Behandler.no - Norges største oversikt

Alternativ behandling er verdifullt for Europa

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 01.11.2012

Nylig ble det avholdt en unik konferanse i Europaparlamentet om verdien av alternativ behandling. Alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer. Nå kreves det handling.

Alternativ behandling på agendaen i EU
Vil ha bedre tilgjengelighet
Helsefremmende og forebyggende
Oppfordring til handling – Call of ActionOver hele Europa er det idag 300.000 utøvere av alternativ behandling og i tillegg 150.000 leger som praktiserer behandlingsmetoder som akupunktur, antroposofisk medisin, aromaterapi, ayurveda, urtemedisin, homeopati, kinesiologi, naturopathy, massasje, soneterapi, shiatsu, tradisjonell kinesisk medisin mm.

De tilbyr en helhetlig tilnærming til helse, det vil si at hele mennesket settes i sentrum for behandlingen som er tilpasset den enkelte. Behandleren er som regel opptatt av å finne årsaken til plager istedet for kun å behandle symptomer. De som velger alternativ behandling opplever dette som effektivt og trygt.

Foreløpig er alternativ behandling mest tilgjengelig privat, men det er en økt tendens i enkelte land med samarbeid mellom konvensjonelle medisinske utøvere og alternative behandlere.


Alternativ behandling på agendaen i EU
Verdien av alternativ behandling sto på agendaen i EU, da
medlemmer av Europaparlamentet, helsearbeidere, pasienter, forskere og politikere møttes i Brussel, 9 oktober 2012 på konferansen «EU CAM Conference - Complementary and Alternative Medicine - Innovation and Added Value for European Healthcare». Der var det både foredrag og debatt om nyskapende tenkning rundt alternativ behandling.

Verdien av komplementær og alternativ behandling for europeiske pasienter og befolkningen, - for europeiske helsesystemer, for EU helsepolitikk og programmer, samt veien frem til innovative helsetjenester ved hjelp av alternativ og komplementær behandling ble debattert.

Konferansen ble organisert av Eurocam, en interessegruppe satt sammen av europeiske paraplyorganisasjoner, bestående av pasienter, leger og utøvere av alternativ og komplementær behandling.

Ifølge Eurocam bruker mer enn 100 millioner europeiske innbyggere alternativ behandling for å ivareta egen helse, enten alene eller som tilleggsbehandling. Dette betales av pasientens egen lomme. Dessuten er det ifølge World Health Organization så mye som 70-80% av befolkningen i mange moderne land som har brukt alternativ behandling.

Alternativ.no var ikke tilstede under konferansen, men rapporterer utifra program og konklusjon etter arrangementet, samt ”Call for Action” - en oppfordring til handling adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater.Professor Helle Johannessen
Vil ha bedre tilgjengelighet
Danske professor Helle Johannessen var en av flere foredragsholdere, med innlegget: «Patients’ motivations for and use of CAM» - Pasientenes motivasjon for og bruk av komplementær og alternativ behandling.

Hun har en doktorgrad i sosialantropologi og har forsket på medisinsk pluralisme i Danmark, Canada og Italia i feltarbeid siden slutten av 1980-tallet. Hennes hovedfokus har vært å se på hvordan sykdom og helbredelse er innrammet i flere former for klinisk praksis og i politiske strukturer. Siden 2005 har hun vært leder av en tverrfaglig forskningsavdeling, som bruker kvalitative metoder i forskning av helserelaterte utfordringer, ved Syddansk Universitet – SDU.

Hun har fått betydelige forskningsmidler til tverrfaglig forskning for å undersøke hvordan kvalitative og kvantitative metoder utfyller hverandre i forskning på effekt av alternativ behandling.

Johannessen mener at de som velger alternativ behandling håper å få hjelp med plager og problemer som konvensjonell behandling ikke dekker, og at det brukes for å forbedre helsen generelt. Allikevel er alternativ behandling begrenset til de som har råd til å betale for det. Dette poengteres i oppsummeringen etter konferansen og ”Call for Action”, hvor det etterspørres bedre tilgjengelighet.


Helsefremmende og forebyggende
En annen foredragsholder, britiske Andrew Long, professor i Health Systems Research, University of Leeds, bidro bl.a med sitt innlegg «Complementary and Alternative Medicine and innovative healthcare». Hans nåværende forskning fokuserer bla. annet på utvikling og evaluering av rammer og tiltak på tvers av behandlingsmetoder.

I likhet med Helle Johannessen er han opptatt av rettferdig tilgang til helsetjenester, inkludert alternativ behandling, og av at bærekraften av helsetjenester krever en dreining mot helsefremmende og forebygging av sykdom. Han mener at alternativ behandling har potensial til å støtte strategier for å øke alvorlige helseutfordinger blant EU-borgere, i samarbeid med konvensjonell medisin.


Forøvrig deltok:

Gustav Dobos, Professor i internasjonal Medicine, leder av komplementær og Integrative Medicine, University of Duisburg-Essen, Tyskland, med innlegget «Evidence-base and effectiveness of Complementary and Alternative Medicine».

Erik Baars, professor i antroposofisk helsetjeneste, University of Applied Sciences, Leiden, Nederland: «Complementary and Alternative Medicine and chronic disease management».

Simona Dragon, professor i forebyggende kardiologi og rehabilitering, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania: «Complementary and Alternative Medicine in health promotion and disease prevention».

