Behandler.no - Norges største oversikt

Stig Bruset - Lege med alternativ helseforståelse og brennende ønske om integrering

Av Oddrun-Helen Berntsen, journalist
Publisert: 14.10.2010Lege, alternativ terapeut, forfatter, universitetslektor og forkjemper. Det er mange titler og enorme mengder arbeid. Og en mann som står bak; Den alltid engasjerte og arbeidsomme Stig Bruset.

Om studier og siviltjeneste
Forfatter
Kampanje for grønne paviljonger
Nytt tverrfaglig helsesenter
Større politisk innsats
Aarbakke og NAFKAM
Bredt engasjement

Portrett

Stig Bruset kan fortelle at han i oppveksten bodde flere steder. Blant annet tilbragte han barndomsår i Sverige, samt et år i Todalen på Nordmøre. Der har Stig sterke røtter. Farsslekten kommer derfra, fra gården Bruset, en gård som har vært i Stigs familie siden 1400-tallet.

-Som guttunge var jeg ofte i Todalen på somrene og var mye sammen med min tremenning Ola, som i dag driver gården. Han ble en gang spurt om han gledet seg til besøk og da svarte han: ”Jeg både gleder og gruer meg”.  Han visste at det ble mye moro og spillopper, og at det kunne vanke kjeft, minnes Stig.

I dag er det Stigs tremenning Ola som driver den ærverdige gården med den lange fartstiden. Selv bor Stig i dag på Lierskogen og her har han bodd siden 1987. Han er gift med akupunktør Kari Lise Bruset og sammen har de tre sønner. Erik er 26 år og naprapat og Gard er 23 år og studerer medisin. Stig forsikrer at verken han eller kona har forsøkt å påvirke dem til yrkesvalgene. Yngstemann Trym på 18 år har valgt musikk og går på Toneheim musikkfolkehøgskole og studerer komposisjon.

Stig møtte kona Kari Lise for 40 år siden, da hun var spede 14 år og han var 15. Men de så ingen grunn til å skynde seg med bryllup.
-Vi hadde nettopp 20 års bryllupsdag. Vi giftet oss sent etter at alle hadde sluttet å mase, avslører Stig.


Om studier og siviltjeneste
-Jeg var interessert i helse og ønsket å være med på å forandre et medisinsk system fra innsiden. Du må huske at dette var på tiden Ivan Illich hadde skrevet sin banebrytende bok ”Medical Nemesis” og vi gikk i demonstrasjonstog mot atomvåpen, svarer han når han for spørsmål om hva det var som inspirerte ham til å bli lege.

Med et idealistisk pågangsmot satte han dermed kursen for Oslo universitet i 1978, men han gjennomførte ikke studiene sammenhengende. Underveis i utdanningen sin, hadde han to pauser.

-Det ene var en vinter jeg jobbet som hundekjører og turleder for turistforeningen med base på Rondvassbu. Jeg avtjente også siviltjeneste dels for Oslomarka trekkhundklubb og dels ved Steinerskolen på Grav, sier han.

Men for Stig holdt det aldri med en komplementær utdannelse i medisin. Interessen for alternativ medisin kom ganske tidlig. Stigs mor og filletante Dordi Bruset var begge opptatt av helse og alternative behandlingsmetoder, noe som smittet over på ham. Det førte ham til Norsk Akademi for Naturmedisin kull II fra 1979-1983. I 1989 fullførte han Den norske legeforenings videreutdanning innen akupunktur ledet av Oscar Heyerdal og Nils Lystad. I etterkant har han deltatt i diverse kurs og senest med Bill Walsh fra Pfeiffer Institute om sammenhengen mellom adferd og kost.


Forfatter
Etter turnustjenesten i Harstad og Seljord, jobbet Stig fem år Norsk Institutt for Naturmedisin på Bekkestua. Instituttet var drevet av Bjørn Olav Røssberg og Jens Lunden.

-Disse årene var læretiden innen alternativ medisin og helhetsmedisin. Der jobbet også homeopat og bioingeniør Dag Tveiten som jeg senere skrev boka ”Helse på grønn resept” sammen med, forteller Stig.

