Behandler.no - Norges største oversikt

Idag svarer Høyre på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 23.08.2013Logo valg 2013

«Det er en utfordring at så mange norske pasienter benytter seg av behandlingstilbud som ligger utenfor det offentlige helsetilbudet» mener Høyre.

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
logo HøyreUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Høyre vi legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Høyre er opptatt av at helsevesenet er dyktige til å implementere dokumentert effektive behandlinger, også om disse skulle komme fra sfæren som oppfattes som alternativ. Flere sykehus tilbyr ulike former for alternativ behandling, og denne må være forsvarlig og effektiv, samt gis rett informasjon om. Høyre er opptatt av at pasienter som velger å benytte seg av alternativ behandling har tilgang til korrekt informasjon, og at det er grunnlag for å ikke si at det forekommer bivirkninger eller annen relatert risiko ved slik behandling.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  Høyre at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Det er en utfordring at så mange norske pasienter benytter seg av behandlingstilbud som ligger utenfor det offentlige helsetilbudet. Det fordrer bedre informasjon om slike behandlinger og god kompetanse hos leger, og mer kunnskap om samspillet mellom bruk av offentlig og alternativ behandling. Pasientsikkerhet er her et viktig moment.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  Høyre kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Nei. Det offentlige helsevesenet skal tilby dokumentert behandling til alle som har behov for det. Alternative behandlingsformer med dokumentert effekt som er bedre enn skolemedisinske alternativer bør heller sees nærmere på av det offentlige helsevesen og evt. offentlige støtteordninger. Behandlingstilbud på siden av dette bør ikke finansieres av det offentlige.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  Høyre om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Gitt de enorme summene norske pasienter er villige til å bruke på alternativ behandling i alle kategorier, er det tydelig at NAFKAM og NIFAB kan spille en viktig rolle med å sørge for mer kunnskap om dette. Det handler også om behovet for å gi befolkningen kunnskap om effekt av slike tilbud. Høyre har ikke tatt til orde for noe forskningsløft i den skisserte størrelsesorden, men mener at forskningen innen helse bør styrkes og at alternativ behandling kan omfattes av dette der det foreligger kunnskapshull. Ikke minst er det også viktig med god kunnskap om hvorfor enkelte foretrekker alternativ behandling fremfor den som tilbys i det offentlige.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  Høyre om denne saken?

Svar: Høyre mener at markedsføringsregelverket som gjelder for alternative behandlere må håndheves sterkere, slik at pasienter sikres at informasjon som tilbys er mest mulig korrekt. Tall NAFKAM har formidlet viser at en liten andel, som blir et alvorlig antall, pasienter opplever forverring som følge av alternativ behandling. I et pasientsikkerhetsperspektiv er det viktig at bransjen følges opp for å hindre dette.


Behandlere og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har  Høyre å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: At vi tar kunnskap i helsevesenet på alvor, og har et åpent syn på hva som kvalifiserer som god helsehjelp dersom effekt (utover placebo) kan dokumenteres i solide studier. Vi er opptatt av brukerorientering og medbestemmelse for pasienter, og mener det norske folks bruk av alternativ behandling og tiltro til at dette kan hjelpe dem, taler for å ta bransjen på alvor og vise respekt gjennom å stille krav og følge opp.

Fredrik Wang Gierløff, politisk rådgiver, Helse- og omsorgsfraksjonen, Høyres Stortingsgruppe svarte på vegne av Høyre.


Se også:
Politisk program for HøyreFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Maskinen har talt 07/09/2013 - 02:37

Ikke fovent noe av Høyre. De er farmasikorporasjonenes agenter og den fremste forkjemper for kjemisk og maskinelt helsevesen.

Tove Gunn 26/08/2013 - 09:19

Dette er et typisk politersvar med tydelig mangel på hva som er de faktiske fakta båse når det gjerlder konvensjonell medisin og komplementær medisin. Det er så mange og store studier på f.eks. at Homeopati har tydelig effekt her kommer desværre viljen til å se på dem til kort mens viljen til å se på de studier som ikke var så gode er der i stort monn. Det store spørsmålet hvorfor går folk til alternative medisinere ? Jo, fordi det virker så klart! også fordi de ikke har fått effekt av det legen foretok seg. Eller fordi de faktisk ikke fikk hjelp i det offentlige eller ble sykere!bivirkninger, ikke trodd, dårlig behandlet, feilbehandlet, lang kø, fått beskjed om at disse plagene må du nbare leve med men så fikk de høre av noen b ekjente som hadde fått hjelp for samme problem hos en homeopat og da ville de selvfølgelig prøve de også. Hvem vil finne seg i å leve med sykdom og plager om de ikke må? eller om de kan bedres, gjøres noe med. Hvem vil ikke ha bedre livskalitet om det er mulig? Hvorfor i all verden skal man finne seg i å leve med plager bare fordi legen har sagt at de må det? Jeg vil ikke legge ansvaret på legene for det er systemet som er dårlig og kunnskapsløst! Går man dagens offentlig helsevesen etter i sømmene så er det ikke mye som kan dokumenteres å være vitenskapelig heller! Så da burde man heller likestille absolutt alt og begynne på nytt. Placebo finnes absolutt overalt og det skal vi være veldig glad for, spesielt almenpraktiserenede leger og det er de nok veldig klar over også. Jeg håper alle poliktikere som noen gang har tenkt å uttale seg eller ha noe med helsepolitiske spørsmål å gjøren kommer på den store nordiske nat.medisinske fagkongressen som er fra 25. til 27. oktober gå inn på kongresspartener for mer informasjon. Der kan dere høre Dr. Jens Lundener utdannet lege, homeopat og akupunktør m.m. som snakker om det DERE trenger å vite for å forstå den store helheten i dette. Vel møtt til en kunnskapsløft! :)


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.