Behandler.no - Norges største oversikt

Legestudenter skal få undervisning i alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 24.11.2010

Studenter i Tromsø har etterlyst økt kunnskap om alternativ behandling. Nå får de et utvidet undervisningsopplegg i alternative metoder.


Miljø med forankring

Empati og kommunikasjon


Det er for mange et stort savn at legen ikke har kunnskap om alternativ behandling. Til tross for at halvparten av befolkningen velger å bli behandlet alternativt, blir legestudenter ved flere norske universiteter kun tilbudt en liten smakebit med undervisning på dette feltet.

Alternativ.no skrev i 2007 om ”Studentforeningen for alternativ medisin og behandling”, som ble stiftet samme året i Tromsø. Foreningens formål skulle være å være å gi helsefagsstudentene en mulighet til å øke sin kunnskap for å vurdere en alternativ behandling, noe som bare blir mer og mer aktuelt, når pasienter spør om råd, sa medisinstudent og initiativtager Janne Murberg Spaun til alternativ.no

Foreningen har spredd kunnskap gjennom foredrag om ulike alternative behandlingsformer og presentasjon av forskning på ettermiddagstid, primært beregnet på studenter, men også åpent for andre.


Miljø med forankring

Forut for dette studentengasjementet er det ved Universitetet i Tromsø et solid miljø omkring alternativ behandling, ikke minst med NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, som ble etablert i år 2000. Idag ansees Norge som et foregangsland når det gjelder forskning på alternativ behandling.


Den reviderte studieplanen vil legge mer vekt på studentaktiviserende undervisning med utgangspunkt i pasienters sykehistorie, forteller Inger Njølstad, ved UiT.
Ifølge Inger Njølstad, prodekan ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø er undervisningskompetansen ved NAFKAM en av grunnene til at de kan få tilbudet om utvidet undervisning i alternativ medisin for sine legestudenter.

Den nye studieplanen er er enda ikke ferdig, men ett er sikkert: Fra 2012 vil temaer innen alternativ behandling også inngå en naturlig del av undervisningen for legestudentene. Hvor mange timer med undervisning studentene vil få tilbud om er enda ikke avklart, men det vil være tydelige læringsmål, og oppgaver studentene skal løse, hvor alternativ behandling skal inngå.

-Det kommer til å bli lagt vekt på kommunikasjon, og at det er viktig å ha respekt for at folk bruker alternativ medisin, sier Inger Njølstad til alternativ.no

Hun utdyper at det er viktig å ha kunnskap også for å kunne ta stilling til hva slags medisiner som fungerer dårlig sammen med naturmidler.


Empati og kommunikasjon
Respekt for valg av behandlngsmetode, kan være vanskelig å få hvis legen er uvitende om de forskjellige fagene innen alternativ behandling. Desverre viser det seg, ifølge en fersk doktoravhandling, at det står dårlig til med empati i medisinen. Det er mange leger som ikke er særlig empatiske, og dette går utover forstålese og kommunikasjon.

Og empati er viktig for leger konstaterer lege og filosof Reidar Pedersen, som har undersøkt hvordan empati hos leger defineres, utforskes og beskrives i litteraturen (Tidsskrift for Den norske legeforening). Men litteratur om emnet tyder altså på at det står dårlig til. Han mener det kan dels skyldes studiedesign, men også for lite vekt på empati i medisinerutdanningen.

Empati er viktig for legens kliniske forståelse og for pasientkommunikasjonen, mener Pedersen, som nylig forsvarte doktoravhandlingen Empathy in medicine. A philosophical hermeneutic reflection ved Universitetet i Oslo.

Han mener at studiene ofte bare måler empati ut fra legens ståsted, mens pasientens bidrag ofte er en relativt perifer del av medisinen.

Behandlingsmetoder innen alternativ behandling har som regel et helhetlig utgangspunkt. Det vil si at hele mennesket settes i sentrum for behandlingen som er tilpasset det enkelte mennesket.

