Behandler.no - Norges største oversikt

Idag svarer Senterpartiet på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 02.09.2013Logo valg 2013

Senterpartiet er positive til å gi plass til nye behandlingsformer som er faglig vurdert og kan dokumentere god effekt for pasientene. «Prinsipielt sett er det viktig at ulike behandlingsformer kommuniserer og samhandler.»

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
Logo SenterpartietUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Senterpartiet vi legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Senterpartiet er positive til å gi plass til nye behandlingsformer som er faglig vurdert og kan dokumentere god effekt for pasientene.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  Senterpartiet at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Ja, prinsipielt sett er det viktig at ulike behandlingsformer kommuniserer og samhandler.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  Senterpartiet kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Refusjonsordningene for helseutgifter må til en hver tid være til vurdering for å fange opp faglig anerkjente og virkningsfulle behandlingsformer.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  Senterpartiet om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Senterpartiet har ikke tatt stilling til et nivå på tildeling av forskningsmidler til alternative behandlingsformer.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  Senterpartiet om denne saken?

Svar: Senterpartiet har ikke vurdert om dagens lovverk er tilstrekkelig og har derfor ikke tatt stilling til dette.

Behandler og pasient
Behandler og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har  Senterpartiet å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: Senterpartiet ønsker en helsesektor basert på prinsippene om nærhet til og kvalitet i tjenesten. Senterpartiet vil prioritere folkehelsearbeidet høyt. Det handler om å prioritere helsefremmende løsninger på alle samfunnsområder.

Dagfinn Sundsbø, politisk rådgiver, Senterpartiets Stortingsgruppe svarte på vegne av Senterpartiet.


Se også:
Politisk program for Senterpartiet
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.