Behandler.no - Norges største oversikt

TV-serien «Folkeopplysningen» får knusende kritikk

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 04.10.2012Andreas Wahl programleder i FolkeopplysningenFoto: Nrk

Nå har siste episode av tv-serien, som har tatt for seg alternativ behandling, med det misvisende navnet «Folkeopplysningen» blitt vist på Statskanalen. Mens Nrk på sin side er stolt av serien og produsenten ønsker en sesong 2, lar ikke kritikken vente på seg.


Foreninger gir kritikk
Alternativ.no med sin tilbakemelding
Nrk stolt av Folkeopplysningen
Si din mening


Mens de såkalte "skeptikere", Foreningen Skepsis og Human-Etisk forbund har bejublet konseptet, har andre kalt programserien ondskapsfull harselas, latterliggjøring, eller ment at den tar for seg alternativ behandling, på en useriøs, forutinntatt, tam, kjedelig eller tendensiøs måte. Både privatpersoner, helsepersonell, behandlere og utøverorganisasjoner har reagert kraftig:

Flere reaksjoner på «Folkeopplysningen»
«Folkeopplysningen» klages inn til Kringkastingsrådet
«Vitenskapelig» mobbing
Pasienter føler seg latterliggjort
Folkeopplysning eller heksejakt?
- Vet en vitenskapsmann hva vitenskap er? Ikke nødvendigvis


«Folkeopplysningen» - ondskapsfull harselas
-Folkeopplysningens Andreas Wahl skulle bare visst hvor mange ganger i løpet av en dag vi leger ikke har annet å tilby enn håndspåleggelse og trøstende ord, skriver Anders Danielsen Lie. Hvis NRK tok opp på bånd alt svada jeg serverer mine pasienter, ville norske TV-seere fått seg en god latter.
-Gjennom smart klipping og utheving av dumme utsagn lar man folk drite seg ut.
Les hele saken på Aftenposten, meninger (04.10.2012)


«Folkeopplysningen» på NRK; propaganda - ikke opplysning
Dyretolk Sissel Grana reagerer på TV-serien «Folkeopplysningen» på NRK:
- At dette våset kan presenteres som naturvitenskap er ikke mindre enn utrolig. Som tidligere naturfaglærer må jeg påpeke at de har gjort en rekke elementære feil.
-Programmet kunne vist nytten av et samarbeid mellom alternative behandlere og helsepersonell. Det er mange glimrende eksempler på at brobygging mellom profesjonene kommer pasientene til gode.
Les hele saken på Dagbladet.no (03.10.2012)


Akupunkturforeningen
Folkeopplysning med galt utgangspunkt
«Folkeopplysningen» på NRK bygger sine programmer på langt svakere «forskning» enn behandlingsformene det forsøker å så tvil om, skriver leder for Akupunkturforeningen, Cecilie Brewer.
Les saken på Nrk - Ytring (27.09.2012)


Norske Homeopaters Landsforbund
Tusenvis av pasienter oppsøker hvert år homeopater og opplever å bli bedre. «Folkeopplysningen» latterliggjør oss, mener leder for Norske Homeopaters Landsforbund, Solveig Mohr.
Les saken på Nrk - Ytring (24.09.2012)


John Petter Lindeland, SABORG
Folkeopplysning som ironi. «Folkeopplysningen» er et forsøk på latterliggjøring av en hel bransje.
Les saken på Nrk - Ytring (17.09.2012)


Norsk Spiritualist Forening
NSF har valgt å sende en klage til pressens faglige utvalg på NRK"s program "Folkeopplysningen". NRK har ikke holdt seg til den presseetikk som de burde når de i programserien "Folkeopplysningen" hetser alternative utøvere i Norge.
Les saken på spiritualist.no (21.09.2012)


Alternativ.no sendte denne tilbakemeldingen til Nrk (05.09.2012)
Tilbakemelding vedr. programserien «Folkeopplysningen»
I programinformasjonen står det følgende:
«Folkeopplysningen en norsk dokumentarserie. Nordmenn bruker over 1,5 milliarder årlig på alternative tjenester og produkter, men fungerer de?»

Det som overrasker mest med disse programmene er at de promoteres som en dokumentarserie under det misvisende navnet «Folkeopplysningen». Det er mulig at NRK har endret sin holdning om hva som er en god dokumentar, og ofret god etterrettelig journalistikk i jakten på seere. Det er kritikkverdig av redaksjonen som har vurdert denne programserien som aktuell for almen kringkasting.

Programserien har en underholdningsverdi for en marginal gruppe mennesker som koser seg med hvordan en hel alternativbransje blir latterliggjort på Statskanalen. Denne programserien har så langt ikke klart å gjenspeile et helt bilde av alternativ behandling og om det virker. Man kan bare håpe på at de resterende programmer er mer balansert med tanke på vise flere sider av en sak, og ikke så ensidig og tendensiøst, som man har sett så langt. Er de resterende programmer av samme oppbygging og utforming vil jeg foreslå at dere endrer tittel på programmet til: «Alternativ behandling avslørt som tull og tøys». Noe som gjenspeiler det faktiske innholdet, og som tydeliggjør for seerne at her kommer en programserie med negativ vinkling om alternativ behandling.

Når ca. halvparten av den norske befolkningen har benyttet seg av alternativ behandling, og fortsetter med det, er det fordi de erfarer effekt. Jeg vil oppfordre ansvarlig redaksjon om å vurdere en gang til hva den faktisk serverer. Vil NRK gå god for et program som kun blir tatt godt imot av en liten gruppe skeptikere som sitter og ler hver mandag, eller vil de vurdere å få laget et program som evner både å være åpen, fordomsfri og kritisk?