Behandleren er som regel opptatt av å finne årsaken til plager istedet for kun å behandle symptomer. Behandling har ofte en intensjon om å få kropp, tanker og følelser til å komme i balanse. Kanskje kan undervisning i alternativ behandling også være med på å gi legestudenter nye verktøy for empati og god kommunikasjon.
Relaterte saker:

Legestudenter ønsker mer fokus på alternativ behandling (2007)
Helsefagstudenter i Norge etablerer forening for alternativ behandling.
Foreningen skal jobbe for at helsepersonell får økt kunnskap om alternativ behandling.

Send fastlegen på kurs om alternativ behandling
-Det er stor forskjell på å holde foredrag for sykepleierstudenter og for medisinstudenter, sier Inge Ås, til alternativ.no
-Det er vanskelig å tolke medisinerstudentenes interesse. Det kan virke som de er engstelig for å vise interesse, særlig med andre studenter tilstede. Det har vært en tendens til fnysing og latterliggjøring, som kan tyde på at temaet fortsatt er et slags tabu. Etter foredrag hender det at noen tar kontakt.
-Blant sykepleierstudenter opplever jeg derimot diskusjon, liv og spørsmål, sier Inge Ås, som har godt oppmøte på disse foredragene.

Psykologistudenter fikk forelesning om healing
Nylig foreleste healeren Eric Pearl ved Universitetet i Oslo med rekordoppmøte. Begrunnelsen for å tilby psykologistudentene en forelesning om healing en onsdag i desember 2009, var at de skulle få kjennskap til behandling som deres fremtidige klienter vil kunne oppsøke.

Ønsker du kontakt med en alternativ behandler –
Finn behandler – behandler.no


Utdanning i alternativ behandling


Kilde:
Tidsskrift for Den norske legeforening, Empati i medisinen?Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Joachim 02/03/2011 - 13:53

Nei Per M, da misforstår du i beste fall med vilje.

Per M 02/03/2011 - 12:42

Joachim.
Til sammenligning: Det er ekstremt mange som dør vitenskapelig dokumetert medisin. Iløpet av tiden det tar å utdanne seg til lege, er det ikke mye forlangt av pasienter at behandlende lege setter seg inn i metoder pasienten foretrekker å benytte og har respekt for det valget!

Joachim 01/03/2011 - 11:37

Det er viktig for legen og raskt kunne avdekke om pasienten utsetter seg for uvitenskapelig \"behandling\". Dette kan føre til unødvendige smerter og i verste fall død. Dette finnes det dessverre veldig mange dokumenterte eksempler på. Men man kan jo ikke bruke for mye tid på \"alternativ\"-behandling på et legestudium, det er jo en skog som stadig utvider seg. Man må lære seg å kjenne lusa på gangen, ikke veldig vanskelig egentlig.

Astrid Vesterås Herland 27/11/2010 - 19:00

Endelig begynner det å skje noe! Å gå til leger som bare er opptatt av å fjerne symptomer føles som bortkastet tid. Men det er ikke bare i forhold til kunnskap om alternativ medisin legene feiler, det byr også på problemer når pasienten har mer enn en diagnose. Altenative behandlere tar det som en selvfølge å behandle hele mennesket, mens skolemedisinen deler det opp i viktige og ikke viktige problemstillinger. Så lenge leger mangler empati vil de aldri bli i stand til å hjelpe pasienten med å LØSE problemene. En kjent metode legene bruker for å slippe å gå i dybden er å skyve problemet over i psykriatrien. Uheldigvis setter det både skolemedisinen og psykriatrien i et dårlig lys.

Inge Ås 25/11/2010 - 13:14

Dette er veldig viktig! Uansett om legen er interessert i alternativ/komplementær medisin/behandling - så er det viktig at legen er interessert i å vite hva pasientene selv gjør. For mange vil komme til å bruke alternativ/komplementær medisin/behandling, uansett hva legen mener om det.
Og det er jo heller ikke de samme skillelinjer mellom Alopati ( skolemedisin) og det som regnes for alternativt / komplementært i forskjellige land.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.