Behandler.no - Norges største oversikt

Spirituelle leger har etablert nettverk

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 08.02.2010

Holistisk tenkende leger i Danmark med interesse for alternativ behandling og komplementær medisin har dannet et eget interesse-nettverk.

Vidt spenn av overbevisning
Treghet i legekulturen
Leger som healer - siden 1988
Helsepersonell og alternativ behandling i Norge
Hengt ut i legemiljøet
Er tiden moden?


Danske leger har dannet et interesse-nettverk for leger som tenker alternativt og utover diagnoser og legemidler. Spirituelt Orienterede Læger i Danmark - SOL er et interessefellesskap innenfor feltet spiritualitet og holisme.


Vidt spenn av overbevisning
Nettverket er for alle leger som oppriktig undersøker eller ønsker å undersøke nye konsepter og muligheter innen helse, behandling, tilnærming av helhet og indre ro både for seg selv og for kienter, pårørende eller pasienter. Det er for leger som tenker: ”Det må være noe mer…”

I forhold til alternative metoder og teorier, religiøse overbevisninger og lignende forhold er ethvert medlem fritt og uavhengig og nettverkets medlemmer rommer et vidt spenn av overbevisninger i forhold til disse temaene.

Idag er det 36 medlemmer i nettverket, som ble etablert våren 2009. Medlemmene er forskjellige leger og overleger spesialisert i infeksjonsmedisin, anestesi, gynekologi, almen medisin, samfunnsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, diagnostisk radiologi osv.Audun Myskja er internasjonalt æresmedlem i nettverket.

Majoriteten av medlemmene arbeider innen det etablerte systemet, men noen få har meldt seg helt ut av en verden som de ikke finner tilstrekkelig. Medlemskap er kun for leger og tannleger og for dem som ønsker det er det mulig å være anonymt medlem. Den norske, legen Audun Myskja er internasjonalt æresmedlem i nettverket.


Treghet i legekulturen
Ifølge SOL er det i Danmark en sterk kultur innenfor legeverdenen. Dette gjør at medlemmer av den danske legestanden nyter godt av en solid støtte via denne kulturen. Dette gir på mange måter en stor trygghet og kultur for kollegialitet og pleie av interesser og spesialiteter.

Imidlertid gir gir denne sterke kulturen også utfordringer iform av meget stor treghet når det kommer til implementering av nye behandlingsmetoder til tross for omfattende ny - og gammel forskning på ikke-etablerte metoder. Kulturen rommer flere tabuer.


Leger som healer – siden 1988
Et tilsvarende nettverk, The Doctor-Healer Network – DNH, ble etablert allerede i 1988 i England i forbindelse med et seminar for leger og healere som samarbeidet. I motsetning til SOL, som kun er åpent for leger og tannleger er dette nettverket åpent for annet helsepersonell og alternative behandlere som samarbeider med helsepersonell.

DNH promoterer forskning innen energiarbeid og oppmuntrer til diskusjon, debatt og akademiske studier inenn dette feltet. Initiavtitager til DNH Daniel Benor flyttet til USA I 1997 og har fortsatt sitt arbeid der, ved å samle navn på leger som er engasjert i healing og arrangere seminarer.

Helsepersonell og alternativ behandling i Norge
I Norge er det etterhvert flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med alternativ behandling og komplementær medisin eller som samarbeider med behandlere som praktiserer alternativ behandling. Også her til lands finnes det
nettverk tilsvarende de som finnes i Danmark og England, men disse er noe smalere og mer konsentrerte.

Vi har en egen foreninger for helsepersonell som jobber med akupunktur som alternativ og kompementær behandlingsmetode; Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur, etablert i 1998 og som har ca 200 medlemmer, bestående av fysioterapeuter, manuell terapeuter, leger, sykepleiere, jordmødre, tannleger, kiropraktorer, ergoterapeuter/muskelterapeuter.

Tidligere fantes Norske Legers Forening for Akupunktur-NLFFA, en selvstendig foreningen som i 1997 ble tilknyttet Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon, (idag Norsk akupunkturforening –NAFO). Vilhelm Schjeldrup var en av de aktive i denne foreningen.

Antroposofiske leger har også sitt eget miljø. Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin – NLFAM har ca 40 medlemmer. Rundt 12-14 leger driver fulltids praksis som antroposofiske leger i Norge.

Sykepleiere i Norge som jobber for alternativ behandling har også sin egen forening. Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin, SFA har vært organisert siden 1997. Medlemmene er autoriserte sykepleiere som har utdanning i og/eller arbeider med alternative behandlingsformer og holistiske tilnærminger for å fremme menneskers helse og livskvalitet.


Hengt ut i legemiljøet
Den norske Legeforening, som ved årsskiftet hadde 26 607 medlemmer, kjenner ikke til at det finnes noen “underforening” eller spirituelt nettverk for leger som er opptatt av alternativ behandling.


Vilhelm Schjelderup håpet å få i gang en vitenskapelig debatt om alternativ behandling.

Hvor høy takhøyden i Legeforeningen for tiden er iforhold til å engasjere seg i alternativ behandling vites ikke, men det er å håpe at det har skjedd en holdningsendring. En av dem som har opplevet fordommer er legen Vilhelm Schjelderup, som allerede i 1974 ga ut boken ”Legekunsten på nye veier”, hvor han argumenterer for at alternative behandlingsmetoder ikke nødvendigvis strider mot vårt naturvitenskapelige verdensbilde.

