Behandler.no - Norges største oversikt

NHL – Norske Homeopaters Landsforbund 80 ÅR 2010

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 06.04.2010Homeopati er en av de første alternative behandlingsmetodene som ble etablert i Norge. NHL har spilt en betydningsfull rolle med å fremme alternativ behandling her til lands. Jubilanten takkes og gratuleres!

Den første norske homeopaten
Likhetsloven
Oppsving for homeopatien

Jubilemumskonferanse
I forbindelse med 80-års jubileet arragerer NHL en jubileumskonfertanse 22-25 april 2010 i Bergen, med mange interessante foredrag. Tema for konferansen er mental helse.
Alle som vil kan melde seg på.


Siden 1930 har Norske Homeopaters Landsforbund – NHL, organisert homeopater med en grundig utdannelse. NHL er det eneste særforbund for homeopater i Norge og medlemmene har en 5-årig utdanning i medisinske fag og homeopati. Iår fyller forbundet 80 år og feirer med en Jubileumskonferanse.
Tema for konferansen er Mental helse. Homeopati er en behandlingsmetode som tidlig tok hensyn til hvordan pasienten har det mentalt og emosjonelt og erfaring viser at mange har fått god hjelp.


Den første norske homeopaten
J.C.C. Wang var den første norske homeopat vi kjenner. Han praktiserte i 1860-årene. Det aller første homeopatiske forbundet ble etablert i Bergen i 1928 og utgav tidsskriftet Ars Curandi. I 1930 ble Norske Homeopaters Forening etablert, i dag kalt Norske Homeopaters Landsforbund - NHL. Forbundet utgir tidsskriftet Dynamis

Norsk Homeopatisk Pasientforening ble dannet i 1951. I 1965 førte foreningen en rettssak mot Staten, som hevdet at kun leger kunne ordinere homeopatiske medisiner. Saken kom helt til Høyesterett, hvor Staten tapte. Foreningen eksisterer fortsatt og utgit Homøopatisk tidsskrift fire ganger i året.

Men Homeopatiens historie startet allerede omkring 200 år siden da den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann (1755-1843) begynte å stille spørsmål ved samtidens medisinske praksis.

Dr. Hahnemann var en respektert lege, men uttrykte bekymring for de kraftige bivirkningene fra stoffer som ble påført pasienten av medisin gitt av leger. Han la ned sin praksis og ble frosset ut av det gode selskap.

Dr. Hahnemann utviklet den homeopatiske medisinen, som vi kjenner den idag, utifra nye og gamle prinsipper.

Likhetsloven
Ordet homeopati kommer av de greske ordene “homoios”, som betyr lik eller lignende, og “pathos”, som betyr sykdom. Dette avspeiler homeopatiens hovedprinsipp - likhetsloven.

Likhetsloven innebærerat sykdom kan leges av et stoff, som ved utprøving har kunnet fremkalle symptom som ligner pasientens symptomer. Det homeopatiske prinsipp er beskrevet allerede i gamle indiske, greske, kinesiske og jødiske skrifter.

Hippokrates postulerte at “sykdom elimineres gjennom midler som kan fremkalle lignende symptomer”. Paracelsus hevdet også at “det samme må helbredes med det samme”: «similia similibus curentur». Paracelsus var skeptisk til den romerske legen Galenos medisinske teorier, blant annet hans hovedprinsipp “contraria contraries”. Contraria-prinsippet dominerer fortsatt dagens skolemedisinske tankegang og innebærer bruk av medisiner som fører til en tilstand som er motsatt av sykdommens hovedsymptomer.

Oppsving for homeopatien
Selv om homeopatien på 1800-tallet ble avvist av den etablerte medisinen, spredte den seg hurtig til Europa og USA i løpet av de nærmeste årene etter at Hahnemann publiserte likhetsloven. Utbredelsen av homeopati gikk deretter tilbake i løpet av første halvdel av 1900-tallet, men siden 1960-70 årene har homeopatien igjen fått et kraftig oppsving og benyttes nå av et stort antall leger og terapeuter verden over.

Jubilemumskonferanse
I forbindelse med 80-års jubileet arragerer NHL en jubileumskonfertanse 22-25 april 2010 i Bergen, med mange interessante foredrag.

