Behandler.no - Norges største oversikt

Utvikler NLP til å dekke flere behov

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 15.03.2011

NLP er en sentral teknikk innen coaching. Nylig besøkte Dr. L. Michael Hall Norge for første gang og underviste coacher og næringslivsledere i en meta-videreutvikling av systemet.

Stort omfang
NLP siden 70-tallet
Tilbake til Maslow
Fra diffust til målbart
Næringsliv og idrett
Potensialet i oss

 

Amerikanereren Dr. L. Michael Hall reiser verden rundt og underviser i sin egen metode neuro-semantic. Systemet har utgangspunkt I NLP, Nevrolingvistisk programmering - en metode som med årene har utviklet seg i flere forskjellige retninger. Nylig besøkte Hall Norge i regi av CoachTeam as som tilbyr coach- og lederutdanning hvor nlp, neuro-semantikk og meta-coaching er integrert.

-Det er flere elementer jeg savnet innen NLP og det har jeg forsøkt å gjøre noe med. Deler av NLP er altfor diffuse og fungerer ikke godt nok. Jeg ønsker å gå mer i dybden og jeg liker målbarhet, sier Dr. L. Michael Hall til alternativ.no

Han bruker begrepet meta-coaching om den nye modellen, meta fordi det er en dyptgående metode til bruk i transformasjon og selvrealisering, som vil se på hva som ligger bak vår adferd.

-Meta-coaching innebærer blant annet en større grad av bevissthet rundt egne overbevisninger. Vi ser på egne tanker og holdninger for å undersøke hvordan disse påvirker oss og innvirker på væremåte og beslutninger. Noen holdninger er vi tjent med å endre på, sier han.Michael Hall har skrevet mer enn 30 bøker om NLP, Neuro-Semantikk og Meta-Coaching.
Stort omfang

Michael Hall er en av dem som har jobbet med NLP fra den spede begynnelse. Mannen som har skrevet mer enn 30 bøker om NLP, Neuro-Semantikk og Meta-Coaching, har altså sett behovet for å undersøke nærmere på hva som gjemmer seg bak en utfordring. Den slags innsikt skal i neste omgang gjøre ledere og veiledere istand til å utføre en bedre jobb, noe som sannsynligvis også innebærer et mer interessant arbeid.

Nå reiser Hall verden rundt og underviser i den nye forståelsen. Så langt er det utdannet rundt 1300 meta-coacher i 38 land verden over. Nylig besøkte han Kina og underviste bedriftsledere der, kan han fortelle.

Nå har også norske bedriftsledere og andre utdannede NLP Coacher fått mulighet til å tilegne seg Hall sine modeller. Iløpet ni dager var 34 kursdeltagere samlet fra morgen til kveld på Sjømannsskolen Oslo i februar 2011. Både arrangøren CoachTeam og kursdeltagere er svært fornøyd med å ha fått ettertraktede Michael Hall for første gang til Norge.


NLP siden 70-tallet
Michael Hall kan fortelle om en lang og vanskelig prossess for å komme i mål med den modellen han nå presenterer. 
-Det har vært lange kamper opp gjennom årene om hva NLP egentlig er og  hvem som ”eier” NLP. De som står bak metoden har forskjellig bakgrunn og har trukket i ulike retninger, forteller han.

Som mange kjenner til, ble NLP, Nevrolingvistisk programmering, introdusert i Norge på 1990-tallet etter at de forskjellige teknikkene som NLP består av, ble samlet og etablert som system allerede på 1970-tallet i USA av Bandler og Grinder. Utgangspunktet var å utvikle et et verktøy for å bedre kommunikasjon, både med seg selv og andre, og skape endringer i fastlåste mønstre.

NLP er idag sentralt innen coaching, og inneholder verktøy som har blitt mye brukte innen både selvutvikling, psykoterapi og lederskap. Fem-trinns komunikasjons-modellen til Virginia Satir (1916-1988) er en av teknikkene som NLP består av. Denne alene har lenge stått på pensumlisten ved norske høyskoler.

Men som med mye annet som er bra, kan også NLP brukes på utilsiktede måter, som f.eks. manipulasjon. Dette har gjort at NLP flere steder i verden har fått et dårlig rykte.

-Fra begynnelsen av var det uklarheter om hva NLP egentlig skulle være definert som; var det en ny form for psykoterapi eller var det verktøy for kommunikasjon. Med tiden beveget det seg i mange forskjellige retninger, noe som førte til konflikt, forteller Hall.

Dette endte opp i saksøking og rettssaker – ironisk nok, tatt i betraktning at læringen er kommunikasjon. Hall uttrykker at dette er et sørgelig kapittel i historien til NLP som han selv har vært sterkt berørt av.


Verden over er det så langt utdannet 1300 meta-coacher i 38 land.


Tilbake til Maslow
Før NLP hadde vi Maslow og hans berømte behovspyramide, som ifølge Dr. Hall var med på å danne grunnlaget for mye av tankegodset rundt NLP. Og det er nettopp Maslows teorier Michael Hall ser til i sitt arbeid med å fornye NLP.

-Ja, med denne videreutviklingen av NLP tar vi ett skritt tilbake og ser hvordan vi kan gå mer i dybden. Teoriene til Maslow går ut på å se på mennesket som helhetlig, og der mener jeg det ligger store muligheter, sier Hall.

