Behandler.no - Norges største oversikt

Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 01.09.2011

Utgifter til helse utgjør en stor del av det norske budsjettet. En ny rapport viser at det er store summer å spare ved å øke bruk av alternativ behandling.

Det er stor interesse for å bruke alternativ behandling i Norge og ca  halvparten av befolkningen har latt seg behandle med alternative metoder. Da er ikke bruk av kosttilskudd iberegnet. Nå viser det seg at økt bruk av alternativ og komplementær behandling kan gi oss store besparelser.  Men i dagens offentlige helse-Norge er tilbud om alternativ behandling foreløpig ikke satt i system.

Det er National Institute of Complementary Medicine (NICM) i Australia, som i 2009 gjorde undersøkelser om kostnadseffektivitet ved bruk av alternativ behandling. De fant ut at millioner kan spares ved et bedre integrert alternativt helsetilbud.

Undersøkelsen ble gjort blant pasienter med hjerteproblemer, depresjon, leddgikt og slitasjegikt. I tillegg til at den direkte kostnaden til konvensjonell og medikamentell behandling reduseres, kommer besparelser forbundet med produktivitet.

Ved å velge alternativ behandling, er det mange som blir raskere frisk og kommer tilbake i jobb. Og mange unngår sykdom ved å tenke og handle forebyggende. Alternative metoder har ofte til hensikt å styrke immunforsvaret og jobbe helhetlig, ikke bare symptomatisk.

I den australske rapporten er det gjort undersøkelser rundt bruk av utvalgte behandlingsformer:
-Johannesurt for mild til moderat depresjon
-Akupunktur for ryggplager
-Omega-3, fiskeolje for å forebygge hjertesykdom og leddgikt
-Urtemedisin for slitasjegikt


Rimelig og virksomt
Johannesurt viste seg å være kostnadsbesparende sammenlignet med anti-depressive medikamenter. I tillegg til besparelser ga johannesurt bedre effekt enn medikamentene. Hovedårsaken til kostnadsreduksjonen er at  johannesurt er rimeligere en medikamenter fra legemiddelindustrien. De australske forskere fant ut at besparelsen, bare på dette området er 50 millioner australske dollar pr år.

Akupunktur ved ryggplager viste seg også effektivt, når det ble brukt komplementært med annen behandling som fysioterapi og trening.

Bruk av Fiskeolje rik på Omega-3 er svært kostnadseffektivt brukt som tilleggsbehandling for personer med koronar hjertesykdom dvs. angina pectoris/hjertekrampe og hjerteinfarkt og man oppnår også reduksjon i død og sykdom.

Imidlertid fant man ikke i denne sammenhengen at fiskeolje reduserte kostnader forbundet med betennelseshemmende medikamenter i behandling av pasienter med leddgikteller revmatoid artritt.

Phytodolor, en urteblanding av asp, gulris (golden rod) og aske, skal virke smertestillende og betennelsshemmende for pasienter med slitasjegikt. Urtene viste seg å gi besparelser, sammenlignet med det betennelseshemmende medikamentet Diclofenac, som i tillegg til å være kostbart, kan gi -  som de eller fleste legemidler, en rekke uheldige bivirkninger.

I Australia har de altså funnet ut av det er millioner å spare ved å bruke mer alternativ behandling. Ifølge Professor Alan Bensoussan, Executive Director ved National Institute of Complementary Medicine, er denne rapporten et viktig bidrag til å utvide forståelsen av alternativ og komplementær behandling og  og å støtte individuelle valg av behandling.

-Studier som denne vil også bidra til å etablere et videre perspektiv i forbindelse med nasjonale helsereformer, sier professoren. Et perspektiv våre folkevalgte i Norge også burde se nærmere på.

Ønsker du kontakt med en alternativ behandler?
Finn behandler – behandler.no
På behandleroversikten er det lagt til rette for at man lett orientere seg og finne fram til kvalifisert utøver innen komplementær medisin og alternativ behandling og medisin.
Hver behandler har sin egen informasjonsside med opplysninger om behandlerens bakgrunn, behandlingsmetoder, medlemskap i foreninger og annen relevant informasjon.


Relaterte saker:

Hvem bruker alternativ behandling
Det er stadig flere som velger å bruke alternativ behandling og på 10 år har antall brukere økt med 50 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå. En annen undersøkelse viser til at tallet er femdoblet. Men en ting ser det ut til at man kan enes om: Vi er mer opptatt av naturlighet, selvutvikling og helhet, noe som skaper vekst i denne bransjen.

Hva er alternativ behandling
Alternativ behandling er betegnelsen for flere enn 200 forskjellige alternative behandlingsmetoder som bruker andre metoder enn offentlig skolemedisinske eller konvensjonell behandling.

Alternativ behandling på sykehus
En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.

Mange sykepleiere velger alternativ behandling
Sykepleiere er i nærkontakt med de som trenger hjelp og erfarer hva som virker. Selv velger de ofte alternativ behandling og alternativ medisin når de blir syke ifølge en undersøkelse.Les også
» Ansatte i Larvik kommune får dekket alternativ behanding


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


alternativ.no 03/09/2011 - 07:50

@Jens Vik. Det er flere skoler som underviser i irisdiagnostikk. Ofte inngår det i forskjellige fag innen alternativ behandling, men ta en titt på vår oversikt Utdanning - skoler (se meny her på siden eller gå til: www. alternativ.no/utdanning. (Se under D - Diagnose).

Jens Vik 02/09/2011 - 18:48

Hvorfor er det slutt på å utdanne folk i Irisdiagnostik ??

Redaksjonen alternativ.no 02/09/2011 - 09:13

@Gry. i artikkelen \"Alternativ behandling på sykehus\" kan du lese mer om hvilke alternative behandlingsmetoder som idag brukes på norske sykehus:
-En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.

Alternativ behandling på sykehus -
http://www.alternativ.no/art/?id=429

Gry Sunde 02/09/2011 - 08:18

Godt at dette blir undersøkt. Men jeg lurer på hvilke alternative behandlingsformer som blir tilbudt på sykehus, hvilke sykehus dette gjelder, og for hvilke sykdommer. Har ennå aldri innenfor sykehusene fått noe valg ang. dette.

Tove Gunn Skjulestad 01/09/2011 - 20:25

Godt jobba Kari! Det er ingen tvil om at det er mer lønnsomt samfunnsøkonomisk og helsemessig men også natur- og miljøvennlig med naturmedisin og homeopati .

Inge Ås 01/09/2011 - 14:36

Ja dere er sannerlig flinke til å finne fram til det viktige bakgrunnstoffet vi trenger til våre argumenter for tiden! Jeg vet det ligger masse arbeid bak de artikklene dere gir ut og for oss som leser er dette er det gull verdt. Tusen takk!

DORIS OLSEN 01/09/2011 - 14:08

Kjempebra !!! Hilsen Doris ..student på IFH Oslo


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.