Behandler.no - Norges største oversikt

Vi fortsetter å bruke alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 15.03.2013
 Foto: Shutterstock

En stor del av befolkningen i Europa velger alternativ  og komplementær behandling. Nå viser en ny undersøkelse at bruken av alternative behandlingsmetoder blant nordmenn er stabil.

Mange velger alternativ behandling
4,7 milliarder kroner
Flere brukere i Europa
Besparende for samfunnet
Europeisk forskningssentrumBruken av alternativ behandling har vært i kraftig vekst de senere tiår og rundt halvparten av befolkningen velger metoder utenfor det konvensjonelle helsetilbudet. Både i Norge og resten av Europa oppsøker folk akupunktur, homeopati, massasje, kinesiologi, soneterapi, ulike former for psykoterapi, aromaterapi – samt en rekke andre behandlingsmetoder, for å ivareta egen helse.

Endel av de alternative behandlingsmetodene har røtter helt tilbake til oldtiden. Noen kommer fra gamle østlige tradisjoner mens andre springer utifra folkemedisinen. Andre igjen er av nyere dato,  – flere av dem utviklet av vestlige leger utifra deres egen erfaring med pasienter.

Idag teller vi rundt 200 ulike metoder som sorterer under «Lov om alternativ behandling». Loven ble vedtatt i 2003 med formål å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling:

«Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten».


Mange velger alternativ behandling
Det har blitt foretatt en rekke undersøkelser rundt bruken av alternativ behandling; Hvor mange bruker alternativ behandling, hvor mye penger bruker vi på alternativ behandling, hvem er de som går til en alternativ- eller komplementær terapeut – går de også til lege? Har de utdanning? Er de kvinner, menn, barn?

Flere av disse spørsmålene vet vi noe om, både fra tidligere undersøkelser og utifra en ny undersøkelse fra forskningssenteret NAFKAM i Tromsø - Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

–Denne undersøkelsen viser at alternativ behandling fortsatt er utbredt, og utgjør en vesentlig del av befolkningens behandlingserfaringer, sier NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø til Nifab.no

Ifølge den ferske spørreundersøkelse ser det ut til at bruken av alternative metoder nå har stabilisert seg, fra å ha hatt en kraftig økning de senere år. Undersøkelsen ble gjennomført november 2012 og hadde 1002 deltagere over 15 år. Den viser at rundt halvparten av den norske befolkningen fortsatt bruker alternativ behandling og alternativ medisin.

Som med all annen forskning, er resultater avhengig av hva man spør om, hvordan spørsmål er stilt og hvordan man tolker svarene.
Denne undersøkelsen omfatter bruk av kosttilskudd og urtemedisin/ naturmidler og selvhjelpsteknikker brukt i egenbehandling,  i tillegg til det å motta behandling hos behandler.

Mer detaljert viser undersøkelsen at mer enn hver tredje voksne norske person har gått til alternativ behandler i løpet av de siste 12 månedene. Av disse oppgir 72 % at de har brukt alternativ behandling gitt av behandler utenfor helsevesenet, 14 % at de har brukt alternativ behandling gitt av helsepersonell innenfor helsevesenet, mens 14 % at de har brukt alternativ behandling gitt både innenfor og utenfor helsevesenet.

Undersøkelsen kan man sammenligne med tilsvarende gjort i 2007 og 2008, fra SSB - Statistisk sentralbyrå og Nifab - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling. Disse undersøkelsene gir imidlertid ulike resultater, fordi de er designet på forskjellige måter.

I SSB undersøkelsen ble deltagerne blant annet spurt om de i løpet av de siste tolv månedene hadde vært til behandling hos en av et bestemt utvalg av behandlere.
Det var kun åtte behandlergrupper listet opp i spørsmålet. Disse var: homeopat, akupunktør, fotsoneterapeut/refleksolog, aromaterapeut, massasjeterapeut, naprapat, osteopat, healer.

Men tatt i betraktning at det finnes langt flere enn åtte alternative behandlingsmetoder, kan man anta at tallet er mye høyere enn det denne undersøkelsen viser. Rapporten fra undersøkelsen oppgir 16 %  brukere av en eller flere av de etterspurte behandlingsmetodene.

En annen tilsvarende undersøkelse gjort av Nifab - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling i 2007, viste at rundt halvparten av befolkningen (48,7 %) hadde brukt alternativ behandling. Denne undersøkelsen inkluderte alle aktuelle behandlingsmetoder. Enkelte mener forøvrig at man bør ekskludere massasje som behandlingsmetode, og dermed redusere tallet på brukere.

Ved en enda tidligere undersøkelser av Aarbakkeutvalget fra 1997 var det kun 11% som oppga å ha brukt alternativ behandling. Iforhold til dette resultatet økte bruken betraktelig i perioden 1997-2007;  nesten fem ganger på 10 år hvis man sammenligner med undersøkelen til Nifab.
4,7 milliarder kroner
Mer enn en tredjedel av Norges befolkning har altså gått til alternativ behandler det siste året. For dette betalte de tilsammen rundt 3,8 milliarder kroner. Delt på den voksne befolkningen utgjør dette nesten 1000 kroner pr hode.

