Behandler.no - Norges største oversikt

Vi vil bli friske – uten bivirkninger

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 05.11.2010John Virapen, som kjenner til legemiddelindustrien fra innsiden, kommer tilbake til Norge for å advare mot en kynisk industri og farlige bivirkninger. Alternativ behandling kunne i flere tilfeller erstattet legemidler.

Pille generasjon
Skader istedenfor å lege
Alternativ behandling
Morsomme forklaringer
Behandle eller dempe symptomer
Forskning og sannhet
Markedsføring
Tenk om


"Alle medisiner kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker en medisin nødvendigvis får bivirkninger", står skrevet på nettsidene til Statens legemiddelverk.

”Felleskatalogen – felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge”, informerer om bivirkninger som kvalme og svimmelhet og forbigående sysnforforstyrrelse, men også at legemidler kan ha skadelige og til og med dødlige bivirkninger. Hvem som er den uheldige å ”tape spillet” vet man ikke.

Både voksne, ungdom og barn knasker piller som aldri før i Norge. Det ble solgt legemidler for rundt 18,5 milliarder kroner i Norge i 2009. Det tilsvarer ca 3.900 kroner pr innbygger, og er en økning på 5 prosent i forhold til året før.


Pille generasjon
Om vi har blitt så mye sykere enn før, sier ikke tallene så mye om. Dagligdagse plager som søvnproblemer og smerter løses ofte med en pille. Til og med babyer, små barn og ungdom gis sovemedisin. Unge mennesker får antidepressive midler, beroligende og smertestillende.

En undersøkelse gjort i Drammen blant 367 skoleelever, publisert i Tidsskriftet for den norske legeforening, august 2009, viste at 24 prosent av guttene og 41 prosent av jentene mente smertestillende kunne brukes hver gang de hadde vondt. Blant disse hadde 91 prosent brukt slik medisin siste fire uker.

Ifølge en amerikansk studie kan det se ut til at enkelte smertestillende midler gir stor risiko for ufrivillig abort.

Antallet barn på ADHD-medisiner har økt med 80 prosent de siste seks år. Ifølge Reseptregisteret fikk 13,4 barn pr. tusen barn medisiner mot ADHD i Norge ifjor. Disse legemidlene inneholder sentralstimulerende midler som amfetamin og ritalin, og de er klassifisert som narkotika.

Nesten 800.000 nordmenn går på blodtrykksmedisin og over 450.000 på kolesteroldempende behandling. Blodtrykksmedisiner øker kreftfaren, ifølge en ny studie publisert i The Lancet Oncology. Dessuten blir det stilt spørsmål om vi kan stole på foreskrivingen. Det hevdes at blodtrykksapparater på norske legekontorer ofte viser feil verdi.


Skader istedenfor å lege
Legemidler har en tendens til å føre til avhengighet, hvilket resulterer i at mange brukere havner i en ond sirkel med bruk, bivirkninger og kanskje til og med medisiner mot bivirkningene - uten at det gjøres noe med selve årsaken problemet.John Virapen har jobbet innen legemiddelindustrien i 30 år. Nå vil han advare oss mot bivirkninger og en kynisk industri.

-Legemiddelindustrien bidrar helt bevisst til å ødelegge menneskers helse, sa John Virapen til alternativ.no i forbindelse med at han gjestet landet i 2008. Nå er han tilbake i Norge, med sin bok oversatt til norsk :
"Dødlige bivirkninger - bekjennelser fra en Legemiddel-direktør".

Han opplever stor interesse i Norge for sin misjon, nemlig å avsløre legemiddelbransjen, som kynisk og manipulerende. Derfor kommer han nå tilbake og blir blant annet å treffe på Den Store Alternativmessen, Oslo/Lillestrøm, 19-21 november 2010.

Bak en intensjon om å hjelpe folk til å bli friske er det ingen hemmeliget at legemiddelindustrien er Big Business og mye makt. Men hvilke midler som blir tatt i bruk og hvilke grenser som trampes over for å få denne industrien til å vokse, er det ikke mange som vil snakke om av dem som kjenner bransjen fra innsiden.

Selv har Virapen god kjennskap til bransjen etter å ha jobbet i den i mer enn 30 år. Han innrømmer at også han har vært med på handlinger som kan kalles korrupsjon, for å øke omsetningen av legemidler.

Han forteller bla om bestikkelser av svenske myndigheter iforbindelse med innføring av lykkepillen Prozac, som med sine kjente bivirkninger har ført til uttallige selvmord, drap og sterkere depresjoner. Virapen går hardt ut imot Prozac og andre psykofarmika, - Ritalin og andre ADHD medisiner, samt Insulin.

-Norske helsemyndigheter og legemiddelverket kjenner svært godt til legemidler med svært alvorlige bivirkninger, men hvorfor gjør de da ikke noe med det”, spør Virapen.


