Behandler.no - Norges største oversikt

Verdenskonferansen i Tromsø gir ny innsikt om alternativ behandling

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 16.06.2010


Det at kunnskap om alternativ behandling øker er et gode for oss alle. Dette gir bla. bedre forståelse mellom leger og alternative behandlere, ifølge et leserinnlegg av Vinjar Fønnebø, NAFKAM.

Forskningsmaraton
Hva kommer så ut av en slik konferanse?
Bredt perspektiv
Kunnskap endrer holdninger


Debatt - Alternativ behandling


 

-Er forskning på alternativ behandling relevant for deg?

Av Vinjar Fønnebø, direktør NAFKAM


Rett etter 17. mai var 400 av verdens fremste forskere på alternativ behandling samlet i Tromsø på konferansen ICCMR 2010.

Som en fin start på vårt 10-års jubileum, hadde Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på feltet. Omlag 35 land var representert, og de fleste deltakerne kom fra andre land enn Norge.Vinjar Fønnebø, direktør NAFKAM. Foto: Ingunn A.Mæhlum (c)NIFAB

Forskningsmaraton
Det ble her presentert forskning innen fagområdet i godt over femti timer, av over 150 foredragsholdere, fra teoretisk grunnforskning til direkte effektstudier av behandlingsmåter.


Hva kommer så ut av en slik konferanse?
Det å samle slik kompetanse og ny viten, betyr mye for både utviklingen av forskningsfeltet, for utøvelsen av alternativ behandling og for deg som forbruker av helserelaterte tjenester.

Når halvparten av befolkningen benytter alternativ behandling blir kunnskap om den, og dokumentasjon av dens effekter, bivirkninger og sikkerhet stadig viktigere. For et par uker siden la også Statistisk Sentralbyrå fram tall som viser at nordmenns bruk av alternativ behandling er økende. Dette understreker viktigheten av en videre satsing på forskning og formidling av kunnskap innen dette feltet, både for myndigheter, utøvere og forbrukere.


Bredt perspektiv
Tromsø-konferansen hadde et bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Blant de temaer som gikk ”utenpå” det rene forsknings- og helsefaglige, vil vi trekke fram miljø/ bærekraft og samfunnsøkonomi:


 

Åke Wennmalm, professor i klinisk fysiologi og seniorrådgiver i miljøspørsmål for Stockholms läns landsting, belyste et spennende perspektiv på medisin og sykebehandling ved å snakke om bærekraftighet:

 

Hvordan påvirker vår tids medisinbruk og behandlingsvalg miljøet nå og i fremtiden? Hvilke konsekvenser har vår bruk av farmasøytiske produkter på miljøet? Hvordan påvirker produktavfall fra helsevesenet drikkevannet, matvareproduksjonen og fiskene i havet? Wennmalm hevdet at dersom utviklingen av helsevesenet fortsetter, så vil 100 prosent av all sykebehandling være medikamentell om noen år, med de miljømessige konsekvenser det får.


 

”America’s Doctor” Andrew Weil la i sitt foredrag vekt på bærekraftighet og helhetlig omsorg. Weil er kjent fra TIME Magazine, Oprah Winfrey Show og Larry King Live. Denne statusen har han oppnådd på grunn av sitt arbeid for å promotere det han kaller for en integrativ tilnærming til helse, overfor helsevesenet. For en fullsatt sal la han i Tromsø frem sine ideer om hvorfor dagens behandlingssystem ikke er bærekraftig verken for menneske eller samfunn:


 

Weil mener at vi må åpne for en ny tilnærming i behandlingen av mennesker, både ut fra et medmenneskelig og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ifølge ham, er problemet at man bruker store pengesummer på å hjelpe folk som allerede er blitt syke, i stedet for å forebygge sykdom. Helsevesenet er blitt en belastende utgiftspost for myndigheter i den vestlige verden, samtidig som vi får stadig flere kronisk syke. Bærekraftighet i helsevesenet vil sannsynligvis få økende aktualitet i tiden fremover. Weils ide om et helsevesen hvor skolemedisinen og alternative terapiformer fungerer sammen om både forebygging og helbredelse av sykdom, berører på mange vis Samhandlingsreformen og hvordan regjeringen i økende grad ser på helse.