Konferansen blir åpnet ved ordfører Gunnar Bakke, hvorpå homeopat og lege Jens Lunden, skal holde et innlegg om forståelse av helse, sykdom og mennesket i en videre forstand. Homeopat Øyvind Hafslund står på programmet med et foredrag om Mental helse, homeopati og ”Obsacles to cure”.

Videre kommer:
Homeopat Kirsten Nyseth: Behandling av mentale plager hos barn
Homeopat Gro Lystad: Vaksinasjon og psykiske bivirkninger
Homeopat Tore Fosso: Foredrag om leprominium,
Homeopat og leder ECCH Petter Viksveen: Situasjonen for homeopati I Norge og Europa.
Homeopat Andreas Bjørndal: Hvordan vet du når psykiske lidelesr er på bedringens vei.
Forsker Aslak Steinsbekk: Forskning på homeopati, nyheter og utfordriner.
Homeopat Karine Haukaa: Angst.
Homeopat Kari Skrautvol: Depreson og IBD, hva kan homeopati bidra med.
Homeopat Susanne Vetter: Repertoriebruk ved psykiske lidelser.
Homeopat Kari Evang: Homeopati og virkningsmekanismer.
Homeopat Anne Helene Brudevoll: Behandling av pasienter med ADHD.
mm.

Last ned hele programmet for jubileumskonferansen her
(Der finnes også informasjon om påmelding).


Finn behandler
Ønsker du å finne en homeopat i nærheten av der du bor.
Hver behandler har sin egen informasjonsside hvor man får greie på bakgrunn, medlemskap i utøverorganisasjon mm

Utdanning i homeopati

Les mer om homeopati


Relaterte saker:

Andreas N. Bjørndal er en ildsjel innen både norsk og internasjonal alternativ behandling.
Hans innsats på sitt fagfelt, har resultert i alt fra nye lover og arbeidsmetoder, til klinikker og fagekspertise.

Homeopati inn på sykehus
Storbritania har egne sykehus hvor homeopati benyttes som komplementær medisin. Når får vi det samme tilbudet i Norge?

Mange foreldre tar barn til homeopat
Aslak Steinsbekk og Vinjar Fønnebø har gjennomført en undersøkelse om brukere av homeopati i Norge.

Homeopatisk behandling i forebygging av luftveisinfeksjoner hos barn
Foreldre tar sine barn med til homeopat fordi de har erfaringer med legebehandlingen som gjør at de ønsker å prøve ut alternativer.
Det fremgår av doktoravhandlingen til sosiolog og homeopat Aslak Steinsbekk.

Første doktorgrad i Norge på homeopatisk behandling
Lisbeth Hektoen har avlagt doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole på homeopatisk behandling av dyr.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Redaksjonen 08/03/2011 - 14:18

Formidlet av Andreas Bjørndal, i forb. med artikkelen \"Norske skeptikere går til aksjon mot alternativ behandling\", http://www.alternativ.no/art/artikkel.inc.php?id=436&print=yes:

FORSKNING OG HOMEOPATI
Og for de som ikke er med i foreningen Skepsis og dermed oppriktig er interessert i forskning på homeopati, kan jeg fortelle at det ikke bare er den ene oversiktsstudien som tidligere er nevnt, det er 7 meta-analyser som alle er i favør av homeopatien og en siste som er i negativ.
Den siste har fått endel kritikk. Om den var publisert av homeopater ville den blitt revet i fillebiter at Skeptikerne, men fordi skeptikerne her får kuler som passer med sine mål er de ikke lenger så skeptiske. Målet helliger midlet. Det er denne lunefulle skeptisisme, som er helt fraværende i skepsis til egen virksomhet, som undergraver dem.

Altså 7 systematiske oversikts studier / meta-analyser som har blitt publisert de siste 20 årene, de er alle i homeopatiens favør (Cucherat et al. 2000, Europen Comission 1996, Jonas et al. 2003, Kleijnen et al. 1991, Linde et al. 1994, Linde et al. 1997, Reilly et al. 1994).
Dette er i kontrast til den veldig omtalte meta-analysen som ble publisert i 2005 der man ikke fant noen forskjell mellom homeopati og placebo (Shang et al. 2005). Kvaliteten av denne publikasjonen har fått kritikk og ny analyse av dataene har vist signifikant effekt av homeopati (Lüdtke and Rutten 2008) samt at den totale kvaliteten av de homeopatiske forsøkene var signifikant bedre enn de inkluderte forsøkene fra konvensjonell medisin (Ruten and Stolper 2008).

