Behandler.no - Norges største oversikt

Tankekraft istedenfor piller

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 01.03.2011

I hvilken grad vi kan vi bruke tanken til å påvirke vår egen helse - spørsmålet er det mange som har stilt. Med dagens helseutfordringer har vi bruk for våre iboende ressurer som aldri før, ifølge forsker og forfatter Lars Ole Andersen.

Stor tro på tankekraft
Placebo akseptert
Bruk for egne ressurser

Er det så enkelt at vi kan tenke oss til bedre helse? Sinnets medvirkning har helt siden antikken vært et diskusjontema iforhold til helse og sykdom. Mens mange er overbevist om at tankekraft og energiarbeid kan påvirke oss, er det skeptikere som avviser muligheten blankt. Gjennom historien har det vekslet på hvilken oppfatning som har vært gjeldende.


Stor tro på tankekraft
Nettopp spørsmål rundt helse og tankekraft tar danske Lars Ole Andersen opp i sin nye bok «Før placeboeffekten. Indbildningskraftens virkning i 1800-tallets medicin». Andersen har gjennom mange år forsket og undervist i helse- og sykdomshistorie ved København Universitet. I sin bok beskriver har utviklingen i synet på tankekraft og helse.

Før legemiddelindustriens inntog hadde vi stor tro på tankekraftens virkning, men også på ytre påvirkning, - dette på godt og vondt. Samtidig som man erfarte at man kunne tenke seg til bedre helse, hersket det også overbevisninger om at visse opplevelser kunne være svekkende.

På 1600- og 1700-tallet trodde man f.eks. at misdannelser kunne oppstå på bakgrunn av en tanke eller et møte. Dette synet på kropp og helse kunne dermed utgjøre en risiko, men samtidig var det en ressurs man visste å utnytte.

Det fulgte en fase hvor det ikke var noe stort skille mellom legebehandling og det som idag kalles alternativ behandling. Folkemedisin, magnetterapi og homeopati ble praktisert og diskutert blant respekterte leger og vitenskapsmenn på linje med alle former for behandling.


Placebo akseptert
Men på 1800-tallet endret holdningen seg og man var redd ”innbilningskraften” skulle gjøre pasienten sykere. Dermed ble legens behandling mer gjeldende og pasientens iboende ressurser ble tilsidesatt.

Begrepet ”innbilningskraft” hadde ikke høy anseelse i legekretser, men samtidig så man i forskningen at narrebehandling kunne ha effekt. Dermed begynte man å kalle det ”placebo” istedenfor på 1950-tallet.

Det er gjort en rekke studier, som viser at deltagere i medisinske undersøkelser får virkning selv om de har fått narremedisin. Og idag er placebo et akseptert begrep. For placebo kan neppe forekomme med mindre vi er istand til å påvirke helsen med vår mentale kraft.

Flere alternative behandlingsmetoder vokste fram med tiden, og som kjent er det mange som har stått på barikadene for å få den anerkjennelse som flere av disse metodene har idag.


Bruk for egne ressurser
Fra 1970-tallet har det blitt mer og mer alminnelig å bruke alternativ behandling, i Danmark, bokforfatterens hjemland, men også i Norge. Ifølge norsk forskning bruker halvparten av befolkningen alternativ behandling og vi har egen lovgivning som omfatter alternativ behandling – Lov om alternativ behandling fra 2003

I sin bok tar Lars Ole Andersen opp dagens helsesituasjon. Mens det tidligere var infeksjossykdommer som var den store utfordringen er det nå våre livsstilssykdommer og kroniske lidelser, som folk er plaget av. Og disse sykdommene og plagene finnes det ikke alltid piller for. Da er vi tilbake til start – og kan ha god bruk for egne ressurser og tankekraft for å hanskes med våre problemer.Referanse:
Lars Ole Andersen: Før placeboeffekten. Indbildningskraftens virkning i 1800-tallets medicin, 2011. ISBN 978-87-635-2590-9


Ønsker du kontakt med alternativ behandler –
Finn behandler – behandler.no

Kurs innen alternative temaer og teknikker –
alternativ.no/kurs


Relaterte saker:

Hvem bruker alternativ behandling
Hva er alternativ behandling
Vi vil bli friske – uten bivirkninger
Frisk uten piller - Paneldebatt trakk fullt husFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.