Behandler.no - Norges største oversikt

Øreakupunktur hjelper mot rusproblemer

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 27.03.2007Øreakupunktur, aromaterapi, fotbad, massasje og yoga brukes i forbindelse med kurs for avvenning.

 

Mange unge mennesker med rusproblemer ønsker å slutte, men opplever dette som veldig vanskelig. Særlig cannabis  eller hasj, som er regnet som et mildt rusmiddel, er et stoff mange har problemer med å slutte med.

 

-På slutten av 70-tallet startet vi med øreakupunktur i abstinensbehandling av rusavhengige, ved Blå Kors i Tønsberg med gode resultater, sier dr. Vilhelm Schjeldrup til alternativ.no

 

I tillegg til å dempe abstinenser opplevede vi at abstinensperioden ble forkortet, sier Schjeldrup, som var med på behandling av ca. 150 personer.

 

NADA modellen
Nada-modellen er en 5-punkts øreakupunktur-protokoll som ble utviklet gjennom et samarbeid mellom kinesiske dr. Wen og psykiateren Michael O. Smith ved The Lincoln Clinic i New York på slutten av 70-tallet. Behandlingen viste seg effektiv for å lindre abstinenser og psykisk uro. NADA står for National Acupuncture Detoxification Association, som ble stiftet i 1985. Siden har metoden spredt seg til mange land, og brukes i dag ved en rekke behandlingssteder i Norge som et supplement til øvrig rusbehandling.

 

Kurs for ungdom i Norge
I Stavanger, Kristiansand og Oslo arrangeres det avvennings kurs for ungdom hvor forskjellige alternative behandlingsmetoder inngår i opplegget.

 

Fast tilbud i Kristiansand
I Kristiansand avholdes nå det 4. kurset. Kursene, som går over 8 uker, er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og fylkeskommunen. Disse skal arrangeres 2 ganger pr. år, som et fast, gratis tilbud. Hvert kurs har 3 kursledere med forskjellig helse- og sosialfaglig bakgrunn og i tillegg har de hatt med seg en alternativ behandler.

 

Etter Thomas Lundqvist´s metode
Kurset er basert på den svenske professoren Thomas Lundqvist, forfatter av “Hasjguiden”, sin metode. Denne metoden tar utgangspunkt i et selvrapporteringssystem, hvor et viktig tema er identitet og hvor ungdommene skal fokusere på hvordan de har det nå og hjelpe hasjrøykere til å se positive endringer etter at de har sluttet.

 

-Programmet er opprinnelig laget for individuell oppfølging, men vi opplever at det absolutt har noe for seg å gjøre programmet i gruppesammenheng, sier Benny Klokkervold, avdelingsleder for LOS, Lavterskeltilbud for Ungdom i Kristiansand Kommune til alternativ.no

 

På kurset i Kristiansand inngår øreakupunktur, fotbad og aromaterapi som gir avspenning og demper uro, søvnproblemer og angstsymptomer, noe mange opplever når de slutter med rusen.

 

-Dette skal være et frivillig kurs og i utgangspunktet ikke behandling. Når vi velger å ha med akupunktur, aromaterapi og fotbad er det for å dempe abstinenser og uro, samt å gi deltakerne teknikker for avspenning de kan bruke på egenhånd, sier Benny Klokkervold.

 

Kursene har vært fullsatt, men selv om alle som melder sin interesse blir intervjuet i forhold til problematikk og motivasjon er det noen som dropper ut underveis.

 

Hvordan går det etter kurset
De opplever jevnt over gode resultater av kursene, men har hatt vanskeligheter med å følge opp kursdeltagerne i etterkant. En stor del av dem som gjennomfører kurset uttrykker at de er trygge på at de vil holde seg rusfrie fremover.

 

-Sammenlignet med andre tilbud, som f.eks. institusjonsopphold, viser dette seg svært positivt og hvis vi klarer å få 50% av deltagerne rusfrie, så er det bra, sier Klokkervold.

