Behandler.no - Norges største oversikt

Homeopati inn på sykehus

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 30.10.2007Storbritania har egne sykehus hvor homeopati benyttes som komplementær medisin. Når får vi det samme tilbudet i Norge?

 

-Leger og sykepleiere bør få god informasjon om hvilke muligheter man har til å hjelpe folk til bedre helse og bedre livskvalitet ved å tilby alternativ behandling, sier sykepleier og homeopat MNHL Kari Skrautvol til alternativ.no

 

Hun har i en årrekke jobbet for å få komplementær og alternativ behandling inn i utdanning av helsepersonell og i det norske helsevesenet. Nylig fikk hun publisert en ny artikkel om dette i fagtidsskriftet Sykepleien.

 

Kari Skrautvol. Foto HiO

-Alternativ og komplementær behandling bør inn i behandlingen av kronisk syke ved sykehusenes poliklinikker. Immunforsvaret får ofte økt motstandskraft ved lettere infeksjonssykdommer. Sliter derimot personen med gjentatte infeksjoner, bør immunsystemet styrkes. Betennelsestilstander som står i kroppen over tid bør vi gjøre noe med ved å lete mer etter årsak i miljøet eller i vår konstitusjon. Bruk av komplementær medisin ved kroniske lidelser har til hensikt å styrke og gi kroppen energi og bidra til at tilstanden ikke forverrer seg, sier Skrautvol.

 

Studie ved poliklinikk
En ny observasjonsstudie som gikk over seks år ved en poliklinikk ved et National Health Service (NHS) sykehus i Storbritannia, viser at homeopatisk behandling ga positive forandringer i helsen til en populasjon på 6544 pasienter med ulike kroniske lidelser, blant annet migrene, astma og mage/tarm lidelser.

 

Hensikten med behandlingen var å bedre generell helse og velvære, få bedre symptomkontroll og redusere antall tilbakefall når lidelsen forverret seg både akutt og kronisk. Barn viste spesielt bedring ved eksem og astma.

 

Skrautvol mener at disse resultatene viser at vi må utvikle tilsvarende kompetansesentre ved poliklinikker i norske sykehus.

 

Homeopati i vekst i Norge
Homeopati er en av de mest brukte alternative behandlingsmetodene i Norge. En av fire pasienter som får hjelp av homeopat er barn mellom 0 og ni år. Foreldre erfarer at barnet deres blir friskere og at det går lengre tid mellom periodene med sykdom. Doktor-avhandlingen ”Homøopati i forebygging av øvre luftveisinfeksjoner hos barn” fra 2005 av Aslak Steinsbekk, NTNU, viser at behandling gitt av homeopat viste seg å være effektiv i denne behandlingen og at foreldre tar sine barn med til homeopat fordi de har erfaringer med legebehandlingen som gjør at de ønsker å prøve ut alternativer.

 

Offentlig lisens
Her i Norge har vi et lovverk for alternativ behandling. Det satses på forskning og vi er et foregangsland i nordisk sammenheng. Medisin og sykepleie innenfor det offentlige helsevesenet retter nå oppmerksomhet mot utviklingen av kroniske lidelser og åpner for bruk av alternative behandlingsmetoder.

 

-Jeg mener at sykepleiere, fysioterapeuter og leger med homeopatiutdanning bør få offentlig lisens og muligheter til i å praktisere innenfor helsevesenet. Denne muligheten bør også vurderes for registrerte homeopater og akupunktører med lang klinisk erfaring og som innehar grunnmedisinsk kompetanse, sier Skrautvol.

 

Offentlig homeopatisk tilbud siden 1948
Homeopatisk behandling har vært tilgjengelig innenfor National Health Service (NHS) siden opprettelsen i 1948 og i dag er det fem slike sykehus i Storbritania.

 

Etterspørselen fra pasienter som ønsker å kombinere homeopatisk behandling med konvensjonell medisinsk behandling øker. Sykehusene har leger med klinisk erfaring fra begge disipliner og fagfeltet integrativ medisin er under utvikling.

