Behandler.no - Norges største oversikt

Avdekker feil informasjon som spres om homeopati

Av Dana Ullman - Hilde Moldestad
Publisert: 28.06.2012

Journalist og forfatter Dana Ullman tar et oppgjør med det han kaller en desinformasjonskampanje mot homeopati. Her avdekkes hvilke myter som spres, hvem som står bak og hvilke teknikker som taes i bruk.

Desinformasjonskampanjen mot homeopati fortsetter

Dana Ullmann
Homeopatisk medisin er i dag en av de ledende komplementære behandlingsformer som praktiseres av leger i Europa (særlig Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia) og Asia, spesielt på det indiske subkontinent (EU-kommisjonen, 1997; Prasad, 2007). Siden homeopatiens utvikling som en medisinsk spesialitet tidlig på 1800-tallet, har den vært et ledende alternativ til ortodoks medisin internasjonalt, og den har vært en vedvarende trussel mot det vitenskapelige, filosofiske og økonomiske i konvensjonell medisinsk behandling.

Den homeopatiske tilnærmingen til helbredelse opprettholder en dyp respekt for sykdomssymptomer som et viktig uttrykk for en persons immun- og forsvarssystem.
Mens konvensjonell medisin har en tendens til å anta at symptomene er det som er "galt" med pasienten, og er det som trenger å bli behandlet, hemmet, undertrykt eller biokjemisk manipulert, mener homeopater at symptomene er viktige tegn på organismens forsvar, og som mest effektivt løses ved en behandling som stimulerer eller etterligner symptomene for å starte en helbredelsesprosess. Til syvende og sist har disse to ulike tilnærmingene til helbredelse ført til dype konflikter.

Det er for eksempel vanlig for homeopater å sette spørsmålstegn ved påståtte "vitenskapelige" studier om at konvensjonelle legemidler er "effektive" som behandling, fordi man er bekymret for at mange av disse behandlingene har en tendens til å undertrykke symptomer eller forstyrre den komplekse indre økologien i kroppen og i stedet skaper en alvorligere sykdom.

Akkurat som opiater i det 19. århundre ga inntrykk av å kunne helbrede, hevder homeopater at mange moderne medikamenter gir en velsignet kortsiktig lindring, men skaper immun dysfunksjon, psykiske lidelser og andre kroniske sykdomsprosesser i kjølvannet.
Det er et faktum at de fleste mennesker i dag blir foreskrevet flere legemidler samtidig, til tross for at det knapt nok er utført klinisk forskning som viser sikkerheten eller effekten av en slik praksis. Dette tvinger oss alle til å stille spørsmål ved hvordan moderne vitenskapelig medisin virkelig er.

Homeopater hevder, at økt forekomst av kreft, hjertesykdom, kronisk utmattelsessyndrom og ulike kroniske sykdommer hos stadig yngre mennesker kan være en følge av konvensjonell medisins undertrykkelse av symptomer og sykdomsprosesser. Det er derfor ingen overraskelse at vanlige leger og Big Pharma har en lang og mørk historie med å jobbe sammen for å angripe homeopati og homeopater.

Motstanden mot homeopati begynte da den høyt respekterte tyske legen Samuel Hahnemann utviklet systemet tidlig på 1800-tallet. Hahnemann oversatte ledende medisinske og farmakologiske tekster og var forfatter av den ledende læreboken som ble brukt av farmasøyter på den tid.

Til tross for Hahnemanns høye status innen medisin, farmakologi og kjemi, førte hans sterke kritikk av konvensjonell medisin til personlige angrep mot ham av ortodokse leger så vel som av apotekerne (de som laget medisinblandingene på den tiden), som følte seg filosofisk og økonomisk truet av Hahnemanns arbeid. Da homeopatien kom til Amerika i 1825, vokste den raskt på grunn av dens allment anerkjente suksess i behandling av smittsomme sykdommer som raste i første halvdel av 1800-tallet.

Deretter, da American Institute of Homeopathy ble den første nasjonale medisinske organisasjonen i 1844, utviklet det seg en rivaliserende organisasjon som foreslo å stoppe veksten av homeopati (Rothstein, 1985, s. 232). Denne organisasjonen kalt seg The American Medical Association, og den jobbet kontinuerlig for å redusere populariteten og påvirkningen av naturmedisinen.