Alternativ behandling
Også brukere og helsepersonell er kjent med at legemiddelindustriens medisiner har bivirkninger. Legene skriver resepter som vi inntar i stor stil. I tillegg kjøper vi mengder av reseptfrie legemidler, som også har bivirkninger.

I mange alvorlige tilfeller ville det antageligvis være uforsvarlig å la være å ta foreskrevne medikamenter, og vi har også grunn til å være fornøyd med deler av utviklingen som er gjort innen skolemedisinen. Men man vet at alternativ behandling i flere situasjoner ville kunne behandle på en mer skånsom måte, som ofte også gir varig endring.

- Vi vet f.eks. at flere med diabetes type 2 har sluttet med medisiner etter å ha lagt om kostholdet.

- Vi vet at barn, som blir tatt med til homeopat, etter en rekke antibiotikakurer mot ørebetennelse, har blitt kvitt problemet.

- Vi vet at barn som har vært ønsket medisinert mot ADHD har fått hjep ved f.eks. kostendring, vitamin- og mineraltilskudd, kinesiologi, homeopati, pedagogisk støtte, optimetri, hvor bla. synsøvelser og motoriske øvelser inngår eller Tomatis-metoden.


Morsomme forklaringer
Disse og mange tilsvarende eksempler på resultater blir gjerne forklart med at:
”Det er tilfeldig, problemet ville nok ha gått over på det tidspunktet allikevel”, eller ”Det er fordi behandleren bruker så mye tid og placebo-medisin”.


Hørt det før?
Ganske morsomt det siste argumentet – hvorfor brukes det ikke mer tid og mer placebo i Helsevesenet, hvis man har så stor tro på det, tro?

Man kan ikke påstå at alternativ behandling er løsningen på alle sykdommer, plager og problemer, men man kan stille spørsmål ved hvorfor det ikke i flere tilfeller blir foreslått alternativ behandling eller naturlige metoder, - noen av dem moderne metoder – kanskje forut for sin tid, andre brukt i behandling med hell, lenge før den første pillen ble påtenkt.

 Behandle eller dempe symptomer
En vesentlig forskjell mellom alternativ behandling og skolemedisinsk behandling, er at mens legen ofte ser etter symptomer og gir medisin for å dempe symptomet, jobber en alternativ behandler utifra et helhetlig ståsted og leter etter årsaken til problemet.

Alternativ behandling blir ofte kritisert for å ikke å kunnne dokumentere forskning. Det gjøres narr av ”sukkerpiller” og ”usynlige energier”. Sannheten er at det finnes både forskning og erfaring som tilsier virkning. Men ettersom man ofte jobber med individuell tilpasset behandling innen alternative metoder, kan man ikke drive ”samlebånd-forskning” på samme måte som innen skolemedisinen.

Forskning og sannhet
Og mens man er inne på sammenligninger – hvor lenge varer en vel dokumentert vitenskapelig medisinsk sannhet?

Jo, den varer 5-10 år før den forkastes, fordi den allikevel ikke har ønsket effekt og kanskje til og med er skadelig eller dødelig. Imellomtiden er det mange som har tatt medisinen. Dette er det mange eksempler på.

Omtrent ti år tilbake i tid påviste en amerikansk forskergruppe at kun seks prosent av de legevitenskapelige forskningsartikler som ble publisert fra 1970 og fram til da holder mål. Senere gikk redaksjonene i British Medical Journal gjennom tilsvarende periode med publiserte forskningsartikler og reduserte dette tallet til kun en prosent.


Markedsføring
I tillegg til at det for det meste er legemiddelinsdustriens medikamenter leger lærer å bruke som behandlingsmetode under sin utdannelse, er en sannsynlig grunn til suksessen denne industrien har, den massive markedsføringen av legemidler, både på skjerm og papir i tillegg til muntlige anbefalinger på legekontor og apotek.

Vi overøses av lekker, påkostet reklame, som forteller oss hvordan et medikament skal løse vårt problem. Bivirkningene snakkes det i disse sammenhengene lite om. Pleier din lege eller farmasøyt å informere tydelig om alle mulige bivirkninger? Til sammenligning er det svært strenge krav til markedsføring både av naturmidler og alternativ behandling.


Tenk om
Tenk om våre helsepolitikere kunne sette seg bedre inn i fordelene ved et helsetilbud hvor alternativ behandling var bedre integrert og vi kunne være med på å velge vår behandling. Tenk om det kunne settes av midler til forskning på alternativ behandling, en viss prosentandel av det vi nå bruker på helseforskning.

Hadde det ikke vært fint med tilbud om alternativ behandling på sykehus – Grønne paviljoner, som legen Stig Bruset i årevis har forsøkt å få gehør for.
Eller hva om du fikk god infomasjon om alternativ behandling av fastlegen din etter at han hadde satt seg grundig inn i de forskjellige fagretningene.
Eller – hva med fullstendig momsfritak for alternativ behandling og
refusjonsordning i likhet med annen behandling.