Kan ikke se hvordan NRK kan forsvare denne type dokumentar og ber om et svar på min tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Bertil Berg-Olsen
Informasjonsansvarlig
Alternativ Opplysningen - Alternativ.no


Nrk sendte dette svaret til Alternativ.no (13.09.2012)
Takk for din henvendelse. "Folkeopplysningen" er en serie som engasjerer mange, og vi tar med oss alle tilbakemeldinger.

Helsen vår er viktig, og et tema som berører folk. Alternativ medisin er noe som veldig mange av NRK sitt publikum har befatning med og har meninger om, og som allmennkringkaster er det viktig for NRK å løfte frem dette temaet.

NRK har med serien "Folkeopplysningen" valgt å fokusere på alternative behandlingformer sett fra et vitenskapelig ståsted, og se på om disse har dokumenterbar effekt. Dette er viktig å belyse, fordi mange mennesker er opptatt av dette når de skal gjøre valg rundt sin egen helse.
Det er en del av NRKs samfunnsoppdrag å belyse temaer som betyr noe for publikummet vårt, og slik generere viktige debatter i samfunnet.

Media har ofte presentert alternative behandlingsformer og historier om mennesker som er godt hjulpet av alternativ medisin. Også NRK har sendt tv-programmer som har belyst de positive virkningene alternative behandlingformer kan ha for helsen vår.

Det er forståelig at aktører i alternativindstrien ikke ønsker en serie som "Folkeoopplysningen" velkommen, men i et åpent samfunn er det NRK sin oppgave å belyse også den vitenskapelige siden av alternative behandlingsformer.

Med vennlig hilsen
Unni Ødegård
Prosjektsjef
NRK


Alternativ.no sendte dette svaret til Nrk
(14.09.2012)
Takk for tilbakemelding, men jeg sitter igjen med en følelse av å ha fått ett standardisert svar. Jeg spekulerer om dette svaret er likelydende til alle som har sendt kritisk tilbakemelding, og som har tilknytning til eller er "aktører i alternativindustrien".

I min tilbakemelding til dere kritiserer jeg først og fremst at presentasjonen og innpakningen av "Folkeopplysningen" er misvisende. Jeg vil også presisere at et program som søker å belyse den vitenskapelige siden av alternativ behandling er mer enn velkomment. Men det som er kritikkverdig med denne programserien så langt er at den bærer preg av å være et underholdningsinnslag om alternativ behandling hvor latterliggjøring er en av virkemidlene. Hvorvidt programserien evner på en god balansert måte å presentere forskning, klinisk erfaring og sunn skepsis, er det svært delte meninger om. Tilbakemeldinger fra personer som ikke har noen bestemte preferanser til alternativ behandling er "-dette er et tulleprogram" eller "-skikkelig useriøst".
Dette er ikke en dokumentar som er fri for vinkling dessverre, og lar dere en forsker se kritisk på serien vil tilbakemeldingen mest sannsynlig være at dette er for tendensiøst og lite representativt for vitenskapelig standard. Morsom underholdning ja, men belyser på en vitenskapelig måte, nei.

Det som også fasinerer meg er at ordvalg og meninger fra programleder Andreas Wahl og psykolog Jan-Ole Hesselberg er de samme som man hører fra bl.a Foreningen Skepsis og Human Etisk Forbund.
Ifølge foreningen Skepsis og livssynsorganisasjonen Human Etisk forbund (HEF) er all alternativ behandling tull, og det foreligger heller ingen vitenskapelig dokumentasjon på at noe som helst virker blant ca 200 forskjellige behandlingsmetoder. HEF startet februar 2011 en kampanje "Ingen liker å bli lurt" for å stimulere til kritisk tekning i befolkningen. Kampanjen utviklet seg raskt til å bli en aksjon mot alternativ behandling. De har lykkes bra med å få oppmerksomhet rundt sin kampanje med god hjelp fra Dinamo kommunikasjonsbyrå. Jeg spekulerer igjen om kanskje produksjonselskapet TeddyTv har hentet mye av sitt bakgrunnsmateriale og reserach fra de samme kildene som Skepsis og HEF.

Det kan se ut som om HEF sin pågående kampanje har lykkes i å få andre aktører eller meningsfeller til å gå sitt ærend.

Det er flott at NRK utfører sitt samfunnsoppdrag og i dette tilfellet stimulerer til debatt om alternativ behandling. Riktignok er dette en debatt som har pågått med variende styrke siden slutten av 70 tallet, og media har presentert dette tema både med latterliggjøring og gode historier. NRK har også bidratt med begge deler. Når NRK sender et program under tittelen "Folkeopplysningen" forventes det høy grad av seriøs dekning av hva som søkes belyst. Seriøs betyr nødvendigvis ikke kjedelig, og et program som vil belyse noen fra et vitenskapelig ståsted må gjerne være morsomt. Men her har morsomt dessverre beveget seg over til latterliggjøring.

Det er beklagelig at NRK går god for en programserie som ender opp med å latterliggjøre en hel yrkesgruppe som ca halvparten av Norges befolkning bruker. Det er nok mange meninger om hvor bra NRK utfører sitt samfunnsoppdrag. Forøvrig er jeg veldig glad i Statskanalen og gledes over mye bra innhold. Bare innpakning og innhold stemmer.

Med vennlig hilsen
Bertil Berg-Olsen
Informasjonsansvarlig
Alternativ Opplysningen - Alternativ.no


Veldig stolt av Folkeopplysningen
Den siste henvendelsen har Alternativ.no ikke fått svar på.
Imidlertid uttaler Unni Ødegård, prosjektsjef i NRK følgende:
– Jeg er veldig stolt av Folkeopplysningen. Det er et program som seerne har tatt imot med åpne armer.