BEHOVET FOR BEDRE METODOLOGI
Dagens homeopatisk forskere har de siste årene hatt et sterkt fokus på metodologiske utfordringer. Homeopati som en individualiserende terapi står i kontrast til det man skulle tro var en terapi der det var lett å lage en placebokontroll gjennom tilsynelatende like hvite piller. Flere forskere har pekt på utfordringer med pasient oppfølging og risiko for forstyrrelse mellom spesifikk og ikke spesifikk effekt (Kleijnen et al. 1994, Milgrom 2008, Walach 2003, Weatherley-Jones et al. 2004a, 2004b). I tillegg kommer muligheten for at bedret allmenntilstand ikke nødvendigvis følger bedring i den tilstanden man undersøker eller at bedring av andre plager kommer før de som undersøkes. Dette har ført til utviklingen av Whole System Research, WSR, som tar høyde for å plukke opp disse variable. Her har NAFKAM og miljøet rundt hatt en sentral plass (Ritenbaugh et al. 2003, Verhoef et al. 2004, Bell and Koithan 2006, Elder et al. 2006, Jonas, Becker and Coulter 2006, Fønnebø et al. 2007)

INKLUSJONSKRITERIER
Dette utfordrer randomiserte kontrollerte studier og rene effekt studier og systematiske Cochraneoversikter. Disse oversiktene har vist seg ikke å skille mellom ulike former for homeopatisk behandling, og man kan følgelig sette spørsmålstegn til validiteten av de inkluderte studiene. Et godt eksempel er Cochraneoversikten om homeopati ved ADHD (Coulter and Dean 2007). Et av studiene som ble inkludert ordinerte en standardisert kompleksmedisin ( ikke individualisert – det samme som aksjonistene i 10:23 gjorde ) som ble sammenlignet med placebo ( Strauss 2000). Her brukes en og samme medisin til alle pasienter, stikk i strid med homeopatiens hovedprinsipp om individualisering, i tillegg er dette et produkt som ikke brukes i klinisk praksis ved denne tilstanden. Tar man denne studien ut av oversikten, endrer det resultatet til å være i homeopatiens favør.

ANDRE STUDIER - In vitro
Utover disse studiene som er fokusert på klinisk utøvelse av homeopati er det mange spennende in vitro eller laboratorie studier. Forsøk frem til 1994 er samlet i en systematisk oversikt som konkluderte med at man fant positiv effekt dobbelt så ofte i studiene med høyest metodologisk kvalitet (Linde er al. 1994) Det har tilkommet flere studier etter dette og særlig i miljøet rundt Belon (Belon er al. 1999, 2004, Sainte-Laudy and Belon 2006).

OGSÅ OBSERVASJONSSTUDIER
Også observasjonsstudien kan være spennende å se på, de to siste som er publisert pr. dags dato inkluderte 6500 pasienter under 6 års behandling ved en poliklinikk ved et universitetssykehus i Storbritannia. Mer enn 70% rapporterte positive helsemessige endringer (Spence er al. 2005). En annen observasjonsstudie undersøkte langtidsvirkningen av homeopatibehandling hos 3709 pasienter hos mer enn 100 homeopater over 8 år (Witt et al. 2008). Man fant signifikant generell bedring ( p< 0.001) hos mer enn 85%, der 61% beskrev mer enn 50% bedring. Hovedplagene i disse to studiene var allergier, astma, eksem, migrene/hodepine, ME, irritabel tarm/ulcerøskolitt/Chron´s, kreft, artritt og depresjon.

KONKLUSJON
For meg er denne diskusjonen avsluttet, om jeg stikker innom de nærmeste ukene og det er noen oppegående seriøse svar, så skal jeg vurdere å bruke mer tid på det. Men den som vil diskutere homeopati og ikke har satt seg inn i det mest grunnleggende bør ta innover seg at før man diskuterer bør man ha minimum kunnskaper om emnet, og ikke late som man vet.