Deler man beløpet på antallet nordmenn som faktisk har vært hos alternativ behandler, ser vi at hver bruker i snitt 2400 kroner hos sine behandlere.

Hvis vi regner inn alternative selvhjelpsteknikker som yoga og tai chi og urter og naturmidler brukte nordmenn 4,7 milliarder på alternative metoder ifjor.


Flere brukere i Europa
Også ellers i Europa og EU har alternativ og komplementær behandling stor popularitet. Så mye som 65 prosent av befolkningen har valgt alternative metoder, ifølge European Commission"s Directorate-General for Research, 2011.

Hovedårsaken til at så mange velger alternativ behandling og alternativ medisin er ønsket om en helhetlig tilnærming og effektiv behandling, som er orientert mot å fremme helse istedenfor å kontrollere symptomer, ifølge rapporten.

Blant metodene som oppgis som mye brukt er akupunktur, antroposofisk medisin, ayurvedisk medisin, urtemedisin, homeopati, naturmedisin, tradisojnell kinesisk medisin, tibetansk medisin, shiatsu, yoga og flere andre.


Besparende for samfunnet
Det viser seg at det er besparende for samfunnet å inkludere alternativ behandling i helsetilbudet. På konferansen  «EU CAM Conference - Complementary and Alternative Medicine - Innovation and Added Value for European Healthcare», avholdt I Brussel, oktober 2012, deltok medlemmer av Europaparlamentet, helsearbeidere, pasienter, forskere og politikere. Der var det både foredrag og debatt om nyskapende tenkning rundt alternativ behandling.

Der kom det fram at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer. Ifølge Eurocam (en interessegruppe satt sammen av europeiske paraplyorganisasjoner, bestående av pasienter, leger og utøvere av alternativ og komplementær behandling) bruker mer enn 100 millioner europeiske innbyggere alternativ behandling for å ivareta egen helse, enten alene eller som tilleggsbehandling. Dette betales av pasientens egen lomme. Dessuten er det ifølge World Health Organization så mye som 70-80% av befolkningen i mange moderne land som har brukt alternativ behandling.


Europeisk forskningssentrum
Det er allerede gjort mye forskning på alternativ behandling, og både undersøkelser og erfaring viser effekt. Men for å tilfredstille krav til dokumentasjon, skal det store og repeterende studier til. Dette er en utfordring, for hvem skal finansiere denne forskningen? I Norge forskes det ved NAFKAM, men bevilgningene dekker knapt drift av forskningssenteret.

I forbindelse med avslutning av «Cambrella prosjektet», november 2012, ved det europeiske forskningsnettverket CAMbrella, har forskerne gjennom tre års arbeid, kommet fram til at Europa må satse stort på kunnskap, forskning og politisk handling rundt komplementær og alternativ behandling – helst med et nytt europeisk forskningssentrum.


Finn behandler – Behandler.no

Utdanning i alternativ behandling

Om behandlingsmetoderRelaterte saker:

Hvem bruker alternativ behandling

Halve Norge bruker alternativ behandling

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Alternativ behandling på sykehus

Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

Alternativ behandling er verdifullt for Europa

65 prosent europeere bruker alternativ behandling
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Mellow 14/04/2013 - 23:49

Nei.

Medisinsk forskning er overhodet ikke erfaringsbasert når det gjelder virkemekanismer. Utelukkende potensielle bivirkninger blir registrert etter erfaring, men da etter grunndig undersøkelse.

Som molekylærbiolog er jeg temmelig sikker på at jeg ikke har \"Misforstått\" hvordan forskning innad mitt eget fagfelt foregår.

Jens P. 13/04/2013 - 21:29

Kjære Mellow. Nå vet ikke jeg hvor du har din idé fra, men en stor del av forskning er faktisk erfaringsbasert. Og det er nettopp medikamenter, med alle sine bivirkninger mange ønsker å unngå. Du er på \"ville veier\".

Mellow 13/04/2013 - 15:34

Kjære Eva.

Det er *ikke* slik forskning fungerer. Når man utarbeider medikamenter og behandlingsmetoder så er ikke det vitenskapelige kriteriet \"føler du deg bedre nå eller? fyll ut dette\". Dette er problemet med det alternative i det store og det hele, at dere ikke ser ut til å forstå hva evidensbasert medisin er for noe. Dette er *ikke* evidens for virkning, og ubrukelig informasjon.

Eva Gamst 19/03/2013 - 00:06

Forskning er dyrt og langsiktig. Men kunne det være mulig å utarbeide et skjema, som kan hentes ut på nett, og som kan brukes av alle utøvere og brukere av alternativ behandling? Det bør inneholde opplysninger om behandlingsmetode, årsaken til bruk av denne metode, antall behandlinger og resultat, alder og kjønn. Tidligere undersøkelser og behandlinger, og underskrift av behandler og pasient. Dette må kunne registreres i en database hos NAFKAM, og etter hvert gi et bilde av diverse behandlingsmetoder og virkning.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.