Behandler.no - Norges største oversikt

Norsk oppfinnelse med interessante forskningsresultater.

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 31.01.2005Kliniske studier viser gode resultater på en rekke av våre mest vanlige helseplager. Høyt blodtrykk og stress reduseres ved bruk av en ny norskutviklet sittepute.

Cardiotex sitteputen tar utgangspunkt i antakelsen om at elektromagnetisk stråling ”forstyrrer” de naturlige signalprosessene i kroppen, og at mange av vår tids ”moderne sykdommer” skyldes kroniske spenningstilstander i muskulaturen. Spenningen oppstår bl.a. når kroppen blir belastet med elektromagnetisk stråling over lengre tid.

Studier viser at stråling påvirker kroppen målbart og kan være en mulig årsak til en rekke sykdomstilstander. Den elektromagnetiske strålingen har en utmattende effekt på menneskekroppen og er dermed prestasjonsdempende. Andre, internasjonalt publiserte studier har vist at det blant forsøkspersoner som ble utsatt for (en vanlig dose) stråling ble funnet en økt utskillelse og tap av kreatinin. Kreatinin er bl.a. svært viktig for utvikling og vedlikehold av muskler og skjelett.

Forskning
Forskning på produktet er gjort ved
Professor dr. med. Jan Eriksen, Akershus Universitetssykehus
Professor Leiv Sandvik, Ullevål Universitetssykehus
Forsker spes. i anestesi Finn Reierstad, Medic AS

Forskningsresultatene viser betydelige forbedringer på kort tid i symptomer som f.eks. PC-brukere ofte opplever, som mentalt stress, smerter fra panne, øyne og nakke, samt økt hudirritasjon. Resultatene viser også en oppsiktsvekkende forbedring av blodsirkulasjon, senkning av høyt blodtrykk og av forhøyet hvilepuls. Det er også observert positive indikasjoner på allergi. Det planlegges derfor nå å gjennomføre kliniske studier av sitteputens effekt på dette. I høst gjøres prøvebehandlinger på folk med smerter, etter flere positive tilbakemeldinger fra brukere.

Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.