Produksjonsselskapet vil lage en ny sesong av Folkeopplysningen (27.09.2012)


Hva kan du gjøre?
Si din mening til NRK!
Det er kraftige reaksjoner på TVserien «Folkeopplysningen», men det er viktig at mange engasjerer seg.
Er det greit at Statskanalen bruker våre linsenspenger på å «opplyse» om en hel bransje på denne måten? Si din mening direkte til NRK! - Klikk her
Styrk din mening med en begrunnelse når du gir tilbakemelding.


Relaterte saker:

Human-Etisk forbund går til aksjon mot alternativ behandling

Human-Etisk Forbunds ungdomsarbeid minner om hjernevasking
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Anna Heyerdahl 29/09/2014 - 10:25

Må bare si at programmet Folkeopplysningen blir helt feil.Programmet er totalt forutinntatt og vil bare bevise at alt alternativt er tull eller placebo.Når de gjør undersøkelser med personer blir det vinklet i retning av den konklusjonen de ønsker skal stå frem:nemlig at alt alternativt bare er tull.Har ingenting imot granskende journalistikk men dette er for grunt. Like grunt som de mener at de alternative er.

Tom 31/10/2012 - 04:27

Gleder meg til neste runde av Folkeopplysningen. Da regner jeg med at de tar med at det ikke er dokumentert/vitenskapelig bevist at antidepressiver virker. Man liker å anta at det funker men har ikke kunnet bevise om det er noe annet enn placeboeffekt. Samfunnet vårt brukte i år 2010 den nette sum av 390 millioner på antidepressiver (ifølge Folkehelseinstituttet)...

Alternativ.no 24/10/2012 - 10:18

Vi takker for kommentarer og interessen rundt alternativ behandling. Det har kommet inn mange spørsmål, som blir besvart etterhvert.

@Kim Lyhne. Ingen alternative behandlingsmetoder er såkalt offentlig godkjent. Viser til \"Lov om alternativ behandling\" for mer informasjon om alternativ behandling i praksis. § 1. Lovens formål. «Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling».

Det er mange behandlingsmetoder som \"har noe for seg\" og dette er vist både gjennom erfaring og forskning. På alternativ.no kan du lese mer om ulike behandlingsmetoder: www.alternativ.no/behandlingsmetoder - Beskrivelse av metoden, Historikk, Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes, Beskrivelse av behandling, Hvor mange behandlinger, Lov og rettigheter, Forskning, Utdanning mm.
Dersom du ønsker å gå i dybden, anbefaler vi å skaffe god litteratur på de fagretningene du er interessert i og at du kontakter fagfolk innen de ulike behandlingsformene.

Kim Lyhne 23/10/2012 - 12:27

@Bertil Berg-Olsen

Takker for svar, men du ga meg egentlig ikke det jeg var ute etter. Kort og greit: Hvilke behandlingsformer og fenomener er det som har noe for seg, og hvilke er det som er bare tull? Jeg ønsker en konkret liste fra dere, eventuelt en kommentar i retning av at alle er godkjente.

eirik 23/10/2012 - 11:29

Bertil Berg-Olsen sa: ”James Randi sin "-en million dusør" møter jevnlig kritiske kommentarer. Her er noen interessante samlet: http://weilerpsiblog.wordpress.com/randis-million-dollar-challenge/ Oppfordrer de som er spesielt interessert i finne ut mer om dette ved å gå til James Randi sin nettside å se hva han sier til kritikken han får. Oppfordrer også å lese hva George Vithoulkas og John Benneth har å si om saken(Gjør noen google søk). De er begge erfarne forskere som gjerne ville ta utfordringen men ble veldig skuffet og meget skeptisk til hele dusøren. Som sagt oppfordrer alle å gjøre seg opp sin egen mening.”

Selvsagt. Det er sjeldent alternative akseptert kritikk uten å henfalle til personangrep. Men Alternativ.no sa spesifikt at han ikke hadde pengene, noe som er åpenbart uriktig. Uten at de har trukket dette tilbake, eller at jeg tror dette vil skje.

Sjekket linkene dine. Vithoulkas nektet å sende inn søknadsskjema - som kreves av alle som vil ta utfordringen. Så enkelt. Randi sier for øvrig jevnlig at for eksempel den som kan differensiere mellom en homeopatisk løsning uttynnet forbi Avogadros tall og en vanlig løsning vinner millionen.
Vithoulkas har ikke gjort dette, han liker bedre å bruse med fjærene. Heller ingen andre beviser fra hans side foreligger pr 2012, tre år etter han ”utfordret” Randi. Pussig, hva? http://forums.randi.org/showpost.php?p=7642271&postcount=9

(Innlegget er kortet ned ihht regler for kommentarer: "Skriv ikke mer enn 500 tegn. Lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte", red.anm).

Øivind Bergh 23/10/2012 - 08:01

Jeg ber om at Bertil Berg Olsen og alternativ.no fremlegger vitenskapelig holdbar dokumentasjon på en påstand. (Inntil videre betrakter jeg påstanden som ren løgn.) \" F.eks når programlederenen kommer med påstander om at homeopati ikke virker og kun er placebo. Denne påstanden har han ingen dokumentasjon for. Tvert imot dokumentasjon fra meta-analyser, med en systematisk gjennomgang viser konsekvent at homeopati har effekt f.eks. ved enkelte lidelser som sesongmessig allergisk rihnitt (det heter rhinitt, min anm.) og infeksjoner i øvre del av luftveiene.\" Siden jeg periodevis lider av dette selv, og attpåtil er mikrobiolog, er jeg svært interessert i hva slags dokumentasjon som kan framlegges. Jeg forbeholder meg retten til å kritisere denne. Hetsen mot \"Folkeopplysningen\" er av en slik grov art at jeg uten videre vil hevde at bevisbyrden ligger på alternativ.no og Berg-Olsens side.

