagt en seriøs skole, men Gillian har vært aktivt med på å starte opp Nordic Healing Association. Dette er en organisasjon for utdannede healere og helsefremmere, og hovedmålet for organisasjonen er å bygge bro mellom alternativ behandling og konvensjonell skolemedisin.

Nye prosjekter
Den engelskfødte, flotte kvinnen med det klare blikket og de varme hendene har hjulpet tusenvis av mennesker i sin karriere. Både den vanlige mann i gata og medlemmer av Europas kongehus har fått hjelp av denne vennlige healeren. Men hun har ikke tenkt å stanse nå. Hvis hun får det som hun håper på, blir The Paradigm Acadamy for Holistic Studies et universitet, tilgjengelig for alle som måtte ønske å være student.

Snart skal hun også tre inn i bokverdenen. To bøker er underveis, en Healinghåndbok og en bok om Universallovene. I tillegg skal healerskolen nå flytte inn i nye lokaler.

-Vi har nå kjøpt et næringslokale en time fra Oslo. Lokalet ligger inntil vannkanten ved en elv. Munker har visst holdt til her i sin tid, og her vil vi nå lage et spirituelt retreat senter. I nærmeste framtid har vi også planer om å inngå samarbeid med verdenskjente healere, og vi er i ferd med å sette sammen nye kurs, kan Gillian ivrig fortelle.

Gillian R. Godtfredsen skulle bli bare ett år i Norge. Det har blitt 33 år, og selv om hun fremdeles føler seg veldig engelsk, liker hun seg svært godt i Norge.
-Energiene føles sterke i dette landet. Og jeg liker det norske folket, klimaet og kulturen. Dessuten har jeg alltid hatt en følelse av å ha vært her før, og at jeg nå skal fullføre en oppgave jeg ikke fikk fullbyrdet tidligere, avslutter Gillian tankefullt.
Utdanning i healing

Ønsker du kontakt med en healer –
Finn behandler på behandler.noFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Tips en bekjent om denne siden!Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Lise Olin 19/12/2009 - 19:18

fin artikkel..jeg er en kvinne med sterke intudisjoner,sensetiv for andre sin energi.Trenger hjelp til og takkle det. Usikker på om jeg kan skrive dette her? Men gjør et forsøk.Du virker som en flott kvinne,trenger bare prate med noen...

Turid Benonisen 07/12/2009 - 00:03

Jeg møtte Gillian for første gang som foredragsholder for et kurs på Paradigm Academy, Bygdøy.
Gillian, en sterk ,god og flott kvinne, og den beste foredragsholder.Jeg minnes kursene der som en fantastisk opplevelse og jeg har vært så heldig og fått besøke det vidunderlige stedet v Randsfjorden som hun nå har i sitt eie for sitt videre arbeid, til stor hjelp for alle mennesker som kommer i kontakt med henne og hennes medhjelpere, Melinda og Oliver.
Jeg gleder meg til å møte henne igjen.

Astrid Amor 12/11/2009 - 13:37

En flott artikkel, om et viktig tema som mange er opptatt av om dagen.
Gillian er en flott og modig kvinne som lever ut sine visjoner.Hun er en forgangskvinne og et eksempel, ved å få løftet healing opp på et seriøst plan.

Doris Henriksen 08/11/2009 - 13:41

Gillian er en super veiviser for alle seriøse healere. Hun tør å vise seg fram, og er vårt største forbilde. Hun har en arbeidsmetode og en arbeidskapasitet som jeg er en stor beundrer av. Gleder meg til å følge deg framover.

Svein Kaurin 05/11/2009 - 12:53

En flott artikkel som virkelig setter Healing på kartet.
Gillian som rollemodell gir oss visshet om at det arbeides seriøst og målrettet for å få healing som et alternativ også på det vitenskapelig plan. Hun er en kraft i sitt virke og hun gjør det som alle skulle gjøre,nemlig å leve ut drømmen og misjonen, isteden for bare å ha den. Dette vil påvirke alle som ønsker å gjøre livet positivt for andre. Gratitude (takknemlighet) er det beste ordet jeg kommer på nå.
Gleder til fortsettelsen på hennes virke ....


Melinda Lamminsalo 05/11/2009 - 11:48

Fantastisk artikkel på et viktig tema! Det er mange mennesker som lærer healing og derfor er det også viktig med standarder og opprydding på dette området. Gillian har gjort en fantastisk jobb og er en fantastisk rollemodell for mange mennesker. Hun tør å stå frem for sin sak og det er en stor visjon som vil bidra til noe stort.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.