Behandler.no - Norges største oversikt

Vilhelm Schjelderup tildeles Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2006

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 08.11.2006Legen, akupunktøren, læreren og forfatteren har i 30 år vært en av våre fremste brobyggere mellom tradisjonell og og alternativ medisin. I mange kretser er han derfor kontroversiell og hans synspunkter har vakt debatt og gitt mye omtale i media.

 

-Det er brobygger jeg har forsøkt å være fra starten av mitt yrkesliv som lege. Konvensjonell medisin mener jeg har vært for sneversynte. Da jeg begynte å interessere meg for alternativ medisin slo det meg hvor fordomsfull legestanden var. Men jeg husker også positivt samarbeid med Legeforeningen, sier Vilhelm Schjelderup.

Hans synspunkter har ført til debatt og har gitt mye omtale i media. Han har opplevet å møte stor motstand og bøkene hans har blitt latterliggjort og slaktet av andre leger. Men Schjelderup er en ekte pioner som har forsket med nysgjerrighet og åpent sinn blandet med skarpt intellekt og ydmykhet ovenfor det genuine i mennesket.

Forbrukerorientert forskning
Schjelderup valgte av flere grunner å melde seg ut av legeforeningen i 1991. Han presiserer at vitenskapen må være åpen, ettersom man ikke kjenner den hele og fulle sannhet. Dagens forklaringsmodeller er også for ensidige i forhold til den moderne fysikkens oppdagelser. Han mener at forskningen må bli mer forbrukerorientert, noe som med enkle midler kan åpne for å finne ut hvilke metoder som er best for forbrukeren, og ikke bare mest lønnsom for industrien.
-I dag er det for nære bånd mellom legemiddelindustrien og forskermiljøene, og dette påvirker i hvilken retning forskningen går, sier Schjelderup.

Selv ser han seg selv som ganske tradisjonell uten de store vyene.
-Jeg har aldri hatt noen store vyer og anser meg for å være ganske tradisjonell i så måte, sier han. Vi skal forsøke å arbeide med naturen ikke erstatte den, fortsetter han. Levende vesener har høyt utviklede reguleringssystemer, som den tyske biofysikeren Fritz Popp beskriver som et levende orkester. Det er samspillet mellom de forskjellige instrumentene og dirigentens ledelse som er avgjørende (biofotonikk).

I høst er Schjelderup igjen klar med ny bok, den sjette i rekken.
-Boken er selvbiografisk, men vil også ta for seg verdenspolitiske temaer slik jeg ser det både som lege og som menneske, sier Vilhelm Schjelderup.

 


 

Vilhelm Schjelderup
Vilhelm Schjelderup er lege og akupunktør og var en av de første leger i Norge som utdannet seg til akupunktør (Nordisk akupunkturskole 1973-1976). Schjelderup har deltatt på et stort antall internasjonale kongresser i akupunktur og har presentert arbeider ved flere av disse.

 

Han har publisert flere faglige artikler i utlandet. Tok initiativ til Norske legers forening for akupunktur i 1980 og har vært foreningens formann i et par perioder. Har holdt kurs i akupunktur for norske leger. Undervist i øreakupunktur og senere ECIWO-biologi siden 1985 ved flere skoler for akupunktur og alternativ medisin.

 

Han er æresmedlem i British Medical Acupuncture Society og i Norsk Forening for Helhets-medisin.

 

Har publisert følgende bøker:
Legekunsten på nye veier, Cappelen 1974 -ny utgave 1980.
Elektromagnetismen og livet, Dreyers forlag 1987.
Nytt lys på medisinen, Cappelen 1989.
ECIWO-biologi-et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi, HøyskoleForlaget 1998
Lys som helbreder, Indre Ledelse Forlag 2004.

 

Vilhelm Schjelderup er en av pionerene innen alternativ medisin, og kanskje den viktigste brobyggeren mellom de forskjellige medisinske retningene i Norge. Gjennom sin forskning og sitt forfatterskap har han bidratt kanskje mer enn noen annen til å øke forståelsen for og anerkjennelsen av naturmedisinsk behandling. (Kilde: IRMAS)

 

Schjelderup er aktivt med i arbeidet med å etablere skolesenteret Lyceum, som åpnet april 2006. Lyceum tar sikte på å bli bli en nasjonal forskningsbasert tverrfaglig høgskole innen holistisk helsearbeid.
Klikk her for å lese nyhetsak om Lyceum

 


Fritt Helsevalg
Fritt Helsevalg (FHV) er Norges forbrukerorganisasjon for helsefrihet og alternativ behandling. FHV arbeider for forbrukernes rett til aksept for og økonomisk støtte til alternativ medisin innenfor rammen av det offentlige helsetilbudet. FHV inngår i den internasjonale paraplyorganisasjonen Alliance for Natural Health og arbeider bl.a. mot EUs mange direktiver til begrensning av naturbaserte preparater, dietter og behandlingsformer.
Fritt Helsevalg


Overrekkelse
Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er en utmerkelse som tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne.

Årets pris overrekkes torsdag 9. november kl. 17-19 der prisvinneren vil holde det populærvitenskapelige Brobyggerforedraget.
LYCEUM (Sjømannskolen), torsdag 9.november kl. 17-19
Åpent for alle.

 

Relaterte saker
Vilhelm Schjelderup med ny brannfakkel - september 2004Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.