Behandler.no - Norges største oversikt

Ny forskning på kreft og alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 28.02.2008Kreftforeningen gir penger til forskning på komplementær og alternativ behandling. Det skal nå forskes på bryskreft, kombinasjoner av behandlingsmetoder og yoga.

Gunstige og ugunstige kombinasjoner
Akupunktur til brystkreftpasienter
Yoga og pusteøvelser

Kreftforeningen gir forskningsmidler innen komplementær og alternativ behandling for å styrke kunnskapsgrunnlaget til beste for kreftpasienter, pårørende og helsepersonell. Tre prosjekter som har mottar støtte iår:

Kombinasjoner av behandling for kreftpasienter
-Vinjar Fønnebø, NAFKAM, Universitetet i Tromsø ”Pathways: understanding cancer patients pathways of care” – Tildeles kr. 1.000.000,-.

Akupunktur som lindring for brystkreftpasienter
-Sameline Grimsgaard, NAFKAM, Universitetet i Tromsø ”Adjuvant acupuncture care for breast cancer patients” – Tildeles kr. 800.000,-.

Yoga og pusteøvelser for kreftpasienter
-Fahri Saatcioglu, Universitetet i Oslo, ”Yogic breating exercises” – tildeles kr. 200.000,- til å utforme en fullverdig protokoll, samt en pilotstudie for å se om fullverdig prosjekt kan gjennomføres.

Fokuset på komplementær og alternativ behandling har økt de siste årene. Dette gjelder også innenfor kreftbehandling. Mange kreftpasienter etterspør, vurderer og bruker ulike former for komplementer og alternativ behandling. Det er derfor behov for mer kunnskap om bruk og omfang av slik behandling overfor denne pasientgruppen i Norge, samt hvilke erfaringer helsepersonell og pasienter har, ifølge Kreftforeningen

Gunstige og ugunstige kombinasjoner
Vinjar Fønnebø ved NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - Universitetet i Tromsø, skal nå igang med en pilotstudie hvor hensikten er å beskrive pasienters behandlingsvalg over tid og finne ut om visse mønstere av kombinasjoner av behandling ser ut til å kunne være gunstige eller ugunstige. Dette kan så danne grunnlag for kontrollerte studier.
-Dette har ikke vært gjort noen gang før. Hittil har kreftpasienters bruk av behandling vært kartlagt som tverrsnittsundersøkelser, sier Vinjar Fønnebø til alternativ.no

Studien vil fange opp kreftpasienters bruk av behandling over tid ved telefonintervjuer en gang pr. måned over ett år. Pasientene vil bli spurt hva slags behandling de bruker nå og om de har vurdert noen form for behandling. Den kliniske helsetilstanden vil bli fulgt og på den måten håper man å se om det er noen mønstre i kombinasjoner av behandling.

Studien skal foregå som et samarbeidsprosjekt mellom Canada, USA, Tyskland og Norge. Det er kun den norske delen Kreftforeningen har tildelt midler til."

Akupunktur til brystkreftpasienter
Sameline Grimsgaard skal, i samarbeid med forskere fra England, undersøke om akupunktur kan bedre tilværelsen for brystkreftpasienter, ved å dempe bivirkninger disse pasientene får ved medisinering. Behandling med cellegift kan gi plager som kvalme og utmattelse. 40 brystkreftpasienter i Nord-Norge blir invitert til å være med i studien.

Ifølge Kreftforeningen er brystkreft er den alminneligste formen for kreft blant kvinner og rammer ca. hver 11. kvinne. Risikoen for å få brystkreft øker med alderen. Ca 2800 kvinner rammes årlig av brystkreft i Norge.

Yoga og pusteøvelser
Fahri Saatcioglu er professor ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Han startet med yoga for 25 år siden, og har de siste fem årene også undervist i yoga.

Iløpet av våren skal han igang med en pilotstudie, hvor 100 personer skal delta. Deltagerne vil være kreftpasienter fra Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Disse skal utøve yoga daglig i 6 måneder, ved at de først følger et 10 dagers program og deretter praktiserer på egen hånd i tillegg til oppfølging.

-Vi kommer til å jobbe med forsiktig yoga, stretching og pusting, Etter 6 måneder vil vi gjøre tester for å se om yogaen har gitt resultater, sier Fahri Saatcioglu til alternativ.no

Det er mange studier som dokumenter at yoga kan ha god effekt på immunsystemet, at praktisering reduserer stress og at det fører til større mentalt fokus og årvåkenhet. Det er også godt dokumentert at yoga kan forebygge sykdommer som hjerte- og karsykdommer, slag og lindre angst og depresjon.

Fahri Saatcioglu har også nylig deltatt i en studie i samarbeid med Universitetet i Karlstad i Sverige, som viste positiv effekt av yoga og pusteøvelser for friske personer. Personer som gjorde yoga var mindre stresset og engstelige og depressive tendenser var mindre i forhold til kontrollgruppen.

-Den psykologiske effekten av yoga kan ha en direkte effekt på kreftsykdommen, men det krever langsiktig forskning for å dokumentere dette, sier Professor Saatcioglu til alternativ.noFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.