Jon Trygve Olsen 23/10/2012 - 03:27

Dette er et spørsmål til dem som styrer alernativ.no: Det har blitt nevnt til det kjedsommlige at placebo-effekten er den ene effekten som kommer ut av alternativ behandling. Jeg mener at dette stemmer. Man må ta til seg det faktum at placebo er effektivt i seg selv, og at det kan være lindrende på mange måter. Hvordan forholder alternativ.no seg til denne påstanden sett i lys av at så godt som alle alternative behandlingsformer og deres virkningen kan tilskrives placebo? Dernest, hvordan forholder alternativ.no seg til problemet med manglende indrejustis i alternativmiljøt? Burde det eksistere en offentlig instans som filtrer ut såkalte useriøse aktører på lik linje med det offentlige helsevernet? Har alternativ.no noen reelle alternativ for hvordan dette kan løses, og i såfall på hvilke premisser?

På forhånd takk.

Bertil Berg-Olsen 22/10/2012 - 23:58

Til alle som ennå ikke har meldt inn til NRK hva de synes om Folkeopplysningen men føler for å komme med en reaksjon. Nøl ikke, alle velbegrunnede tilbakemeldinger blir tatt med i betrakningen. Spesifiserer du at det er en klage og kommer med god forklaring så skal den bli vidresendt både til Kringkastningsrådet og til kringkastningsjefen.

Bertil Berg-Olsen 22/10/2012 - 23:56

@Øivind Berg og @Hans-Henrik
Problemet med dette programmet kommer ganske godt frem i kritikken i denne artikkelen. Programserien kommer med mange ukorrekte påstander som det ikke finner doumentasjon for å konkludere med. F.eks når programlederenen kommer med påstander om at homeopati ikke virker og kun er placebo. Denne påstanden har han ingen dokumentasjon for. Tvert imot dokumentasjon fra meta-analyser, med en systematisk gjennomgang viser konsekvent at homeopati har effekt f.eks. ved enkelte lidelser som sesongmessig allergisk rihnitt og infeksjoner i øvre del av luftveiene.

Bertil Berg-Olsen 22/10/2012 - 23:55

@Veronika H.D.
Takk for innspill i kommentar tråden.
Det er viktig med kritisk blikk i enhver bransje hvor penger skifter eier. Spesielt når det snakk om helse og salg av produkter eller behandling. Velkomment er kritisk gjennomgang hvis den er av redelig karakter. Det er problemet med Folkeopplysningen den er uredelig, vinklet og tendensiøs.

Bertil Berg-Olsen 22/10/2012 - 23:52

@Kim Lyhne
Det har lenge foregått "indre opprensing" i alternativbransjen. Spesielt innefor området alternativ behandling. Dette ser man best hvis man retter blikket mot de forskjellige terapeutorganisasjoner, og hva disse jobber for. Her har fokuset hele tiden ligget på faglig kompetanse og utvikling, pasientsikkerhet, etikk og forsvarlig praksis. Organisasjonene har hele veien selv tatt ansvar for å heve krav til sine medlemmer. Det har vokst frem en sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner(SABORG) på initiativ av myndighetene. SABORG skal i samarbeid med myndighetene arbeide for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres ved å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, forskning, utdanning og faglig utvikling.
Forøvrig har vi lov om alternativ behandling fra 2003 som regulerer denne delen av "alternativbransjen". Når man ser på disse lovforskriftene finner man fort at disse dekker mange viktige områder. I tillegg har vi markedsføringsloven som en viktig rettesnor for alle som selger produkter eller tilbyr behandling.
Mye bra har kommet på plass, og dette er vel et tema som hele tiden har forbedringspotensiale som i alle andre bransjer.

Bertil Berg-Olsen 22/10/2012 - 23:50

@Kjetil og @Eirik
James Randi sin "-en million dusør" møter jevnlig kritiske kommentarer. Her er noen interessante samlet: http://weilerpsiblog.wordpress.com/randis-million-dollar-challenge/
Oppfordrer de som er spesielt interessert i finne ut mer om dette ved å gå til James Randi sin nettside å se hva han sier til kritikken han får. Oppfordrer også å lese hva George Vithoulkas og John Benneth har å si om saken(Gjør noen google søk). De er begge erfarne forskere som gjerne ville ta utfordringen men ble veldig skuffet og meget skeptisk til hele dusøren. Som sagt oppfordrer alle å gjøre seg opp sin egen mening.