Boken ”Helse på grønnresept” ble utgitt av Gyldendal i 1999 og var Stigs tredje bok. Tidligere hadde han utgitt ”Kreft og jakten på mirakler” i 1993, en bok som senere også kom ut i både Sverige og Danmark. Tre år etter ga han ut boken ”Slank på steinaldermat” i samarbeid med Jon Henriksen. I tillegg til disse bøkene, har han vært fast bidragsyter til ”Mat og Helse siden starten og fortsetter nå i bladet VOF (Vitenskap og Fornuft) sammen med den opprinnelige redaksjonen.


Kampanje for grønne paviljonger
Fra 1992 hadde Stig sin egen allmennpraksis på Lierskogen legekontor fram til 2000. I dag er han spesialist i allmennpraksis ved et tverrfaglig senter på Lierskogen.

Stig har vært, og er fremdeles en av de fremste forkjemperne for å integrere komplementær og alternativ medisin. I 2000 hadde han vært pådriver for en underskriftskampanje som gikk ut på at Stortinget skulle utrede muligheten for ”Grønne paviljonger. ”

-Over 5000 underskrifter med støtte til Grønne paviljonger ble overlevert til Jon Alvheim, daværende leder av Stortingets sosialkomite, kan Stig fortelle.

Han sier også at selv om responsen til kampanjen var positiv, ble det lite konkret oppfølging fra norske myndigheter.

-I utlandet derimot, særlig USA, ble det etablert Grønne paviljonger på mange store og prestisjetunge sykehus. Jeg fulgte opp ideene via Kreftforeningens utvalg for komplementær behandling og fikk økonomisk støtte fra Eckbos legat til å lage rapporten ”Grønne paviljonger på sykehus” som ble utgitt av NAFKAM i Tromsø. Her referer jeg bl.a. undersøkelser som viser at flertallet av ansatte på kreftavdelinger er positive til slike paviljonger. Igjen ble det positive reaksjoner, særlig fra kreftavdelingen i Tromsø, men ingen sykehus har foreløpig gjort noe konkret og Norge er i ferd med å sakke akterut i forhold til andre land på dette området, påpeker Stig. 


Stig Bruset har jobbet aktivt for Grønne paviljonger, hvor komplementær og alternativ behandling kan integreres på sykehus og hvor pasienter kan få tilbud og anledning til å velge blant ulike behandlingsmetoder.

Nytt tverrfaglig helsesenter
I 2007 ga Stig ut en rapport om grønne paviljonger på sykehus. Rapporten inneholdt en beskrivelse hvordan komplementær og alternativ medisin kan integreres på sykehus og hvordan pasienter kan få tilbud og anledning til å velge blant ulike behandlingsmetoder med økt helse og lindring som mål.

-Jeg brenner for integrerte helsesentra der skolemedisin og alternativ medisin jobber sammen og at man integrerer friskliv i dette med tilbud om fysisk aktivitet og undervisning innen temaer som røykeslutt, selvhjelp for helseplager og mentale teknikker. Vi planlegger et nytt helsesenter som skal stå ferdig sommeren 2011 som er bygget etter disse tankene med egne treningssaler og undervisningsrom ved siden av behandlingsrom, sier Stig.

-Det nye helsesenteret skal være et bredt tverrfaglig helsesenter med både offentlige og alternative helsetjenester under samme tak. Hovedfokus skal være å aktivere pasientenes egne ressurser, det man på engelsk kaller ”empowering the patient” eller gi makt til pasienten. Det vil si å hjelpe pasientene til å ta en større og mer aktiv del i sin egen helse. For å klare dette skal vi ha lavterskel treningstilbud for de som ikke finner seg til rette innen vanlige treningstilbud. Vi skal ha gruppebasert behandling for kronisk syke og foredrag om røykeslutt, riktig kost og hvordan mestre smerter og sykdom i egne undervisningslokaler, fortsetter Stig.


