Behandler.no - Norges største oversikt

Mange sykepleiere velger alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 12.05.2011Sykepleiere er i nærkontakt med de som trenger hjelp og erfarer hva som virker. Selv velger de ofte alternativ behandling og alternativ medisin når de blir syke ifølge en undersøkelse.Hvorfor velger sykepleiere alternativt
Skeptiske til piller
Alternative sykepleiere organisert
Velger å bli behandlet alternativt
Soneterapi på topp
Sykepleiere og leger erfarer virkning


Det er mange sykepleiere som velger alternativ behandling, både for seg selv og for å hjelpe andre. En ny dansk undersøkelse viser at så mye som 77 prosent av sykepleiere har brukt alternativ behandling. Både soneterapi, massasje, akupunktur og homeopati er metoder som står høyt oppe på listen av de mest brukte.


Hvorfor velger sykepleiere alternativt
Mange sykepleiere velger også å videreutdanne seg innen forskjellige alternative behandlingsformer. Det er flere grunner til at de velger å jobbe med alternativ behandling. Alternativ.no var i kontakt med Høgskolelektor Berit Johannessen i forbindelse med hennes doktorgrad om emnet i 2006: ”Sykepleiere i alternativ behandling”.

-Den vanligste måten for sykepleierne å gå inn i alternativ behandling på, er gjennom egne erfaringer. Ofte har de selv eller noen i familien brukt alternativ behandling i situasjoner der de har erfart at det offentlige helsevesenet ikke kunne tilby hjelp, sier Berit Johannessen.


Skeptiske til piller
Johannessen påpeker også at mange misliker å måtte gi pasienter sovemedisin eller antibiotika når de vet at andre mer skånsomme og naturlige metoder ville vært bedre, men tvinges til å gi pasienten noe de mener er mer skadelig.

-Mange av disse sykepleierne er skeptiske til piller, og mener at legemiddelindustrien har alt for stor makt over legene, og industrien tjener ikke på at folk ordner opp selv med ufarlige midler, sier Johannessen.


Alternative sykepleiere organisert
Allerede i 1997 etablerte norske sykepleiere Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin, SFA. Medlemmene er autoriserte sykepleiere som har utdanning i og/eller arbeider med alternative behandlingsformer og holistiske tilnærminger for å fremme menneskers helse og livskvalitet.

De ønsker bl.a fremme forståelse av den ressursen som deres kunnskap og deres virksomhet representerer, både innenfor offentlig og privat helsearbeid, kan men lese i deres vedtekter.

Faggruppen arbeider også for at alternative og holistiske behandlingsformer skal være tilgjengelig for alle mennesker som ønsker å benytte slike tilbud, både innenfor offentlig og privat helseomsorg.

Danske sykepleiere har en tilsvarende organisasjon. I 2005 ble den danske ”Fagligt selskab for sygeplejersker til fremme og integration af komplementære terapiformer i sygeplejen”, FS-KOM, stiftet. Fra 2010 utvidet organisasjonen sin struktur ved å legge opp til større medlemsaktivitet og interaksjon mellom medlemmene.


Velger å bli behandlet alternativt
Men ikke bare utdanner sykepleiere seg innen alternativ behandling. De velger gjerne selv soneterapi, kinesiologi, homeopati, akupunktur, massasje eller andre alternative metoder når de blir syke eller får plager og problemer.

I Danmark har de funnet ut hvor stor utbredelse bruk av alternativ behandling har blant sykepleiere. En fersk undersøkelse, blant 1.458 sykepleiere med medlemskap i Dansk Sygeplejeråds, viser at hele 77 prosent av de spurte hadde brukt en eller flere former for alternativ behandling.

Ifølge forskerne betyr dette at andelen av danske sykepleiere som har brukt alternativ behandling er hele to til fem ganger høyere enn for den danske befolkningen generelt. Undersøkelsen er utført Anita Lunde fra Syddansk Universitet og er finansiert av Viden- og Forskningscenter for Alternativ behandling, Vifab.