 John Virapen kan treffes på Den Store Alternativmessen, Oslo/Lillestrøm, 19-21 november 2010, hvor han snakker om sin bok
alternativ.no/messer


Les også:

Legemidler på bekostning av helsen, alternativ.no 2008.
John Virapen har jobbet innen legemiddel-industrien i 30 år. Nå tar han bladet fra munnen og forteller hva som skjer i kulissene.

ADHD – feilbehandling av barn som oppfører seg ”annerledes”
Friske skolebarn som er dopet ned av medisiner for å sitte stille – høres kanskje ut som en scene fra en amerikansk skrekkfilm, men det foregår i Norge idag, i stor stil.

Personer med diabetes medisinfrie på lavkarbo mat
Fagpersoner oppretter en rådgivende tjeneste for diabetes, basert på sine erfaringer med kosthold med lavt innhold av karbohydrater.

Stig Bruset - Lege med alternativ helseforståelse og brennende ønske om integrering
-For at det skal ligge til rette for et integrert behandlingstilbud, er det ennå en del hinder på veien. Stig mener politikerne er altfor vage når det blir snakk om å gi alternativ medisin plass i det offentlige rom.

Se hva ditt parti mener om alternativ behandling
Hva vet våre Helsepolitiker om alternativ behandling – store kunnskapsmangeler ble avdekket da vi ifjor spurte politikere på Stortinget hva de mener om alterntiv behandling:

I Felleskatalogen kan du finne ut mer om bivirkninger av legemidler

Bivirkningsmelding for pasienter
Fra 1. mars 2010 kan du selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Tidligere har bare helsepersonell kunnet melde bivirkninger. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Folkeaksjon for Alternativ Behandling - fabFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Redaksjonen, alternativ.no 17/02/2014 - 12:56

Solveig Steien
Takk for innspill.
Mange av legemidlene som blir kritisert har effekt, men hovedpoenget med artikkelen er at det i mange tilfeller finnes et bedre alternativ.
Det er altså John Virapen, med 30 års erfaring fra legemiddelindustrien, som går hardt ut imot Prozac og andre psykofarmika, - Ritalin og andre ADHD medisiner, samt Insulin i sin bok \"Dødlige bivirkninger - bekjennelser fra en Legemiddel-direktør\".
Han er også omtalt er:
-Legemidler på bekostning av helsen: John Virapen har jobbet innen legemiddel-industrien i 30 år. Nå tar han bladet fra munnen og forteller hva som skjer i kulissene.
www.alternativ.no/art/?id=71

Solveig Steien 15/02/2014 - 22:09

Det er helt utrolig å lese at insulin blir slått i hardtkorn med Prozac i denne \"artikkelen\". Ainsulin har reddet mange hundretusen menneskeliv etter at den kom for mer enn 70 år siden. Diabetikere med diabetes 1 ble sjelden mer enn 20 år før insulinet kom, og ikke alle kan kurere diabetes 2 (en samlebetegnelse) bare med kosthold. Når mangel på allmenn medisinsk kunnskap iblandes spekulasjoner og ikke dokumenterte påstander, blir resultatet så useriøst at jeg håper ikke folk biter på. Verden vil bedras, og bakom synger pengene for kvakksalvere og spekulanter som ødelegger for de ordentlige innenfor alternativ behandling.

Lasse 13/08/2012 - 02:03

Visste du forresten at 8 av 10 diagnoser innen norsk psykiatri er feil, ifølge forskningsrapport?

Marit Fredrikstad 24/11/2010 - 10:44

Kjenner igjen mye av det som Virapen skriver om. Mine 2 barn m/astma og "øreplager" ble omtrent "dopet" ned av legene. Da jeg sa nei til mer medisiner ble det rabalder. Havnet hos homeopat og etter ett år ble guttene mine bra. Etter 3 års alt.kurs/skoler gikk jeg ut som healer/krystaller/massør/Reiki og trodde jeg skulle redde verden. Jeg ble møtt med en isfront fra kolleger/leger/sykepl. på Riksen. Og da jeg i tillegg gikk til en av prestene på sykehuset og la frem forslag om å starte opp med "det grønne rommet" fikk jeg beskjed om at jeg var minst 10 år for tidlig ute. Så mr: Virapen Lykke til med dine foredrag. Måtte du være sterk og ikke stå alene.

Tove Gunn Skjulestad 15/11/2010 - 19:30

Ønsker også en uredd John Virapen velkommen til Norge. -takknemmelig for det han gjør er så viktig og jeg håper mange ,mange får det med seg. Slikt har en tendens til og bli dysset ned så alt for fort med et el. annet påfunn f.x. svine influensa el.l.

Erik Wilton 09/11/2010 - 20:58

Det er med stor begeistring for denne artikkel og med hjertevarme jeg ønsker en uredd John Virapen velkommen til Norge!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.