Behandler.no - Norges største oversikt

Hiv og aids rammede får hjelp med alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 01.12.2010

I anledning Verdens aidsdag, trekker vi ut av arkivet en rapport fra en tverrfaglig studie for personer med hiv og aids, som gikk over fem år i Norge. Den viser at alternativ behandling har virkning for personer med hiv og aids.

Tverrfaglig prosjektgruppe
Etterlyst av Helsedirektoratet og Stortinget
Pluss tok initiativ
Livskvalitet og lindring

Fokus på menneskeretter

Verdens aidsdag markeres den 1. desember hvert år. Hensikten med dagen er å øke oppmerksomheten og sette søkelyset på hiv og aids-epidemien nasjonalt og internasjonalt. Det er også en dag som viser solidaritet med alle som er rammet av hiv/aids, og med særlig fokus på menneskeretter.

Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, (THHA) utførte over en femårsperiode fra 1995 - 2000 en studie i effekten av tverrfaglig behandling innen komplementær behandling.


Tverrfaglig prosjektgruppe
THHA besto av prosjektleder, allmennpraktiserende lege Ragni Handberg, akupunktør, Heidi Trondsen, homeopat, Bertil Berg-Olsen, massasjeterapeutene Per Mortensen og Lis Pedersen og healer og innsiktsterapeut Inge Ås.

Høsten 1995 startet prosjektet. Samarbeidspartnerne fant hverandre som terapeuter med det som felles mål, å gi komplementær behandling under tverrfaglig samarbeid til en gruppe som ønsket slik behandling, men ikke hadde ressurser til å skaffe seg en slik behandling selv.

Prosjektgruppen ønsket å vise at en slik komplementær behandling
kunne hjelpe i den spesielle situasjonen disse menneskene var kommet i, kommenterer prosjektleder Ragni Handberg.

-Alle terapeutene, inkludert meg selv, hadde erfart at komplementær behandling hadde virkning, forteller Handberg.


Etterlyst av Helsedirektoratet og Stortinget
Pilotprosjektet ville vise det som Helsedirektoratet og Sosialkomiteen i Stortinget etterlyste: Et komplementært behandlingstilbud i samarbeid med lege, som kunne vise til resultater.

Bakgrunnen for prosjektet var at medlemmer av Pluss, de hivpositives interesseorganisasjon (idagHivNorge), gjennom lengre tid hadde sett behov for et strukturert tilbud om alternativ behandling for sine medlemmer. Mange var ikke fornøyd med blodprøvesvar som eneste indikator på deres helsetilstand. De savnet et mer helhetlig syn på sin helse.

Det var også uttrykt et behov for lindring av symptomer der vanlig skolemedisin ikke alltid hadde løsningen. I tillegg ønsket de hjelp til å takle en svært belastende livssituasjon.


Pluss tok initiativ
Ildsjeler i Pluss ved ”Helsetrøya” tok kontakt med flere alternative behandlere, og Tverrfaglig helsegruppe for hiv og aids (THHA) ble dannet i 1995.

Dette var samme år som NordAll, den nordiske konferansen for hivpositive, hadde vedtatt en resolusjon om «hivpositives rett til individuell behandling», som omhandlet retten til, og økonomisk kompensasjon for alternativ behandling.

Ildsjelene i Pluss sendte prosjektbeskrivelsen til Statens helsetilsyn, Sosialdepartementet og Stortingets sosialkomité. THHA hadde en rekke møter med ovennevnte instanser, og fikk «moralsk» støtte for prosjektets idé og nytteverdi, men ingen økonomisk støtte.

-På bakgrunn av pasientenes mangel på tid, ble prosjektet igangsatt på frivillig basis. Pasientene gjennomgikk diagnose og prøvebehandling hos alle terapeuter i 1996, mens vi fortsatte å søke økonomisk støtte, nå fra legater og fonds. Selve behandlingen startet i 1997, forteller behandlerne i rapporten.


Livskvalitet og lindring
Og prosjektet viste positive resultater. Det kom frem klare effekter vedrørende livskvalitet og lindring av bivirkninger fra tradisjonell medisinsk behandling. Alle deltagere opplevde en forbedring av sin livskvalitet i prosjekttiden. Dette gjaldt spesielt opplevelsen av økt selvfølelse og en positiv endring i synet på seg selv som et menneske med hiv.

Samtlige av de 13 (av 15) deltagerne som brukte den anbefalte medisineringen fra offentlig helsevesen fikk bivirkninger. Behandlingsmetodene brukt i THHA hadde lindrende effekt på bivirkninger både ved bl.a. mage- tarmbesvær, hudplager og nevrologiske plager.

Mange opplevde også generelt økt velvære etter behandlingen. Gjennom THHA uttrykte samtlige av klientene at de tok mer ansvar for sin egen livssituasjon. De ble mer bevisst muligheten til å påvirke sin egen situasjon.

Avmakt ble snudd til større deltagelse og en økende interesse for å delta i sin egen prosess. Så godt som alle svarte positivt på spørsmål om de ville fortsette denne tilleggsbehandlingen hvis den ble gjort tilgjengelig via det offentlige helsevesenet.


Fokus på menneskeretter
Verdens aidsdag har særlig fokus på menneskeretter. Og i den europeiske menneskerettskonvensjonen kan vi lese at «Alle skal nyte den høyest oppnåelige helsestandard». Dette kan bety best mulig livskvalitet i en situasjon hvor man har blitt rammet av alvorlig sykdom som hiv og aids.
Tilbud om alternativ behandling burde i 2010 ha vært en selvfølge!Her finner du hele rapporten
(pdf)

Pluss, senere Pluss-LMA og i dag HivNorge.

Verdens Aidsdag

Finn behandler – behandler.no
Ønsker du kontakt med en alternativ behandler
Her kan du søke på navn, sted, plage, problem osv.
Hver behandler har sin informasjosnside hvor det legges til rette for at du skal fine fram til en behandler som passer best for deg.


Les også
» Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter
» Naturmidler påvirker opptak av legemidler


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.