Behandler.no - Norges største oversikt

Hagebruk mot depresjon -nytt forskningsprosjekt

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 25.04.2008Et nytt forskningsprosjekt skal måle effekten av terapeutisk hagebruk for mennesker med psykiske lidelser. Dette er en del av et større forskningsprosjekt innen Grønn omsorg.

 

Grønn omsorg
Natur, helse og livskvalitet
Satsing på helseforskning

-Erfaringsbasert kunnskap har vist at noen pasienter med psykiske lidelser kan få det bedre ved å holde på med hagebruk. Det vi skal gjøre nå er å forske mer systematisk på om det kan være slik at terapeutisk hagebruk kan ha en effekt på depresjon, sier prosjektleder Marianne Thorsen Gonzalez ved Universitetet for miljø- og biovitenskap-UMB, til alternativ.no

Gonzalez har hovedfag i sykepleievitenskap fra UIO, er psykiatrisk sykepleier, er utdannet gruppepsykoterapeut og har planter og hage som hobby.

Grønn omsorg
I løpet av de siste tiår har et økende antall mennesker med psykiske lidelser hatt omsorgstiltak tiknyttet et gårdsbruk, enten som terapeutisk tiltak, i form av rehabilitering eller som arbeidstrening. Tiltakene går ofte under fellesbetegnelsen Grønn omsorg, og inkluderer både tiltak der hager, skog og landskap og bruk av dyr inngår.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og har har helsefaglige samarbeidspartnere ved Aker Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Natur, helse og livskvalitet
Studien på terapeutisk hagebruk vil foregå på gårder i Oslo og Akershus. Deltagerne skal følge et hageprogram 3 timer, 2 ganger pr. uke i 12 uker.
Snart går prosjektet igang ved Abildsø Gård ved Østensjøvannet, Skjerven Gård i Maridalen, Kirkerud Gård i Hakadal og Kråkstad Prestegård i Ski.

Gonzalez understreker at terapeutisk hagebruk som metode ikke brukes istedenfor annen behandling, men som et komplementært tiltak. Det vil måles effekt på stress, psykisk helse og livskvalitet. Det vil bli målt før, under og etter intervensjon med oppfølging opptil 1år etter. Prosjektet skal avsluttes i 2010.

Satsing på helseforskning
Denne studien er den del av et større prosjekt ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Helse UMB, ved forskergruppen Natur, helse og livskvalitet, som startet i 2005. Prosjektet omfatter forskning og utdanning innen forebyggende og rehabiliterende helsearbeid og er er helsesatsingen ved UMB.

Hovedformålet er å undersøke hvilke effekter opplevelser og aktiviteter på gårdsbruk enten med husdyr eller hage kan ha på mennesker som lider av depresjon. Ulike effekter på psykisk helse og livskvalitet måles. Det er et mål å utvikle forskningsbasert kunnskap for bruk i praksis og utdanning.

Prosjektet innebærer en oppfølging av Bente Bergets doktoravhandling (2006), med tittelen: ” Animal-assisted therapy: effects on persons with psychiatric disorders working with farm animals”.

Denne avhandlingen indikerer at dyreassistert terapi med husdyr har vært et nyttig tiltak som et supplement til ordinær terapeutisk behandling.

Helse UMB består av tre tverrfaglige forskergrupper med ulike hovedtemaer,
Mat og helse – Natur, helse og livskvalitet – Helse og utvikling. UMB har med sin spesielle kompetanse en unik rolle innen forebyggende og rehabiliterende helse - lokalt, nasjonalt og globalt - i samarbeid med fagmiljøer innen medisin, ernæring, helsefag og samfunnsfag.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.