Hans-Henrik 22/10/2012 - 21:08

Folkeopplysningen var en meget god forbrukerveiledning. Så får den enkelte gjøre sine informerte valg.
Harry Hansen: Du sier at du har gitt nye muligheter til 250 000 mennesker i løpet av 15 år. Dersom du har jobbet hver eneste dag, også lør-, søn- og helgedager, i året, så gir det i overkant av 45 personer pr dag. Jeg går ut fra at du også har behov for å sove litt, så med 8 timers dager, så blir det nesten 6 personer i timen, altså 10 minutter pr person. Skjønner du at noen av oss er skeptiske?
Og med hensyn til rapporten som skulle godkjenne homopati i Sveits (den ble forresten ikke bestilt av sveitsiske myndigheter, men ble oversendt av gruppe "forskere" med tilknytning til homeopati-miljøet og atroposofiske miljøer), så uttalte sveitsiske myndigheter egentlig: [I]t is very obvious that all or some of the authors have a positive attitude towards the treatments in question or are convinced about their efficacy. Unquestionably, strict proponents of the usual hierarchy of evidence will regard the presented evaluations as scientifically untenable and unreasonably positive…
Jeg har ikke lest den tyskspråklige originalrapporten, men sjekk Swiss medical weekly: http://www.smw.ch/content/smw-2012-13594/.
Altså er vi tilbake til at rapporten ikke holder mål vitenskapelig sett.
Når det gjelder dommen i Høgsta förvaltningsdomstolen, så gjaldt dette en displinærforføyning mot en lege som hade forordnet homeopatisk medisin. Domstolen konkluderte med at legen derved ikke hadde utsatt pasienten for fare: "Som ovan framgått måste ett beslut om sanktion i form av t.ex. prövotid mot en
yrkesutövare inom hälso- och sjukvården grundas på konkreta och styrkta omständigheter. Det gäller även ett påstående om att yrkesutövarens handlande inneburit fara för patientsäkerheten. Något fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling till följd av AAs agerande har inte påvisats. Den risk för patientsäkerheten som Socialstyrelsen ändå anser föreligga är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening alltför oklar och hypotetisk för att kunna beaktas. Det kan därmed inte anses styrkt att AA visat
sådan oskicklighet i yrkesutövningen att prövotid är påkallad." Dette samsvarer jo med skolemedisinen som hevder at homeopatiske medisiner ikke har noen effekt i det hele tatt, verken positive eller negative. Men som mange har gitt uttrykk for: Placebo-effektene er reelle, og leger skriver ut placebo-medisenr. Hvis pasienten blir frisk fordi han tror at det virker, så hvorfor ikke? Les ellers dommen selv: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2011/September/6634-10.pdf.
Det hadde vært kult om alternativ medisin virket, og vi bør absolutt forske på det, men vi må også akseptere at jorden ikke lenger er flat, at håndvask og hygiene motvirker smitte, at årelating ar farlig, osv. for å nevne tre vitenskapelige sannheter som har stått seg i mer enn 15 år...

Per Bjarte 22/10/2012 - 20:12

Hva kaller man alternativ medisin etter at effekt er bevist og dokumentert?

Medisin.

Arne Bøe Jacobsen 22/10/2012 - 18:27

Fantastisk morsomt at Sissel Grana bekymrer seg over \"uvitenskaplighet\". Utrolig så lenge hun selv presenterer sin døde katt Bacchus som veileder og åndelig lærer på sine dyretolk-kurs (http://www.sigra.no/om-sigrasenteret/dyrene/). Vær så snill, bruk kreativ energi på andre ting.

Frank 22/10/2012 - 18:15

Håper på en ny sesong med Folkeopplysningen! Det finnes fortsatt mye tull som ikke har blitt \"avslørt\" :-)

Kim Lyhne 22/10/2012 - 17:13

Jeg tror forøvrig alternative miljøer hadde hatt godt av litt indre opprenskning, det samlingspunkt som Alternativ.no hadde vært en ideell arena for et slikt prosjekt. Er det slik at innehavere og brukere av denne siden aksepterer ALT som kalles alternativt? Må man akseptere bioresonans om man tror homøopati har noe for seg, og går det an å mene at naprapati har noe for seg selv om man tror telepatisk kommunikasjon med avdøde edderkopper er det rene vrøvl? Jeg savner mer konkrete påstander her. Hvis svaret på dette innlegget er av typen \"det går ikke, for vi har alle vår egen sannhet\", blir det imidlertid vanskelig for meg å ta miljøet på alvor på noe som helst plan.

Kjell 22/10/2012 - 17:07

Hvor er seriøsiteten?
Ikke til programmet, men til den alternative bransjen?
Jeg nekter å tru at alle alternative behandlere er bløffmakere, MEN det er alt for mange bløffmakere som får gå løs og kalle seg alternative behandlere.
Og de som virkelig kan sine saker, reklamerer heller ikke - og kun de færreste reelle healere tar seg betalt for sine tjenester. "Gaven har man fått gratis for den skal gis videre gratis"

Øystein Gudim 22/10/2012 - 16:12

Folkeopplysningen har bidratt til å få fram at flere såkalte "alternative" behandlingsmetoder ikke har noen rot i virkeligheten. Å hente ut "giftstoffer" via elektrolysebad av føttene ("detox") og å stille alvorlige diagnoser om indremedisin med såkalt "bioresonans"-maskiner er fysisk umulig og ren svindel. All honnør til NRK!

olasonn 22/10/2012 - 15:50

Takker NRK for et fantastisk program, og om de fortsetter i samme bane så vil jeg betale min lisens med glede!
På tide vi får svindelen først ut i lyset og så ned i mørket.

Kim Lyhne 22/10/2012 - 15:15

Dersom testmetodikken brukt i Folkeopplysningen og forskningen det refereres til i programmet er for svak, sykes jeg Alternativ.no burde presentere sitt eget testorienterte program. Vis hvordan dere eksperimenterer! Jeg hører til stadighet fra alternativt hold at vitenskapen ikke vet alt, at forskere er arrogant, at metodene er gale, men svært sjelden ser jeg noen foreslå andre, bedre metoder. Dersom det er noe mer enn føleri bak dette hadde det absolutt vært interessant å se.

Veronika H. D. 22/10/2012 - 15:08

Takk for linken til NRK. Folkeopplysningen er det beste programmet NRK har laget på lenge. Endelig noen som ser med et kritisk blikk på alternativbransjen, etter mange herrens år hvor alternativ ditt og datt har fått fritt spillerom til å komme med sine påstander uten så mye som et kritisk spørsmål eller faktasjekk.