Torkel Falkenberg, førsteamanuensis i helsefaglig forskning, - Integrative Health Care, Karolinska Institute, og direktør for Integrative Care Science Center, Sverige: «Innovative use of Complementary and Alternative Medicine in healthcare and public health systems».

Dominik Irnich, leder av tverrfaglig smertesenter, Institutt for Anestesiologi, Universitetet i München, Tyskland: «Complementary and Alternative Medicine for innovative partnerships».

Claudia M. Witt, professor i medisin, Institutt for samfunnsmedisin, epidemiologi, og helseøkonomi, Charité University, Berlin, Tyskland: «Costs and cost-effectiveness of Complementary and Alternative Medicine».


Oppfordring til handling
Det er et faktum at flere og flere europeere lever lenger, og at dette krever tilpasning av hele helsesystemet. Komplementær og alternativ medisin kan bidra til å fremme en sunnere og mer miljøbevisst livsstil, med betydelige fordeler for personlig og samfunnsmessig helse.

Arrangøren konkluderer etter konferansen med at det er grunn til å ta affære og har skrevet en oppfordring til handling, Call of Action, adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater.

Det påpekes i utganspunktet bl.a hvordan alternativ og komplementær behandling brukes til å vedlikeholde og forbedre helse, så vel som til å forebygge, diagnostisere, avlaste eller behandle ved behov.

Alternativ behandling er ansett som trygt og efektivt av brukere, og forskning de senere år bekrefter effektivitet og sikkerhet. Det kan i tillegg være et verdifult tillegg til konvensjonell medisin, ved redusert forekomst av sykdom gjennom forebyggende tiltak, hjelp med utfall av behandling ved å fungere utfyllende og redusert antall sykehusinnleggelser og kostnader av legemidler og medisinske prosedyrer.

Ett av punktene i oppfordringen er å legge til rette for å gjøre alternativ behandling like tilgjengelig for alle mennesker, og inkluderere alternative metoder i alle mulige områder av helsesytemet, som innen kronsik sykdom, eldreomsorg osv.

Alternativ behandling kan både gi bedre helse for befolkningen og det er økonomisk lønnsomt. Alternative behandlingsmetoder kan spille en viktig rolle i det europeisk helsesystemet og byggingen av fremtidens helsetjeneste.


*Hele EUROCAM sin oppfordring til handling adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater. Tilgjengelig her


Ønsker du kontakt med alternativ behandler
Finn behandler – behandler.no
Hver behandler med egen infoside.

Relaterte saker:
65 prosent europeere bruker alternativ behandling
EU gir 1,8 mill Euro til forskning på homeopati
Europeisk samarbeide om forskning på alternativ behandling
Felles EU-veikart for alternativ behandling
Alternativ behandling gir økonomisk gevinst
Hvem bruker alternativ behandling i Norge
Fremtidens Helsetjeneste – Bedre integrert alternativt helsetilbudFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Elisabeth A.Olsen 17/12/2012 - 10:58

Samfunnet har bruk for både skolemedisin og alternative behandlingsmetoder som utfyller skolemedisinen. Et Et utrolig spennende arbeid gjøres nå innen EU,og i dette arbeidet er NAFKAM i Tromsø v/Vinjar Fønnebø en svært sentral og aktiv pådriver.

Gunna Højgaard 05/11/2012 - 12:07

Vi bør arbejde for at informere vore folkevalgte politikere og få dem engageret i denne sag. En af vejene kan være at lægge vægt på, at al "medicin" bygger på kvalificerede skøn, både i skolemedicin og akomplementær nedicin. Det alternative er det, som ikke har en naturvidenskabelig forklaring. Det meste som komplementær medicin består af er ganske solidt foankret i naturvidenskaben.

Elisabeth A. Olsen 02/11/2012 - 14:19

Gestaltpsykoterapi er en alternativ og komplementærmedisinsk behandlingsmetode som er opptatt av å bidra til å støtte mennesker under sykdom, og er opptatt av kvalitetssikring gjennom årlig faglig oppdatering. Seriøsitet ivaretaes gjennom registrering som alternativ behandler i Brønnøysundregisteret, og forsikring. Gestaltterapi som alternativ behandling til skolemedisinsk tilnærming gjennom bruk av medisin, kan kombineres med oppfølging hos fastlege, på lik linje med andre privatpraktiserende alternativ.

Bente H. 02/11/2012 - 12:38

Dette er veldig bra! Vi burde ha en tilsvarende konferanse i Norge. Takk til Alterntiv.no for den viktige jobben dere gjør!

Patrik Swanstrøm 02/11/2012 - 09:48

Den store forskjellen mellom alternativ og vanlig behandling, er for meg at klienten blir innsatt i problemet. Man ser heleheten og får en forståelse. Dermed skapes en forståelse som går langt utover det å hele lidelsen der og da.

Kristin Instefjord 01/11/2012 - 19:05

Veldig bra med en slik konferanse. Det viktigste vi kan få til er at den seriøse delen av alternativmedisinen kan jobbe under samme tak og samarbeide om den mest skånsomme behandlingen med færrest bivirkninger for pasienten. Den forebyggende medisinen er det best med alternativmedisinen og der er det enorme summer for helsevesenet å spare, hvis vi setter inn støtet. Kanskje Eu og Danmark viser vei for Norge som har rene vendettaen mot alternativmedisinen.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.