Behandler.no - Norges største oversikt

Naturmidler påvirker opptak av legemidler

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 19.06.2007Hva er trygt å kombinere å hva kan være skadelig? Forskere ved NTNU i Trondheim jobber nå med å avklare dette.

Enkelte naturpreparater motarbeider effekten av legemidler eller det kan i noen tilfeller være direkte skadelig å kombinere. Infonen som hittil harmasjor vært tilgjengelig har vært mangelfull. Det finnes f.eks. lite informasjon i Felleskatalogen som kan fortelle pasient og alternativ behandler eller lege om kombinasjoner av legemiddelpreparater og naturmidler kan ha uønsket virkning.

 

Systematisk oversikt
En gruppe forskere ved Det medisinske fakultet ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har utviklet metoder som kan vise hvilke kombinasjoner av urter og medisiner som kan være helseskadelige, og hva man trygt kan innta.

 

Forskernes mål er å få en systematisk oversikt over hvilken effekt ulike naturmidler kan ha kombinert med forskjellige legemidler. Metodene de bruker, viser om naturmidlene må dele vei med forskjellige medisiner på sin ferd gjennom kroppen, ifølge NTNU.

 

Det er når medisinene og urtene slåss om plassen i kroppens systemer, at effekten av medisinene blir påvirket. Slik konkurranse skjer i hovedsak i tarmen og i leveren. Tarmen regulerer hvor fort legemidler tas opp i kroppen. Leveren består av enzymer som regulerer hvor fort legemidler brytes ned og skilles ut av kroppen.

 

Testmetoden
Utprøvningene gjøres i forskjellige testsystem i laboratoriet. Celler fra tarm og celler fra lever får tilsatt en kombinasjon av naturmiddel og legemiddel, og så kan det måles hvem som vinner i kampen om cellens gunst.

 

Testingen er ikke enkel. Om forskerne tar ut to stoffer fra en urt, og undersøker hvordan disse virker inn på effekten av en medisin, så er effektene gjerne helt forskjellig hvis stoffene testes hver for seg, enn om de testes som blandingsprodukt. Stoffene i et naturmiddel kan altså forandre sin effekt på legemidler om de tas ut av sine naturlige omgivelser. Derfor undersøkes effekten av ekstrakter fra hele preparatet slik det selges i helsekostbutikken og på apoteket.

 

Lite egnede kombinasjoner
Ifølge forskningsleder Odd Georg Nilsen kan man generelt si at de medisinene som har en såkalt smal terapeutisk bredde, egner seg dårlig sammen med naturmidler. Dette er medikamenter der effekten er avhengig av en jevn mengde medisin i blodet til enhver tid. Flere medisiner som tas i forbindelse med organtransplantasjon, hiv, psykiatriske lidelser, epilepsi og kreft, er av denne typen.

 

Hvis man kombinerer slik medisin med naturmidler som påvirker medisinmengden i blodet, vil effekten av medisinen kunne øke eller minke. Det første kan gi uheldige bivirkninger, det andre føre til at den terapeutiske effekten uteblir.

 

Du bør være forsiktig med urtepreparater hvis du samtidig tar medisiner mot for eksempel diabetes, parkinson, hiv, epilepsi, allergi (antihistaminer), depresjon (trisykliske antidepressiva) eller hjerteproblemer (antiarytmika, betablokkere og kalsiumkanalblokkere).

 

Det samme gjelder hvis du bruker blodtrykksmedisin, cellegift, blodfortynnende midler (antikoagulerende, aspirin, ibuprofen, naproxen), immundempende medisiner, beroligende midler eller steroider.

Avstøting av organer er ett av de problemene som kan oppstå. Johannesurt er et eksempel på naturmiddel som svekker den medisinen som skal gjøre at nye organer finner seg til rette hos sin nye vert.

 

Naturmiddelet Valerian, som mange tar som beroligende, kan øke effekten av anestesi, mens Gingko biloba kan svekke den. Ginkgo biloba har også vist seg å gi økte blødningstendenser under og etter operasjoner. Viagra forsterkes med grapefruktjuice, og kan føre til angina og hjerteinfarkt. P-pillene mister noe av virkningen ved bruk av Johannesurt.

 

Kreft og naturpreparater
Nesten halvparten av alle norske kreftpasienter bruker naturmidler. 70 prosent sier de tar naturpreparater for å bedre immunforsvaret, og de fleste håper på bedret helse og livskvalitet.

 

Forskerne ved NTNU har i samarbeid med sykehus i Ålesund og Volda kartlagt kreftpasienters bruk av naturmidler. Mange bruker hvitløk, grønn te og Noni-juice. En japansk sopp er også mye brukt. Selv om ingen av pasientene sier at de har merket bivirkninger av naturpreparatene, har forskerne funnet at grønn te kan øke effekten av enkelte kreftmedisiner og dermed øke risikoen for bivirkninger, ifølge NTNU.

 

Fra før kjenner man til at Johannesurt kan redusere effekten av en kreftmedisin så mye at den ikke gir ønsket effekt.

 

Naturmidlene som undersøkes
Johannesurt, Valerian, Gingko biloba, Solhatt, Hestekastanje, Salvie, Aloe vera, Misteltein, Grønn te, Hvitløk, Rosenrot og Noni-juice.

 

I tillegg undersøker de produktene: Natto-K2 (soyaprodukt med K2-vitamin), Agaricus (japansk soppekstrakt), LZX-A (Nelumbo nucifera gaertn), QTJ (Sinomenium acutum), SQZG (Panex notoginseng) og YHS (Rhizome corydalis).

 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Kreftforeningen og har bevilgninger til 2008, men forskerne håper på forlengelse. Forskningsteamet samarbeider med flere forskningsinstitusjoner i Kina om kombinasjonsterapi med urter og legemidler. Prosjektleder er professor Odd Georg Nilsen.

 

Kilde: NTNUFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.