Schjelderup håpet å få i gang en vitenskapelig debatt om alternativ behandling og komplementær medisin, men han lyktes ikke, og boken ble ikke tatt godt imot. Den ble slaktet av professor Kaada i Tidsskrift for Den norske legeforening med kritikk av Cappelens forlag for å ha gitt den ut

Boken ”Nytt lys på medisinen”, som ha ga ut i 1989 ble heller ikke godt mottatt og Schjelderup opplevet å bli kalt ”en kjetter i norsk medisin og en falsk profet” i det samme legetidsskriftet.


Er tiden moden?
I et intervju med alternativ.no oktober 2009 forteller Schjelderup om hvordan han opplevet situasjonen:
-Det var et klart signal til andre leger om ikke å ta meg alvorlig. Jeg reagerte med å melde meg ut av Den norske legeforening året etter. Det jeg ønsket med bøkene, var å skape debatt omkring ulike typer medisinske behandlinger. Men på det tidspunktet, var det umulig.

Kanskje tiden er mer moden nå i legemiljøet for å inkludere flere holdninger til helse og behandling enn de som har dominert i det etablerte selskap?Relaterte linker:
Spirituelt Orienterede Læger I Danmark –SOL
The Doctor-Healer Network – DNH

Den norske, legen Audun Myskja
er internasjonalt æresmedlem i Spirituelt Orienterede Læger I Danmark.
Møt Audun Myskja - den musikalske legen

Vilhelm Schjelderup – en av Norges mest markante og omtalte leger
-Jeg følte tidlig at noe sviktet med vitenskapen i legestudiet, sier mannen som utrettelig har jobbet for bedre forståelse og dialog mellom konvensjonell medisin og alternativ behandling.
Les hele saken på alternativ.no


Relaterte saker:

Legestudenter ønsker mer fokus på alternativ behandling.
Helsefagstudenter i Norge etablerer forening for alternativ behandling. Foreningen skal jobbe for at helsepersonell får økt kunnskap om alternativ behandling.

Sykepleiere for alternativ behandling
Sykepleiere i både Norge og Danmark har organisert seg for å fremme arbeid med alternativ behandling.

Send fastlegen på kurs om alternativ behandling
Leger og sykepleiere tilbys kurs om komplementær og alternativ behandling. Kursene er godkjent som etterutdanning.

Finn behandler – behandler.no
Her finner du leger, sykepleiere og andre med og uten helsefaglig bakgrunn, som jobber med alternativ behandling.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


anonymlege 31/08/2012 - 13:44

veldig spennende. på universitetet jeg gikk ble vi matet med negative holdninger til alernativ medisin. desverre. begrepet "alteraniv medisin" rommer jo ufattelig mange forskjellige tilnærmingsmetoder til sykdom. det er klart det finnes alternative behandlere som villeder syke, desperate mennesker,men man ser jo at alternative behandlingsformer ser ut til å fungere i forskjellige situasjoner. desverre opplever jeg at det er stor mobbekultur i legestanden mot leger som er nyskjerrig på dette feltet, jeg har derfor stor respekt for leger som tørr å stå frem.vi blir nok flere:)

Per Kjell Levang 27/03/2010 - 19:31

Jeg har fått innvendig føflekkreft som heter melanon melanin,er der noen som kan hjelpe meg å få kontakt med noen som kan hjelpe meg med alternativ medisin for dette?

Kaare S. Halvorsen 23/02/2010 - 18:24

Det burde ha skjedd tidligere. Helsesystemet og holdningene blant de fleste leger er for sært og gammeldags!

E. Muller 09/02/2010 - 20:38

Dette er meget bra. Det er virkelig på tide at dette skjer. Mange liv kan reddes ved et slik tiltak. Det ma også stillles spørsmål ved alle vaksinene man gir våre barn. Rent vann og sunn mat er det de trenger. Ikke vaksiner.

Kjersti Ones 09/02/2010 - 18:52

Viktig!!!,sykdom er både fysisk psykisk åndelig og sjelelig forankret. Alle delene må ivaretas skal vi bli friske. VELKOMMEN :)

K. H. Grongstad 09/02/2010 - 13:30

Jeg håper det kommer for og bli. Stå på. Jeg vet det hjelper.

Asdis Adalsteinddottir 09/02/2010 - 08:55

Fantastisk! Legene som har opnet opp.. tenker alternativt, kunne jobbet døgnet runt så poppulare er de hos folket. Dette har jeg virkelig savnet...Jeg går til lege som ikke virker alternativ vorfor? fordi jeg for time når jeg trenger det, det er frykteli lang ventetid hos de andre...Se og vokn opp så fort som mulig leger, barna våres trenger dere, vi kan ikke bare proppe dem fulle av medisiner lenger dere har jo lært hva det fører til på lengre sikt, for noen skal enda mindre til. Husk stenge den åndlig delen av oss ute, mangler det noe, kanske føler vi at vi ikke er ett helt menneske uten å være klar over det? vi merker bare det mangler noe. Psykiske Problemer??? kanske hvem vet, ikke er jeg lege:) Stå på ikke la frykten ta over, dere leger blir ikke mobbet ikke i dag husk ikke lov å mobbe :) Vi mennesker er ofte redde for det ukjente. Er veldig enkel i min tankegang trudde altid vi utviklet oss med å titte bakom, Det er plass til alle typer Leger alternative som mange av oss savner og også de andre som ikke ønsker å være der. Stååå pååå

Uwe Wrang 08/02/2010 - 20:14

Det var den bedste nyhed på længe,alternativ har flere år på bagen som skolemedisin, så nu kan vi forhåbentlig få slut på skidtkastingen.
Velkommen

Anne Nygård 08/02/2010 - 20:06

Jippi!!!!! Har stor tru på dette!!!stå på!Veit at det hjelper;-)

Anne Ø. Mikkelsen 08/02/2010 - 20:02

Flott! Velkommen og bare stå på! Dette kommer for å bli:)


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.