Behandler.no - Norges største oversikt

EU gir 1,8 mill Euro til forskning på homeopati

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 12.09.2011

Nå skal det undersøkes om kuer, sauer og griser har nytte av alternativ behandling. Tidligere tilsvarende undersøkelse viser positiv effekt.

Homeopati verden rundt
Mindre behov for antibiotika til dyr


Utbredelse av homeopati

- I Frankrike bruker 1/3 del (dvs ca 18.000 ) av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner på sine pasienter.

- ca 22% av alle EU borgerne benytter seg av homeopatisk medisin.

- I Storbritania er homeopati en del av det offentlige helsesystem.

- I Tyskland er Homeopater offentlig godkjennte.

- India har over 130.000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus.

-60% av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter

Kilde: Norske homeopaters landsforbund

Europararlamentet besluttet 30 august 2011 å bruke 1,8 millioner Euro på et prosjekt som skal finne ut om homeopati har effekt på våre husdyr. I Norge har både dyreeiere, behandlere og forskere erfart homeopatiens gode egenskaper, og seriøs forskning på dette området er velkommen. Også i 1993 bevilget EU midler til forskning på homeopati, dengang 1 million Euro.

Det har vært mye diskutert hvorfor homeopti virker. Er det medisinen man får som virker eller er det kun placebo, er det noen som spør. Visst er tankens kraft virkningsfull, men både mennesker og dyr over hele verden, som har vært hos en homeopat og fått behandling, har erfart effekt som har ført til store helsemessige forbedringer.


Homeopati verden rundt
Homeopati er en av de mest brukte alternative behandlingsmetodene verden over og er er i en rekke land sidestilt med skolemedisinen. I forbindelse med en norsk rapport, Aarbakkeutvalgets NOU 1998:21 heter det at homeopati er den form for alternativ behandling som brukes oftest i fem av fjorten land, og er en av de tre hyppigste benyttede behandlinger i elleve av landene.

I Danmark har mellom 60 og 80 prosent av brukerne av homeopati erfart positiv virkning av behandlingen av det problemet de hadde søkt behandling for.

60 prosent av befolkningen i Nederland har sagt seg villig til å betale ekstra forsikringspremie for å få ikke-konvensjonell behandling. Homeopati blir benyttet av 31 prosent av befolkningen i Nederland.

I Frankrike er homeopati svært utbredt. En tredjedel, eller 18.000 av Frankrikes allmennpraktiserende leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter. Det samme gjør 500 spesialister, 2.000 tannleger og 700 veterinærer.

I India er homeopatien likestilt med konvensjonell medisin. Det er over 130.000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus. I tillegg er det rundt 100 høyskoler og universiteter som underviser i homeopati.


Mindre behov for antibiotika til dyr
I 2004 avla Lisbeth Hektoen doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole på homeopatisk behandling av dyr. Hun undersøkte effekten av homeopati på melkekyrs helse og produksjon og melkeprodusenters erfaringer med bruk av homeopatisk behandling. Hun så at besetninger som ble behandlet homeopatisk hadde mindre behov for antibiotika.

–Melkeprodusenter legger stor vekt på virkningen de opplever at de homeopatiske midlene har, og synes i tillegg det er viktig å kunne redusere forbruket av antibiotika og bli mer personlig involvert i sykdomshåndteringen.

–I besetninger der det ble benyttet homeopati var det færre tradisjonelle veterinærmedisinske behandlinger enn i besetninger der det ikke ble brukt homeopatisk behandling, ifølge Hektoen.
Hva er homeopati

Ønsker du kontakt med en homeopat:
Finn behandler – behandler.no
(søk på ”Homeopati” eller ”Dyr-behandling av dyr”)

Utdanning i homeopatiRelaterte saker:

Universitetet i Tromsø skal forske på homeopati (2011)
Homeopati er en av de eldste og mest brukte metodene innen alternativ behandling. Nå skal norske forskere undersøke nærmere hvorfor det virker.

Homeopatien nyter økende anerkjennelse

Homeopati inn på sykehus
Storbritania har egne sykehus hvor homeopati benyttes som komplementær medisin. Når får vi det samme tilbudet i Norge?

Første doktorgrad i Norge på homeopatisk behandling (2005)
Lisbeth Hektoen har avlagt doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole på homeopatisk behandling av dyr.

Homeopatisk behandling i forebygging av luftveisinfeksjoner hos barn (2005)
Foreldre tar sine barn med til homeopat fordi de har erfaringer med legebehandlingen som gjør at de ønsker å prøve ut alternativer.
Det fremgår av doktoravhandlingen til sosiolog og homeopat Aslak Steinsbekk.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.