Behandler.no - Norges største oversikt

Den spirituelle skolen

Av Oddrun-Helen Berntsen, journalist
Publisert: 29.01.2010Portrett

Et skjebnemøte i 1979 førte både til ekteskap og en felles åndelig vei for ekteparet Lisbeth Lind og Øivinn Øi. De ble gründere for ArunA-Akademiet, en spirituell psykoterapiskole hvor menneskeverd, intuisjon og indre visdom står på timeplanen.

Menneskelig erfaring
Skjebnemøtet
Åndelige øyeblikk
Magiske drømmer
Feminin bevissthet
Samfunnsdebatt
Ønsker flere menn
Viktige åndedrag
Mer menneskelighet-ArunA skal være et verksted hvor folk legger inn alle hemmeligheter, skjulte sider og livskrefter for å bli kjent med seg selv på en ny måte. Vi ønsker å hjelpe folk til å våge å gå dypere i sin egen psyke, finne sitt indre livsmønster og bli mer ekte når de går ut i verden som terapeuter eller medmennesker. Det er vårt formål, sier Øivinn Øi.

Det karismatiske paret snakker med både hodet og hjertet. Det er sjelden man møter mennesker som tør å være så direkte ved første møte. Som tør å snakke så åpenhjertig, lytte med hele seg og være varme og vennlige mot fremmede. Men det er akkurat det Lisbeth Lind og Øivinn Øi er. De er glødende engasjerte, i livet, i samfunnet og i det spirituelle. Men først og fremst er de engasjert i mennesker. Dette gjenspeiler seg i filosofien om ArunA-Akademiet.


Menneskelig erfaring
Det var på universitetet at Lisbeth Lind skjønte at hun hadde et hjerte som banket for mennesker som ikke ble sett av det store samfunnet, og at denne interessen etter hvert ledet til det som i dag er ArunA-Akademiet.


Lisbeth Lind

Lisbeth, som ble født i Bærum, startet sin utdannelse som sosialantropolog, hvorpå hun fortsatte med studier innen kriminologi, religionshistorie og sosiologi. Det var under sosiologistudiene at hun bestemte seg for å reise til Guatemala. Hun planla å ta magistergrad i sosialantropologi, hvor det var påkrevd med ett år feltarbeid i utlandet.

-Da jeg for andre gang kom tilbake fra Guatemala i 1976, føltes det umulig å gå videre med studiene. Jeg hadde hodet fullt av opplevelser og var så berørt av hvordan jeg hadde opplevd Maya-indianernes liv og virke. Det ble til at jeg reiste tilbake til Guatemala for å lage en fotoutstilling, og det var på åpningen av denne utstillingen at jeg møtte Øivinn. Dermed startet en fullstendig ny fase i livet mitt, hvor ikke teori, men den menneskelige erfaring kom til å stå i fokus, forteller Lisbeth.


Skjebnemøtet
Lisbeth får både latter og mildhet i stemmen når hun minnes den dagen hun holdt foredrag på utstillingen om Maya-indianerne i Guatemala. Det var 11.september 1979. Etter foredraget kom en høy fyr med rødlig, krøllete hår bort til henne og ville prate om foredraget.

-Da sa en stemme inni hodet mitt: ”Dette er mannen i ditt liv”. Jeg ble helt perpleks og forelsket til samme tid, mens han forsvant i folkemengden. I tiden etterpå forhørte jeg meg med alle jeg møtte om de kjente en slik høy mann med krøller. Omsider fikk jeg napp da jeg holdt et foredrag på Arkitekthøyskolen, minnes Lisbeth.


Øivinn Øi

Den høye fyren var selvfølgelig Øivinn Øi. Han hadde vokst opp nede ved sjøen på Skarpsno i Oslo. Allerede som 19-åring ble han nysgjerrig på meditasjon. Tenåringen, som til da hadde vært dypt opptatt av idrett, fiske og natur, hadde lagt transcendental meditasjon til på listen over interesser.

-Miljøet var svært åndelig rettet og jeg begynte en søken mot det guddommelige. Dette var en søken som ikke kom fra min egen familiebakgrunn, selv om jeg nå ser at min mor både var og er en meget åndelig person. Jeg hadde en utrygg barndom, min mor skilte seg da jeg var to år, så endelig fant jeg en form for trygghet i møte med meditasjonsmiljøet. Det bidro til å gjøre meg mer åpen, forteller Øivinn.
Samtidig kastet han seg over studier på Naturvern- og miljølinjen i Bø i Telemark, og tok utallige kurser innen alternativ behandling. Ernæring, soneterapi, irisanalyse og muskelkinesiologi ble studert med stor interesse.