Paul Starrs Pulitzer Pris-vinnende bok, "The Social Transformation of American Medicine", bekrefter veksten av homeopati som ble oppnådd i Amerika i andre halvdel av det 19. århundre:
"Fordi homeopati på samme tid var filosofisk og eksperimenterende, syntes mange mennesker at den var mer vitenskapelig enn ortodoks medisin" (s. 97). USAs president William McKinley dedikerte et spesielt monument til Dr. Hahnemann i Washington DC i år 1900, som fortsatt står i dag som eneste monument i USAs hovedstad over en leges gjerninger.

Men på grunn av den økonomiske, filosofiske og vitenskapelige trussel som paradigmet og praktiseringen av homeopati representerer, eksisterer det fortsatt sterk motstand. Det er derfor opplysende å avdekke den feilinformasjon som spres om homeopati og deretter forstå hvem som leder denne desinformasjonskampanjen (spesielt personer fra USA og Storbritannia).Myter som er spredt om Homeopati
Som andre propagandister, søker de som fornekter homeopati å skape desinformasjon ved hjelp av tre enkle teknikker. For det første skaper de en enkel falsk anklage, en løgn, som de gjentar konsekvent og hele tiden, i et forsøk på å gjøre det til en ny "sannhet". For det andre blir denne repetisjonen gjort innenfor rammen av noen legitimerende element.

Når det gjelder homeopati-fornektere, er dette elementet en "korrupsjon" av normal vitenskap, en analyse av vitenskapelige bevis som skaper grunner (unnskyldninger) for å utelukke høykvalitets studier som viser positive resultater for homeopatien (selv de studiene som er publisert i ledende konvensjonelle medisinsk tidsskrifter), og misbruk av begrepet skepsis. Homeopati-fornekterne ignorerer eller nedtoner den betydelige mengden bevis fra grunnforskning og klinisk forskning, fra studieresultat, kostnadseffektivitets-studier og epidemiologiske bevis, og bare siterer fra de studier som bekrefter deres egne synspunkt, snarere enn å gjennomgå den totale mengden av bevis.

Den tredje komponenten i teknikken er å selge løgnen til en sårbar befolkning i et forsøk på å få aksept fra den gruppen. Når det gjelder homeopati-fornekterne, er de sårbare gruppene ofte unge studenter innen vitenskap som er begeistret for språket og elitismen (intellektuell elite) ved deres studium, men som mangler dyp forståelse og erfaring for å innse at de blir "brukt" av fornekterne. Homeopati-fornekterne spiller også på respekten for eldre og etablerte forskere og leger, og leder an til å tro at "hvis homeopati er sant, så er alt innen moderne medisin og vitenskap falsk." Denne overforenklingen av virkeligheten gjentas ofte. Kvantefysikk "motbeviser" ikke all fysikk - men utvider heller vår evne til å forstå og forutsi hendelser på svært små og svært store systemer. På samme måte vil ikke homeopati motbevise all moderne farmakologi, men utvider vår forståelse for bruk av svært små doser av legemidler for å lokke fram helbredende responser.

Historisk sett har ortodoks medisin og vitenskap vært trofast motstandsdyktig mot ulike andre systemer av medisin og paradigmer for helbredelse. Selv om den gjennomsnittlige lege og forsker pleier å føle seg truet av nye ideer, forventes det av ledende leger og forskere at de besitter en viss åpenhet og ydmykhet, på grunn av det er naturlig å forvente en stadig utvikling av kunnskap.

Homeopater, pasienter og andre brukere av disse naturlige medisinene er ofte overrasket over resultatene de opplever ved behandling av seg selv, barn, spedbarn, dyr og til og med planter. Over de siste 40 årene har jeg observert at de fleste er skeptiske til homeopati før de prøver det og selv ser at det virker. Titalls millioner mennesker over hele verden bruker og stoler på disse naturlige medisinene som behandling ved et bredt spekter av akutte og kroniske plager. Utfordringen er ikke bare å prøve homeopati, men først å lære noe om det, slik at man kan bruke det riktig og effektivt.

Dessverre sprer homeopati-fornekterne desinformasjon om homeopati, inkludert følgende myter:

Myte nr. 1:
"Det er ingen forskning som viser at homeopatiske medisiner virker."
Slike uttalelser er en kreativ bruk av statistikk, eller det som kan kalles "fordømte løgner og statistikk." I virkeligheten viser de fleste kliniske studier utført med homeopatiske medisiner et positivt utfall. Men hvis "kreative statistikere" bare evaluerer et mindre antall store studier, blir et positivt resultat mindre sannsynlig. Dette er ikke fordi homeopati ikke virker, men fordi de større studiene har en tendens til å prøve ut bare én homeopatisk medisin for alle deltagerne i studien, uten noen grad av individuell behandling, som er typisk for den homeopatiske metoden (1). Å påstå at homeopatiske medisiner ikke virker kun på bakgrunn av disse studiene, er like ulogisk som å si at antibiotika er ineffektiv bare fordi de ikke kurerer hver eneste virus-, sopp- eller bakteriell infeksjon.

