Behandler.no - Norges største oversikt

Alternativ behandling hjelper ved kreft

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 02.03.2012

Mange som har fått diagnosen kreft oppsøker alternativ behandling. I dag velger mer en én av tre i denne pasientgruppen alternative og komplementære metoder i Norge. Men hva er forventningene og blir de innfridd?Hva slags behandling
Klinikker utenlands
Syre - base
Ved sykehus i Norge
Hva viser forskning
Hva sier Loven
Kan hende det er effektDet å få en kreftdiagnose rammer hardt og mange er villige til å forsøke det meste for å bli frisk igjen. Noen har store forventninger til å bli reddet fra en fortvilet situasjon når de oppsøker alternativ behandling og blir skuffet.

Men vi kjenner også til enkelte erfaringer, hvor personer som har fått påvist kreft, kommer tilbake til legen etter å ha fått alternativ behandling, og får beskjed om at det er bedring.

Andre erfarer at alternative metoder hjelper mot angst, stress og søvnproblemer, som kan oppstå i en vanskelig livssituasjon.

Dessverre kan vi fortsatt ikke fortelle om noen mirakelkur, men ett er sikkert – alternativ behandling har gitt mange med kreft en bedre livskvalitet og hjelp til å bli i stand til å komme gjennom en vanskelig periode, uansett utfall.Hva slags behandling
Det ene utelukker ikke det andre og selv om man får konvensjonell behandling, som cellegift, kirurgi og strålebehandling, kan alternativ behandling være til hjelp.

Alt fra akupunktur og akupressur, homeopati, soneterapi, avspenningsbehandling, massasje, healing, aromaterapi, antroposofisk medisin, urtemedisin, musikkterapi og lydmassasje mm. blir brukt. Andre velger kosttilskudd, endret kosthold, forskjellige rensekurer osv.

Men også mer kroppsrelaterte metoder som yoga, qigong og meditasjon benyttes. Yoga har blant annet inngått i et tidligere forskningsprosjekt ved Kreftforeningen og ved et rehabiliteringssenter på Østlandet har Helsedirektoratet finansiert qigong for kreftpasienter.


Klinikker utenlands
Det finnes en rekke klinikker utenlands, som får besøk av kreftrammede nordmenn, som søker behandling, rekreasjon eller et lindrende eller innholdsrikt opphold. En av disse er Humlegaarden i Danmark, et privat sykehus fra 1945, som har spesialisert seg på å behandle kreftpasienter fra hele verden med ”innovative, holistiske og naturmedisinske metoder”.

Humlegaarden er kjent for behandling med bl.a. misteltein, lysbehandling, magnetfeltterapi, vitaminer og mineraler. Sykehuset har blitt kritisert for sitt virke, blant annet av etterlatte, og på et tidspunkt ble det igangsatt etterforskning av klinikken. Imidlertid fastslo Sundhedsstyrelsen i Danmark, som tilsvarer vårt Helsetilsyn at det ikke var hold i mistankene mot Humlegaarden.


Syre - base
Noen kreftpasienter tar turen til klinikker i andre europeiske land, USA eller Australia for behandling. En metode som er mye forsøkt og diskutert er alkalisering, hvor syre-base balansen i kroppen er i fokus. Systemet Flow System Auditing, eller miljømedisin, bygger på forskning og klinisk erfaring til en rekke biokjemikere, leger og psykologer. Kroppens pH eller surhetsgrad kartlegges sammen med mineralmengder. Det blir gjort mørkefeltsmikroskopi for å se på kvaliteten til blodet i mikroskop.

Ved sykehus I Norge
En rapport fra 2011 viser at halvparten av norske sykehus tilbyr alternativ behandling, hvilket betyr at på syv år er tilbudet om alternativ behandling ved våre sykehus doblet. Men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt og forskere er overrasket over bredden av tilbud. Hvilke pasientgrupper dette innebærer sier ikke rapporten noe om.

Men ved enkelte sykehus er allerede akupunktur rutine i forbindelse med kreftbehandling. Ikke for å helbrede selve kreften, men for å dempe ubehaget av bivirkninger som medisin gir.


Hva viser forskning
Alternativ behandling i Norge lover ikke kurering av selve kreften, men erfaring viser at flere metoder reduserer bivirkninger fra medisiner, gir bedre immunforsvar og reduserer angst og depresjon som ofte følger sykdommen.

Ved st. Olavs Hospital i Trondheim har alle kreftpasienter på avdeling for blodsykdommer allerede I mange år fått tilbud om akupunktur eller akupressur. Behandlingen gis for å lindre plager som oppstår ved cellegiftbehandling av pasienter med leukemi.

-De aller fleste pasientene velger å ta imot tilbudet, fortalte professor Anders Waage, overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim, til alternativ.no i et intervju I 2008.

Det er godt dokumentert at akupunktur har lindrende effekt på kvalme, som oppstår ved cellegiftbehandling, men Anders Waage har også gjort en erfaringsstudie på temaet etter å ha mottatt støtte fra Kreftforeningen gjennom TV aksjonen i 1997 til dette formålet.

En nyere studie fra 2011, på barn ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo bekrefter dette. Resultatene av undersøkelsen viste at akupunktur reduserte forekomsten av oppkast hos barna etter operasjon.

Hva sier Loven
Det er lovbestemt hvem som har lov til å behandle en kreftsykdom.
Lov om alternativ behandling av sykdom ble vedtatt 5. juni 2003.
http://www.behandler.no/lovom.php
Den sier bl.a. at det i utgangspunktet kun er helsepersonell som skal behandle alvorlige sykdommer og lidelser.