REF
Bell I, Koithan M. Models for the study of whole systems. Integrative Cancer Therapies 2006;5:293-307

Coulter MK, Dean ME. Homeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD005648. DOI: 10.1002/14651858.CD005648.pub2.
Cucherat, M., Haugh, M. C., Gooch, M., & Boissel, J. P. 2000, \\\"Evidence of clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. HMRAG. Homeopathic Medicines Research Advisory Group\\\", Eur.J.Clin.Pharmacol., vol.. 56, no. 1, pp. 27-33.
Elder Charles, Aickin M, Bell I, Fønnebø V, Lewith G, Ritenbaugh C, Verhoef M. Methodological challenges in whole systems research. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2006;12(9):843-850

European Commission. Report to the European Commission directorate general XII: science, research and development. Vol 1 (short version). Brussels: European Commission, 1996:16-7.
Fønnebø V, Grimsgaard S, Walach H, Ritenbaugh C, Norheim A, MacPherson H, Lewith G, Launsø L, Koithan M, Falkenberg T, Boon H, Aickin M. Researching complementary and alternative treatments – the gatekeepers are not at home. BMC Medical Research Methodology 2007;7:7
Jonas, W. B., Kaptchuk, T. J., & Linde, K. 2003, \\\"A critical overview of homeopathy\\\", Ann.Intern.Med., vol. 138, no. 5, pp. 393-399.
Jonas W, Beckner W, Coulter I. Proposal for an integrated evaluation model for the study of whole systems health care in cancer. Integrative Cancer Therapies 2006;5:315-319
Kleijnen J, Knipschild P, Ter Riet G. Clinical trials of homoeopathy. British Medical Journal. 1991b;302:316-23.
Kleijnen J, de Craen AJ, van Everdingen J, Krol L. Placebo effect in double-blind clinical trials: a review of interactions with medications. Lancet 1994; 344: 1347–1349.
Linde K. Jonas WB, Melchart D, Worku F, Wagner H, Eital F. Critical Review and Meta-Analysis of Serial Agitated Dilutions in Experimental Toxicology. Human and Experimental Toxicology. 1994;13:481-492.
Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet 1997;350:834-43.
Lüdtke R, Rutten ALB. The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology. 2008, 61(12), 1197-204.
Milgrom LR. A new geometrical description of entanglement and the curative homeopathic proccess. Journ Alt Compl Med 2008; 14(3): 329-339.
Reilly D, Taylor MA, Beattie NGM, Campbell JH, McSharry C, Aitchison TC, Carter R, Stevenson RD. Is evidence for homoeopathy reproducible? Lancet. 1994;344:1601-1606.
Ritenbaugh C, Verhoef M, Fleishman S, Boon H, Leis A. Whole systems research: a discipline for studying complementary and alternative medicine. Alternative Therapies 2003;9(4):32-36

Rutten ALB, Stolper CF. The 2005 meta-analysis of homeopathy: the importance of post-publication data. Homeopathy, 2008, 97, 169-177.
Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JAC, Pewsner D, Egger M. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebo controlled trials of homeopathy and allopathy. Lancet 2005; 366: 726-32.
Spence DS, Thompson EA, Barron SJ. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Volume 11, Number 5, 2005, pp. 793-798.
Strauss LC. The efficacy of a homeopathic preparation in the management of attention deficit hyperactivity disorder. Biomedical Therapy 2000; 18(2): 197–201.
Verhoef M, Lewith G, Ritenbaugh C, Thomas K, Boon H, Fønnebø V. Whole systems research: moving forward. Focus on Alternative and Complementary Therapies 2004;9(2):87-90

Walach H. Reinventing the wheel will not make it rounder: Controlled trials of homeopathy reconsidered. Journ Alt Compl Med 2003; 9(1): 7-13.
Weatherley-Jones et al. (2004a) applied methological standards in research in homeopathy according to the CONSORT statement.
Weatherley-Jones E, Nicholl JP, Thomas KJ, Parry GJ, McKendrick MW, Green ST, Stanley PJ, Lynch SPJ. A randomised, controlled, triple-blind trial of the efficacy of homeopathic treatment for chronic fatigue sndrome. Journal of Psychosomatic Research 2004b; 56: 189-197.
Witt CM, Ludtke R, Mengler N, Willich SN. How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment?--Results from a long term observational study. BMC Public Health 2008; 8: 413.

Louis Bakkemo 05/03/2011 - 21:56

Finnes der noe vitenskapelig bevis for at homeopatisk medisinvirker bedre en plecebo??


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.