Behandler.no - Norges største oversikt

Idag svarer Venstre på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 30.08.2013Logo valg 2013

Venstre er bekymret for mangfoldet av ”udokumenterte” behandlingsmetoder. «Behandlingsmetodene som har effekt, vil overleve og tre naturlig inn i den konvensjonelle medisinen.»

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
Logo VenstreUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Venstre vi legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Venstre er opptatt av forskning og vil legge vitenskapelige kunnskap til grunn for de behandlingsmetodene som skal betales av det offentlige.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  Venstre at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Venstre ønsker først og fremst at all behandling skal være forskningsbasert, men avviser ikke at alternative behandlingsmetoder kan ha effekt, og at dette kan gå inn in den konvensjonelle medisinen hvis robuste forskningsmetoder med positive resultater av effekter tilsier at dette er fornuftig.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  Venstre kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Nei, Venstre ønsker ikke å bidra til økt bruk at behandlingsmetoder som ikke har beviselig effekt. Per dags dato mangler det i stor grad god nok forskningsbasert kunnskap om både effekter og mulige bivirkninger og skadevirkninger av alternativ og komplementær behandling (KAM).

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  Venstre om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Forskning er en forutsetning for ny kunnskap og kritisk tekning, og Venstre vil sette av 3% av bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2020 og sikre solide grunnbevilgninger til universiteter og høyskoler. I tillegg ønsker Venstre å styrke samspillet mellom universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og næringslivet. Venstre ønsker ikke å øremerke midler til alternativ behandling, men mener at alternative behandlingsmetoder skal søke om midler fra Norges forskningsråd som alle andre. Venstre ønsker betydelig høyere satsing på forskning enn regjeringen og mener vi må kartlegge områder hvor det er kunnskapshull, slik at det kan satses spesielt på de områdene.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  Venstre om denne saken?

Svar: Venstre er bekymret for mangfoldet av udokumenterte behandlingsmetoder som i verste fall gjøre brukeren sykere eller forhindrer vedkommende å søke konvensjonell behandling. Det kan derfor være hensiktsmessig å føre en strengere kontroll med dette markedet, for å redusere antallet useriøse aktører.

kvinne får massasje
Behandler og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har  Venstre å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: Venstre mener alltid forskning må legges til grunn ved valg av behandlingsmetoder, og ønsker at alternativ behandling som har påviselig effekt, basert på robuste forskningsmetoder blir framhevet. Venstre vil styrke den frie forskningen fordi store vitenskapelige framskritt svært ofte er et resultat av grunnforskning, som f.eks. penicillin. Forskning driver verden fremover og de alternative behandlingsmetodene som har effekt, vil overleve og tre naturlig inn i den konvensjonelle medisinen.

Camilla Edi Hille, rådgiver i Venstres Stortingsgruppesvarte på vegne av Venstre.


Se også:
Politisk program for Venstre
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Hanna Engeland 07/09/2013 - 09:24

Jeg merker meg at det er Høyre som har konkrete tiltak påta seriøs alternativ behandling kan få større plass. Så nå stemmer jeg Høyre for første gang. Det er skremmende å lese om Ap og Sv sine ridde og konservtive holdninger som setter en stopper for en brederebehandlingsform for pasienten.

Venstre om 07/09/2013 - 02:26

Venstre et liberalistisk parti? I think not. Her viser de mer iver enn selv de statskåte partiene på å gå inn og definere på vegne av individet. Snakk om \"nanny state\" holdning. Jeg stemmer aldri mer Venstre etter at dette synet ble avslørt. Jeg finner heller et parti som virkelig overlater valgfriheten til individet.

Eva K. 02/09/2013 - 10:20

Venstre har endret kurs i forhold til alternativ behandling. I 2009 var de positive til forskning og ønsket å stimulere til mer forskning på alternativ behandling. Nå vil de ikke det lengre. Veldig synd at et parti som er opptatt av forskning ikke ser at det er viktig å hjelpe frem mer forskning innenfor et felt som store deler av befolkning velger å oppsøke for å få hjelp til sin helse. Det er faktisk nødvendig å øremerke midler til forskning på alternativ behandling for å få fortgang på dette forskningsområdet i Norge.

Sigurd 30/08/2013 - 16:55

Hadde jeg ikke visst bedre ville jeg trodd at det var foreningen Skepsis som hadde svart her og ikke Venstre. Fytt i rakkern, jeg som trodde jeg skulle stemme på Venstre. Det blir det ikke noe av.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.