Alternativbransjen tar meget godt betalt for sine produkter og tjenester. Alle som tjener penger på andres lidelse må faktisk tåle både kontroll, kritiske tilbakemeldinger og latterliggjøring. At noen i alternativbransjen nå føler seg tråkket på tærne, kan aldri være et argument mot at en kritisk presse ettergår bransjen for å se om det er hold i påstander om virkning for behandlingsmetoder, -utstyr og medisiner.

At alternativbransjen framstår som latterlig på et TV-program, skyldes rett og slett bransjen selv og ikke programmet. Lover man noe man ikke kan holde, og blir tatt for det til og med på skjermen, så er det faktisk temmelig latterlig.

eirik 22/10/2012 - 14:59

@ Alternativ.no skrev 15/10/2012 - 16:33
"Tryllekunstneren og luringen James Randi er det ikke så mange som tar på alvor. Han har heller ikke dokumentert at han har 1 mill dollar å dele ut :)"

Dere har rett, men ikke slik dere tror.. Det er ikke 1 million dollar, det er pr 30. sept. 2012 nærmere $1,33 mill, pga. avkastning.

http://www.randi.org/site/images/stories/evercore.pdf

Denne bankerklæringen blir årlig oppdatert og publisert, ialle fall siden 2005, da jeg begynte å følge med.

Så hvem var det vi skulle ta på alvor? Dere kommer jo f.eks. aldri til å innrømme en så enkel og dokumentert kjensgjerning som at Randi har pengene stilt til disp.

Øivind Bergh 22/10/2012 - 14:37

Hva er det med dette programmet som ikke er opplysning og dokumentasjon? Programmet dokumenterer jo på en grei måte at veldig mye \"alternativ behandling\" bare er religionsliknende aktiviteter uten dokumenterbar virkning. Klart det er ubehagelig for noen å få høre ubehagelige sannheter, men dette utilslørte gnålet om sensur fra dyretolker, homøopater og andre som attpåtil tjener penger på humbugen gir desto større grunn til å rose NRK for et viktig og vellaget program.

Kjetil 22/10/2012 - 14:29

@Alternativ.no: Det stemmer ikke at Randi ikke har dokumentert at han har 1 million dollar. Det ligger lenke til bekreftelse fra banken veldig lett tilgjengelig i menyen til JREF sine internettsider (\"What We Do\" -> \"The $1M Challenge\" -> \"Bank Statement\"). Her er direktelenke: http://www.randi.org/site/images/stories/evercore.pdf

Om dere farer med løgn eller er eksepsjonelt dårlige til å gjøre research skal jeg ikke spekulere i, men fra nå har dere altså ingen unnskyldning for å fortsette å påstå at det ikke foreligger dokumentasjon.

Henrik B. 22/10/2012 - 14:28

Takk for lenken til NRK. Jeg la akkurat inn følgende tilbakemelding til dem:
\"Ved siden av gode nyhetssendinger og Trygdekontoret er Folkeopplysningen trolig det viktigste program NRK har laget på mange år. Det setter fokus på en stor utfordring i dagens Norge.

Tusen takk!

Jeg ser fram i mot nest runde med Folkeopplysningen og håper på flere episoder.\"

Alternativ.no 17/10/2012 - 09:14

Alternativ behandling blir ofte kritisert for å ikke å kunnne dokumentere forskning. Det gjøres narr av ”sukkerpiller” og ”usynlige energier”. Sannheten er at det finnes både forskning og erfaring som tilsier virkning. Men ettersom man ofte jobber med individuell tilpasset behandling innen alternative metoder, kan man ikke drive ”samlebånd-forskning” på samme måte som innen skolemedisinen. Dermed blir det diskusjon rundt både metode og tolkning av resultater.

Imidlertid har Norske forskere ved NAFKAM utarbeidet en modell for forskning på alternativ behandling, som har vakt stor interesse internasjonalt.

Som med all seriøs forskning er man forsiktig med å komme med absolutte konklusjoner. Svært mange forskningsrapporter, innen all forskning, konkluderer med at man må forske mer. Sånn sett kan man si at forskning på alternativ behandling er i startgropen. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Til sammenligning:
Hvor lenge varer en vel dokumentert vitenskapelig medisinsk sannhet?
Jo, den varer 5-10 år før den forkastes, fordi den allikevel ikke har ønsket effekt og kanskje til og med er skadelig eller dødelig. Imellomtiden er det mange som har tatt medisinen. Dette er det mange eksempler på.

Omtrent ti år tilbake i tid påviste en amerikansk forskergruppe at kun seks prosent av de legevitenskapelige forskningsartikler som ble publisert fra 1970 og fram til da holder mål. Senere gikk redaksjonene i British Medical Journal gjennom tilsvarende periode med publiserte forskningsartikler og reduserte dette tallet til kun en prosent.

Per Tormod 16/10/2012 - 09:41

Hvor er forskningen som beviser at det hjelper,den har vi ikke sett. Placeboeffekten er viktig så lenge folk sier de blir bedre. Jeg har selv bechtrew og har prøvd mange forskjellige behandlinger og medikamenter. Har slutett med alt ingen ting hjelper noe særlig. Tenker possitivt,trener,er sosial,spiser sundt. Og når smertene er som verst innviterer jeg folk til sosialt samvær så jeg glemmer smertene.