Myte nr. 2:
"Forskningsstudiene som viser at homeopatiske medisiner virker er "dårlig gjennomførte studier".
Feil! Studier som viser effekt av homeopatiske medisiner har blitt publisert i Lancet, The British Medical Journal, Pediatrics, Pediatric Infectious Disease Journal, Cochrane Reports, Chest (offentliggjøring av British Society of Rheumatology), Journal of American Cancer Society, Journal of Clinical Oncology, Human toxicology, European Journal of Pediatrics, Archives in Facial Plastic Surgery, Archives of Head and Neck Surgery, Journal of Clinical Psychiatry med flere (2). Alle disse studiene var randomiserte, dobbeltblinde og placebokontrollerte. Videre, på grunn av fordommer mot homeopati, har disse studiene blitt gransket nøye, kanskje enda nøyere enn det som er vanlig.

Responsen fra homeopati-fornekterne er at de ovennevnte studiene er "spesial-plukket." Vel, det virker som det er mange spesialplukkede kliniske studier som bekrefter effekten av homeopatiske medisiner. Dessuten har mange av de ovennevnte ledende medisinske tidsskriftene publisert meta-analyser av kliniske studier på bestemte sykdommer som har vist at homeopatiske medisiner har betydelig flere fordeler enn placebo.
Videre fremstiller fornekterne feilaktig "negative" studier som bevis på at hele det homeopatiske systemet ikke virker, når faktum er at disse studiene vanligvis er av en foreløpig karakter, slik som utforskning av ett eller noen få homeopatiske medisiner for en spesifikk tilstand.
Ironisk nok har den ene gjennomgangen av forskning som homeopati-fornekterne oftest fremholder som et sterkt bevis for at det ikke er noen forskjell mellom homeopatiske medisiner og placebo (Shang et al, 2005) vist seg å være dårlig eller helt sikkert utilstrekkelig vitenskap (Walach, et al, 2005 ; Fisher, 2006; Rutten, 2009, Rutten og Stolper, 2008; Lüdtke og Rutten, 2008).

Myte nr. 3:
"Potensen 12 C er som en dråpe i hele Atlanterhavet."
Dette er ren fantasi! Faktisk krever 12 C dosen 12 reagensrør, og 1 prosent av løsningen er trukket fra hver av de 12 testrørene. Det er også svært typisk for fornekterne av homeopati å hevde at produksjonen av en enkelt homeopatisk medisin krever mer vann enn det finnes på planeten. Det virker som om skeptikerne er så fundamentalistiske i sitt synspunkt, at de bevisst eller ubevisst mis-antar at fortynninger som brukes i homeopati vokser proporsjonalt med hver fortynning. De antar at hver fortynning krever 10 eller 100 ganger mer vann med hver fortynning - noe som ikke er tilfellet. Selv de mest elementære artikler og bøker om homeopati bekrefter dette faktum. Dessverre ser det ut til at de fleste av skeptikerne av homeopati leser hverandres feilinformasjon om homeopati og har en tilbøyelighet til å mistolke og vri på virkeligheten av hva homeopati er.

Myte nr. 4:
"Det er ingenting annet i homeopatiske medisiner enn vann."
Dette er uvitenhet og direkte desinformasjon. For det første er et stort antall homeopatiske medisiner som selges i helsekostbutikker og apotek det som kalles "lavpotenser". Dette er små eller svært små doser av legemidler, hvorav de fleste er i en tilsvarende dose som mange kraftige hormoner og immunceller som sirkulerer i kroppen vår.
For det andre, med prøver fra seks forskjellige medisiner laget av mineraler, har forskere ved Institutt for Engineering ved Indian Institute of Technology konsekvent bekreftet at opprinnelsesstoffet fra mineralene fortsatt er til stede i form av nanopartikler, selv når medisinen har gjennomgått hundrevis av seriefortynninger - med kraftig risting mellom hver fortynning (Chikramane, Suresh, Bellare, 2010) (3). Videre har ledende kjemi- og fysikktidsskrifter publisert andre undersøkelser for å bekrefte at det er forskjeller mellom vann og "homeopatisk vann" (Elia og Niccoli, 1999; Elia, Napoli, Niccoli, et al, 2008; Rey, 2003)

