Behandler.no - Norges største oversikt

Etablert alternativ behandling på sykehus – er det realistisk?

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 04.05.2011


Arne Johan Norheim (NAFKAM) har besøkt et sykehus i London som har et etablert tilbud om alternativ behandling og har gjort noen tanker om et tilsvarende opplegg i Norge. Krav til effektivisering vil kunne by på problemer.


Erfaring i 160 år i London
Tilbud på norske sykehus i dag


Arne Johan Norheim, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) mener man bør tenke seg godt om før man etablerer norske offentlige poliklinikker med tilbud om alternativ behandling på det offentlige helsevesenets premisser.

-Løsningen er ikke nødvendigvis å få alternativ behandling inn i helsevesenet. Jeg er redd det ikke vil bli tatt hensyn til tidsaspektet ved de alternative arbeidsmetodene sier lege og akupunktør Arne Johan Norheim til alternativ.no

-Det er flere av sidene ved sykehusvesenet som alternativ behandling kan ha vansker med å identifisere seg med. Jeg tror alternative behandlere vil kunne ha problemer med å gjøre den gode jobben innenfor rammen for kostnadseffektiv sykehusdrift. Tid og rom er av stor betydning når det kommer til flere former for alternativ behandling, mener Norheim

Han er også redd noe av effekten av alternativ behandling vil kunne påvirkes av forhold som ikke er godt nok tilpasset.


Erfaring i 160 år i London
-Stramme budsjettrammer, behandlingsgaranti og effektivitetskrav oppleves som en trussel mot et godt behandlingsmiljø, skriver Norheim i en artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening - ”Integrert medisin i London”.
The Royal London Hospital for Integrated Medicine er det største offentlige sykehuset i Europa som tilbyr alternativ behandling. Her har pasienter i mer enn 160 år fått tradisjonell medisinsk behandling i kombinasjon med alternative metoder som for eksempel akupunktur, healing og homeopati. Norheim besøkte sykehuset høsten 2010, gjennom sin tilknytning til NAFKAM.

Her så han eksempler på hvordan krav til effektivisering kan by på problemer. Han nevner gruppebehandling der 6–8 pasienter får akupunktur samtidig, kun atskilt av forheng. Akupunktøren er innom en kort stund for å sette nåler, og i løpet av en hektisk formiddag er 20–25 pasienter blitt nålebehandlet.

-En større integrering av alternativ behandling i det offentlige helsevesen vil kunne være uttrykk for økt grad av aksept, men med det økonomiske presset som er på sykehus i dag, har jeg ikke tro på denne løsningen i Norge, sier Norheim.

Selv har han jobbet i Helsevesenet i 30 år og har vært vitne til en utvikling hvor midler til skolemedisinsk behandling ikke har økt i takt med økt behov. Og med kamp om budsjettmidler mener Norheim det er en fåfengt strategi å jobbe for, i større grad, å få alternativ behandling integrert på sykehus. Norheim tror en bedre løsning kan være tverrfaglige private klinikker.

I enkelte sammenhenger vil han allikevel foreslå å ha et alternativt tilbud ved sykehusene, som f.eks. akupunktur i smertebehandling og i forbindelse med fødsel. Alternativ behandling på sykehus bør også inn i en forskningskontekst, mener Norheim.


Tilbud på norske sykehus i dag
Halvparten av norske sykehus tilbyr i dag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. En forholdsvis fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus og forskere er overrasket over bredden av tilbud. Imidlertid virker det ikke som tilbudet om å få alternativ behandling er satt i system, men det blir foreslått i enkelte tilfeller.Relatere saker:


Alternativ behandling på sykehus
En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.

Homeopati inn på sykehus
Storbritania har egne sykehus hvor homeopati benyttes som komplementær medisin. Når får vi det samme tilbudet i Norge?

-Leger og sykepleiere bør få god informasjon om hvilke muligheter man har til å hjelpe folk til bedre helse og bedre livskvalitet ved å tilby alternativ behandling, sier sykepleier og homeopat MNHL Kari Skrautvol til alternativ.no

Universitetet i Tromsø skal forske på homeopati
Homeopati er en av de eldste og mest brukte metodene innen alternativ behandling. Nå skal norske forskere undersøke nærmere hvorfor det virker.

Ønsker du kontakt med en alternativ behandler –
Finn behandler – behandler.no
Hver behandler har sin egen informasjonsside, med opplysninger om bl. behandlerens bakgrunn og erfaring.

Utdanning i alternativ behandlingFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Tove Gunn Skjulestad 14/11/2011 - 11:56

I Frankrike, India ++ mange flere land bruker de ikke noe lengre tid på pasientene selv om det hadde vært ønskelig men homeopatisk medisn er like efektivt uansett om man har snakket med pasienten el. kun gitt dem medisisnen

Tove Gunn Skjulestad 01/09/2011 - 21:23

Jeg tror det er veldig viktig og få alternativ medisin inn i det offentlige helsevesen både sykehus og syke- og aldershjem. Naturmedisin i sin helhet vil være et samfunnsøkonomisk helsemessig tilskudd til dagens syke/ helsevesen. Miljøvennligere også i tilegg til bedre kvalitet på alle fronter vil det også virke mer effektivt tidsmessig nettopp fordi at man oppnår bedring i lengre tid , mindre komplikasjoner og bivirkninger som igjen gjør at flere får hjelp. Man slipper reinnleggelser som følge av for dårlig behandling som gjenntar seg til stadig i dagens system på sykehus hvor diagnoser har fått prislapp og prislappen økes om samme pasienten skrives inn og ut og inn igjen flere ganger. Pr i dag er det ikke noe prislapp på omsorg men institusjonen får bedre betaling om det skjer en komplikasjon under innleggelsen / inngrep/ fødsel etc. Dagens sykevesen trenger en havarikommisjon for å bli et friskvesen norge kan kalle helsevesen! DA vil Vi få et sunnere samfunn !!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.