Behandler.no - Norges største oversikt

Grønn behandling når livet blir vanskelig

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 17.04.2013
Foto: Shutterstock

Å finne hjelp når man sliter med vanskelige tanker og følelser kan være en stor utfordring. Men det er ulike veier ut av håpløsheten. Prosjektet «Grønn omsorg» gir utbytte, ifølge en ny rapport fra Høgskolen i Hedmark.

1100 norske gårder
Stort utbytte
Savner ettervern
Ut av depresjon
Ulike behandlingsmetoder
Alternativ behandling i psyiatrienI en fortvilet livssituasjon erfarer mange problemer med å få hjelp. Det er heller ikke sikkert man vet hva slags hjelp eller behandling som vil være best for en. Trenger man noen å snakke med? Hadde det vært fint å møte andre som sliter med tilsvarende problemer? Ønsker man ro  -  kanskje kreativ aktivitet eller praktisk arbeid?

Ved Høgskolen i Hedmark ser man nærmere på behandlingsopplegget «Grønn omsorg - Inn på tunet» fra et deltager- og tilbyderperspektiv. I en ny rapport kommer det fram at tilbudet oppleves som positivt på flere måter.


1100 norsk gårder
«Grønn omsorg» er aktivitet og arbeid på gård, tilpasset den enkeltes behov. Tilbudet finnes flere steder i Norge og ellers i Europa, også kjent som «Green Care» og «Farming for health». Her til lands har Innovasjon Norge i samarbeid med Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag en satsing på dette, med tilbud om rehabilitering, restitusjon, opplevelse, læring og aktivitet i jord- og skogbruket. Tilbudet foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen og bygger på gårdens og bondens ressurser, ifølge Helsedirektoratet.

Landsbruks- og matdepartementet informerer på sine nettsider at det idag er så mange som 1100 norske gårder som tilbyr «Grønn omsorg» tjenester til en rekke samfunnssektorer. Aktiviteter som inngår i opplegget kan være stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse. Men det kan også være aktiviteter utenom den direkte gårdsdriften, som f.eks snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter, for eksempel tørkede urter.

Ofte er det lagt opp til timebaserte dagtilbud gjennom hele året, men det er også gårder som har botilbud over tid, enkeltstående besøk, eller avlastning, helge- og ferietilbud med overnatting.


Stort utbytte
«Grønn omsorg» er et tilbud til folk i alle aldre og med ulike problemer som f.eks. psykiske utfordringer, rusproblemer og alzheimer. Men i undersøkelsen ved Høgskolen i Hedmark er det personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer som har deltatt og dertil tilbydere i Hedmark og Opplands fylke. 20 deltagere ble intervjuet om sine erfaringer

Konklusjonen er at de som er med på et behandlingsopplegg for det meste har stort utbytte av oppholdet. De opplever at fokus blir forskjøvet fra sykdom og plager mot styrke, helse og velvære. Følelsen av sosialt fellesskap og mestring styrkes. De som arbeider med dyr eller andre praktiske synes det er meningsfylt.


Savner ettervern 
De som har stilt sin gård til disposisjon for «Grønn omsorg» opplever dette som givende arbeid. I intervju med tilbydere kommer fram at de bryr seg om brukerne, og gleder seg med dem når de gjør fremskritt.

Samtidig ser de at svært mange av rusmisbrukerne faller tilbake til gamle vaner, og at dette i stor grad skyldes et dårlig fungerende ettervern. Håpet var at det å gi brukerne en interesse for natur og friluftsliv skulle være med på å drive dem fremover etter oppholdet. Men uten god oppfølging videre, ser det desverre ut til at mange av dem med rusproblemer går tilbake til gamle mønstre.


Ut av depresjon
En tidligere norsk undersøkelse av «Grønn omsorg» viser at arbeid og kontakt med husdyr kan gi økt tro på egen mestring og reduksjon i depresjon hos mennesker med klinisk depresjon.

Ingeborg Pedersen disputerte i 2011 med sin avhandling «Dyreassisterte intervensjoner med husdyr ved klinisk depresjon», ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). 29 personer, som alle hadde klinisk depresjon, deltok i en undersøkelse som foregikk over 12 uker på 11 norske gårdsbruk, med melkeproduksjon som hovednæring.

Gårdsoppholdet ga en signifikant reduksjon av depresjon. Det var også en signifikant økning i mestringstro og en tilnærmet signifikant reduksjon i angst.


