Behandler.no - Norges største oversikt

Mange tror på et liv etter døden

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 04.04.2012

Hva som skjer etter døden er et av livets store spørsmål og over halvparten av oss nordmenn tror eller «vet ikke» om det venter oss noe mer, ifølge en fersk undersøkelse.

Over halvparten
Europeere og amerikanere
Kontakt med døde
Mysteriet Livet

Hva skjer etter døden? Et stort spørsmål, som mange mener noe om. Her til lands har vi lang tradisjon for å tro på ”kjødets oppstandelse og det evige liv” som er sentralt i kristendommen, eller vi har et annet trossystem som innebærer reinkarnasjon eller gjengangere. Hver femte nordmann tror faktisk at man også kan ha kontakt med døde.


Over halvparten

Ifølge en ny norsk spørreundersøkelse, i regi av Vårt Land, tror halve befolkningen i Norge at det ikke skjer noe ”himmelsk” etter døden. I alt 48 prosent av deltagerne valgte svaralternativet – ”Det er ingen eksistens etter døden for noen”.

Det betyr at at over halvparten tror enten på noe som innebærer et liv etter døden eller de svarer «vet ikke».

Et representativt utvalg på tusen nordmenn ble stilt spørsmålet: «Hva tror du skjer etter døden?».
Resultatet av undersøkelsen kommer frem på bakgrunn av fem svaralterantiv.

1) Alle lever evig. Noen kommer til et godt sted (blir frelst/himmelen), andre til et vondt sted (går fortapt/helvete).

2) Noen kommer til et godt sted (blir frelst/himmelen), mens andre slutter å eksistere.

3) Alle mennesker kommer til et godt sted når de dør (blir frelst/himmelen).

4) Det er ingen eksistens etter døden for noen.

5) Vet ikke.

I undersøkelsen er det lagt vekt på frelse, himmelen og helvete. Det kan godt hende at resultatet hadde sett annerlees ut dersom spørsmålene var vinklet på en annen måte, dvs ved å inkluderer flere trossysemer.

5 prosent valgte svaralternativ 2, at de tror at noen blir frelst mens resten blir utslettet. 20 prosent svarte at alle mennesker kommer til et godt sted når de dør. Hele 12 prosent tror på frelse og fortapelse, mens 15 prosent svarte «vet ikke».


Europeere og amerikanere
I en annen undersøkelse fra 2009 av de kanadiiske forskerne Christopher T. Burris og Keehan Bailey, ble også troen på liv etter døden undersøkt.

I Studien "What Lies Beyond: Theory and Measurement of Afterdeath Beliefs", deltok 500 personer fra forskjellige vestlige land. Blant deltagerne var det både katolikker, protestanter, agnostikere, ateister, muslimer, hinduer og buddhister.

Ifølge denne undersøkelsen tror 40 prosent i vestlige land på et liv etter døden. Men amerikanere er mer overbevist med hele 85 prosent som tror vi har noe i vente etter vår død.


Hva innebærer Liv etter døden
Det er ulike forestilling om hva som skjer i ”dødens rike” eller i en annen eksisitens. Noen tror på et nytt liv i en ny kropp, mens andre tror på en tilværelse uten kropp. Noen tror man beholder sin identitet, mens andre tror man får ny.

Andre igjen tror at man hverken har kropp eller personlig bevissthet, men at man blir endel av en felles kosmisk bevissthet.


Kontakt med døde
I de siste årene har det også vært en oppblomstring av spiritualisme og mediumskap. Spiritualisme er troen på at vi alle er ånder som lever et evig liv.

Flest Spiritualister finner man i England og USA og spiritualismen er en voksende tro i mange land, informerer Norsk Spiritualist Forening og Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. Idag arrangeres det bl.a navnedag, konfirmasjon, bryllup, og gravferd I regi av Norsk Spiritualistisk Trossamfunn.

Idag er det stadig flere mennesker som tilbyr sin tjeneste som medium og formidler kontakt fra ”Den andre siden”. Eller de jobber med healing og renser hus for uønskede energier.

En rapport utarbeidet av KIFO, Stiftelsen for kirkeforskning fra 2008, viser at nesten hver femte nordmann tror at man kan ha kontakt med de døde.


Mysteriet Livet
Noen tror, noen tror at de vet og andre vet at de ikke tror. Hva som skjer etter døden er et av livets spennende mysterier.
Eller for å sitere advokat Cato Schiøtz: «Den som dør, får se».


Hva tror du skjer etter døden?
Ønsker du kontakt med et medum?
Alternativ.no – Medium

Behandler - Healing

Ønsker du kontakt med en healer?
Behandler finner du på behandler.no

Kurs i mediumsutvikling

Utdanning i mediumsutvikling

alternativ.no Livssyn og Trossamfunn


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Randi Kirkebø 15/04/2014 - 10:25

Liv er liv..og en virkelighet vi neppe kan styre unna!Hverken før eller etter døden..Vi opplever det ulikt..som de unike sjeler vi er..og har til rådighet våre egne unike potensialer..alltid med formål Universell Kjærlighet..til oss selv... som mennesker på jorden..som skapere av våre \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"liv\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" i intraksjon med andres liv i dimensjonene.Høytsvevende?Ha ha..ikke for meg..jeg har fått beina mine godt plantet.. her og nå!

Irene Andersen 13/04/2012 - 23:32

Jeg tror at når man dør går din energi går over i en ny dimensjon som er ikkefysisk, og at ditt avtrykk har ditt særpreg, dette fordi vi skal kunne kjenne igjen dette avtrykket(enegien). Vi har akkurat feiret Påske hvor vi har hørt om Jesu død og oppstandelse. Ettet døden var hans energi uavhengi av tid og sted. Disiplene "så" han og fornemmet han og de trodde de så, det vi kaller et spøkelse, men de viste at det var Jesus, fordi hanns særegenhet gjenspeilet seg i denne energien. Selv har jeg sett min far etter hans død og jeg kan ofte fornemme både han og min mors tilstedeværelse. De har ulike avtrykk som gjør at jeg kan skjeldne mellom dem. Vi mennesker klarer ikke å skjønne hvordan "livet" fortoner seg i en annen dimensjon enn den vi er til stede i selv. Jeg tror at når vi dør blir vår energi omsluttet av universets og kjærlighetens krystallklare, gudommelige og hellige lys. Lev i nuet og stå i kjærlighetens lys.

Madikken 13/04/2012 - 00:14

Dette er et dypt og vanskelig tema.
Likevel vil jeg fortelle mintanke om dette.
Jeg har mistet flere av mine kjære fam medl
Jeg velger og tro at de er med oss,følger oss og prøver og veilede oss videre i hverdagen.
Nekter og tro at dem bare er borte,tillintetgjot,usynlig.
Energiene deres er her,det er opp til oss og lytte,forstå,akseptere at det er sånn det er nå.
De som har forlattt jorden er dem som har vært med og forme oss til den vi er i dag.
I lys og kjærlighet.
Lukk opp din hjerteport,og du vil kjenne dem rundt deg
klem


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.