Behandler.no - Norges største oversikt

Statsbudsjettet og alternativ behandling

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 08.10.2012Statsbudsjettet og alternativ behandling- Midlene til uavhengig forskning og kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling er videreført i Statsbudsjettet for 2013. Vi ser også fram til en evaluering!, skriver Nifab på Facebook.

Helse- og omsorgsdepartementet, Prop. 1 S (2012–2013)


«Formålet med tilskuddsordningen er å sørge for kvalitetssikret informasjon som kan øke kunnskapen om bruk og ev. effekter av alternativ behandling, bidra til økt profesjonalitet og etisk bevissthet blant utøverne, samt bedre sikkerhet og kunnskap for brukerne. Tilskuddet utgjorde i 2012 til sammen 12,5 mill. kroner og omfatter registerordningen for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregisterene (Altbas), Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling (Nafkam) og Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (Nifab).

Nafkam/Nifab ble etablert i år 2000. Det har så langt ikke vært foretatt noen helhetlig gjennomgang av virksomheten. Det foreslås at det i 2013 gjennomføres en evaluering av virksomheten ved Nafkam og Nifab, jf. kap. 783. post 21.

Avtalen om drift og finansiering av Nafkam mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Universitetet i Tromsø løp ut 31. desember 2011. Departementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å inngå ny avtale og erstatte Helse- og omsorgsdepartementet som avtalepart. Det vil bli inngått en foreløpig avtale i påvente av en ev. justering av driften etter avsluttet evalueringen.

Tilskuddet foreslås videreført i 2013. Det foreslås samtidig å overføre 750 000 kroner fra kap. 783, post 79 til kap. 783, post 21 til evaluering av virksomheten ved Nafkam og Nifab.Relaterte saker:

Statsbudsjettet gir smuler til alternativ behandling (2008)
Statsbudsjettet gir 12,5 mill kroner til alternativ behandling. Det hele går til administrasjon. Hva det skal forskes for er usikkert.

Folkeaksjon for alternativ behandling krever bla. øremerket 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling
- Vi krever at 10% av 2.6 milliarder offentlige midler (2006) som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge skal brukes til forskning på alternativ behandling. Helseforetakene må pålegges å forske på alternativ behandling.
Folkeaksjon for alternativ behandlingFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.