Behandler.no - Norges største oversikt

Audun Myskja blir doktor i musikkterapi

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 21.06.2012Den spirituelt orienterte legen Audun Myskja har ved mange anledninger vist hvordan musikk kan brukes som medisin. I disse dager disputerer han for Ph D graden, og baner vei for musikk i eldreomsorgen.

Nye funn
Mange prosjekter
Prisbelønnet mann
Veien mot målet
Lett tilgjengelig
Musikk i fremtidens helsetjeneste


Etter mange års iherdig arbeid disputerer Audun Myskja fredag 22. juni 2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen «Integrated music in nursing homes – An approach to dementia care» - integrert musikk i behandling av demens ved sykehjem.

-Jeg håper dette arbeidet vil bane vei for gode miljøtiltak i eldreomsorgen og en ny måte å tenke eldreomsorg i helsevesenet, - mer orientert mot å ta i bruk menneskets ressurser sier Audun Myskja til alternativ.no


Nye funn
Allerede i 2010 startet Myskja sitt doktorgradsarbeid. Grunnen til at det har tatt såpass lang tid er at han underveis fikk større ambisjoner og ønsket å sette musikk og musikkterapi inn i en større kontekst, enn at det er fint for demente å høre på musikk.

-Dette berører grunntanker i hvordan vi behandler språkløse; bevisst og målrettet, sier Myskja, dagen før disputas.

Han begynte på et tidspunkt å gjøre undersøkelser på hvilke faktorer som spiller inn for livskvaliteten til pasienter i eldreomsorgen. Ellers i samfunnet er livskvalitet ofte knyttet opp mot økonomi og status. Men for dem som lever livet sitt på sykehjem er det andre og mer grunnleggende verdier som blir fremtredene.

-Livskvalitet har mye å gjøre med å føle seg levende, føle glede og fred. Dette er et viktig fenomen. Gi liv! Vi bruker ikke livsbegrepet overholdet lenger, påpeker Audun Myskja, som har godt grunnlag for å påstå at musikk og lyd er et godt verktøy og en god medisin.

Og det er ingen tvil om at musikk kan fungere som medisin i eldreomsorgen. Når musikken tilpasses den enkelte, kan den øke velvære og mestring. Musikk kan gi økt vitalitet, glede og indre ro. Sang og musikk har få bivirkninger og er godt egnet til å kombinere med annen behandling og med andre miljøtiltak
Mange prosjekter
Audun Myskja er fra før spesialist i allmennmedisin. Han er også sertifisert tomatiskonsulent. Den aktive legen holder foredrag i både inn- og utland, samt underviser og holder foredrag om musikkterapi, terapeutisk berøring og terapeutisk stemmebruk.

Han har ledet og veiledet mange prosjekter innen eldre- og demensomsorg, skrevet tretten fagbøker, deriblant tre om musikk i helsevesenet. Myskja har også gitt ut en rekke CD-er og instruksjons-DVDer med musikk og instruksjon i avspenning og trening.

En av hans bøker, utgitt i 2003 heter «Den musiske medisin» og gir en dyp innsikt i hva vi i dag vet om virkningen av lyd og musikk – ikke bare på eldre, men på levende organismer, alt fra slyngplanter og melkekyr til det ufødte menneskebarnet.

Han har gså en skole hvor han gjennom tre år utdanner sine studenter i enhetsterapi, en nyutviklet behandlingsmetode som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de mest virksomme elementer i komplementære metoder.


Prisbelønnet mann
Allerede i 2002 ble Audun Myskja tildelt Legeforeningens kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten i forbindelse med sitt prosjekt «Individualisert musikk i eldreomsorgen» - et prosjekt ved tre sykehjem i Oslo.
«Med gitar og dans anskueliggjorde Myskja prosjektet som blant annet har som mål å redusere uro blant aldersdemente», skrev Tidsskriftet iforbindelse med kvalitetsprisen.

Også Brobyggerprisen Fritt Helsevalg gikk i 2009 til Audun Myskja.
-I ekte brobyggerånd kombinerer Audun Myskja kunnskap og erfaringer fra konvensjonell medisin og komplementær/alternativ behandling (KAM), skrev Fritt Helsevalg i forbindelse med æresprisen.


