Behandler.no - Norges største oversikt

Økt bruk av alternativ behandling i Danmark

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 09.05.2012

En ny undersøkelse viser at stadig flere danske personer velger behandlingsmetoder som massasje, akupunktur, osteopati, soneterapi og homeopati for å oppnå bedre helse. Og særlig er er bruken blant menn økt.

Økt bruk blant menn
Forskere ikke overrasket
Også stor bruk i Norge
Får ikke tilstrekkelig hjelp hos lege


De som velger alternativ behandling for sine plager og sykdommer erfarer effekt og dermed er det stadig flere som velger andre behandlingsmetoder enn konvensjonell medisin.

En fersk undersøkelse fra Statens Institut for Folkesundhed i Danmark, viser at ca 3 millioner danske personer nå velger å bruke alternativ behandling. Dette tilsvarer 53 prosent av den danske voksne befolkningen. I en tilsvarende undersøkelse fra 2005, fant man at 44 prosent brukte alternative metoder for sin helse.

Den nye undersøkelsen er gjennomført ved spørreskjema og 25.000 personer fra 16 år og oppover ble valgt ut til å svare. Hele 15.165 personer besvarte, hvilket tilsvarer 60,7 prosent.

De alternative behandlingsmetodene som er mest brukt i Danmark er manipulative behandlingsformer som massasje og osteopat. Men man ser også økt bruk av akupunktur, soneterapi, kraniosakralterapi, ernæringsterapi og homeopati.


Økt bruk blant menn
Fortsatt er det kvinner som utgjør den største andelen brukere, men nå kommer danske menn etter. Blant karer i aldersgruppen 35-44 år er det nå så mange som 29 prosent som har brukt alternativ behandling det siste året. Til sammenligning var det i 2005 kun 21 prosent menn som valgte alternative behandlingsmetoder i aldersgruppen 24-44 år.


Forskere ikke overrasket
Dette er en kraftig økning, men forskerne er allikevel ikke overrasket.
- Økningen kommer ikke overraskende på oss. Sånn har tendensen vært i flere år. Undersøkelser bekrefter at danske i stor stil har brukt alternativ behandling til, sier Hans Stødkilde-Jørgensen, styreformann Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), dr.med. og professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.


Også stor bruk i Norge
Man ser at forholdene i Norge og Danmark er ganske like. En tilsvarende norsk undersøkelse fra 2007, gjort i regi av Helse- og omsorgsdepartementet av Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB), viste at halve Norges befolkning hadde brukt alternativ behandling det siste året. Dette tilsvarte en femdobling på 10 år.

-Når halvparten av Norges befolkning sier de bruker alternativ behandling må dette gi noen konsekvenser, uttalte Vinjar Fønnebø, leder ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM ved Universitetet i Tromsø I forbindelse med publisering av undersøkelsen.

-Alternativ behandling må inn i all planlegging, det være seg samfunnsøkonomisk eller helsepolitisk. Tallene kan ikke ignoreres. Forskning på alternativ behandling får veldig lite penger i forhold til det store antall brukere og behandlere, ifølge Fønnebø.


Får ikke tilstrekkelig hjelp hos lege
En annen norsk undersøkelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, viser at de som har vært hos lege bruker oftere alternativ behandling. Alternativ.no var i kontakt med forsker Aslak Steinsbekk i 2011.

-Et hovedtrekk i mange undersøkelser er at de som velger alternativ behandling først har vært hos lege uten å få den hjelpen de har behov for, ifølge Steinsbekk.

Steinsbekk har inntrykk av at pasienter i større grad ønsker et samarbeid mellom leger og de som jobber med alternative metoder, til det beste for alle.
Finn behandler – behandler.no

Alternativ behandling - Behandlingsmetoder

Utdanning I alternativ behandlingRelaterte saker:


Velger alternativ behandling etter besøk hos legen

Behandling på tvers - til det beste for pasienten

Hvem bruker alternativ behandling

Åpning av nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling – NIFABFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.