Behandler.no - Norges største oversikt

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 22.12.2012

Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i EU, med fersk rapport fra CAMbrella prosjektet.

Veikart for europeisk forskning
Etablere evidensbase
Norge er deltagende
Anbefaler mer samordnet regulering
Norge et foregangsland
Norsk utøverorganisasjon deltok
KAM-sentrum til Norge
Så mye som halvparten av befolkningen i Europa bruker alternativ behandling for å ivareta egen helse, konstaterer det europeiske forskningsnettverket CAMbrella. Med dette som bakgrunn har forskerne nå, gjennom tre års arbeid, kommet fram til at Europa må satse stort på kunnskap, forskning og politisk handling rundt komplementær og alternativ behandling – helst med et nytt europeisk forskningssentrum.


Veikart for europeisk forskning
CAMbrella består av 16 akademiske forskningsgrupper fra 12 forskjellige europeiske land, deriblant Norge. Siden januar 2010 har gruppen kartlagt status for kompementær og alternativ behandling i Europa fra ulike vinkler, ved å undersøke bl.a. terminologi, behov, forventning og bruk - utøvelse og regulering.

Utifra dette er det utarbeidet et «Veikart for europeisk forskning på alternativ behandling», (The Roadmap for European CAM Research), som ble presentert for Europaparlamentet i Brussel, på en sluttkonferanse for prosjektet, 29. november 2012.


Etablere evidensbase
Utgangspunktet for CAMbrella har vært å samarbeide for å finne gode løsninger for forskning på alternativ behandling, som er hensiktsmessig for EU-borgernes helsebehov og som er akseptabelt for EU-parlamentet.

Dette innebærer å muliggjøre meningsfull, pålitelig forskning og forskningssamarbeid innen Europa ved koordinasjon av nettverk mellom ulike interessegrupper, finansieringskilder og behandlere.

CAMbrellas mål er at en evidensbase skal etableres, som vil gjøre det mulig for europeiske innbyggere og beslutningstagere å foreta gode og informerte valg rundt alternativ behandling.


Norge er deltagende
På konferansen deltok både rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke og daglig leder ved NAFKAM-Najonalt Forskningssenter innen komplementær og Alternativ medisin, Vinjar Fønnebø. Landets største utøverorganisasjon var også representert.

Jarle Aarbakke var hovedtaleren på konferansen. Han er for mange kjent som leder av det såkalte
«Aarbakke-utvalget» - også kalt «Alternativ medisin-utvalget», som ble opprettet av Sosial- og helsedepartementet i 1997, etter oppfordring fra Stortinget, for å utrede ulike sider ved alternativ behandling. Utvalgets rapport resulterte i NOU 1998:21.

I Brussel snakket han bl.a om betyningen av alternativ behandling, i moderne pasientorientert helsearbeid.


Anbefaler mer samordnet reguleringVinjar Fønnebø
Vinjar Fønnebø har vært en sentral aktør i CAMbrella, med hovedansvar for å samle inn og kategorisere lovgivningen og reguleringen i Europas 39 land.

-Disse undersøkelsene har avdekket store ulikheter i hvordan landene forholder seg til alternativ behandling, sier Vinjar Fønnebø til alternativ.no

I Europa finnes det idag 450.000 utøvere av alternativ behandling - deriblant mer enn 150.000 leger som også er utdannet innen alternativ behandling. Samtidig varierer regulering og utdanning på feltet kraftig mellom de ulike landene.

-Det er ikke to land i Europa som er like i hvordan man regulerer og har lovgivning. En av de største ulikhetene går på det prinsipielle. På den ene siden har vi Norge, hvor hvem som helst kan behandle hva som helst og den andre ytterligheten er Ungarn, hvor ingen kan behandle uten å være autorisert, informerer Fønnebø og legger til at det finnes alle mulige varianter i mellom.

Som et eksempel på hvordan en regulering kan etableres, ble fysioterapi trukket fram som eksempel på konferansen. Fysioterapeuter fremstår idag som en enhetlig profesjon, regulert etter en modell som kanskje alternativbransjen kanebruke:
Ved å å registrere profesjonen i EUs database hvor ulike land registrerer profesjoner kan man sammenligne utdanning og komme fram til en fellesnevner. Fysioterapien har gjort dette for så nært som alle land, kan Fønnebø fortelle.


Norge et foregangsland
Mens de fleste europeiske land ikke har gjort særlig undersøkelser rundt utøving og bruk av alternativ behandling, blir Norge ved NAFKAM sammen med Storbritannia og Sveits trukket fram som foregangsland, med god kunnskap på dette feltet.

