Behandler.no - Norges største oversikt

Akupunktur kan ha virkning på kreft

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 13.05.2008Ved å ha tatt blodprøver av pasienter med brystkreft før og etter akupunkturbehandling, har det blitt lokalisert 12 små proteiner som ser ut til å kunne påvirke kreftceller til å dø.

Forskning på selvhelbredelse
Testet ut ved laboratorier
Kreftmedisin uten bivirkninger
Motstand

Kjente studier på alternativ behandling og kreft omhandler kun demping av ubehag ved medisinering og ikke selve kreftsykdommen.

Are Thoresen, veterinær, agronom, akupunktør, homeopat og osteopat, har gjennom mer enn 20 år observert at enkelte svulster ser ut til å stoppe i sin vekst ved akupunkturbehandling etter en spesiell prosedyre.

Akupunktur behandling etter Thoresens spesielle protokoll, ser ut til å få kroppen til å produsere 12 spesifikke peptider. Disse har Thoresen lokalisert ved å ta blodprøver før og etter akupunkturbehandling på kreftpasienter. Peptidene har så blitt isolert fra blodet, dvs. formelen ble funnet, de ble pånytt produsert syntetisk og testet på kreftceller. Disse 12 peptidene, eller proteinene ser ut til å påvirke kreftceller til å dø.


Are Thoresen

-Dette nå testet ut på laboratorier i England og USA og resultatene viser at noen peptider får en viss prosent av visse kreftceller til å dø, sier Are Thoresen til alternativ.no

-Kroppens mulige antikreft-systemer kan ha blitt stimulert via denne spesielle metoden for akupunktur, legger han til.

Forskning på selvhelbredelse
Thoresen, har sammen med Sergio Manzetti og Toralf Ekelund etablert selskapet Sanare AS, som jobber og forsker på sykdom og behandling utifra et perspektiv hvor helbredelsesprosessene blir identifisert og forsterket. Selskapet jobber med å forsterke løsninger gitt av kroppen.

I sin jobb som veterinær oppdaget Thoresen allerde i 1984 at akupunktur hadde god effekt på en hund med kreft i juret. Kunnskapen og metoden ble overført først til brystkreft hos kvinner og deretter andre kreftformer. Thoresen har behandlet over 600 pasienter som har kreft. Han behandler ikke selve kreften, det er ulovlig.

-Jeg behandler og balanserer mennesker med ubalanser, og av dem som har kreft har jeg observert at svulstene i enkelte tilfeller har forsvunnet, når jeg da har brukt den spesielle akupunktur metoden, forteller Thoresen.

Testet ut ved laboratorier
Peptidene er først testet på brystkreftceller ved Universitetet i Massuchusetts, USA i 2006. Etter 24 timer var mengden kreftceller redusert med 30%. Funnene ble bekreftet i studiene ved Universitetet i Nottingham, England 2007 og 2008.

-Cellevekstreduksjonen var over 30% med de tolv peptidene i blanding, mens Tamoxifen som er det regulære medikamentet mot brystkreft, viste ingen effekter ved det tidspunktet, ifølge Thoresen.

Blandingen av peptidene viste sterkest effekt mot den spesielt aggressive og medisin-resistente TMX2-28 cellelinjen, samt den invasive MCF7 cellelinjen. I den tredje celle linjen, T47D, ble også celleveksten inhibitert, ifølge Sergio Manzetti, en av initiativtagerne til Sanare AS og den som har utført disse forsøkene.

Kreftmedisin uten bivirkninger
De tolv peptiden, som består av sekvenser av aminosyrer, kan altså framstilles og lages til en medisin for å kunne behandle kreftpasienter. Så langt er funnet testet ut på celler, men gangen videre blir å teste den nye medisinen på mus og om dette er gunstig, på mennesker.

Hva som skjer med kroppens egen produksjon av disse peptidene når man tilfører dem som medisin vites det ingenting om nå, men dette skal det forskes på.

Alternativ.no lurer på hvorfor man ikke istedenfor medisinen bare kan gi akupunktur.
-Denne metoden vil kunne nå langt flere kvinner enn jeg alene kan med akupunktur, etter denne spesielle metoden. Hvis medisinen kommer på markedet, håper jeg at den vil kunne virke like godt som konvensjonell medisin, men ikke ha de vanlige bivirkningene, sier Are Thoresen til alternativ.no

Motstand
Arbeidet til Thoresen sees på som kontroversielt i fagmiljøet i Norge. Thoresen opplever å ha blitt møtt med avvisning og benektelse.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.