Behandler.no - Norges største oversikt

Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 28.11.2012
Foto: Shutterstock

De fleste vil ha en fastlege som har forståelse for alternativ behandling og som samarbeider med utøvere av alternative behandlingsmetoder.

Ønsker samarbeid
Behandling på tvers
Alternativ til reseptblokken
Etterspørsel og tilbudDe fleste pasienter vil ha en fastlege som lytter, spør om alternativ og komplementær behandling -  og gjerne refererer til eller samarbeider med utøvere av alternativ behandling.

Heldigvis finnes det leger som har forstått alternativ behandling. Det er også de som selv behersker alternative behandlingsmetoder. Og det viser seg altså at det nettopp er disse legene vi ønsker å møte med våre sykdommer og plager.


Ønsker samarbeid
Særlig de med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp og ønsker et tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling.

En fersk nederlandsk undersøkelse, gjort blant pasienter med revmatiske plager; artrose, revmatoid artritt eller fibromyalgi, viser at så mye som 86 prosent av disse bruker alternativ behandling. Akupunktur og homeopati er de mest brukte metodene.

Totalt 416 pasienter deltok i denne spørrundersøkelsen og av disse svarte de aller fleste – hele 92 prosent, at de foretrekker en fastlege som informerer om alternativ behandling. Videre oppga 70 prosent at de foretrekker en lege som henviser til alternative behandlingsmetoder og 42 prosent at de ønsker at allmennlegen samarbeider med med utøvere av alternativ behandling.

Studien konkluderer med at primærhelsetjenesten kunne dra nytte av å møte disse behovene til pasienter, ved aktivt å  involvere allmennleger i komplementær og alternativ behandling, både når det gjelder kommunikasjon  og henvisning.


Behandling på tvers
Et annet stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

I undersøkelsen som varte fra 2004-2010 deltok 200 personer med MS, fem konvensjonelle- og fem alternativ behandlere. Pasientbehandling ble gjennomført på Sclerosesenter Haslev i Danmark

Behandlerteamet besto av kraniosakral terapeut, akupunktør, soneterapeut, homeopat og ernæringsterapeut. Den konvensjonelle siden var representert ved lege (nevrolog), fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og en såkalt social- og sundhedsassistent.

Denne undersøkelsen viser at man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spilller en aktiv rolle i behandlingsforløpet, og at pasientens engasjement har langt større betydning enn man før har trodd.

Det kom også fram at en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det kommer til pasientens livskvalitet.


Alternativ til reseptblokken
I Norge har halvparten av befolkningen valgt å bruke komplementær og alternativ behandling. Og alternative behandlingsmetoder oppsøker vi etter besøk hos legen, viser det seg.

-Et hovedtrekk i mange undersøkelser er at de som velger alternativ behandling først har vært hos lege uten å få den hjelpen de har behov for, informerte forsker Aslak Steinsbekk ved NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim til alternativ.no. Dette iforbindelse med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt), publisert i 2010.

Men hvordan forholder legen seg til vårt ønske om et alternativ til reseptblokken? Hunt-undersøkelsen sier ingenting om forholdet mellom lege og alternativ behandler - bare at vi først har oppsøkt lege, uten å få tilfredsstillende behandling der.


Etterspørsel og tilbud
Mye tyder på at det er et gap mellom og etterspørsel og tilbud. Folk erfarer at de får hjelp med sine plager og problemer når de bruker alternativ behandling og vi velger alternativt ­- betalt av egen lomme, for å forbedre helsen.  Dette handler det i bunn og grunn om hva pasienten har behov for og ønsker.