Men sammenlignet med Nordamerika, Asia og Australia ligger Europa totalt sett etter både når det gjelder kunnskap, forskning og handling rundt alternativ behandling, konstater forskningsnettverket CAMbrella.


Norsk utøverorganisasjon deltok
CAMbrella prosjektet er fulgt opp av et rådgivende organ av 12 organisasjoner som representerer ulike interessegrupper innen feltet alternativ behandling.

Blant disse er NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som sammen med sin nordiske samarbeidspartner Nordisk Samarbeidskomite for Komplementær- og alternativ medisin, deltok på konferansen.

Som landets største organisasjonen for utøvere av alternativ behandling og naturmedisin er NNH en viktig aktør, som er sterkt engasjert og involvert i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.


KAM-sentrum til Norge
I sitt «Veikart for europeisk forskning på alternativ behandling», som ble presentert på konferansen i Brussel, etterlyser CAMbrella et europeisk «KAM-sentrum», som skal gjennomføre og virkeliggjøre den foreslåtte forskningsstrategien.

Et slikt sentrum skulle kunne gjøre det mulig å kartlegge utbredelse av komplementær og alternativ behandling i Europa og forske på behandlingsmetoder opp mot de vanligste helseproblemene, mener forskergruppen.

Behovet for å granske pasientsikkerhet, undersøke folks ønske og behov, og muligheter og risiko ved å integrere alternativ behandling i sykdomsbehandling, vil også kunne kartlegges ved et slikt forskningssentrum, hvor målsetningen er å utarbeide et enhetlig og vitenskapelig tilnærming og spre resultater på en samordnet måte.

Hva med å etablere et slikt europeisk forskningssentrum for alternativ behandling i Norge?
Ja, de norske representantene fra Tromsø ser ikke bort fra muligheten.
 
 

Finn behandler – behandler.no

Vi har lagt til rette for at du skal gjøre et godt valg av behandler. Hver behandler har egen infoside, med opplysninger om behandlerens bakgrunn, evt. medlemskap i utøverorganisasjon og annen relevant informasjon.

Utdanning i alternativ behandling
 

Relaterte saker:


Alternativ behandling er verdifullt for Europa
Verdien av alternativ behandling sto på agendaen i EU, da medlemmer av Europaparlamentet, helsearbeidere, pasienter, forskere og politikere møttes i Brussel, 9 oktober 2012 på konferansen «EU CAM Conference - Complementary and Alternative Medicine - Innovation and Added Value for European Healthcare».

65 prosent europeere bruker alternativ behandling
Vi ønsker en helhetlig tilnærming og effektiv behandling. Vi vil ha mer enn symptomdemping og derfor velger vi alternative metoder, ifølge en rapport fra Europa.

EU gir 1,8 mill Euro til forskning på homeopati
Nå skal det undersøkes om kuer, sauer og griser har nytte av alternativ behandling. Tidligere tilsvarende undersøkelse viser positiv effekt.

Europeisk samarbeide om forskning på alternativ behandling (2009)

Forskning på alternativ behandling
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM i Tromsø har utarbeidet en modell som har vakt stor interesse internasjonalt.

Internasjonal forskerkonferanse om alternativ behandling (2006)
Målet for konferansen er å finne en felles betegnelser for bruken av alternativ behandling.

I kulissene av alternativ behandling i Norge
Idag tar vi for gitt at alternativ behandling er et tilgjengelig tilbud. Men det er mye som pågår i kulissene og mange som har stått på for saken. NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon gir et innsyn og overblikk i deres arbeid.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Redaksjonen 29/10/2015 - 17:04

Hei Eli. I det store og hele er det de samme behandlingsmetodene man definerer som alternativ behandling i Norge som resten av Europa. Men regelverket iforhold til hvem som har lov til å behandler (fagkrav mv) og markedsføring er ulikt.

Eli 30/01/2013 - 17:30

Hvordan defineres alternativ behandling i CAMbrella? Hvilke behandlingsformer omfatter undersøkelsen?

Ko 03/01/2013 - 12:34

Det verste med dagens samfunn er sentraliseringen. Uansett hva man skal skal man ringe et eller annet kontor i en eller annen storby. Jeg vet ikke helt om dette er rette veien å gå. Og Norge er ikke medlem av EU og forhåpentligvis forblir vi utenfor. Dagens Europa er vanstyrt. Kan noen forklare meg hvorfor i all verden vi skulle ville ha noe med det å gjøre. Handelsavtale kan man jo virkelig ha uten at amn skal involvere allt og alle på alle plan...


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.