-Sammen med en venn startet jeg den første bokkaféen i Oslo i tilknytning til Themis Forlag på Majorstua , hvor vi solgte naturmedisinsk litteratur og jeg arrangerte kurs med kursledere fra hele verden. Jeg var så uredd og engasjert at jeg gjerne kunne ha ringt paven og vært sikker på at han ville ha snakke med meg, ler Øivinn.
Men så dukket Lisbeth opp, den vakre, inspirerende feministen som snudde opp ned på ungkarstilværelsen hans.

-Før Lisbeth, var jeg mest i uforpliktende relasjoner som kom og gikk. Men da jeg møtte henne, startet alvoret. Parforholdet skulle gi meg en sjelssettende innsikt i medmenneskelighet, forteller Øivinn.


Åndelige øyeblikk
Begge to gikk i lære hos den irske healeren Bob Samuel Moore, en spirituell lærer og veileder som Øivinn snakker meget varmt om.

-Jeg følte slik glød, respekt og glede over å møte ham. Han lærte meg å jobbe med meg selv. Han har en stor plass i hjertet mitt, forteller Øivinn.
Øivinn begynte å arrangere kurs for Moore i Norge, og fra 1979 – 1986 gikk de begge i lære på hans Psykiske Center i Ringkøbing i Danmark. Inntil han en vakker dag mente at ekteparet skulle prøve seg på sine egne vinger. Han hadde ikke mer å lære dem. Da hadde både Lisbeth og Øivinn begge hatt dype åndelige opplevelser som skulle bli opptakten til ArunA-Akademiet.
-I desember 1985 fikk jeg oppleve den dimensjonen man kan kalle for Gud i mennesket. I en meditasjon ble jeg ført gjennom en svart tunnel og ut i et lys fylt av en total kjærlighet. Jeg opplevde å være hos Gud. Etterpå oppdaget jeg at Bob satt foran meg og hadde fulgt med på det hele. Han var jo klarsynt og fortalte at hele auraen min hadde tatt form av en seksstjerne. Jeg var ikke særlig gudsorientert på den tiden, så det var godt for meg at Bob etterpå kunne støtte meg i min opplevelse. For hvem er det som går ut og sier at: Hallo, jeg har vært hos Gud, smiler Lisbeth.

-På et sted i opplevelsen opplevde jeg å bli fylt av takknemlighet fra Gud over det at jeg var menneske. Det er spesielt denne oppdagelsen av likeverd mellom Gud og mennesket som ligger til grunn for InnerLife – konseptet. Lysopplevelsen knyttet meg til en ubevisst inspirasjonskilde som har gjort det mulig for meg å utvikle InnerLife-konseptet. Noen ganger føler jeg meg som en åpen bok – som om jeg bare kan hente ned informasjon fra universet selv. Det gir meg en opplevelse av at alt ved livet er intuitivt. Og jeg kjenner smerten over hvor mye kontroll samfunnet baserer seg på og hvordan det hemmer utallige mennesker fra å leve sitt liv slik de dypest sett ønsker, legger hun tankefullt til.


Magiske drømmer
Også Øivinn fikk en åpenbaring. Det var i en drøm, hvor han åpnet en skattekiste og et høyt og rungende ord ble ropt opp til ham fra bunnen av kisten. Ordet var Aruna.

-Jeg hadde en rik følelse av at noe guddommelig var til stede i denne drømmen. Jeg visste det ikke da, men i ettertid har jeg funnet ut at Aruna er navnet på et hellig fjell i Syd-India; Arunachala. Arun er også navnet til et hellig tempel i Thailand. Noe som ble ganske spesielt for meg, siden jeg har en dyp respekt for den visdom som ligger i de østlige tradisjoner, beretter Øivinn.

Da de deltok på en intuisjonskonferanse på Findhorn, kom de i prat med en irsk nonne. Hun kunne fortelle at Aruna var et keltisk ord og at det betød indre skjønnhet søker ytre skjønnhet.

I en drøm et år senere møtte Lisbeth en vis, gammel mann.
-Jeg kan huske at jeg tenkte at kanskje han kunne gi meg et endelig svar på hva ArunA betyr. Og han svarte: ArunA er den feminine siden av bevisstheten som mennesket må gjenintegrere for å bryte ned barrierene dere har satt opp mellom kjønnene og de forskjellige raser, kulturer og religioner. Da våknet antropologen i meg. Nå var det som om mitt samfunnsengasjement og den spirituelle veien faktisk kunne møtes, forteller Lisbeth.
Dermed var navnet på akademiet gitt.