Større politisk innsats
For at det skal ligge til rette for et integrert behandlingstilbud, er det ennå en del hinder på veien. Stig mener politikerne er altfor vage når det blir snakk om å gi alternativ medisin plass i det offentlige rom.

-Forslag til ny samhandlingsreform sier ikke et ord om alternativ behandling og dette er utrolig! Det er den største helsereformen etter fastlegeordningen og handler om hvordan alle deler av helsevesenet skal samarbeide på en ny måte. Det holder ikke at Bjarne Håkon Hansen og Ballo står frem og forteller om positive erfaringer med Snåsamannen. De må mene noe om alternativ medisinens plass i fremtidens helsevesen, mener Stig.
Han sier også at utøverorganisasjonene må bidra med sitt.

-De må stå på i forbindelse med Samhandlingsreformen og i tillegg jobbe for at alternativ medisin kan komme inn på sykehusene som ”Grønne paviljonger”, fastslår han.


Aarbakke og NAFKAM
Stig mener det har vært synlige endringer innen alternativ behandling i de siste 10-15 årene. Mange av dem har han selv vært med å bidratt til. Blant annet var han med i Aarbakkeutvalget som utredet en ny lov om alternativ behandling (NOU 1998).

-Aarbakkeutvalgets NOU i 1998 markerte på mange måter et skille og det var spennende å være med på dette arbeidet der alternativ behandling ble satt på dagsordenen, sier han. 
Han nevner også et par andre positive forandringer innen alternativ behandling.

-At man har tatt spørsmålet etter dokumentasjon på alvor og opprettet NAFKAM i Tromsø er også viktig. Lov om alternativ behandling som kom i 2004 erstattet den såkalte ”Kvakksalverloven” fra 1936 som var en fryktelig utdatert lov, påpeker Stig.


Bredt engasjement
Stigs utrettelige engasjement gir seg utslag i flere retninger og har gjort han til en offentlig figur. Fra tidlig på 90-tallet, har han vært aktiv både på radio og tv, hvor han har vært faglig medarbeider i populære program om helse og livsstil. Fra 2000 har han bidratt med råd og faglig informasjon på Doktoronline. Han har også vært redaktør for Alternativ medisinsk leksikon og står som faglig ansvarlig for Huslegens ABC. Opp gjennom årene har han i tillegg rukket å være aktivt medlem i en rekke viktige foreninger og råd, både innen komplementær og alternativ medisin.

Siden 1985 har han vært en ivrig og inspirerende foreleser i alt fra medisinske fag til urter og homeopati ved høyskoler, universitet og akademi. Stig har vært universitetslektor siden 2006, og i dag gir han forelesninger ved sykepleierhøyskoler i blant annet Oslo, Trondheim og Stavanger. Man kan saktens spekulerer hvor all energien og engasjementet kommer fra.

-Ved å engasjere meg synes jeg livet får både en mening og en retning. Selv om det har vært mye arbeid ønsker jeg at det på min gravsten skal stå : ”Kjedelig var det i alle fall ikke”, svarer den positive og imøtekommende Stig Bruset. 
Relatert:

Mer om Grønne Paviljonger på sykehus
Rapporten om grønne paviljonger på sykehus er en beskrivelse av hvordan man kan tenke seg komplementær og alternativ medisin integrert i norske sykehus. Rapporten er laget av Stig Bruset.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Anne-Line iversen 03/04/2011 - 22:07

Hei Stig Bruset.jeg er veldig på leit efter en lege som arbeider alternativt med gallestein.Vet du om en eller går det ann å komme i kontakt med deg?

karin 26/01/2011 - 18:30

Så mange flotte planer...ikke vær redd for tiden det tar...ting tar tid..det er mange modige terapeuter her...efter 36 år i alternativ miljøet i California ser jeg stor fremgang de siste årene her i Norge...det er vi brukerne som styrer dette...alternative leger og alle de flinkeste terapeuter er på plass....lykke til!

karin 26/01/2011 - 18:29

Så mange flotte planer...ikke vær redd for tiden det tar...ting tar tid..det er mange modige terapeuter her...efter 36 år i alternativ miljøet i California ser jeg stor fremgang de siste årene her i Norge...det er vi brukerne som styrer dette...alternative leger og alle de flinkeste terapeuter er på plass....lykke til!

