Behandler.no - Norges største oversikt

Danske leger skeptiske til alternativ behandling

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 28.10.2010Den danske avisen Berlingste Tidende har foretatt en stikkprøve-undersøkelse blant danske leger og kommet fram til at nesten halvparten av dem mener at alternativ behandling gjør mer skade enn gavn. 63 leger deltok i denne undersøkelsen og nesten halvparten av dem opplever det som et problem at pasienter oppsøker alternativ behandling.

I likhet med Norge har omtrent halvparten av den danske befolkningen oppsøkt alternativ behandling.

-Behovet oppstår særlig hos pasienter med en kronisk sykdom, hvor legevitenskapens behandling ikke har vær tilfredsstillende, forteller Helle Johannessen, antropolog og professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

Hun har intervjuet ca 400 dansker om deres bruk og utbytte av alternativ behandling. Hun påpeker at mange opplever bedring etter å ha brukt alternativ behandling. Samtidig er den en kultur blant leger å mistro alternativ behandling.

Les hele saken på berlingske.dk- og samtidig i Danmark :


Spirituelle leger har etablert nettverk
Danske leger har dannet et interesse-nettverk for leger som tenker alternativt og utover diagnoser og legemidler. Spirituelt Orienterede Læger i Danmark - SOL er et interessefellesskap innenfor feltet spiritualitet og holisme.Nettverket er for alle leger som oppriktig undersøker eller ønsker å undersøke nye konsepter og muligheter innen helse, behandling, tilnærming av helhet og indre ro både for seg selv og for kienter, pårørende eller pasienter. Det er for leger som tenker: ”Det må være noe mer…”


Danmark satser på humanistisk helseforskning
Det satses på forskning innen helse og forskjellig fagkunnskap i Danmark. Helle Johannessen er nylig utnevnt til landets første professor innen humanistisk helseforskning.
Les hele saken på alternativ.no


Kurs for leger og sykepleiere i Norge
I Norge har leger og sykepleiere blitt tilbudt kurs om om komplementær og alternativ behandling. Kursene er godkjent som etterutdanning. I regi av NAFKAM, Nasjonalt Senter for komplementær og alternativ behandling ved Universitetet i Tromsø, arranges det etterutdanningskurs for leger og sykepleiere om komplementær og alternativ behandling. Kursene er valgfrie og er rettet mot almenne og interesserte leger og sykepleiere.
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.