Behandler.no - Norges største oversikt

Danmark satser på humanistisk helseforskning

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 16.01.2008Det satses på forskning innen helse og forskjellig fagkunnskap i Danmark. Helle Johannessen er nylig utnevnt til landets første professor innen humanistisk helseforskning.

 

Helle Johannessen har gjennom en årrekke forsket på effekten av alternativ behandling fra et tverrfaglig perspektiv. Hun har også oversikt over forskjeller i bruken og oppfattelsen av alternativ behandling i forskjellige land.

 

Nylig ble Johannessen utnevnt til professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i Odense. Professoratet er det første innen humanistisk helseforskning i Danmark og er et ledd i det helsevidenskapelige fakultets satsning på området.

 

Helse og sykdom i en sosial og kulturell sammenheng
Siden 2001 har Helle Johannessen ledet og bygget opp et forskerutdannelses-program i humanistisk helseforskning ved Syddansk Universitet. Programmet, som er det eneste av sitt slag i Danmark, har 27 doktorgradsstipendiater tilknyttet og har deltagelse fra flere parter, blant annet Danmarks Pedagogiske Universitetsskole og Odense Universitetshospital.

 

Siden 2005 har Helle Johannessen dessuten vært forskningsleder i forskningsenheten Helbred, Menneske og Samfund på Institut for Sundhedstjenesteforskning. Både doktorgrad-programmet og forskningsenheten danner ramme for forskere med forskjellig faglig bakgrunn, men felles for alle er at de belyser pasienter og andre aktørers handlinger i forhold til helse og sygdom i en sosial og kulturell sammenheng.

 


Helle Johannessen
Foto: Syddansk Universitet
Helle Johannessen er utdannet antropolog fra Københavns Universitet, hvor hun ble tildelt magistergraden i 1988 og ph.d-graden i 1994. Hun har vært ansatt på Institutt for Antropologi ved Københavns Universitet, ved Slagelse Seminariet, og siden 2001 ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Hun har siden 1984 forsket på helse og sykdom, blant annet i psykososiale forhold forbundet med å ha og å behandle kreftsykdommer, i bruk av alternative behandlingsmetoder, og i pedagogers rolle i helsesystemet.

 

Europeiske nettverk for samfunnsvitenskapelig forskning på alternativ behandling
I 1993 startet hun det første europeiske nettverk for samfunnsvitenskapelig forskning på alternativ behandling, og har siden holdt mange foredrag og publisert bredt på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten har Helle Johannessen siden 2006 været leder av et senter for tverrvitenskapelig evaluering av komplementære og alternative behandlingsformer.

 

Kreft og alternativ behandling
Ved dette senteret samarbeider nå en rekke forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet med et forskningsprosjekt på alternativ behandling og kreft - alternative behandlingsformers bruk og potensialer i forbindelse med kreft.

 

Helle Johannessen fikk i 2005 ca. 5 millioner kroner til dette prosjektet fra Vifab, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling i Danmark. I tillegg krevde vifab 50% medfinansiering.

-Vifab har gjennom lengre tid arbeidet målrettet med å få universitetene til å interessere seg for forskning på alternativ behandling og derfor har ViFABs styre store forventninger til prosjektet, kan man lese på deres nettside.

 

Inn i etablerte forskermiljøer
-Vi er utroligt stolte av, at det er lykkes oss å få projektet stablet på bena, for på denne måten har vi sparket døren inn til de etablerte forskermiljøene på universiteterne. Det vil høyne kvaliteten av forskningen i alternativ behandling”, sier Vifabs styreforkvinne, lege Hanne Mollerup.


Kilde: Syddansk Universitet, Vifab, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, DanmarkFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.