Alternativ.no 15/10/2012 - 16:33

@Marius
Tryllekunstneren og luringen James Randi er det ikke så mange som tar på alvor. Han har heller ikke dokumentert at han har 1 mill dollar å dele ut :)

marius 14/10/2012 - 23:03

Alternativbransjen, da representert av vår kjære engletalende prinsesse og snåsamannen, hadde mulighet for å forsvare sin ære da norge hadde besøk av James Randi. De hadde en åpen invitasjon og hadde kun trengt å gjøre det de påstår at de kan gjøre, men under kontrollerte former. De hadde også fått en million dollar som de kunne gitt til trengende. De valgte å ikke stille. Det sier vel egentlig alt som trengs å sies når bransjens fremste personligheter gjemmer seg med halen mellom beina. Synd, det var en unik sjanse.

klinikk2000 14/10/2012 - 10:48

"Folkeopplysningens" programleder A. Wahl`s beste egenskap er vel at han vet for lite, og manger evnen til å foreta forundersøkelser før man lager slike programmer.
Om homeopati virker eller ikke skal jeg ikke uttale meg om, men her i Norge er det liten tradisjon for dette i forhold til i lengre sør i Europa.
Den Sveitsiske regjeringen har nettopp innlemmet homeopati som behandling etter omfattende forsking siden 1998, det er til og med utgitt i bokformat.Så herr Wahl kan jo ta kontakt med de og fortelle at homeopati ikke virker.
http://homeopatiogforskning.wordpress.com/2012/04/28/sveitsiske-myndigheter-anerkjenner-effekten-av-homeopati-13/
Likeså har Svensk Høyesterett gitt leger rett til å anbefale homeopati som behandling. (link på side)

Petter Musken 12/10/2012 - 17:08

Folkeopplysningsprogrammet om det alternative er en viktig sak, da mennesket ennå på mange måter er overtroisk. Og når man ser de såkalte klarsynte og andre blir avkledd som i dette programmet burde noen og enhver vurdere sine holdninger og utvise en sunn skepsis til deler av det alternative tilbudet. Takk til Andreas Wahl og de andre i NRK som bidrar til at gammel overtro blir avslørt. Også får de som har noe seriøst nygammelt å bidra med ydmykt lytte og fremme sin sak på en ærlig måte i møte med vitenskapen. Hilsen en som tror på det åndelige liv i en fysisk verden. :-)

Per Herberg 09/10/2012 - 10:16

Dette ble mer komiserie enn opplysningsserie!

Harry Hansen 08/10/2012 - 13:03

Jeg har ikke sett maken til useriøst program fra NRK, nok en grunn til å kvitte seg med TV.
Dette er det reneste bestillingsverk fra farmasøytindustrien noe en ser i stor stil i USA, denne industrien og helse mafia i Norge er livredde den naturlige behandlingen, en total forveksling med hva som er alternativ behandling eller ikke. Alternativ behandling er medisinsk behandling basert på skolemedisin. Jeg har jobbet for å forebygge smerter, sykdom, fysisk og psykisk og har gitt nye muligheter til over 250.000 mennesker i løpe av 15 år.
Den dagen en må legges inn på sykehus bør alle være innforstått med hva fare dette har, leger er bare mennesker som ofte har null erfaring i praksis med pasienter.

Arvid Herland 07/10/2012 - 20:50

Dette er det mest useriøse \"opplysningsprogrammet\" NRK noen gang har laget.Den stakkars programmlederen viser i beste fall at han har null peiling på hva feks. spirituelle krefter er for noe. I verste fall er han direkte ondsinnet. Den fysikk interesserte Andreas Hval bør neste gang holde seg til Archimedes`og Ohms lov. Tv2 derimot avslørte en tvilsom person i bransjen på torsdag.Det er direkte ufint å si at en praktiserer healing samtidig som man snakker i en telefon med en annen person. Da healeren i tillegg ikke våget vise seg på tv skjermen etterpå,så er dette direkte lavmål,når man prøver å fremstå som seriøs. Direkte pinlig og ødeleggende for mange.

Annett Furuseth 07/10/2012 - 07:43

Når jeg føler motstand, vet jeg at jeg har noe å hente, noe å lære. Spennende med motstand og hva som egentlig ligger bak!

Trangsynt 06/10/2012 - 12:03

Virker som det etterspørres et mer vitenskapelig program her og det er bra. For er man enige om at det er den vitenskaplige metoden som er måten å teste om noe virker på så er man enige om det viktigste.

Programmet beviser ikke at alternativ medisin ikke virker, men viser eksempler på at det ikke virker og gir psykologiske forklaringer på hvorfor mange likevel tror det virker. Dette er underholdningsbiten av programmet og den kan godt kritiseres for å være uvitenskapelig.

I tillegg presenterer programmet det som er vitenskapelig konsus pr.nå om alternativ medisin. Og dette er selvfølgelig at den ikke har noen dokumenterbar effekt. For hvis den hadde hatt det hadde jo behandlingen vært tatt opp som en del av skolemedisinen.

Så i stedet for å kritisere programmet for formen hadde det kanskje vært nyttigere å spekulere litt på hvorfor alternativ behandling ikke har dokumenterbar effekt, ev. prøve å analysere hva det er i behandlingen som egentlig virker og dokumentere effekt av dette i vitenskaplige forsøk. Dette er den beste måten å hjelpe mange mennesker/pasienter på for først når noe har dokumenterbar effekt vil det kunne anvendes i stor skala og ikke bare som et \"alternativ\".

Vibeke Brems 05/10/2012 - 22:21

Jeg har alltid trodd at NRK er en seriøs kanal, tenke at de kan synke SÅ dyp! Dette programmet er ikke folkeopplysning, men heller folkeforvirring! Har NRK mottatt STORE summer "annonym" kilde for å lage denne serien????

