Behandler.no - Norges største oversikt

Andreas N. Bjørndal er en ildsjel innen både norsk og internasjonal alternativ behandling

Av Oddrun-Helen Berntsen, journalist
Publisert: 25.03.2010Portrett

Andreas Bjørndal har et stor engasjement for alternativ behandling og har gjort store bidrag for bransjen.

Hans innsats på sitt fagfelt, har resultert i alt fra nye lover og arbeidsmetoder, til klinikker og fagekspertise.


Tidlig interesse
Ble rektor
Drømmen som brast
Eldgamle kulturer
Internasjonalt matematisk konsept
Store verv
Positive forandringer


-Jeg er oppvokst i Oslo og Spania, forteller Anders N. Bjørndal, en av de mest anerkjente homeopater vi har i Norge. Han har sågar fått et godt kjent navn utenfor landets grenser, og har høstet mang en hederlig omtale for sitt arbeide og utvikling av fagekspertise innen alternativ medisin.

Med glødende engasjement og solid faglig bakgrunn, har han også bidratt til viktige lovendringer for alternative behandlere, og med sin sterke interesse for kabbalah og urgamle kulturer, har han utviklet hensiktsmessige verktøy som kan brukes i både privat og yrkesmessig sammenheng. Han er en uvanlig mann med en uvanlig evne til å gå dypere i alt han finner av interesse, noe som har gitt seg utslag i en lang og spennende karriere.


Tidlig interesse
Andreas hadde kunstnerforeldre som reiste mye, og han vokste opp i både Menorca, Oslo og Sigdal i Buskerud. Han bemerker at han hadde nesten 20 forskjellige adresser før han var tyve år. I dag bor han på Nesodden, og han er gift og har fire barn. Det er over 30 år siden Andreas Bjørndal startet sin karriere innen alternativ behandling. Men i løpet av samtalen, kommer det tydelig fram at karrieren hans faktisk startet enda tidligere enn det.

-Før jeg begynte på skolen, blandet jeg all slags krydder og håpet at det skulle skje noe med blandingene. Jeg satte blandingene i sola og i skyggen for å se om det fikk noen annerledes effekt. Jeg hadde nok en sterk oppdagertrang, minnes han.

Han husker at hans mor ble opptatt av alternative emner og studerte alt fra astrologi til Marcello Haugen, og på tross av at Andreas bare var barneskole-elev, viste han stor interesse for de samme emnene. Da han gikk på ungdomsskolen, kom hans mor hjem fra en tur til England. Med seg i kofferten, hadde hun bøker om soneterapi.

-Jeg kastet meg over bøkene, og da jeg hadde lest dem, begynte jeg å gi mine med-elever behandling. Slik lærte jeg meg soneterapi. Gjennom hele videregående, leste jeg alt jeg kom over av irisanalyse og kost og ernæring. Og jeg drev med både yoga og meditasjon. Jeg var nok veldig søkende ganske tidlig. Det var som om noe lå i dypet av sjelen min og ventet på å utfolde seg, forklarer han.


Ble rektor
Og utfolde seg fikk han etter hvert. Han startet på NAN (Norsk Akademi for Naturmedisin) i 1979, og 1983 var han fersk og nyutdannet homeopat. Han fikk jobb ved en klinikk på Frogner, hvor den daværende terapeuten gikk ut i svangerskapspermisjon. Andreas tok over hennes klienter og jobbet både hverdag og helg for å rekke over alle konsultasjonene. Da terapeutens svangerskapspermisjon var over, skaffet han seg kontor og praksis på egen hånd.

Han grunnla Markveien Naturmedisinske Senter. Det ble et aktivt og stort senter, og i 1987 begynte han i tillegg å undervise ved NAN. Han stod for opplæringen i mange fag, deriblant alle homeopatiske fag og orientalsk medisin og akupunktur.

I 1993, var det tid for å utvide horisonten enda mer. Andreas startet opp Skarpsnoklinikken, et større senter hvor det også var kursaktivitet. Sju år senere kjøpte han opp NAN sammen med Arve Haugen. Andreas ble undervisningsrektor og Arve Haugen ble administrasjonsrektor.


Drømmen som brast
Andreas stoppet ikke her. Et av hans viktigste mål gjennom hele karrieren, har vært å skape større og sterkere fagekspertise og praksis for alternative behandlere. Det var dette som var grunntanken da han i 2007 ville være med å opprette Lyceum. Fem skoler skulle gå sammen og danne en høyskole for integrerendemedisin, men det skulle vise seg å bli en utfordring.

-Vi ønsket å kombinere læring med turnus- og praksistjeneste. Vår skole var villig til å gi noe til fellesskapet og bidro med å gi deler av vår undervisning inn i felleskapet. De fire andre skolene var ikke innstilt på å gjøre det samme. Dermed måtte vi bære et stort økonomisk tap, for da finanskrisen kom midt oppi dette, var ikke Lyceum liv laga. Vi valgte å trekke oss ut, sier Andreas.

Han har likevel ikke gitt opp drømmen, og bærer fremdeles med seg en visjon om en høyere undervisningsenhet.


Eldgamle kulturer
Andreas N. Bjørndals navn er i Norge også knyttet til Kabbalah. Han forteller at interessen for semiotikk og bruken av tegn og symboler, også var en lidenskap som viste seg tidlig. Allerede på barneskolen begynte han å snuse på emnet.

