Behandler.no - Norges største oversikt

Behandling på tvers - til det beste for pasienten

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 11.04.2012

Mange med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp. Et stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

Bygge bro
Målbar effekt
Konferanse
Bedre helsetilbudÅ leve med en kronisk lidelse er ofte en stor belastning for den det gjelder, og kan i tillegg til smerte og plager gi vanskelige tanker, følelser og mye bekymring. Det antas at så mye som en fjerdedel av befolkningen i Norge har alvorlig kronisk lidelse og noen har flere kroniske sykdommer å slite med samtidig.

Med dagens tilgang på informasjon, er det mange som setter seg godt inn i egen situasjon og forskjellige behandlingsmetoder. Men det er ikke bare enkelt å finne fram til hva som er det beste for en. Det er mange kilder til informasjon fra ulike tradisjoner og oppfatninger av sykdom. Forskjellige behandlere snakker ulike ”språk” og kommunikasjon behandlere imellom er mange ganger fraværende.


Bygge bro
En undersøkelser danske Scleroseforeningen gjorde allerede i 2004, viste at hver andre Multipel Sclerose (MS)-pasient søker alternativ behandling, og dette er bakgrunnen for at foreningen iverksatte ”Prosjekt Behandlerteam”, et forskningeprosjekt som gikk over seks år. Prosjektet skulle bygge bro mellom tradisjonelle og alternative behandlere.

Hensikten var også å avklare, om MS-rammede får det bedre når tradisjonelle og alternative behandlere samarbeider om å finne den best mulige behandling for den enkelte pasient.

"Målet er at tradisjonelle og alternative behandlere sammen skal være med på å skape et bedre behandlingstilbud", uttalte *Laila Launsø (1947-2009), dr.scient.soc. og leder av forskningsprosjektet i forkant av oppstart.

I undersøkelsen som varte fra 2004-2010 deltok 200 personer med MS, fem konvensjonelle- og fem alternativ behandlere. Pasientbehandling ble gjennomført på Sclerosesenter Haslev i Danmark

Behandlerteamet besto av kraniosakral terapeut, akupunktør, soneterapeut, homeopat og ernæringsterapeut. Den konvensjonelle siden var representert ved lege (nevrolog), fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og en såkalt social- og sundhedsassistent.


Målbar effekt
Undersøkelsen viser at man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spilller en aktiv rolle i behandlingsforløpet, og at pasientens engasjement har langt større betydning enn man før har trodd.

Det kom også fram at en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det kommer til pasientens livskvalitet.


Profesjonell utvikling
Forskerne konluderer dessuten med at utøverne legger vekt på at det å tilegne seg innsikt i et spekter av behandlingsmetoder og tradisjoner, svært forskjellig fra deres egen, utviklet dem profesjonelt på ulike måter.

Opplevelser, erfaringer og resultater fra forskningsprosjektet er også samlet i boken "Behandling på Tværs" skrevet av journalist Erik Jensen. En av behandlerne som deltok i prosjektet, kraniosakralterapeut Frank Staalkjær, reflekterer over sine erfaringer i boken. Han sier at han i første omgang mest opplevde forståelse fra de andre alternative behandlere.
- Men etterhvert som peronalet på Sclerosecentret i Haslev så resultatet av mine behandlinger, fikk jeg mere akspet, sier han.


Konferanse
I oktober 2011 arrangerte Scleroseforeningen en konferanse på bakgrunn av erfaringer fra prosjeketet, hvor det det ble satt fokus på morgendagens pasienter – muligheter, gevinst, utfordringer og dilemmaer. For hvordan kan helsevesenet best ta vare på morgendagens aktive og deltagende pasient?

Videre ble det problematisert at pasienten operer i en jungel av informasjon om behandlingsmuligheter. Noe er underbygget av vitenskapelig forskning og noe er erfaringsbasert. ”Hva skal pasienten legge til grunn for sine valg, og hvor lenge fortsetter krigen om evidensbegrepet med å holde pasienten som gissel”?
”Er helsevesenet rede til å ta pasienten med på laget”?


Bedre helsetilbud
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kronisk sykdom står for 40 prosent av kontaktene hos fastlege I Norge. I aldersgruppen over 75 år er denne andelen ca. 70 prosent. Det er store muligheter for at et bedre integrert alternativt helsetilbud ville være til stor hjelp for kroniske syke, for som resultatet av den danske undersøkelsen viser:

Man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spilller en aktiv rolle i behandlingsforløpet og en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det gjelder pasientens livskvalitet.

Med nordmenns økte interesse for forebyggende og helhetlig behandling er det på høy tid å se på mulighetene for å integrere alternative behandlingsmetoder i fremtidens helsevesen.


*Laila Launsø (62 år), seniorforsker ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), Universitetet i Tromsø døde 28. september 2009 etter et kort sykeleie.


Referanse: Types of treatment collaboration between conventional and alternative practitioners—results from a research project at a Danish MS hospital.


Konference, Projekt Behandlerteam,
se film med bilder på youtube (uten lyd). 

Relaterte saker:

Leger går inn i samarbeid med alternative behandlere (2004)

Hiv og aids rammede får hjelp med alternativ behandling
Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, (THHA) utførte over en femårsperiode fra 1995 - 2000 en studie i effekten av tverrfaglig behandling innen komplementær behandling.


Fremtidens Helsetjeneste - Bedre integrert alternativt helsetilbud (2011)

Alternativ behandling på sykehus (2011)

 

Relaterte linker:

Hva er akupunktur
Hva er homeopati
Hva er soneterapi
Hva er kraniosakralterapi/craniosacralterapiFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Lise Tollefsen Slembe 12/04/2012 - 23:19

Veldig positivt å lese dette nå når det er så mye fokus landets aviser på all denne helsesvikten og feilbehandlingen av mennesker med kroniske sykdommer og lidelser her i landet!

Lise Tollefsen Slembe
Leder for foreningen - HULK Hjelp til unge i alvorlige livskriser
og EMANCIPATION film


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.