Ulike behandlingsmetoder
Det finnes en rekke ulike behandlingstilbud man kan oppsøke hvis man har problemer av psykisk karakter. For noen er en psykolog eller psykiater tingen, mens andre finner fram til alternative tilbud, som f.eks. gestaltterapi, psykosyntese, psykodrama, danseterapi, kunstterapi, livsveiledning og coaching.

Innen energipsykologi har vi behandlingsmetoder, som har vist seg effektive i visse situasjoner, f.eks. TFT– tankefeltterapi, EFT–emotional freedom techniques, EMDR – eye movement desensitization and reprosessing (øyebevegelsesterapi) – metoder som også brukes av noen – og stadig flere psykologer.


Alternativ behandling i psyiatrien
Ved halvparten av landets sykehus har man tilbud om komplementær- og alternativ behandling. Også inne psykiatrien forekommer alternative metoder. Allerede i 2010 begynte Oslo Universitetssykehus, Gaustad, å bruke meditasjonsteknikken mindfulness i behandling av angslidelser, tvanglidelser, stressmestring og posttraumatisk stress, sammen med kognitiv adferdsterapi – både i grupper og individuelt.

Ved svenske psykiatriske sykehus er det ikke uvanlig å få tilbud om alternative behandlingsmetoder som lysterapi, akupunktur og taktil stimulering – berøringsterapi. Både pasienter og virksomhetene rapporterer at de er positive og ser nytten, fastslår forskere ved Høyskolen i Malmö i en rapport fra 2011. Konklusjonen: Det at pasienter innen psykisk helseomsorg får alternativ behandling gjør at medisinforbuket minsker og bivirkningene er få eller ingen.


Det er Arild Granerud, Bengt Eriksson og Inger Elisabeth Lund  som har utarbeidet rapporten «Grønn omsorg fra deltager  og tilbyderes perspektiv
Delrapport i prosjektet Recovery-orienterte grønn omsorgstjenester
Høgskolen i Hedmark, Rapport nr. 4 – 2012».


Relaterte saker:
Alternativ behandling gir god effekt i psykiatrien
Kuer hjelper deprimerte mennesker
Hagebruk mot depresjon

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprosessing
Danser seg til bedre psykisk helse
Meditasjon til hjelp ved psykiske lidelser

Massasje til psykisk syke
Rusavhengige får hjelp med akupunktur
Øreakupunktur hjelper mot rusproblemer (2007)

På lag med naturen i behandling og rehabilitering
Stor interesse for meditasjon og mindfulness i medisinske miljøer
Vi vil bli friske – uten bivirkninger


Om behandlingsmetoder
Finn behandler – behandler.noFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


esm. johansen 23/04/2013 - 15:51

Har drevet med kinosologi, aromaterapi,metamorfose.
Ble veldig glad å lese at psykiatri begynne å forstå hvor viktig det er med komplementærbehandling

Harda Larsen 22/04/2013 - 22:06

Det etterlyses her etterven for rusavhengige. AA fins over hele landet, og er selvhjelpsgrupper der det eneste kriteriet er et ønske om å være avholdende.
Der skapes nye holdninger og relasjoner,så det å gå tilbake til det gamle livet ikke blir ønskelig eller tiltrekkende.
AA først i telefonkatalogen!:-)

Inge Ås 18/04/2013 - 21:46

Så bra! Natur og kost og gode mennesker er god medisin. Selv driver jeg bla BUøyen kursgård på Helgelandskysten og kombinerer natur med div. kurs og selvfølgelig opphold for egen helse og glede :-)

arild granerud 18/04/2013 - 10:59

og her har dere link til hele rapporten:
http://brage.bibsys.no/hhe/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_36451/1/rapp04_2012.pdf

Reidun Syversen 17/04/2013 - 17:05

Norge må vokne opp for naturlig sterk fysisk og pysisk henger sammen og må se og høre på hele pasienten.Helhetsterapi, kost, ernæring, tanker, holdninger, følelser, oppvekst, opplevelser (fortid - nåtid - fremtid) Kognetivterapi (snu tanken - følelse med) TFT tankefeltsterapi, ta bort spenninger (kroppen husker alt) med soneterapi, akupunktur, aromaterapi, kinesiologi erfaring med ca. 5000 personer som har blitt bra i gjennom 25 år www.helhetsterapeut.no


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.