Kunnskap endrer holdninger
Hva ellers kommer ut av konferansen i Tromsø? Det viktigste er nok at kunnskapsgrunnlaget på det omstridte feltet alternativ behandling øker. Dette gjør at beslutningsgrunnlag og holdninger endres, ved at man får tilgang på stadig mer forskningsbasert informasjon. Upartisk, kunnskapsbasert kvalitetsinformasjon man kan stole på er noe av det man har mest bruk for i jungelen av helsestoff på internett.


 

Ser vi tilbake til oppstarten av NAFKAM for ti år siden, ser vi at forskningsinnsatsen først og fremst har økt kunnskapsgrunnlaget om alternativ behandling, både nasjonalt og internasjonalt. Den norske forskningen på dette feltet er høyt anerkjent, blant annet ved at NAFKAM i 2008 ble valgt som WHOs første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling.


 

Blant andre, har èn ”bivirkning” av forskingsinnsatsen vært at dialogen mellom leger og alternative behandlere på disse årene har blitt mindre adjektivrik, og at begge grupper nå i større grad forsøker å forstå verden omkring seg på bakgrunn av den nye forskningen.
Det skal vi fortsette å bidra til i nye ti år.


 

 

 


 

 

 

Relaterte saker:

Pioner til Verdenskonferansen i Norge, mai 2010

Verdenskongress om alternativ behandling i Norge

 

 

 

Mener du at det må øremerkes midler til forskning på alternativ behandling?
Støtt Folkeaksjon for alternativ behandling:
alternativ.no/folkeaksjon Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Tove Gunn Skjulestad 19/06/2010 - 22:50

Det er en skam og kalle dagens helsevesen for et helsevesen det er på flere måer et sykevesen og det trenger sårt en havarikommisjon!! Det er etterlengtet med en mer helhetlig tilnærming til og forstå hva som må til for at et menneske skal bli helt, friskt.Så det er deilig og se at det skjer noe . Vi må stå sammen og samarbeide for et friskere samfunn når det gjelder mennesker , dyr og naturen. mvh. homeopat NAN MNHL TG Skjulestad

Vivi-Ann 18/06/2010 - 21:11

Framsnakking: Så fantastisk at "alternativet" nå er blitt "mainstream". Så fantastisk at så mange fagfolk allerede er utdannet "mainstream". Gledelig at flere blir kritiske til 1000 år gamle dogmer, som var basert på at mennesket er naturen overordnet - istedet for at vi er naturen underordnet!

Eva H. Rambraut 17/06/2010 - 09:14

Jeg er enig i at det ser ut som de skal liksom finne opp naturmedisinen på nytt.Så enkelt ser jeg det. Noen har våknet!

Anne Victoria Heiberg 16/06/2010 - 21:20

det er jo bare veldig merkelig at de aldri har tatt kontakt med oss som driver utdanning og terapi etter flere forespørsler... Jeg opplever at NAFKAM vil kjøre sitt eget løp og "finne opp naturmedisinen på nytt" nå som de ser hvor utbredt det er...Tar jeg feil?

Hilde Kristin Van Zundert 16/06/2010 - 18:56

Det er helt supert at slik forskning kommer frem i lyset og settes på dagsorden, men jeg vil få legge til her, at ordet alternativ, bør sees på i forhold til hva det er et alternativ til. Og at dagens medisinske behandlings metoder er det som er new age, healing og helbredelse har vært til alle tider, så lenge vi har vært som menneske.

Og at når det forskes på dette så er det jo lurt og sette legenes lister for helbredte frem for offentligheten, og hvor mange år noen kan gå hos lege uten helbredelse? Å være en lege kan ingen være, men og gjøre en legende handling kan mange. skjer dette ofte, at en lege leger sin neste? Eller er medisinen legen forskriver til pasienten som leger, eller?

Siden det heter lege, så godtar vi ofte å gå der i årevis uten noen form for resultater, det hadde aldri blitt godtatt hos en healer, hvorfor ikke??

Det er godt at folk over hele verden våkner til en bredere kunskap om kropp, sjel og ånd, for legene i vårt eget land, gjør jo bare kroppen, og om det er pryken så sendes du til andre som tror de kan lege psyken, og ingen tar vare på sjelen, herlig at det skjer noe, noen tanker fra meg,:)

Og en dag så er det leger som vet om alt dette, det skal bli lekkert, hilsen Meg!!

Kari Margretha Widding 16/06/2010 - 16:25

Ingen ting er umulig.Det er desverre slik ofte at menneske selv begrenser seg.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.