Forsker 05/10/2012 - 18:23

LSV: "Men å lage en produksjon som er i utgangspunktet lagd slik at alternative aktører der ute må forsvare sin profesjon og metode, er vanvittig respektløst." Hva er det som er respektløst med å måtte forsvare sin profesjon og metode? Om en ikke kan forsvare det en jobber med burde en kanskje finne på noe annet? Eventuelt sette seg bedre inn i hvordan behandlingen en tilbyr fungerer. Jeg ønsker alle alternative aktører som tror på og søker bevis for det de tilbyr velkomne. Hvordan skal verden komme videre om ikke noen tenker utradisjonelt?

Karin F 05/10/2012 - 11:29

Ja NRK har jobbet enormt med redselen sin for det alternative om dagen..Det er jo greit med sunn tvil for mye men de som har oppdaget hjelpen med det alternative vet at det som er servert i fokeopplysningen er bare humbug for å fremme en redsel mot det alternative..Deter ikke så veldig mange år siden at kiropraktore ble omtalt på samme måten men flere ganger kan man lure på om de i det hele tatt har sjekket det de serverer?

GEW 05/10/2012 - 10:53

Forundres over at det ikke kom fram tester på hvorvidt de ulike behandlinger virket eller ikke på programmet 'Folkeopplysningen'. Var det ikke målsettingen med programmet?
Forøvrig undrer jeg da på om dyr også kan ha såkalt 'placeboeffekt' av alternativ medisin??
Har nemlig benytet homeopatiske piller til mine dyr med ønsket resultat.
Så om de da ikke skulle ha annen virkning enn placebo på mennesker, har de da også det på dyrene våre?

Fred Segoula 05/10/2012 - 09:50

Det er useriøse aktører innen det \"alternative\". MEN hvor mange leger gjør feil? Hvor mange leger skriver resepter i fleng? Hvor mange leger feildiagonisterer?
Tenker det er like mange useriøse og seriøse innen alle bransjer.

LSV 05/10/2012 - 09:44

Finnes objektivitet? Neppe. Alle forskere finner hva de leter etter (noe som er skremmende nok i seg selv). Det er akkurat hva disse redde, kunnskapsløse vitenskapsmennene i dette programmet. Visst har de teoretiske kunnskaper innenfor sitt felt, og that\'s it. Og motsatt. Men å lage en produksjon som er i utgangspunktet lagd slik at alternative aktører der ute må forsvare sin profesjon og metode, er vanvittig respektløst. Om det hadde vært åpne og nyskjerrige briller på, hadde saken stilt seg annerledes. Da hadde kanskje tittelen til og med passet. Nå ble det bare en latterlig feig måte å fremstille et redd og biologisk perspektiv. Skuffende trangsynt fra NRK.

Sissel Mehlum 05/10/2012 - 08:23

Jeg så en episode av progammet og besluttet at dette var så dårlig, at det var ikke verdt å se. Så slik ble det. Og når jeg ser kommetarene her, forstår jeg at det var riktig observert. Å lage et program på så trangsynte meninger, i 2012 er jo helt utrolig. HUFF

Randi Kirkebø 05/10/2012 - 02:08

Takk og lov for placebo effekten!
Og dette programmet,Folkeopplysningen vil aldri fjerne folks lyst å oppsøke alternative behandlere.
Kanskje tvert om!
Man trenger ikke engang være indignert over denne innfallsvinkelen/dokumentasjonen programmet har,det faller på sitt eget urimelige grunnlag.
Noe vil alltid overleve hos folk,i deres behov for magi og helbredende evner og kraft.
Jeg var enig kun i ett tilfelle av avsløring i serien.
Avsløringen av Detox-fotbadet var faktisk på høy tid!:)
Noe min intuisjon /logikk avslørte umiddelbart da jeg ble tilbudt og prøvde det for mange år siden.
Så noe kan nok gåes mer etter i sømmene.
Det vil nok etterhvert utkrystallisere seg noe mer håndfast i alternativbransjen også...,og var det ikke for at andre spiller de et puss,med et slikt TV-program ,kunne det nok blitt enda værre.
Men folk,er så ulike.Hos noen mennesker skapes behov av tilbudene som strømmer på.Hos andre letes det etter healing for en lidelse/sykdom i en noe broket bransje av ca 50 ulike beh.alternativer... der de fleste er dyktige seriøse menneskekjære veiledere.
Det er på høy tid at de to bransjene,legevitenskap og Alternative kommer sammen og ser på det beste i begge leire.

Aquarius 04/10/2012 - 23:12

I alle andre bransjer er det selvjustis og useriøse aktører eksluderers , så lenge alternativbransjen ikke er villig til å ta et oppgjør med seg selv må de regne med å bli gått etter i sømmene

Anne Karin Gjørtz 04/10/2012 - 22:30

Mye kan sies om et slikt program og jeg tar total avstand fra en denne måte å \"dokumentere\" på. Men tenk om vi hadde fått vist alt det gode vi gjør hver eneste dag. Akupunktur på bihuleplager hvor sprengen er borte dagen etter. Gjenoppretting av hormonene i kroppen til kvinner. Kom gjerne og følg meg i et behandlingsopplegg frem til resultatene foreligger - da kan vi få vise hva alternativ behandling virkelig kan bistå med på veien. til en bedre helse

grete von hippie 04/10/2012 - 21:06

Lurer på hvorfor enkelte program er klippet slik, at vi ikke fikk høre alt deltakerne sa? Dette blir jo helt feil....

Marianne 04/10/2012 - 21:06

Lenge leve placeboeffekten!!!!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.