Amerikansk-russiske Abraham Maslow  (1908-1970) blir ofte omtalt som den humanistiske psykologiens far. Han mente at menneskenaturen er grunnleggende god eller nøytral og at  alt som er vondt og vanskelig  oppstår fordi omgivelser undertrykker det gode.

Kort beskrevet er Maslows behovspyramide en grafisk fremstilling av de menneskelige behov som må oppfylles nedenfra i pyramiden. Man må altså ha dekket behovene for mat, vann, varme osv. før man kan gå i gang med å dekke sosiale behov, som tilhørighet og kjærlighet. Han deler inn i mangelbehov og vekstbehov. Når fysiologiske og sosiale behovene er dekket kan vi jobbe med selvrealisering eller selvaktualisering.


Fra diffust til målbart
Michael Hall mener at målbarhet gjør arbeidet med å tilegne seg meta-coaching mer effektivt. NLP kan være vagt og det kan være vanskelig å undersøke om man er på rett spor.

-Det har vært en diffushet rundt NLP som jeg har sett behov for å gjøre noe med. I Meta-Coaching jobber vi med helhetlige prossesser på en systematisk måte og vi er opptatt av å måle utvikling av ferdigheter i kommunikasjon, forteller Hall.

-Dette foregår bl.a ved å undersøke om man holder øyekontakt, i hvilken grad man er deltagende i samtale og hvordan man forholder seg til stillhet. Han har utarbeidet et system for dette, som synes å fungere godt.

Og ettersom det er ledere og veiledere som kurses, er dette egenskaper man som ansatt eller klient gjerne ønsker å møte. Modellene som Dr. L. Michael Hall har utviklet blir tatt godt imot og gir næring og vekst til dem som tar det til seg.Geir Nordal har nytte av sin meta-coach utdanning både privat og jobbmessig.
Næringsliv og idrett

Geir Nordal er en av dem deltok på kurset Hall nylig holdt i Oslo, selv om han er godt bevandret innen coaching fra før. Som en av de to første meta-coach utdannede i Norge i 2004, opplever han at utdanningen er en helt intergrert del av alt han gjør både privat og jobbmessig.

Nordal hadde 16 års ledererfaring innen IT sektor før han i 2000 startet bedriften som i dag er Din Utvikling AS - et konsulentselskap innen omstilling og endringsledelse.

Med bakgrunn fra markedsføring og kommunikasjon fra IFM og flere internasjonale lederutviklingsprogram og senere utdannelse til NLP Practitioner og NLP Master og TFT- Tankefeltterapi, jobber han idag som execitive coach for næringslivsledere og mental trener innen idrett.

Med sin lange fartstid har Nordal fulgt utviklingen av NLP tett på, og kan si noe om hvordan han opplever forskjellen mellom coaching og NLP han tidligere har vært borti og videreutviklingen som Michael Hall nå presenterer.

-Jeg var tidlig utdannet innen NLP og TFT, noe som var en kommunikasjonsplattform og effektive teknikker. Etter at jeg ble utdannet i meta-coaching har jeg opplevd en revolusjerende endring i mitt liv og firmaets økonomiske situasjon, forteller han.

-Som Meta-Coach opplever jeg at jeg har den tillitt som trengs for å kunne oppleve fremragende resultater fra dem jeg jobber med.  Mitt intrykk av meta-coaching er at vi jobber mer med ”semantic space” og meninger og tanker, noe jeg opplever har en langt sterkere og mer varig verdi enn det jeg tidligere har opplevd, forteller Geir Nordal.Marianne Meidell synes det var en stor glede å få oppleve en kapasitet som Michael Hall her i Norge
Potensialet i oss

Marianne Meidell deltok også på kurset til Michael Hall. Hun er sertifisert Meta-Coach og jobber som leder- og næringslivs coach ved The Coaching Company Norge.

-Både NLP og meta-coaching er en sentral del i mitt arbeid som næringslivs coach. NLP har nok mest vært med på å påvirke min stil og egen væremåte som coach. NLP har et grunnsyn og en tilnærming til mennesker som er en viktig ledertråd for meg. Det gjenspeiler seg i min måte å arbeide med coachingbasert ledelse og ledercoaching på, forteller Meidell.

-Men i motsetning til all tidligere NLP coaching jeg har vært i kontakt med har meta-coaching og Michael Hall noen fantastiske modeller som både kvalitetssikrer coachingen og understøtter vårt arbeide som coacher på en veldig fin måte.

Marianne Meidell synes det var en stor glede å få oppleve en kapasitet som Michael Hall her i Norge.

-Han er utrolig profesjonell og samtidig imponerende tilstede gjennom hele kurset. Hans bakgrunn som psykolog med dyp teoretisk forankring gjenspeiler seg i solide endringsmodeller som virkelig er effektive i arbeid med personer som ønsker å ta ut potensialet i seg selv, sier den fornøyde kursdeltageren.Ønsker du kontakt med en Coach, NLP behandler osv. –
Finn behandler – behandler.no


Utdanning i Caoching
Utdanning i Helsecoaching
Utdanning i Zencoaching
Utdanning i NLPRelaterte saker:

Næringlivet etterspør alternative metoder
Coaching – et fag i levende utvikling
Coaching for bedre helse
Bedre dager med Zen Coaching og MindfulnessFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.