-Jeg spekulerte på hvordan vi mennesker tenker og lager modeller. Og jeg hadde en følelse av at det var et grunnleggende alfabet bak de ulike religionene og filosofiene. På videregående førte interessen for konseptdannelse meg til å studere Jungs arketyper og tidlige kulturer, sier Andreas. Han pløyde dypere og dypere ned i gamle kulturer og oppdaget et spor, en ledetråde gjennom århundrene.

-Fra vår verden så jeg røtter til Kabbalah og videre tilbake til egyptologi, forteller han engasjert.
Dette førte til at han i en tiårsperiode arrangerte temareiser til Egypt, hvor han var reiseleder og guide, og han har holdt en rekke foredrag om egyptologi i ettertid.


Internasjonalt matematisk konsept
Andreas snakker med varme om hvor stor glede han har hatt av arketypiske systemer som kabbalah, og hvordan han bruker disse gamle systemene i praksis.

-Gamle systemer hadde en matematisk systematikk når det gjaldt konseptkategorier, det er et språk for logikk, og det er en av de tidligste former for systematiserte konsepter. Jeg har holdt mange kurs i både egyptologi, kabbalah og arketyper, men kjernen bak all virksomheten, er hovedfokuset på alfabetet bak alfabetet. Dette er grunnleggende konsepter som kan brukes til å formidle alle andre konsepter. Gjennom dette har jeg laget verktøy som kan brukes til headhunting, coaching og pasientintervjuet. Jeg har hatt stor glede av dette i min egen praksis. Når klienten snakker, hører jeg et kvalitativt språk som kommer bak alle ordene, forklarer Andreas.
Han legger til at dette er noe han lærer bort i undervisningen sin, og at hans metode i dag brukes av homeopater over hele verden.


Store verv
Han er en meget etterspurt foredragsholder både i inn og utland. Bjørndals kunnskapsnivå og engasjement har ikke gått upåaktet hen. Homepaten har i årenes løp fått en rekke høythengende verv. Han har blant annet vært med å bygge opp Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) og har også vært styreleder i denne organisasjonen. Bjørndal har i tillegg vært styreleder og grunder i International Council of Classical Homeopathy (ICCH) og European Council of Classical Homeopathy. Arbeidet han la ned for homeopatien, ble i 1997 hedret med æresmedlemskap i NHL. I tillegg har han vært med og etablert European Network for Homeopathy Educators (ENHE).

Bjørndal har for øvrig vært en viktig bidragsyter til at Norge fikk Europas første lov om alternativterapi da han har vært medlem av Aarbakke utvalget.
-Da jeg satt i Aarbakke utvalget så vi på alt innen alternativ medisin, være det seg skoler, forbund, forskning og lovverk. Dette førte til en ny lov om alternativ behandling som ble iverksatt 1. januar 2004, beretter Andreas.


Positive forandringer
Siden Andreas entret den alternative medisinske scene på begynnelsen av 80-tallet, har han sett mange og store endringer i positivt fortegn.

-I Norge er vi heldige. Alternativ behandling i Norge er på et høyt nivå. Vi er helt i teten i både Skandinavia og Europa. Nordmenn har evnen til å være dyktige på dette området, sier han. Andreas påpeker også hvor viktig rolle myndighetene har spilt de siste årene.

-Det unike med Norge er at myndighetene har gjort mye for å kvalitetssikre alternativ behandling. Det er vedtatt en registreringsordning i Brønnøysund. Ikke nok med det, men vi har NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) ved universitetet i Tromsø, som er en av verdens fem mest anerkjente og aktive forskningssenter på alternativ medisin. Og så er det SABORG, en paraplyforening som samler det alternative miljøet inn mot myndighetsområdet.

-Norske myndigheter har sett at alternativ behandling har vokst enormt. For tredve år siden, hadde 20% av befolkningen oppsøkt alternativ behandling en gang i hele sitt liv. En undersøkelse gjort av NIFAB (Nasjonalt infomasjonssenter for alternativ behandling), viser at det har økt til at 50% av Norges befolkning nå har prøvd alternativ behandling en gang i løpet av det siste året. Det moderne mennesket er så bevisst globale og økologiske spørsmål at slike holdninger også får store konsekvenser for de valgene man tar i forhold til egen helse og valg av terapiformer, mener Andreas.

Eldgamle kulturer, lovgivning, symbolikk og skoler. Det blir ingen vanlig samtale når man slår av en prat med homeopat MNLH, akupunktør NAFO og undervisningrektor for NAN Andreas, og han snakker med like stort og imponerende kunnskapsnivå om alt. Han startet sine spede barneår med en oppdagertrang som fikk ham til å blande ulike krydder for å se om noe skjedde. Den voksne Andreas N. Bjørndal har blandet nye lover og gamle metoder. Og det ble en vellykket krydderblanding.
Relaterte linker:

Andreas Bjørndal
behandler.no/andreas.bjorndal

Andreas Bjørndal underviser ved Norsk Akademi for Naturmedisin, NAN
alternativ.no/utdanning

Lov om alternativ behandling

Kurs i Kabbalah
alternativ.no/kursFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Wenche Talseth Holm 27/03/2010 - 09:29

God artikkel! Dyktig foreleser og inspirator også for oss Naturopater fra NAN.

Inge Ås 27/03/2010 - 00:04

Fin artikkel! Så hyggelig å se at alternativ.no fremhever personer som er viktige i brobyggingen mellom det offentlige og \\\\\\\"det alternative\\\\\\\". Det ligger mye hardt arbeid og mange timers innsats i dette. Jeg møtte Andreas på Markveien naturmedisinske senter og hadde paksis der en stund. Jeg ble imponert over hans kunnskaper allerede da!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.