Doris olsen 06/01/2011 - 22:46

Så bra..takk..
Hilsen Helhetsterapeut student

Vibeke Brems 29/11/2010 - 20:44

Flott Stig. Jeg blir gjerne med i det nye helsesenteret med Bowen Teknikken. Jeg stiller meg også gjerne til disposisjon når det gjelder forskning på komplimentærbehandlingen vår. Dokumentasjon er viktig.

Torill Schønberg 29/11/2010 - 19:21

Det "alternative" er egentlig det egentlige.. nemmelig helhetstenkning, der en ser psyke, kropp og sjel som en helhet. Da ser en også et betydelig større landskap og større sammenhenger, der en finner årsaken til all uballanse. Svært gledelig å komme over dette. Det gid nytt håp.

Britt Dagrun Inderberg 07/11/2010 - 10:53

Utrolig spennende - endelig en lege som setter ord på det jeg har ment i alle år!Håper tiden nå er inne til at ting kan gå lettere i riktig retning.

randi h.n.kvam 24/10/2010 - 09:44

Er veldig foregangsmennesker som tør å være synlige som brobygger innenfor skolemedisin og alternativ medisin. Både du og Audun Myskja er det. Hilsen sykepleier og Rosenterapeut

Liv Eva 23/10/2010 - 15:03

Så flott, dette må være den "riktige" veien å gå - nemlig integrere "alt", se muligheter og gi et reelt valg for pasientene.

Inga Sørlie 23/10/2010 - 12:45

Så flott at du som lege står frem og prater om dette. Dette trenger vi virkelig, og selv ser jeg på dette som fremtiden. er selv sykepleier og alternativ utøver. Drømmer selv om å starte/være deltager i ett slikt integrert senter. ønsker deg lykke til :))

Ellen Eriksen, sygeplejerske 23/10/2010 - 11:47

Dejligt at læse at norsk læge tænker \"det hele menneske\"- oplever også at det er vigtigt at helhedsbehandle til at opnå sundhed.

Tone Western 21/10/2010 - 04:53

Hei Stig, så flott! Alt vi trenger nå er en lege som tør innrømme og ta alvorlig sykdom som skyldes chemtrails. Er du der for oss Stig?

Erik Wilton 21/10/2010 - 00:07

Dette var interessant lesning, jeg husker godt hans "filletante" Dordi Bruseth som skrev boken: SYKDOM-selvforskylt? i 70 årene, ingen "spøk" den gang ... Og kan bare ønske Stig Bruset lykke til i en krevende posisjon ...

Kristin Flem 21/10/2010 - 00:00

Supert..Stig Bruset...Stå på..Du gjer ein strålende jobb,håper på fleire som dej.Det e håp forat alternativt og skulemedisin kan samarbeide..Bruk det beste frå begge deler..e håpet mitt.

Årstein Sjøen 20/10/2010 - 23:29

Flott,håper mange leger hiver seg på alternativt.

Tone Strand 20/10/2010 - 22:50

Det er så flott at noen leger tør engasjere seg i det alternative / komplementære, håper det snart blir et samarbeide og akseptert.

jane van der riet løken 20/10/2010 - 18:31

Takk for at det kjer noe, og at det alternative blir trodd på... snart :-)

Hilde Aastrup 20/10/2010 - 16:27

Takk så mye, Stig!!! Takk til alle andre som støtter slike foretak!

Bjørg Haave 15/10/2010 - 12:18

Kanskje et nytt steg på veien til å få anerkjent det alternative? Håper det!!

Tove Laukli 15/10/2010 - 12:03

Kjenner at optimismen våkner igjen.

Margaretha skepp 14/10/2010 - 22:44

dette er spennende man må tørre tenke nytt i norge som henger etter mange andre land


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.