Behandler.no - Norges største oversikt

Bedre folkehelse med alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 04.06.2013
Foto: Schutterstock

Regjeringen har invitert til dugnad for å bedre folkehelsen. Behandlere som tilbyr alternativ- og komplementær behandling melder seg på.

Alternativ behandling må med
Løser Europas helseutfordringer
Pasientens behovHelse- og omsorgsminister
Jonas Gahr Støre
Nylig la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar". Hele befolkningen ønskes med på laget når det skal mobiliseres for bedre folkehelse. Alle har et ansvar for å bli sunnere, og ministereren ønsker derfor at både offentlige, private og frivillige aktører skal engasjerer seg.

–Vi må forebygge sykdom og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er hver enkelts ansvar. Og det er et felles ansvar, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.


Alternativ behandling må med
Dette lyder som musikk i ørene til alle som brenner for sunnhet, helhetlig helse og livsglede. Og det er mange gode tiltak som foreslås i meldingen, som f.eks forbud mot transfett i mat, flere helsesøsterstillinger og oppfordring til aktivitet og friluftsliv.

Alikevel er det en gruppe, som har noe å bidra med i denne sammenhengen, som ikke ønsker å bli oversett.

–Ikke glem oss naturmedisinere, Jonas Gahr Støre! Det er NNH- Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som kommer med henstillingen i en pressemelding.

–På vegne av alle våre medlemmer, melder Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon seg på denne dugnaden og gir samtidig honnør til initiativet. Våre medlemmer har lang erfaring og kompetanse med det som er hovedfokuset i Folkehelsemeldingen.


Leder i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon,
John Petter Lindeland (foto: NNH) 
NNH mener at den naturmedisinske vinklingen på sykdom og helse, vil være et verdifullt innslag som supplement til det offentlige helsevesenet og at mange av de tiltakene som helsemyndighetene nå fremmer, hele tiden har vært en integrert del av behandlingskonteksten til naturmedisinere, ifølge NNHs leder John Petter Lindeland og generalsekretær i NNH, Sigrun Kirkeberg.

NNH har gjennom lang tid arbeidet med kvalitetssikring og profesjonalisering for å styrke pasienttryggheten. Organisasjonen ser frem til videre samarbeid med helsemyndighetene om rammevilkår som bygger opp under dette arbeidet.

Løser Europas helseutfordinger
Både i Norge og resten av Europa er det allerede så mye som halvparten av befolkningen som tar ansvar for egen helse ved å benytte alternative behandlingsmetoder og alternativ medisin. Ikke bare tar hver og en av disse vare på egen helse, men de sparer også samfunnet for store summer, ved å holde seg friske og korte ned antall sykedager.

Samtidig er det et faktum at stadig flere får livsstilssykdommer som allergi, muskel- og skjelettplager, astma, diabetes, overvekt og psykiske lidelser, og at flere og flere europeere lever lenger. Dette krever tilpasning av hele helsesystemet.

Alternativ- og komplementær behandling kan bidra til å fremme en sunnere og mer miljøbevisst livsstil, med betydelige fordeler for personlig og samfunnsmessig helse. Bare i Norge blir allerede flere tusen konsultasjoner og behandlinger gjennomført daglig. NNH tror både forvaltning og politisk nivå ikke helt aner omfanget og verdien av de helsefremmende tiltakene som hver dag blir formidlet i disse konsultasjonene.


Generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon,
Sigrun Kirkeberg (foto: SK)
Og nettopp verdien av alternativ behandling sto på agendaen i EU, da medlemmer av Europaparlamentet, helsearbeidere, pasienter, forskere og politikere møttes i Brussel, oktober 2012 på konferansen «EU CAM Conference - Complementary and Alternative Medicine - Innovation and Added Value for European Healthcare» i regi av interessegruppen Eurocam. Der var det både foredrag og debatt om nyskapende tenkning rundt alternativ behandling.

Over hele Europa er det idag 300.000 utøvere av alternativ behandling og i tillegg 150.000 leger som praktiserer behandlingsmetoder som akupunktur, antroposofisk medisin, aromaterapi, ayurveda, urtemedisin, homeopati, kinesiologi, naturopati, massasje, soneterapi, shiatsu, tradisjonell kinesisk medisin mm. Og Ifølge Eurocam bruker mer enn 100 millioner europeiske innbyggere alternativ behandling for å ivareta egen helse, enten alene eller som tilleggsbehandling.

Konferansen konkluderte med at alternative behandlingsmetoder spiller en betydelig rolle i framtidens helsetjeneste og at det bør legges enda bedre til rette for alternativ behandling. En oppfordring til handling, Call of Action, er adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater.

Her heter det blant annet at alternativ behandling er ansett som trygt og effektivt av brukere, og at forskning de senere år bekrefter effektivitet og sikkerhet. Det kan også være et verdifult tillegg til konvensjonell medisin, ved redusert forekomst av sykdom gjennom forebyggende tiltak, hjelp med utfall av behandling ved å fungere utfyllende og redusert antall sykehusinnleggelser og kostnader av legemidler og medisinske prosedyrer.

Ett av punktene i oppfordringen er å legge til rette for å gjøre alternativ behandling like tilgjengelig for alle mennesker, og inkluderere alternative metoder i alle mulige områder av helsesytemet, som innen kronsik sykdom, eldreomsorg osv.


Pasientens behov
I den nye norske Folkehelsemeldingen setter regjeringen seg som mål at Norge skal være et av de tre landene i verden som har høyest levelader. Videre – at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller og at vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Norge er allerede et foregangsland innen alternativ behandling, bl.a annet når det gjelder forskning, forskningsmetode og internasjonalt engasjement. Men det er ingen grunn til å stoppe der. Vi stemmer i med NNH og oppfordrer våre helsemyndigheter til å inkludere alternativ behandling i helsespørsmål, lytte til pasientens erfaring og ta inn over seg hva slags behandling vi ønsker.Relaterte linker:
Folkeaksjon for alternativ behandling
Finn kvalifisert behandler på Behandler.no


Relatere saker:
Alternativ behandling er verdifullt for Europa
Alternativ behandling på dagsorden i fremtidens helsetilbud
Behandling på tvers - til det beste for pasienten
Hvem bruker alternativ behandling
Alternativ behandling gir økonomisk gevinst
EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet
Skattejakt på god helse
I kulissene av alternativ behandling i NorgeFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.