Behandler.no - Norges største oversikt

Endret kosthold kan minske pillebruk

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 08.04.2011

Hvorfor er ikke kosthold en integrert del av sykdomsbehandling og hvorfor forskes det ikke på brukeres erfaring. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse inviterer til debatt.


Etterlyser forskning
Feil mat kan utløse sykdom
Erfaringskompetanse og fagkunnskap
PaneldebattenEr endring av kosthold et alternativ til reseptblokka, spør Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse - Erfaringskompetanse. Og er det et tankekors at kostholdsfokus og ernæringsterapi ikke er en integrert del av all sykdomsbehandling?

Dette er tema for en paneldebatt som Erfaringskompetanse inviterer til på Litteraturhuset i Oslo, med tittelen ”Piller eller mat – Fokus på kostholdets plass i behandlingen”. Publikum får møte et solid panel av fagfolk, brukere og politikere.


Etterlyser forskning
-Kunnskap om kosthold er ikke god nok, sier Astrid Borchgrevink Lund, spesialrådgiver kommunikasjon ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Hun etterlyser forskningsresultater.

I debatten er ett av temaene nettopp spørsmålet om hvorfor Norge ikke har kommet lenger innen forskning der brukernes erfaringer med nedtrapping av medisin og kostholdsendring blir tatt på alvor. Arrangøren håper mange ønsker å ta del i denne debatten om kostholdets plass i behandlingen av psykiske lidelser og mener det nå er på tide at temaet blir satt på dagsorden.


Feil mat kan utløse sykdom
En kilde alternativ.no har vært i kontakt med var en periode pasient ved en psykiatrisk institusjon. Han kan fortelle at de fleste måltider besto av alminnelig norsk kosthold, men at det samtidig var en overdrevet servering av søtsaker på avdelingen.

-Det ble daglig servert kaker og de aller fleste pasientene gikk tydeligvis opp i vekt. Dessuten var det en selvfølge at alle skulle spise piller, uansett diagnose og ønske om annet behandlingstilbud, forteller vår kilde, som ønsker å være anonym.

At sukker er usunt er alment kjent. At det blir servert i stor stil til personer som sliter psykisk er betenkelig. Ikke nok med at et uheldig kosthold kan være en forstyrrelse eller være med på å forsinke helsearbeid, det kan også utløse sykdom, ifølge forskere.

Dr. med Karl-Ludvig Reichelt, forsker ved Rikshospitalet i Oslo, har i snart 30 år forsket på sammenhengen mellom matvarer og psykiske lidelser. Han mener å ha funnet ut at proteiner i melk og kornprodukter kan utløse psykiske lidelser som schizofreni, depresjonar, ADHD og autisme. Hele åtte uavhengige forskergrupper på verdsbasis har kommet fram til samme resultat som Reichelt og kollegaene.

En av undersøkelsene dr.Reichelt har vært med på foregikk ved Madlavoll skole i Stavanger, hvor 23 barn i alderen 4-11 år deltok. Den viser at barn med ADHD problematikk får det bedre nå de legger om til et melkefritt kosthold.

Mange foreldre til barn med ADHD, hyperaktivitet eller autisme som ønsker å prøve diett har mange spørsmål. Ifølge tilbakemeldinger møter de ofte et helsevesen uten særlig kunnskap om dette. Proteinintoleranse er heller ikke godkjent som diagnose i Norge til tross for at det finnes forskning på opioide peptider fra matproteiner og opiaters virkemåte i kroppen.


Erfaringskompetanse og fagkunnskap
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse vil med paneldebatten de inviterer til, sette fokus på helse fremfor sykdom. Senteret er finansiert av Helsedirektoratet og skal være en brobygger i møte mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innenfor psykisk helse. Det skal være et ressurssenter for bruker- og pårørendekunnskap, og bidra til gyldiggjøring av denne kunnskapen for økt kvalitet innen psykisk helsefeltet. Med kjærneverdier som respekt – åpenhet – nyskaping, er visjonen likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap.

Mindre eller slutte med psykofarmaka
Det er ikke første gang Erfaringskompetanse skaper debatt omkring spørsmålet om behandlingstilbudet innen psykisk helse. I november 2010 møtte over hundre personer opp på Litteraturhuset i forbindelse med lanseringen av den første, norske veilederen for å bruke mindre eller slutte med psykofarmaka. Og det ble høy temperatur på arrangementet som tok opp muligheten til å leve uten piller.

Spørsmål panelet stilte dengang var blant annet om det er for lett å skrive ut psykofarmaka og hvordan brukerne opplevde å slutte med medisiner, til bivirkninger, hvilke andre alternativer som finnes, forskning og markedsføring.

-Mange brukere med psykiske lidelser forteller at de har hatt gode erfaringer med kostholdsendringer og erfaringsmedisin – ikke minst i forbindelse med nedtrapping og avslutning av medisinbruke, ifølge Eva Svendsen, Seniorrådgiver Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Ingunn Homen Søberg, bruker. Kroppen trenger stabilisering før det er mulig å konsentrere seg om de andre følelsesmessige, rasjonelle og sosiale problemene.
Paneldebatten
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse – Erfaringskompetanse
www.erfaringskompetanse.no
Paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo 11. april 2011, kl. 19.00
Innledning ved Erfaringskompetanses seniorrådgiver Eva Svendsen og mulighet for spørsmål fra salen. Debatten blir ledet av spesialrådgiver kommunikasjon ved Erfaringskompetanse, Astrid Borchgrevink Lund.