Bjørk Gård i nærheten av Hamar, hvor utdanningen foregår

Feminin bevissthet
Lisbeth er kjapp til å svare når hun blir spurt om hva som er målet for ArunA-Akademiet. Med sin bakgrunn som sosialantropolog er hun svært opptatt av hva som rører seg ute i samfunnet.

-Jeg ønsker at ArunA skal bidra til at mennesker lærer å integrere sin feminine bevissthet og leve den ut i et ellers så patriarkalsk samfunn, sier hun bestemt.

En journalist mente at hun burde kalle seg spirituell feminist.
-Men jeg er ikke så glad i den slags merkelapper. Det skaper bare begrensinger, slik alle former for identitet gjør, mener hun.

Det var nettopp denne tanken som fikk henne til å skrive inn et debattinnlegg til Dagsavisen i desember 2009, hvor hun svarte på kritikken om at det er så mange flere kvinner enn menn innen alternativbevegelsen.


ArunA-Akademiet

Er grunnlagt av ekteparet Lisbeth Lind og Øivinn Øi

Det hele startet i 1984 med ArunA-senteret på Majorstua i Oslo. I 1993 flyttet ArunA til Son hvor de tilbød selvutviklingskurs og utdanning i psykisk massasje.

Fra 2002 har ArunA-Akademiet tilbudt en fireårig utdanning i spirituell terapi og livsveiledning.
Fagkonseptet kalles InnerLife, et tre trinns prinsipp basert på kroppsberøring, pust og avspenning som kombineres med følelsesforløsende terapi og spirituell innsikt og veiledning.
Her jobbes blant annet med drømmer, storytelling, traumeheling, auralesning og intuisjonstrening.

Konseptet er utarbeidet av Lisbeth Lind på bakgrunn av hennes studier av Jung og Bob Moore. Utdannelsen er lagt opp som fire ukeskurs pr. år og foregår i dag på Bjørk Gård i nærheten av Hamar.

ArunA har et terapi- og kurssenter i Oslo; Veveriet på Sagene, med åpen foredragskafe hver lørdag i tillegg til kveldskurs og terapivirksomhet. Se www.aruna.no
Samfunnsdebatt
-Jeg hadde ikke tenkt å blande meg inn i denne debatten, men til slutt fikk jeg lyst til å svare. I mer enn 3500 år har menn blitt født inn i en kultur hvor de lærer å bli krigere. Når menn fra generasjon til generasjon har lært at andre mennesker er potensielle fiender, at de kan komme til å frata ham hans ære og eiendom og at det er greit å drepe sin fiende, blir han fratatt sitt menneskeverd. Kombinert med kristendommens nedverdigende syn på kvinnen og hånet mot hennes seksualitet og klarsyn, har det hele blitt så utrolig feil.

-Når så mange kvinner trekkes mot det alternative, er det fordi de gjenkjenner den delen av deres bevissthet som i årtusener har vært undertrykket. Når menn og kvinner arbeider innenfor det alternative, er de med på å skape bevegelse i den rådende kulturen. Det er slett ikke alternativt det vi holder på med – det handler om å integrere den delen av bevisstheten som de patriarklaske religionene undertrykker både hos kvinner og menn. At så mange skammer seg over å si at de er interessert i alternative ting, bekrefter bare hvor aktiv denne undertrykkelsen fortsatt er.

-Alternativbevegelsen bringer inn den feminine og åndelige bevissthet i samfunnslagene, og dette trenger vi. Jeg tror menn er godt på vei, men at motstanden er størst hos dem fordi de er ennå mer undertrykket når det gjelder å akseptere følelser og intuisjon som redskaper til å oppdage det guddommelige i menneskets indre. Mange menn synes nok det kan være litt femi med tarotkort og engler, som jo bare er fenomener og kun et forstadium til å integrere den reelle bevissthet, sier Lisbeth.


Ønsker flere menn
Øivinn er eneste mannen som jobber ved ArunA. Og blant studentene ønsker de seg enda flere menn, da dette skaper en helt annen dynamikk. Med så mange kvinner rundt seg og fokus på feminin bevissthet, innrømmer han at det noen ganger kan være en utfordring.

-Det er ganske spesielt å samarbeide med en stab bestående bare av kvinner. Vi jobber utrolig godt sammen, men det blir jo mange følelser og kvinner har det jo med å fremsette en del påstander jeg kan være uenig i. Da holder det ikke alltid med en mannsstemme. For vi menn har jo vår måte å oppleve det alternative på og vår måte å møte den feminine bevisstheten, som mange ganger går i motsatt retning av kvinnens.