 

Sykepleiere har ett års tilleggsutdanning for å kunne utøve homeopatisk sykepleie i sengepost. Det vil si at de ikke er utdannet til å utøve homeopatisk behandling, men har kunnskaper om hvordan følge opp og pleie pasienter som både får homeopatiske medisiner og konvensjonell medisinsk behandling, ifølge Skrautvol.

 

NHS tillater bare leger med homeopatiutdanning i å praktisere i sykehusavdelingene. I poliklinisk arbeid derimot kan dette arbeidet ledes av kvalifisert helsepersonell med offentlig lisens i homeopati med grunnmedisinsk kompetanse.

 

Utdanning i Norge
Utdanning i homeopati i Norge foregår i dag ved private skoler.
I 2004 ble en utredning fra Sosial- og helsedirektoratet overlevert Helse og omsorgsdepartementet (HOD) hvor oppdraget var å kartlegge utdanninger innen homeopati og akupunktur i Norge.

 

Det ble nedsatt to arbeidsgrupper, en for homeopati og en for akupunktur. Arbeidsgruppen for homeopati er enige med direktoratet om et forslag til standard for utdanning i homeopati.

 

Forslaget er fireårige heltidsstudier, organisert som treårig bachelor med ett års påbygging. I utredningen er det ikke tatt stilling til spørsmål om offentlig godkjenning eller autorisasjon.

 

Utredningen har vært til høring hos relevante høringsinstanser, men ifølge Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ behandling (NIFAB), har HOD har foreløpig ingen planer om å følge opp rapporten.

 

Utdanningen i Norge i dag er akkreditert av eget fagforbund og etter gjennomført utdanning søkes det om medlemskap. Det som er spesielt for homeopatiutdanningen i Norge er kravet til grunnmedisinsk kompetanse, eget klinisk veiledningsprogram under utdanningen, samt klinisk eksamen med ekstern sensor oppnevnt av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL).

 

Positiv endring blant norske leger
Holdningen til å inngå samarbeid med for eksempel profesjonell homeopat er i positiv endring blant norske leger. Flere leger utøver akupunktur i egen praksis, men mange hevder fortsatt at homeopati ikke er vitenskapelig dokumentert behandling. Denne holdningen har likevel endret seg de siste årene og dialogen er blitt mer åpen.

 

-Jeg mener at sykepleiere og med kvalifisert bakgrunn er spesielt egnet til brobyggingsarbeidet som nå skjer både innen forskning,fagutvikling og i sykehusenes poliklinikker. Fordelen med homeopatisk behandling er at den kan brukes parallelt med konvensjonell behandling inntil bedring inntrer, ifølge Skrautvol.

 

Skrautvol anbefaler å bygge opp egne polikliniske kompetansesentre ved norske sykehus.

 

-Man bør ta i bruk kvalifisert helsepersonell, da vi i Norge har meget få leger som er utdannet innen homeopati. Dette vil først være aktuelt når de medisinske fakulteter tar dette inn som en legespesialitet. Inntil videre bør myndigheter og helseforetak legge forholdene til rette for en slik utvikling, sier Kari Skrautvol.

 

Kilde: Kari Skrautvol, førstelektor, sykepleier og homeopat MNHL
Fagtidsskriftet Sykepleien. Klipp fra Sykepleien er brukt med tillatelse.


Relatert saker:

 

Homeopatisk behandling i forebygging av luftveisinfeksjoner hos barn(alternativ.no 31.03.2005)

Foreldre tar sine barn med til homeopat fordi de har erfaringer med legebehandlingen som gjør at de ønsker å prøve ut alternativer. Det fremgår av doktoravhandlingen til sosiolog og homeopat Aslak Steinsbekk.

 

Musikkterapi og kultur på sykehus, alternativ.no 19.10.05
Mål for prosjektet Det kreative Sykehus er å ivareta hele mennesket i en behandlingssituasjon gjennom kulturelle aktiviteter og musikkterapi.

 

Lege-ja til alternativ kreftbehandling, alternativ.no 03.12.04
Nær halvparten av ansatte ved sykehusenes kreftavdelinger er positive til å etablere alternative behandlingsenheter i avdelingen. Det viser en ny norsk undersøkelse

 

 Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.