Behandler.no - Norges største oversikt

Alvorlige syke blir friske med alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 07.02.2007Ved NAFKAM har man registrert uvanlige sykdomshistorier ved bruk av alternativ behandling. Hva vi kan bruke disse historiene til skal det nå forskes videre på.

Ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin, NAFKAM Universitetet i Tromsø, begynte de i 2002 arbeidet med å etablere et register for pasientopplevde eksepsjonelle sykdomsforløp og medisinsk vurderte eksepsjonelle sykdomsforløp.

 

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF hadde ved utgangen av 2006 registrert 118 sykdomshistorier eller Eksepsjonelle sykdomsforløp, ESF - 99 fra Norge og 19 fra Danmark, som pasientene har opplevd som uvanlige.

 

Hva kan dette registeret brukes til
-Registeret kan brukes til å innsamle pasienters kunnskaper om uvanlige sykdomsforløp som de selv definerer som eksepsjonelle, deres erfaringer med behandlingssystemer og deres ønsker til behandlinger, behandlingskombinasjoner, behandlere og behandlingsresultater, sier Laila Launsø, seniorforsker og projektleder ved NAFKAM til alternativ.no

 

-Vi ser registret som et viktig forum for nettopp denne innsamlingen og videre formidling av pasienters kunnskaper. De medisinske vurderinger som gjennomføres kan gi nye kunnskaper om det alternative og skolemedisinske felt. Videre kan registeret brukes som database for forskere, som ønsker å forske innenfor feltet “eksepsjonelle sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling”, sier Launsø.

De fleste uvanlige sykdomshistoriene kommer fra pasienter med kreft, MS, multippel sclerose og kronisk utmattelsessyndrom. I tillegg finner man amalgamlidelser og astma /allergi. Behandlingsmetodene som er mest brukt er akupunktur, kostholdsveiledning, soneterapi, massasje/aromaterapi og healing.

Alle deltagere i prosjektet, bortsett fra en, har opplevd å bli friske eller friskere etter alternativ behandling.

 

Internasjonalt samarbeid
Omkring prosjektet er det et internasjonalt samarbeid og flere forskningsprosjekter er igangsatt.

 

-Der har vært stor interesse og støtte fra de pasientforeningene vi har samarbeidet med, fra media og forskere, nasjonalt og internasjonalt til etablering av “Register for Sykdomsforløp”, ifølge Laila Launsø.

Og ikke minst har det vært og er stor interesse fra pasientene selv.

-Registeret er selvrekrutterende, og uten pasientenes interesse og initiativ hadde vi ikke kommet noen vei. RESF ble i sin tid opprettet fordi pasienter kontaktet sentrale helsepolitikere og NAFKAM med sine interessante historier, sier forsker ved NAFKAM Anita Salamonsen til alternativ.no

 

Det samarbeides med pasientforeninger, som Norges Astma- og Allergiforbund, MS-forbundet, Norge, Kreftforeningen, Norge, Kræftens Bekæmpelse, Danmark, Scleroseforeningen, Danmark. Det jobbes også med formidling i form av artikler, undervisning, foredrag, møter, symposium og seminar og kontakt med media.

 

Forskning som springer ut fra prosjektet
Der er satt i gang tre forskningsprosjekter i forhold til ESF med forskere fra Norge, Danmark og Sverige:

 

“Pasienten mellom ulike medisinske systemer”, Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi.

 

“Patienters oppfattelse af årsag til sygdom og veje til helbredelse”, Universitetscenter, Roskilde, Danmark.

 

“En explorativ studie av exceptionella sjukdomsförlopp i samband med svenska cancerpatienters användane av komplementära och alternativa terapier”, Karolinska Institutet, Sverige.

 

Doktorgradsprosjekt
Det norske prosjektet “Pasienten mellom ulike medisinske systemer” skal beskrive og analysere pasienter med uvanlige sykdomsforløp sine valg og erfaringer i deres situasjon mellom ulike behandlingssystemer.

 

Prosjektansvarlig er Anita Salamonsen, som er sosiolog og ansatt som forsker ved NAFKAM. Hennes arbeid er et doktorgradsprosjekt i perioden 2005-2009 ved NAFKAM og Institutt for sosiologi ved Universitetet i Tromsø.

 

Et av formålene med prosjektet er å studere hva som gjør at pasienter opplever sine sykdomsforløp etter

bruk av alternativ behandling som eksepsjonelle.

 

Hvem er pasientene med uvanlige sykdomsforløp?
Hvilke erfaringer har de gjort i sine sykdomsforløp?
Hvilke konsekvenser har disse erfaringene?
Hva kan leger og alternative behandlere lære av disse pasienterfaringene?

 

Bedre forståelse av sykdomsforløp
Dette doktorgradsprosjektet kan supplere de medisinske vurderingene ved at de uvanlige sykdomsforløpene beskrives og forstås ut fra pasientens perspektiv og et sosiologisk perspektiv.

 

Prosjektet kan bidra med kunnskap basert på brukere om kombinasjon av behandlingssystemer og erstatning av etablert medisinsk behandling. Prosjektet kan også bidra med kunnskap omkring sammenhengen rundt uvanlige sykdomsforløp og pasientens situasjon.

 

En pasient beskriver i intervju sin posisjon mellom ulike behandlingssystemer slik:

 

“… Legen spurte meg hva jeg hadde gjort om natta siden blodverdiene mine var uforståelig mye bedre. Hva kunne jeg svare? Kom hun til å forstå meg hvis jeg fortalte hva som hadde skjedd i løpet av de siste to døgnene?

 

Nei, hvordan skulle hun det? Hun var skolemedisiner og stolte nok bare på det som kunne måles og forklares innenfor rammen av sitt medisinsk-faglige verdensbilde …’

 

Kilde:

NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin

Raporten: Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin – Eksepsjonelle Sykdomsforløp i Skandinavia, Registrering og forskning, Rapport 2006.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.