Behandler.no - Norges største oversikt

Idag svarer Rødt på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 29.08.2013Logo valg 2013

«Det er viktig at helsevesenet er åpen for nye behandlingsformer og åpen for at det finnes alternativer som kan være bedre og billigere.»

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
Logo rødtUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Rødt vi legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Det er viktig at helsevesenet er åpen for nye behandlingsformer. Den farmasøytiske industrien har kommersielle interesser av å selge medikamenter og helsevesenet må være åpne for at det finnes alternativer som kan være bedre og billigere.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  Rødt at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Helsebehandlingen som tilbys av det offentlige i Norge må være vitenskaplig basert og ha dokumentert helseforbedrende effekt. Det er viktig at forskere og helsevesenet er åpne for nye behandlingsformer. Rødt ønsker ikke å definere hva som er alternativ medisin og skolemedisin.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  Rødt kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Rødt mener at helsetjenester skal være gratis og i hovedsak drevet i offentlig regi. Helsetjenester som drives eller blir finansiert av det offentlige må ha dokumentert effekt.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  Rødt om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Rødt vil ha økte bevilgninger til sykehusene og høyere utdanning. Partiet ønsker ikke å definere alternativ behandling og øremerke penger til forskning til det feltet, men mener det er viktig at forskning innen medisin, i likhet med all annen forsking, må være åpen for nye løsninger og villig til å utfordre etablerte teorier.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  Rødt om denne saken?

Svar: Det er viktig med god informasjon om hvilke helsetjenester som har dokumentert virkning og hvilke som ikke har det. Rødt har ikke tatt stilling til om lovverket bør endres.

kvinne får massasje
Behandlere og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har  Rødt å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: Rødt vil bruke mer penger på flere ansatte og bedre utstyr i helse-Norge. Sykehusene må slutte å leke butikk. Rødt vil fjerne helseforetaksmodellen og sette pasienten i sentrum – ikke bunnlinja. Godt valg!

Stian Nicolajsen, økonomiansvarlig, svarte på vegne av Rødt


Se også:
Politisk program for Rødt
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Hmm 07/09/2013 - 02:32

Overraskende positivt fra den kanten! Hadde ventet skepsis-tale.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.