Panelet består av Sindre Haga og Anne Ingeberg som begge har brukererfaring. Haga har lang erfaring med kostholdsendring, mens Ingeberg blant annet har skrevet en rapport med temaet: ”Kan et individuelt tilpasset kosthold moderere, begrense eller avverge visse typer angstanfall?

Panelet består videre av psykiater og forsker Håvard Bentsen ved Psykofarmakologisk avdeling, Diakonshjemmet sykehus, Høyres partileder Erna Solberg, Lars Tanum, seksjonsoverlege ved psykiatrisk forskning & undervisning ved Diakonhjemmet sykehus/førsteamanuensis II ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo og leder av Utvalg for biologisk psykiatri i Norsk psykiatrisk forening og adm. dir. Stig Eilert Paulsen ved legemiddelfirmaet Lundbeck AS.


Ønsker du kontakt med en ernæringsterapaut eller kostveileder:
Finn behandler – behandler.no

Utdanning i Kostveiledning
Utdanning i Ernæringsterapi
Kurs i kost og ernæring


Relaterte saker:

Urolige barn fikk det bedre uten melk
En studie ved Madlavoll skole i Stavanger viser at barn med ADHD problematikk får det bedre nå de endrer kostholdet.

Brobyggerprisen 2005 til Dr. Reichelt


Nytt liv med riktig kosthold
En rekke personer har endret sin helse og sin livskvalitet betydelig ved å kutte ut melkeproteiner og gluten fra kostholdet. Nå står flere av disse fram med sine historier.

Omega 3 og Omega 6 fettstoffer hjelper barn med ADHD

Barn som lider av ADHD blir roligere og får det bedre med et kosttilskudd med fiskeolje og kjempenattlysolje, viser studier fra England og Australia. Nå testes metoden på 100 svenske barn ved Silvias barn- och ungdomssjukhus i Gøteborg.

Tankekraft istedenfor piller
I hvilken grad vi kan vi bruke tanken til å påvirke vår egen helse - spørsmålet er det mange som har stilt. Med dagens helseutfordringer har vi bruk for våre iboende ressurer som aldri før, ifølge forsker og forfatter Lars Ole Andersen.

Vi vil bli friske – uten bivirkninger
Både voksne, ungdom og barn knasker piller som aldri før i Norge. Det ble solgt legemidler for rundt 18,5 milliarder kroner i Norge i 2009. Det tilsvarer ca 3.900 kroner pr innbygger, og er en økning på 5 prosent i forhold til året før. Om vi har blitt så mye sykere enn før, sier ikke tallene så mye om.

Alternativ behandling gir god effekt i psykiatrien
I Sverige har forskere kartlagt bruk av alternativ behandling innen psykisk helseomsorg og funnet ut at det er utbredt. Både personalet og brukeren er tilfredse med effekten behandlingen gir.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Kristian 03/05/2012 - 15:09

Det trengs da ikke vitenskapelig bevis for at kost er menneskes beste medisin. Er ikke sunn fornuft bevis nok ? Svaret er JO! Tenk bare på den økonomiske \"katastrofen\" som ville inntruffet om det offentlige hadde tatt til sunn fornuft, ville du som ansatt i Norges største bedrift gjort noe slik? Svar: Tvilsomt! Vi må nok inntil videre ta ansvar for vår egen kropp! Spis riktig og Husk å tren men moderat om du har en kronisk lidelse eller vil holde deg frisk. Dette er og vill være den beste medisinen uten for mye negative bivirkninger, men heller tvert om! Ihvertfall inntil videre.

Jan 09/04/2011 - 12:10

Man kan skrike seg sår til leger og psykiatere om at alternativ behandling har bedre effekt enn piller, men de fleste av dem vil nok bare fnyse av det og komme med den dumme frasen om at det ikke finnes vitenskapelige beviser for dette osv. osv..

Dersom psykiatrien skulle begynne med livstilsbehandling istedenfor pilebruk så ville de grave sin egen grav og kaste bort mange års studier og en lønnsom intektskilde. Det er også kjent at disse mottar smøring og bonuser fra Big Pharma i tillegg til vanlig lønn.

Jeg fikk selv livet mitt ødelagt av benzodiasepiner og gikk deretter på piller i 30 år. Etter å ha begynt med sunnere kosthold og trening har jeg sluttet med medisiner og har det nå bedre enn da jeg gikk på disse.

Man vil nok aldri oppleve at skolemedisinere begynner med slik behandling da det vil føre til at andre konkurerende aktører vil overta og redusere en lønnsom intektskilde for denne kyniske industrien..

Elin 08/04/2011 - 16:53

Dette har jeg selv erfart med melkeprodukter. Fikk angstanfall etter daglig inntak av kaffe m/fløte, har ikke hatt det siden jeg kuttet melkeinntak for 10 år siden.

Nils Leidal 08/04/2011 - 15:18

Veldig bra å sette søkelyset på at kosten har innvirkning også på folks psykiske helse.
Tillater meg å nevne at individuelt tilpasset vitamin/mineral terapi på bakgrunn av en håranalyse, setter \"turbo\" på de positive effektene man får av bra ernæring.

Per 08/04/2011 - 14:31

Det er helt utrolig at legen omtrent aldri spør pasienten om kosthold og livstil. Det er noen så må bringe dette frem.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.