Behandler.no - Norges største oversikt

ME - rammede kan få hjelp med alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 19.01.2012

Homeopati, massasje, qigong, kosttilskudd og andre metoder kan hjelpe dem som er syke med kronisk utmattelsessyndrom - ME/CFS. Nå har forskere tatt en gjennomgang av studier og publisert en metaanalyse.Behandling det er forsket på
Magnesium bedre enn placebo
Signifikant bedre med homeopati
Forskning og tolkning


Så mange som 10.000 mennesker i Norge er rammet av utmattelsessyndromet ME/CFS - Myalgisk encefalopati. Både barn og voksne, menn og kvinner lider av dette syndromet og mange av disse forsøker forskjellige metoder innen alternativ behandling, i håp om å bli friske. Noen har erfart god effekt, mens andre ikke har blitt bedre med alternativ behandling.

ME er en nevrologisk sykdom som for mange blir kronisk. I så mye som 80 prosent av tilfellene starter sykdommen akutt etter en infeksjon, men ME kan også utløses av vaksine eller miljøgifter, eller utvikle seg gradvis, ifølge Norges Myalgisk Encefalopati Forening.

Terje Alræk ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) i Tromsø, har sammen med forskere fra Korea Institute of Oriental Medicine og Beijing University of Chinese Medicine, gjennomgått 26 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 3.273 deltakere, som har forsøkt alternativ behandling for kronisk utmattelsessyndrom.

Disse 26 studiene er hentet fra 17 forskjellige kilder, fram til 13. august 2011 og samlet i analysen ”Complementary and alternative medicine for patients with chronic fatigue syndrome: a systematic review”, som ble publisert i oktober 2011 i BMC Complementary & Alternative Medicine. Analysen konkluderer med at det ikke kan dokumenteres effekt av alternativ behandling for ME pasienter, men flere av undersøkelsene som ligger til grunn for analysen viser allikevel at alternativ behandling kan ha god og signifikant effekt.

Behandling det er forsket på
I undersøkelsene som er gjennomgått, er det forsket på et svært begrenset antall behandlingsformer. Analysen omhandler følgende metoder:

- Mind-body medicine, dvs. qiong og meditasjon
- Fjernhealing
- Massasje
- Tuina og Tai chi
- Homeopati
- Ginseng
- Kosttilskudd, ernæringstillegg


Qigong, meditasjon og massasje
To av studiene i analysen sammenlignet grupper som praktiserte qigong og meditasjon med grupper som ikke fikk noen behandling, og fant at behandling med qigong og meditasjon kan være til hjelp i forhold til utmattelse og angst.

Forskjellige former for massasje har blitt testet på ME-pasienter i to studier. En av studiene viste effekt ved flere symptomer, som utmattelse, depresjon, smerte og søvnproblemer. Den andre studien viser at massasje kan bedre fysiske symptomer.

Tuina, dvs. tuina massasje og tai chi kan også ha positiv effekt. Noen forskere har testet tuina og tai chi mot det antidepressive legemiddelet fluoxetine. Her viste tuina og tai chi best effekt, men etter en måned med behandling, kunne ikke forskerne lenger se noen forskjell. Effekten ble målt etter symptombedring, som ikke er beskrevet i detalj.

Det finnes en rekke forskjellig metoder innen massasje og bare i Norge tilbys det utdanning i 30 forskjellige massasjeformer. I tillegg er det massasjelignende metoder, som f.eks. Rolfing og Bowen, eller metoder hvor massasje eller berøring inngår, f.eks. InnerLife terapi Avspenningsterapi, Doula og Friskvernskonsulent, så her må man finne ut hva som passer best for seg.


Ginseng
Ved University of Iowa testet forskere om siberiansk ginseng kunne være fordelaktiv for personer med ME. 96 personer deltok i denne studien. Resultatene er tatt med i den omtalte metaundersøkelsen, som konkluderer med at det ikke viste noen effekt iforhold til vitalitet.

Men Ifølge en publisering i PubMed fra 2004, av studien - ”Randomized controlled trial of Siberian ginseng for chronic fatigue”, konkluderes det at det ikke finnes noen altomfattende effekt, men at funnene av mulig effekt for pasienter med moderat utmattelse allikevel er såpass at forskerne ser det om interessant å forske videre.

Kosttilskudd
Flere studier har undersøkt om kosttilskudd kan hjelpe ME-pasienter. Forskjellige tilskudd er testet ut, bl.a ”genrelle tilskudd”, NADH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide), essensielle fettsyrer og magnesium.

NADH finnes naturlig i fisk, kylling og storfe og er viktig for energiomsetningen i kroppen. Sammenlignet med både placebo og psykoterapi, viste NADH signifikant effekt.