Myte nr. 5:
"Hvis vi ikke forstår hvordan homeopatiske medisiner virker, idag, så kan de ikke virke. Det er trolldom."
Hvor lang tid trenger forskere og andre før de innser at vi enda ikke forstår så mye av naturens mysterier? Men vår manglende forståelse betyr ikke at mysteriene ikke er ekte. Å kalle homeopati "trolldom" er helt klart en frykt for hva de ikke vet eller forstår. En velkjent observasjon fra historien er, at når man går på heksejakt, finner man en "heks". Det faktum at det finnes en liten, men signifikant mengde av grunnleggende vitenskapelig forskning som har vist fysiske og biologiske effekter av homeopatiske medisiner, har en tendens til å bli ignorert (Endler, Thieves, Reich, et al 2010; Witt, Bluth, Albrecht, et al, 2007) .

Dr. Karol Sikora er en respektert onkolog og dekan ved University of Buckingham Medical School i England. Sikora har uttrykt alvorlig bekymring for "stalinistisk undertrykking" av visse skeptikere av engasjement for homeopatiske og alternative medisiner. (Sikora, 2009). Sikora har sterkt kritisert "lenestol-leger" og andre som synes å ha liten eller ingen erfaring i å bruke disse behandlingene på virkelige pasienter.

De som fornekter homeopati ønsker nå å avslutte all diskusjon om det kan være noen effekt av homeopatiske medisiner (Baum og Ernst, 2009). Disse medisinske fundamentalistene fraråder faktisk folk å ha et åpent sinn om homeopati. Man må stille spørsmål ved denne uvitenskapelige holdningen som antagonister til homeopati holder fast ved, og man kan lure på hvorfor de opprettholder en slik innstilling.


Fotnoter:
(1) Selv om individuell behandling er et av kjennetegnene på den homeopatiske metoden, finnes det unntak fra denne felles regelen. For eksempel har det vært fire store randomiserte, dobbelt-blind og placebo-kontrollerte studier som har vist at homeopatmedisinen Oscillococcinum er effektiv i behandling av personer med influensa eller influensalignende syndrom (Vickers og Smith, 2006).
(2) Referanser til disse og andre undersøkelser kan finnes i følgende artikkel: The Case for Homeopathic Medicine: Historiske og Scientific Evidence - http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/the-case-for-homeopathic_b_451187 . html
(3) transmisjonselektronmikroskopi (TEM), elektrondiffraksjon av valgt område elektrondiffraksjon (SAED), og kjemisk analyse av Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission spektroskopi.


Abouth author Dana Ullman
Dana Ullman, MPH, is one of America's leading advocates for homeopathy. He has authored 10 books, including The Homeopathic Revolution: Why Famous People and Cultural Heroes Choose Homeopathy, Homeopathy A-Z, Homeopathic Medicines for Children and Infants, Discovering Homeopathy, and (the best-selling) Everybody's Guide to Homeopathic Medicines (with Stephen Cummings, MD). Dana also authored an ebook that is a continually growing resource to 200+ clinical studies published in peer-review medical journals testing homeopathic medicines. This ebook combines the descriptions of these studies with practical clinical information on how to use homeopathic medicines for 100+ common ailments. This ebook is entitled Homeopathic Family Medicine: Evidence Based Nano-pharmacology, and it is an invaluable resource.

Oversatt av Hilde Moldestad.
Publisert i Homeopatisk tidsskrift, nr. 2, 2012 (årgang 49).
Gjengitt med tillatelse av Norsk Homøopatisk Pasientforening (NHPF).Ønsker du kontakt med en homeopat/homeopat –
Behandler finner du på behandler.no

Hva er homeopati

Utdanning-skolerRelaterte saker:

Forsøkte å motbevise homeopati

Homeopatien slaktet på feilaktig grunnlag

Human-Etisk forbund går til aksjon mot alternativ behandling

Skeptikeres kamp mot alternativ behandling finansieres av legemiddelindustrien

Human-Etisk Forbunds ungdomsarbeid minner om hjernevasking

EU gir 1,8 mill Euro til forskning på homeopati

Stor interesse for homeopati i Landbruket

Universitetet i Tromsø skal forske på homeopati

Homeopati inn på sykehus

Homeopatiens heltinne

Å måle effekten av homeopati

NHL – Norske Homeopaters Landsforbund 80 ÅR 2010Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.