Kurs i Stavanger


Tilsvarende kurs har tidligere vært arrangert i Stavanger, første gang i 2003 i regi av Uteseksjonen. Det har hittil blitt arrangert 3 kurs, som ga gode erfaringer, og det er planer om flere kurs i Stavanger, kan Zoila Santiago ved Uteseksjonen i Stavanger Kommune, fortelle alternativ.no

 

Kurs i Oslo med Yoga
I Oslo har det gjennom Rusmiddeletateten, Uteseksjonen i Oslo kommune, hittil  vært arrangert ett røykestopp kurs for avhengige etter tilsvarende modell, men her ble øreakupunktur og aromaterapi-massasje og fotbad byttet ut med Yoga.  Kurset, som ble avholdt høsten 2006, gikk over 8 uker.

 

Kurslederne, Marianne Otterstad og Lena Moen, ser at en av fordelene ved å bruke Yoga i forbindelse med avspenning og velvære er at ungdommene senere kan praktisere øvelsene for seg selv hjemme når de opplever uro. Nytt kurs er planlagt i Oslo om kort tid.

 

Rettsvesenet i ryggen i USA
Dr. Schjeldrup kan fortelle at  øreakupunktur i abstinensbehandling idag en del av et samarbeidprosjekt med rettsvesenet i en rekke stater i USA,  hvor lovbrytere får et tilbud. En rusavhengig som har begått lovbrudd, blir fremstilt for ”Drug-court” og får innen 24 timer tilbud om et 3-måneres opplegg etter NADA-modellen, hvor man får øreakupupunktur 5 dager i uken i tillegg til psykoterapi.

 

-Jevnlige urinpøver legges fram og ettersom opplegget er frivillig, slipper man å ”hjernevaske deltagerne til å bli motivert, sier dr. Vilhelm Schjeldrup til alternativ.no

 

Han kan fortelle at NADA-tilbudet i USA har vært det mest fremgangsrike opplegget i behandling av rusavhengige. Over 100.000 personer har blitt behandlet med en
success på 85 %.

 

Informasjon om kurs for ungdom:

 

Oslo
Uteseksjonen i Oslo kommune
Kontakt:
Marianne Otterstad, tlf. 415 72 974
Lena Moen, tlf. 415 77 062
e-post:  marianne.otterstad@rme.oslo.kommune.no

 

Kristiansand
Kristiansand Kommune, Samfunnsmedisinsk  avdeling
Kontakt:
Anne- Randi Hanssen, tlf. 971 23 069
e-post anne-randi.hanssen@kristiansand.kommune.no

 

Stavanger
Uteseksjonen i  Stavanger Kommune
Kontakt: Zoila Santiago
e-post: ziola.santiago@stavanger.kommune.no

Kurs i NADA modellen for personell innen helse og omsorgssektoren

 

Nada Norge:
www.nada-norge.no

 

Kursleder Heidi Trondsen:
Heidi Trondsen, klassisk utdannet akupunktør, har siden 1996 arrangert kurs i NADA-modellen i Norge, i samarbeid med John Tindall, tidligere leder av NADA Europe, senere leder av Yuan Traditional Medicine College i London. De har siden år 2000 utdannet over 300 ansatte innen rus og psykiatri i Norge i grunnleggende DETOX øreakupunktur basert på NADA-modellen, samt videregående kurs i øreakupunktur, qi gong og alternativ medisin for problematikk rundt avhengighet og bedre fysisk og psykisk helse.
Kontakt: Heidi Trondsen Tel: 416 39 423
e-post: heiditrondsen@yahoo.com
Les mer om Yuan Traditional Medicine College på: www.yuantmc.co.uk

 

Finn behandler - behandler.no

 

Litteratur:
Vilhelm Schjeldrup:
Nytt lys på Medisinen, Cappelen Forlag 1989.
ECIWO-biologi  - et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi, Høyskoleforlalget, 1998.

 

Relaterte saker:
Vilhelm Schjelderup tildeles Brobyggerprisen 2006 (alternativ.no 08.11.06)
Massasje til psykisk syke ungdom - En studie gjort ved Veum sykehus i ØstfoldFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.