I to undersøkelser er essensielle fettsyrer (efamol Marine-evening primrose oil) sammenlignet med placebo. Den ene viste mulig effekt på symptomer og generell helse. Den andre viste derimot ikke effekt på fysiske symptomer og depresjon.

Seks studier har sammenlignet forskjellige typer ”generelle kosttilsudd” med placebo. Fem av disse viste ikke signifikant effekt på symptomer. En undersøkelse, som sammenligner acclydine (hormonstimulerende plantebasert stoff) med placebo, viser at dette kan gi bedring.


Magnesium bedre enn placebo
En av undersøkelsene i metaanalysen viser til forskning som er gjort på magnesium i forhold til placebo. Undersøkelsen ”Red blood cell magnesium and chronic fatigue syndrome”, publisert i Lancet 1991, ble gjort ved Medical School, ved University of Southampton i Storbritannia.

32 deltagere med ME ble delt i to grupper, 15 fikk magnesium og 17 fikk placebo. Her viste magnesium seg å virke bedre enn placebo og så mange som 12 av de15 som fikk magnesium rapporterte at de hadde utbytte av behandlingen. Av de som fikk placebo opplyste 3 av de 17 deltagerne at de ble bedre av placebo behandling. Forskerne ved University of Southampton konkluderte med at disse funnene viser at magnesium bør vurderes i behandling av ME.


Fjernhealing
Ved én undersøkelse som er gjort på behandling med fjernhealing, kan ikke forskerne vise til noen signifikant effekt, ifølge den nye analysen. Denne undersøkelsen med 409 deltagere er gjort ved University of Northampton, Storbritannia i 2008. Forskerne som utførte undersøkelsen konkluderer imidlertid:

«In patients with CFS, distant healing appears to have no statistically significant effect on mental and physical health but the expectation of improvement did improve outcome». Denne konklusjonen åpner for tolkning.


Signifikant bedre med homeopati
Ved to av studiene, som er bakgrunn for analysen, har forskere sammenlignet homeopati med placebo. En viste at homepati bedret utmattelse og funksjon. Den andre viste en fordelaktig effekt ved at symptomene ble bedre, - ”Homeopathy may help ME”, fra 1996 ved R. Andry.

Ved den første undersøkelsen "A randomised, controlled, triple-blind trial of the efficacy of homeopathic treatment for chronic fatigue syndrome", fra 2004 ved University of Sheffield, Storbritannia, deltok 103 personer. Disse fikk behandling enten med homeopati eller med narremedisin over en en periode på seks måneder.

Utmattelse og funksjon ble målt. Ifølge forskerne viste homeopatigruppen signifikant bedring iforhold til placebogruppen på utmattelse og funksjon, som var hovedmålingene. Men forskjellen var ikke like stor på undermålinger.

Riktignok var altså ikke forskjellen statistisk signifikant for alle undermålinger, men flest personer som fikk homeopatisk medisin viste klinisk signifikant bedring på alle hovedmålinger. Allikevel er forskerne tilbakeholdne med å konkuldere med at homeopati har effekt iforhold til ME.


Forskning og tolkning
Forskerne som har gjennomgått de 26 omtalte studiene, er forsiktige med å komme med konklusjoner i sin rapport, fordi bakgrunnsmaterialet er begrenset i forhold til antall studier og i forhold til størrelsen på den enkelte studien. De uttrykker behov for mer forskning.

Selvsagt må det forskes, men forskning er et minefelt og det er mange spørsmål som burde stilles når man leser om undersøkelser som er gjort. -Hva undersøkes, -Hvem undersøker og -Hvordan konkuderes det i forhold til funn?

Nærliggende er det å sammenligne med godkjenning av legemidler. Det er et tankekors at forskning på legemidler først blir godkjent som dokumentert med god effekt. Deretter publiseres dette i et anerkjent tidsskrift. Så kan leger foreskrive legemidlene. Etter at det har gått 5-10 år ser man ofte at medisinen ikke holder hva den lovet, altså den dokumenterte forskningen viste seg å være feil. Hvem er det som avgjør hva som er god forskning?

Det er et hav av informasjon som ikke kommer fram og det at en undersøkelse på alternativ behandling konkluderer med ”effekten er ikke dokumentert” betyr ikke nødvendigvis at det ikke virker. Det er opp til hver og en å være kritisk og skeptisk til den såkalte vitenskapen.
Les om behandlingsmetoder

Utdanning i alternativ behandling

Alternativ.no/Kurs

Behandler finner du – SELVSAGT - på behandler.noRelaterte saker:

Om ginseng:
Tilskudd som gir energi
Urtemedisin – Fytoterapi
Ginseng til kreftpasienter

Lightning Process og ME

Kraftige reaksjoner fra ME-syke på kurset Lightning Process

Tankekraft istedenfor piller

Vi vil bli friske – uten bivirkninger
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.