Soneterapi på topp
Soneterapi er den metoden som oftest blir valgt av sykepleiere i Danmark. Hele 44 prosent av deltagerne oppgir å ha valgt denne behandlingsmetoden. Men også massasje og akupunktur er mye benyttet. Hele 40 prosent av sykepleierne hadde valgt en av disse metodene. Homeopati, healing og craniosacralterapi/ kraniosakralterapi er også populært og brukt av nær 15 prosent av deltagerne i undersøkelsen. Deretter kommer kinesiologi og ernæringsterapi, som er brukt av henholdsvis 9,7 og 5,9 prosent av de spurte sykepleierne.

I Norge er det også mange sykepleiere med utdanning innen alternative og komplementære metoder som tilbyr alternativ behandling idag, enten ved sykehus eller i privat praksis. Alternativ.no har ikke kjennskap til hvor mange, men tidligere undersøkelser omkring alternativ behandling, viser at norske og danske forhold er ganske like.

Det vi vet utifra en ganske fersk rapport fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) er at det tilbys alternativ behandling ved halvparten av norske sykehus og at det ofte er interessen blant sykehusansatte som er grunnen til bruk av alternativ behandling, - bortsett fra når det gjelder akupunktur, som ofte blir foreslått av ledelsen ved sykehuset.

Metodene som oppgis å bli brukt ved norske sykehus er akupunktur, biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates.


Sykepleiere og leger erfarer virkning
Det gjort mange studier på alternativ behandling som viser at de forskjellige metodene kan ha god effekt. Grunnen til at dette ikke er satt i system i Norge kan, ifølge lege og akupunktør Arne Johan Norheim, NAFKAM, være et kostnadsspørsmål. Norheim er redd det ikke vil bli tatt hensyn til tidsaspektet ved de alternative arbeidsmetodene. Norheim har besøkt et sykehus i London, som har et etablert tilbud om alternativ behandling. Her så han eksempler på hvordan krav til effektivisering kan by på problemer.

Men det faktum at sykepleierne erfarer at både de selv får hjelp og at de hjelper andre kan ikke engang den mest fornektende motstander av alternativ behandling ta ifra hverken pleier eller pasient.

En sykepleier alternativ.no har vært i kontakt med kan fortelle at også legene ved sykehuset hvor hun er ansatt kommer til hennes private klinikk for å få bli friske ved hjelp av soneterapi.Ønsker du kontakt med en alternativ behandler?
Finn behandler på behandler.no
Hver behandler har sin egen informasjonsside hvor du finner opplysninger om behandlerens bakgrunn, medlemskap i organisasjon, erfaring mv.
Du kan også skrive inn f.eks. ordet ”sykepleier”, i frisøkefeltet, for å finne frem til behandlere med sykepleierbakgrunn.Relatere saker:

Sykepleiere for alternativ behandling
Sykepleiere i både Norge og Danmark har organisert seg for å fremme arbeid med alternativ behandling.

Sykepleier med doktorgrad på alternativ behandling
Høgskolelektor Berit Johannessen disputerte 14. oktober 2006 for dr. art graden, på en avhandling med tittelen "Sykepleiere i alternativ behandling”, Hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling?"

Alternativ behandling på sykehus
En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.

Etablert alternativ behandling på sykehus – er det realistisk?
Arne Johan Norheim (NAFKAM) har besøkt et sykehus i London som har et etablert tilbud om alternativ behandling og har gjort noen tanker om et tilsvarende opplegg i Norge. Krav til effektivisering vil kunne by på problemer.

Send fastlegen på kurs om alternativ behandling
Leger og sykepleiere tilbys kurs om komplementær og alternativ behandling. Kursene er godkjent som etterutdanning.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Hilde Lund-Hanssen 09/10/2012 - 09:26

Detter er en artikkel jeg har ønsket meg - takk for jobben som er er nedlagt. Jeg skal bruke denne artikkelen for å underbygge mine diskusjoner i miljøer med leger og tannleger som har kontakt med. Vi må jobbe sammen for pasientens beste og ikke la oss styre av legemiddelindustrien, de har for stor makt over oss alle, både behandlere, leger og pasienter.
Soneterapeut Hilde Lund-Hanssen, Nittedal


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.