Behandler.no - Norges største oversikt

Blir friskere med musikk

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 25.10.2007Forskning viser at musikk kan gjøre kropp og sjel friskere dersom personer selv kan få velge sin musikk.

Musikvalg er viktig
Doktorgrad
Personlig sammenheng
Kan transformere oss
Både lytting og utøvelse hjelper

Musikken kan fungere som et hjelpemiddel til å igangsette tilfriskningsprosesser eller til å forstå hvorledes en god livskvalitet kan utvikles eller vedlikeholdes til tross for sykdom eller komplikasjoner.

-Det ser ut til å være en tendens til at man foretrekker gammel musikk, ur-musikk som har ligget i oss. Folkemusikk, rolige ballader med tekst og toner som virker melodisk, sier Kari Bjerke Batt-Rawden til alternativ.no

Musikvalg er viktig
Personlig valg av musikk og musikkform kan gjøre syke friske.
Musikkens kraft kan også å bidra til at friske holder seg friske. Musikk kan derfor være helende og legende, viser en ny doktorgradsavhandling.

Men ettersom musikkvalgene våre er svært personlige og ofte tilknyttet hendelser og erfaringer i hverdagslivet, kan mangel på personlig valg av type musikk i bestemte situasjoner gjøre vondt verre, viser avhandlingen.

Doktorgrad
Kari Bjerke Batt-Rawden tok nylig doktorgraden (PhD) ved University of Exeter i England over emnet ”Music and Health Promotion” Hun er 1.amanuensis ved avdelingen for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Akershus og har i tillegg en 20% stilling ved Høgskolen i Hedmark. Av bakgrunn er hun sosiolog. Hun er dessuten aktiv visesanger, med fotfeste i britisk-irsk-keltisk folkelig musikktradisjon.

I studien som ligger til grunn for avhandlingen deltok 22 personer i alderen 35-65 år som var eller hadde vært syke i kortere eller lengre periode. Sykdomsbildet var hovedsakelig muskel- og skjelettlidelser, angst og depresjon, utbrenthet og kreft. Disse sykdommene representerer de største sykdomsgruppene i befolkningen og er blant hovedårsakene til økningen av uføre og langtidssykmeldte i Norge. Personene ble fulgt gjennom et helt år.

-Prosjektet kan beskrives som en uformell musikk-læring, med vekt på hvordan deltakere utviklet bevissthet over hvordan de bruker eller kan bruke musikk som et verktøy i forhold til mestring og livsberikelse i hverdagen til tross for sykdom eller livsbelastninger, sier Kari Bjerke Batt-Rawden.

Personlig sammenheng
Hun understreker at hun ikke har forsøkt å oppfinne en musikalsk resept eller kur. Hovedformålet har i stedet vært å undersøke sammenhenger om hvorfor noe type musikk eller musisering synes å være et hjelpemiddel for enkelte mennesker i bestemte livssammenhenger og livsfaser.

-Musikk er personlig tilknyttet hverdagslivets erfaringer, hendelser og opplevelser og er subjektivt på linje med et fingeravtrykk, sier Kari Bjerke Batt-Rawden.

Kan transformere oss
I noen tilfeller kan musikken ha en negativ virkning, d.v.s man kan bli stresset, føle seg uvel og i dårlig humør av å lytte til musikk som ikke oppleves som godt eller behaglig. Musikkens makt til å skape helingsprosesser er derfor avhengig av personers frie valg og delaktighet i de musiske aktiviteter. Svært få liker å bli tvunget til å lytte til eller delta i en musikkform de misliker eller rett og slett ikke kan fordra.

-Derimot er folk vanligvis svært åpne for nye musikkformer og genre, ofte i håp om å treffe kropp og sjel på en magisk, unik måte. Musikalske høydepunktserfaringer som gåsehud, frysninger, og beskrivelser som ”går rett i margen”, ”tar meg av gårde”, ”treffer meg i sjela” eller ”gjør noe med meg” viser ofte til hvordan musikk har evne til å transportere, transcendere og transformere oss på ulike måter som føles godt – en slags lykkerus som synes å gi positiv helseeffekt, sier hun.

Både lytting og utøvelse hjelper
Mange deltakere i doktorgradsprosjektet var i perioder langtidssykmeldte og mange kunne vise til hvordan de hadde hentet styrke, håp, mot, trøst og energi gjennom musikken. Flere av deltakerne rapporterte om tilfriskningsprosesser ved hjelp av musikk som et viktig verktøy i ulike faser, særlig egenmusisering syntes å skape en åpen kanal inn til følelseslivet, noe som synes å fremme en bearbeidingsprosess, og derigjen en helingsprosess.

-Deltagernes beretninger viser også hvordan musikken har fungert som et hjelpemiddel til å igangsette tilfriskningsprosesser eller til å forstå hvorledes en god livskvalitet kan utvikles eller vedlikeholdes til tross for sykdom eller komplikasjoner, for eksempel sorg.

Selvvalgt musikk kan være immunstyrkende, stimulere fordøyelsen, redusere blodtrykket, gi bedre humør, bedre evnen til læring og øke produktivitet og yteevne. Humoristiske opplevelser gjennom deltagelse og/eller utøvelse av musikk, kan spre glede og latter, skape endorfiner og velbefinnende. Det å være ved ”god helse” handler mer om subjektiv opplevelse av god livskvalitet enn om fravær av sykdom, sier Kari Bjerke Batt-Rawden.

Hun håper at doktorgradsarbeidet kan hjelpe både legfolk og profesjonelle utøvere i helsetjenesten, kulturetaten, frivillige organisasjoner og institusjoner til å skape større fokus på hvordan folk med ulike livshistorier, for eksempel sykdom og plager, kan bruke musikk som et hjelpemiddel i forhold til helse og livskvalitet.

Kilde: Høgskolen i Akershus


Relaterte saker:

Musikk som medisin, alternativ.no 05.01.06
Nå kan du få kjøpt musikk som medisin på apotek. Den medisinske forskningsgruppen Musica Humana står bak produktet.

Kultur gir bedre helse og livskvalitet, alternativ.no 26.01.06
Studier fra Norden viser at det er sammenheng mellom kulturdeltagelse og helse.

Musikkterapi hjelper pasienter med nevrologiske sykdommer, alternativ.no 03.01.05
Flere uavhengige rapporter har angitt at musikkterapi har vist lovende virkning på symptomer ved Parkinsons sykdom og andre nevrologiske sykdommer, skriver Audun Myskja i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening

Musikkterapi og kultur på sykehus, alternativ.no 19.10.05
Mål for prosjektet Det kreative Sykehus er å ivareta hele mennesket i en behandlingssituasjon gjennom kulturelle aktiviteter og musikkterapi.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.