Veien mot målet
Audun Myskja fortalte åpenhjertelig om sin vei mot målet i et protrettintervju i 2009 med alternativ.no

-Jeg har alltid vært interessert i musikk, jeg har skrevet sanger og spilt en del instrumenter. Ideen med å bruke musikk som terapi kom da jeg var ute etter å jobbe med integrert medisin.

Dermed satte han i gang å finne en måte å flette sammen musikk og medisin. I eldreomsorgen så Myskja hvordan mennesker som knapt kunne gå, imponerende nok greide å danse etter musikk de gjenkjente.

Og innen demensomsorg er det altså bevist at sang og musikk hjelper og gir livskvalitet. Pasientene kan mestre symptomene sine bedre, uro dempes og de greier å reorientere seg. Nervesystemet i et menneske oppfatter sanger og disse rytmene utkonkurrerer områdene i hjernen som styres av angst.


Lett tilgjengelig
Musikkterapi har egen utdanning med høy akademisk og praktisk kompetanse. Men for å få kontinuitet i tilbudet, trenger vi også et klinisk verktøy som kan brukes av ansatte.

Individualisert musikk er en enkel metode som kan brukes av helsearbeidere uten musikkutdanning. Dette er vellykket innført ved fem sykehjem i en norsk region - Levangerområdet, og integrert i sykepleie- og hjelpepleierutdanning i samme område.


Musikk i fremtidens helsetjeneste
Doktoravhandlingen til Myskja gir grunnlag for å innlemme musikk systematisk i fremtidens helstjeneste og sykehjemsmedisin, som et virksomt støttetiltak som også gir større forståelse av hvordan vi kan dekke behovene til en pasientgruppe som i liten grad selv kan uttrykke sine behov, oppsummerer UiB.

-Avhandlingen søker særlig å bidra til en grunnvoll for framtidens sykehjemsmedisin, og viser hvordan gode miljøtiltak kan utvikles

Avhandlingen gir holdepunkter for videre utforskning av muligheten for at sang og musikk som terapi, kan virke på flere av de sentrale symptomene i sykehjemsmedisin, særlig uro. Det er også holdepunkter for at systematisk bruk av musikk kan øke velvære og gi beboerne en bedre hverdag.Les også:

Møt Audun Myskja - den musikalske legen
-Jeg ønsker at vi skal få gode og sterke fagmiljøer med spenstige debatter om etiske regelverk og integrere de alternative metodene i vanlig helsevesen. Dessuten ønsker jeg å få spirituelt orientert terapi inn i storsamfunnet, sier Audun Myskja.

Brobyggerprisen 2009 til Audun Myskja
Onsdag 20. januar 2010 mottar legen, forfatteren, forskeren og musikeren Audun Myskja, Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2009.

Blomstermedisin - kontakt med naturens levende intelligens
Audun Myskja har benyttet blomstermedisin i sin legepraksis i en årrekke.

Blåbær holder deg ung og frisk
Audun Myskja viser til helt forskning som hevder at blåbær trolig kan hjelpe mot både Alzheimer, demens og Parkinsons, kreft, og diabetes.-

Sertifisert som nevrologisk musikkterapeut (2004)
Overlege Audun Myskja har i mange år jobbet med "den musiske medisin". For få dager siden ble han, som den første lege i Skandinavia, sertifisert som nevrologisk musikkterapeut.

Audun Myskja tilbyr utdanning i Enhetsterapi


Finn behandler – behandler.noFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Inge Ås 04/07/2012 - 21:55

Gratulerer Audun! Du er en viktig foregangsmann og jeg håper mange eldre og demente virkelig får konkrete positive erfaringer med musikk i sitt liv på norske institusjoner. Jeg ble veldig inspirert av et foredrag du holdt hvor du fortalte hvordan mennesker med Parkinson diagnose kunne bevege seg bedre når man fant det riktige tempo med metronomen. Fabelaktig!

Aanne Grethe Wolstad. 21/06/2012 - 21:44

JEG HAR VERT PÅ KURS MED AUDUN MYKJA OG VART MEGET IMPONERT. jEG SYNGER NÅ TIL MINE PASIENTER SOM ER DEMENT OG OPPLEVER ATT DE BLIR ROLIGERE ØNSKER MYKJA LYKKE TIL HAN HAR LAGT NED ETT GODT ARBEID.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.