-Derfor nyter jeg når målrettede menn dukker opp på kursene våre, som våger å ta tak i sitt indre liv! Det er fortsatt ganske få menn som tør bruke sin intuisjon og innlevelse til forskjell fra beregning, og som møter andre fra den følelsesmessige og ikke den mentale siden av seg selv. Så min livsvei har nok vært å speile meg mye i det kvinnelige, siden jeg også vokste opp alene med en mor og mormor, kan Øivinn fortelle.


Viktige åndedrag
Øivinn arbeider mye med aktiv pust som et ledd i InnerLife - utdannelsen.
-Å arbeide med pusten er magisk. Hvis man for eksempel slåss med angst og frykt, kan riktig åndedrag lære folk å møte sin frykt. Når man er redd, låser åndedrettet seg og man legger lokk på redselen sin. Gjennom dypt, sirkulært åndedrett, lignende holotropisk pust, skreller du deg innover til kjernen ved å møte og takle dine skyggesider og indre smerte, beskriver Øivinn.

Han bruker vanligvis ordet ”rebirthing” om sine pustesesjoner, da han opplever at pusten er et redskap til fornyelse av bevisstheten.

-Eller kall det gjerne frigjørende åndedrett, sier han, fordi pusteøvelser kan løse opp i spenninger som har medført både psykiske og fysiske problemer.
InnerLifeTerapi handler om å endre tankemønstre og løse opp i følelsesmessige spenninger og traumer, for gjennom nøye oppbygde metoder å føre inn til Selvets bevissthet.

-InnerLife er en terapi som bringer kropp og psyke nærmere sitt eget kraftsenter, Selvet. Når Selvet settes ut i handling kommer det til uttrykk som selve menneskeverdet. Absolutt alle mennesker er født med en utrolig bagasje som handler om empati, kjærlighet og likeverd. Dog oppdras vi i vårt samfunn på en måte som undertrykker det meste av oss selv. Personlig mener jeg det har å gjøre med en religion som har feilet fullstendig når det gjelder å fatte sin leders budskap og visdom, uttaler Lisbeth.


Utdannelsen er lagt opp som fire ukeskurs pr. år

Mer menneskelighet
De to gründerne er spente på den videre utviklingen av det alternative miljøet i Norge. De håper begge at utviklingen skal gå mot utvikling av bevissthet og handle mindre om forbruk.

-Min lengsel er at stadig flere vil åpne de innvendige dørene og skape mer ærlighet og nærhet i de menneskelige relasjoner, sier Øivinn.

Lisbeth er enig. Hun synes det har blitt for mye salg av produkter på alternativmessene.
-Mindre salg av ting og tang og mer terapi og kunnskapsbasert agenda! Det ønsker jeg meg. Dessuten trenger det alternative miljøet å kommunisere mer med institusjoner og myndigheter, slik at det blir lettere å integrere all den kunnskapen som alternativbevegelsen allerede har utviklet gjennom de siste 30 årene. Det finnes så mye menneskelighet og kjærlighet i det alternative miljøet, som det er behov for overalt i samfunnet, slår hun fast.

Utdanning i InnerLife Terapi


Ønsker du behandling - InnerLife terapi
Det er mange behandlere over hele landet, utdannet ved Aruna-Akademiet, som tilbyr InnerLife terapi, InnerLife massasje og Livsveiledning.
Finn behandler - behandler.no


Mer om innleggene til Lisbeth Lind i Samfunnsdebatten
Alternativbransjen svarer på anklager


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Arnhild Eide 03/02/2010 - 10:52

Jeg går i 2.klasse på InnerLifeTerapi-utdannelsen. Det viktigste jeg har lært er å slutte å kritisere meg selv og derigjennom å ikke kritisere andre i mine tanker. Jeg er mer bevisst på hva tanke-forestillinger er og hva de gjør mot mitt indre.

Anita S Øvsthus 01/02/2010 - 19:05

Jeg går andre året på InnerLifeTerapi-utdanningen. Det viktigste jeg har lært er å akseptere smertefulle følelser istedenfor å undertrykke/legge lokk på. Og når andre vekker såre følelser, irritasjon og sinne hos meg, bunner i sider ved meg selv som jeg ikke liker eller aksepterer. Etterhvert som jeg lærer å akseptere alle mine sider, blir jeg sterkere og en bedre mor, kone, medmenneske. En varm takk til Lisbeth, Øivinn og alle på ArunA-Akademiet!

Pia Gjølstad 01/02/2010 - 13:52

InnerLife har bidratt til at jeg har våget å se etter hvem jeg egentlig er, det har resultert i at jeg føler meg nær meg selv. Det å være tilstede i mitt liv bevist.Ikke være bevist men leve bevist. Takk til Lisbeth og Øivinn for å tålmodig vise meg vei.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.