Men den sier også at andre enn helsepersonell likevel kan utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Men dersom alternativ behandling skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege, og pasienten er myndig og har samtykkekompetanse etter pasientrettighetsloven, kan alvorlig sykdom behandles – og ikke bare lindres, med alternativ metoder.
Videre kan Departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser.

Det å finne en fastlege som har forståelse for alternativ behandling kan være en utfordring, men de finnes og det blir heldigvis stadig flere av dem. Man kan selvsagt utfordre fastlegen sin til å sette seg inn i saken, - med mindre han/hun er en fastlåst skeptiker. Man kan bytte fastlege to ganger per år.
(På behandleroversikten Behandler.no finnes så langt noen leger/fastleger).


Kan hende det er effekt
Ifølge en rapport fra Kunnskapssenteret - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, juni 2011 er det med få unntak ikke vist at komplementær og alternativ behandling har effekt hos pasienter med kreft:

-At det er begrenset dokumentasjon om effekten av ulike komplementære og alternative tiltak for pasienter med kreft, skyldes dels at studiene er små, dels at det innenfor alternativ medisin ikke har vært tradisjon for å følge robuste forskningsmetoder.

-Hvis forskningen ikke har bevist at en behandling har effekt, betyr ikke det at behandlingen ikke virker. Det kan fortsatt hende det er en effekt der, selv om forskerne ikke har klart å dokumentere den, heter det videre i rapporten fra Kunnskapssenteret.Ønsker du å få alternativ behandling –
Behandler finner du på behandler.no


Vurderer du en utdanning innen alternativ behandling – her er oversikten over fag og skoler:
Alternativ.no/utdanning


Lov om alternativ behandling av sykdom
5. juni 2003 vedtok Odelsting "Lov om alternativ behandling"


Les også
» Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter
» Kreftpasienter får Qigong finansiert av Helsedirektoratet
» Alternativ behandling på sykehus
» Alternativ behandling gir kreftsyke bedre livskvalitet
» Musikk er god medisin for jente med kreft
» Send fastlegen på kurs om alternativ behandling
» Riktig kost gir mindre fare for kreft
» Akupunktur hjelper mot hetetokter hos brystkreftopererte
» Akupunktur kan ha virkning på kreft
» Ny forskning på kreft og alternativ behandling
» Alternativ hjelp til kreftsyke
» Ginseng til kreftpasienter


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Anja 18/07/2014 - 12:01

Det fungerer for mange, men ikke for alle. Jeg mener at kreftsyke kan bli friske av forskjellig behandling, enten den er alternativ eller ikke. Hadde det bare fungert for ALLE, så hadde det jo vært veldig flott. Vurderer sterkt å presentere mye av dette for min kreftsyke mor som nå er gjennom en hardkur med cellegift da den første behandlingen ikke tok knekken på kreften. Vi har kontaktet healere (nå for andre gang) som nå vil gå sammen som en gruppe for å heale bort smerter og ubehag. Selv skulle jeg ønske at det var mulig å heale selve sykdommen. Det er urettferdig, vondt og meningsløst at verdens beste folk skal ligge slik å måtte være redd for å dø. Jeg vil virkelig gjøre alt. Hun fortjener all hjelp som finnes. Ber for henne

Påsan 04/09/2012 - 22:46

"-Hvis forskningen ikke har bevist at en behandling har effekt, betyr ikke det at behandlingen ikke virker. Det kan fortsatt hende det er en effekt der, selv om forskerne ikke har klart å dokumentere den, heter det videre i rapporten fra Kunnskapssenteret."

En like plausibel forklaring er selvsagt at det ikke virker.

Else Egeland 03/03/2012 - 11:33

Behandlingsbegrepet i lovteksten er knyttet til metoder som virker direkte på biologiske/biokjemiske aspekter av sykdommen, dvs et biomedisinsk behandlingsbegrep. Visse urter kan f.eks virke direkte. Som lovteksten sier, metoder som styrker det selvhelbredende systemet er tillatt uten legens samtykke. Dette er det sagt mer om i lovens forarbeider. Mulig denne kan være av interesse: http://www.sfa.no/media/Utskrift_mote_i_ref.gr_for_alt_med_Oslo_27.jan03.pdf

Inge Ås 03/03/2012 - 11:01

Skolemedisinen er sannerlig ingen mirakelmedisin den heller. Her er det det også mange som ikke blir hjulpet eller kun får lindring. Det viktige er at det som tidligere var et vanntett skott mellom tradisjoner fra mange andre land enn vårt eget - nå får plass.Lindring kan være like viktig underveis mot kur, eller som det eneste man får til.
Jeg dro sammen med min far til Humlegården og kom hjem med en mann helt uten smerter, uten behov for morfin ( han var på sterke smertestillende). Etter oppholdet kunne han spise uten å kaste opp og var klar i noen mnd. før han døde. Han hadde lungekreft og døde av lungebetennelse. Han ble ikke kurert - men han fikk en verdig avsluttning på livet. Han fikk ordnet opp i sine papirer, sagt farvel til venner og familie. Det var 5 intensive uker på Humlegården verd. På HUmlegården var han avhengig av at jeg selv var med å hjalp til med behandlinger og stell. Et opphold alene vil jeg ikke anbefale.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.