Behandler.no - Norges største oversikt

Flere bytter ut amalgam

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 12.04.2006


Nå skal forskere finne ut om vi blir friskere av å fjerne amalgam i tennnene.


Diskusjonen rundt kvikksølvforgiftning gjør at mange velger å skifte ut gamle amalgamfyllinger og erstatte dem med alternative fyllinger, og amalgam brukes i stadig mindre grad.

-Det har skjedd et paradigmeskifte i oppfatningen av amalgam, sier Bjørnar Bendiksen i foreningen Tenner og Helse til altenativ.no

   
 -For få år siden ble vi sett rart på når vi tok opp problematikken, men nå er det mange flere som bytter ut amalgam enn tidligere.

 

Frarådet
Diskusjonen omkring bivirkninger ved bruk av amalgam i tannbehandling har gått friskt de senere år, og helsefaren knyttet til amalgam har vært omdiskutert. Så tidlig som i 2002 gikk helsedirektoratet ut og frarådet bruk av amalgam, på bakgrunn av forskningsresultater, men noe forbud har så lang ikke foreligget.

Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin, NAFKAM ved Universitetet i Tromsø skal nå på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet undersøke om de som har fjernet amalgam har fått en bedre helse.

 

Symptomer
Symtomer på amalgamforgiftning kan være:
Dårlig korttidshukommelse
Angst, uro, depresjon
Kronisk uforklarlig tretthet
Svimmelhet, øresus
Muskel- og leddsmerter, hodepine
Hyppige infeksjoner, halsvondt eller influensafølelse
Diffuse mage-tarm plager
Hudutslett
Øket spyttutskillelse
Metallsmak, svie, brenning i munnen
Anfallsvis hjertebank eller rask puls

Disse symptomene kan ha mange andre årsaker og det finnes ingen rutinemessig tilgjengelig medisinsk prøve eller undersøkelse som sikkert kan fastslå om amalgam er årsaken.

Det blir benyttet mange forskjellige metoder for å måle om en person har formye amalgam i munnen, eller kvikksølv i kroppen, som tannstrømmåling, kinesiologi, Vega-test, hårmineralanalyse og urinprøve, men amalgamforgiftning kan ikke bevises ved disse meotdene. Kvikksølv kan påvises, men kan også komme fra andre kilder enn amalgam.

 

Amalgamsanering
Under amalgamsanering frigjøres det store mengder kvikksølv. Derfor er det viktig at tannlegen bruker skikkelig beskyttelses utstyr under behandlingen. Pasienforeninger, terapeuter og noen leger anbefaler gjerne at man tar et ekstra tilskudd av enkelte vitaminer, mineraler og evt. aminosyrer, antioksydanter, fra et par måneder før man begynner å få boret ut amalgam og til etter man er helt ferdig. Begrunnelsen er at dette skal styrke organismen slik at den bedre kan tåle påkjenningen en amalgamutskiftning kan innebære.
 
Forbundet Tenner og Helse erfarer at noen tannlegekontorer bruker følgende utstyr for pasienten eller følger prinsippene nedenfor:

- Anestesimaske tilkoblet frisk luft under utboring, eller evt. kvikksølvdampmaske på pasienten under utboring, hvor anestesimaske med frisk luft ikke er tilgjengelig. Dette beskytter mot kvikksølvdamp, helt luktfri, som frigjøres under utboringen.

- Kofferdammaske under utboring. Dette er viktig for å beskytte mot kvikksølvpartikler under utboringen. Det beskytter slimhinnen i munnen, og hindrer at noe kvikksølv svelges.

- Ekstra avsug for kvikksølvdamp i rommet. Dette beskytter både tannlegen og pasienten mot å puste inn kvikksølvdamp i rommet etter utboringen.

- Ekstra sterk avsug ved tannen, i tillegg til ovenstående.

- Forsøk å unngå erstatninger laget av metall der det er mulig, for å unngå unødige forstyrrelser i munnmiljøet og dets forbindelser med resten av kroppen.
Ikke gull i samme munn som amalgam!

- Evt. kroner lages i hel porselen, uten metaller.

- Korte broer med relativt lite bittbelastning bør forsøksvis lages av rent porselen, for å unngå metaller mest mulig.

Velg tryggest mulig tannmateriale istedenfor amalgamet. De fleste amalgamforgiftede har gode erfaringer med metallfri kompositt - materialer. Keramiske materialer, f.eks. porselen og glasionomer pleier å kunne brukes av amalgamforgiftede personer. De keramiske materialer sementeres fast. Overfølsomme pasienter kan teste sementet ved å stryke det på siden av en tann og observere evt.reaksjoner over noen måneder.

 

Forbud
Mange er av den oppfatningen at det må innføres et forbud mot bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale.
-Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi vet om, og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Vi bør derfor ikke eksponeres for kvikksølv i det daglige, uttaler miljøvernminister Helen Bjørnøy nylig i en pressemelding.


Kilde: NAFKAM, Foreningen Tenner og Helse, Sosial og helsedirektoratet.

 

 

Hvis du har fjernet amalgamfyllinger, vil NAFKAM gjerne høre fra deg.
Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø ønsker kontakt med mennesker som av helsemessige, helseforebyggende eller andre årsaker har fjernet alle eller noen av sine amalgamfyllinger.

Kontakt NAFKAM, Universitetet i Tromsø,
tlf. 77 64 66 50 / 77 64 92 80 (hverdager mellom 08.30-16.00).
E-post: nafkam@fagmed.uit.no

 


Se mer om forskning og dokumentasjon på nettsidene til Tenner og Helse


Relaterte saker:
Vurderer forbud mot kvikksølv - Amalgam utgått på dato


Les også
» Vurderer forbud mot kvikksølv - Amalgam utgått på dato


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.