Ingen liker å bli lurt til å innta mer medisiner med bivirkninger enn nødvendig eller legge seg under kniven, hvis det finnes andre utveier.
Et samarbeid mellom leger og behandlere som utøver alternativ behandling er det folk vil ha. Gi oss flere samarbeidsvillige leger med forståelse for alternativ behandling!Referanse:
MC Jong, L.van de Vijver L, M. Busch, J. Fritsma, R. Seldenrijk:  Integration of complementary and alternative medicine in primary care: What do patients want?
US National Library of Medicine National Institutes of Health.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23031611


Finn behandler -  behandler.no
http://www.behandler.no

Utdanning i alternativ behandling
http://www.alternativ.no/utdanning/index.phpFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Redaksjonen, alternativ.no 27/03/2013 - 10:33

@StudMed
Tvert imot. Det er en trygghet for pasienten at legen har forståelse for all behandling pasienten får og ser helheten.
Andre land enn Norge har et langt bedre samarbeid mellom skolemedisinere og andre behandlere, og dette er noe pasienten ønsker. Dessuten viser erfaring at dette er positivt på flere nivåer.

StudMed 26/03/2013 - 12:11

Vil dere virkelig det? Vil jo være døden for alternativ industrien dersom flere leger satt seg inn i hva dere virkelig holder på med...

Anita Fugoso 03/02/2013 - 01:46

Som norsk fysioterapeut, som bor i USA og jobber som healer i tillegg, sier jeg JA og AMEN verden er i ferd med å snu seg, sakte men sikkert, fint å høre at at også norske leger kommer etter.

MUDr.Rahim Alizadeh 14/12/2012 - 13:41

Jeg er en Norsk autorisert lege som spesialiserer meg innen psykiatri.I tillgg er jeg aurvedic, yoga instruktør, urtemedisiner. Bruker en god del av disse komplementærmidisinkuskapene på min daglige praksisk. Det er på tide å ta i buk.

Jan-Erik Bråthen 30/11/2012 - 15:23

Ja til samarbeide med alternativ behandling er det stort behov for.
I mine øyne er det personen som trenger behandling som bør bestemme hvor pengene skal brukes.
I dag så blir vi diktert av byråkratiet hvor vi skal behandles:Fastlegen har enerett på pasienten.
Nå er det vel snart på tide at byråkratiet forstår at Deres diktat til behandling med skole medisin ikke fører til bedre helse.
Norges befolkning betaler trygdeannendel av sin lønn og arbeidsgiverene betaler sin del i arbeidsgiveravgift pr. arbeidstaker for nettopp å dekke utgiftene til sykefraværet.
Nå går mesteparten av pengene med til å dekke lønn til byråkratene.
De syke blir beskyldt for å være den store utgiften.
Nå viser det seg at de fleste med kroppslige plager bruker penger av egen lomme for å bli friskere med alternativ behandlig.
Nå er det på tide at vi som betaler går sammen å forlanger at tryde innbetalte penger fra arbeidstaker og arbeidsgiver blir brukt der hvor den enkelte selv ønsker behandling.
Normalt vil det være den som betaler som skal avgjøre hva hun/han ønsker å få for sine penger.
Helsevesenet i dette land er et diktatur som ingen kan råkke ved.
Vil myndighetene i dette land at pengene skal bli borte på veien?
Eller er det viktigere å syselsette byråkrater enn å ha fiske produsenter?

Erika Hatlehol 29/11/2012 - 10:29

Det er også mitt store ønske!
Jeg er vant fra Tyskland at vi samarbeider.

Tove Gunn Skjulestad 28/11/2012 - 18:17

Hvis jeg eller noen av mine skulle bli syk ville jeg ønsket en behandlingsform uten undertrykkende medisiner med bivirkninger og en lege som faktisk vet at der er skånsomme, effektive og naturlige midler. Om han el. hun ikke kjenner til det så at de i allefall skjønner å videresende til noen som har innsikt el. at de setter seg inn i det og samarbeider med noen som har den innsikten.

Reidun Syversen 28/11/2012 - 18:04

Pasienter venter på leger som vil samarbeide om pasienten. Trygghet for pasienter i en vanskelig situasjon er viktig. Pasienten føler seg i fokus.Pasientene blir hurtigst bra og kommer seg hurtigst ut i arbeidslivet. Pasienter lærer seg å takle press i ulike situasjoner. "Snu Angst til Trygghet." Helse Norge samarbeider og alle ut i arbeid. Helse Norge blir et friskere Norge og et foregangsland innen helse samarbeid.Opp med pasienten= Opp med Norge : - )


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.