Behandler.no - Norges største oversikt

Idag svarer Sosialistisk Venstre - SV på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 03.09.2013Logo valg 2013

SV mener at det offentlige helsevesenet sikrer alle i Norge tilgang til helsetjenester og at det er en god løsning at helsemyndighetene bestemmer hvilke behandlingsformer som inkluderes. «Behandlingsformer med dokumentert medisinsk effekt bør selvsagt være en del av behandlingstilbudet.»

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
Logo SVUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Sosialistisk Venstre - SV vil legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Alternativ behandling blir vanligvis brukt som en sekkebetegnelse for mange svært ulike behandlingsformer. Vi kan derfor ikke konkludere noe rundt alternativ behandling generelt. Men behandlingsformer med dokumentert medisinsk effekt bør selvsagt være en del av behandlingstilbudet.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  SV at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Dette er noe som i så fall må gjøres i dialog med helsevesenet og de ansatte. Vi vektlegger de faglige vurderingene til blant annet helsepersonell og kontrollmyndigheter i disse spørsmålene.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  SV kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Det offentlige helsevesenet sikrer alle i Norge tilgang til helsetjenester, enten gratis eller med egenandeler. Hvilke behandlingsformer som inkluderes i dette blir bestemt av helsemyndighetene etter grundige vurderinger og forskning. Vi mener det er en god løsning.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  SV om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Mye av forskningen på alternativ medisin fanges opp i dag av vanlig medisinsk forskning. For eksempel gikk noen av de metodene som brukes i medisinfaget i dag tidligere under betegnelsen alternativ medisin. Vi mener at det må forskes bredt på alle behandlingsformer som kan gi gode resultater.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  SV om denne saken?

Svar: SV har ikke vurdert om dagens lovverk er tilstrekkelig og har derfor ikke tatt stilling til dette.

Behandler og pasient
Behandler og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har  SV å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: Skal alle få et godt helsetilbud, må vi satse på fellesskapet. Vi jobber for at befolkningen i hele landet har tilgang på et godt helsetilbud. Vi ønsker et rettferdig helsevesen der de som trenger hjelpen mest får hjelp først. SV vil ha en ny kurs i helsepolitikken der forebygging, tillit til de ansatte og brukermedvirkning står sentralt.  Vi vil avvikle ventelistene for poliklinisk behandling for rus og psykisk helse. Vi vil ha økt forebygging og tidlig innsats, slik at færre trenger å oppsøke behandling og køene blir kortere. SV vil fjerne stykkprisfinansieringen og redusere rapporteringskravene, slik at de ansatte bruker tiden sin på behandling, ikke byråkrati. Derfor sier vi ja til offentlige løsninger og nei til privatisering av helsevesenet.

Kim-André Åsheim, politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe svarte på vegne av SV.


Se også:
Prinsippprogram for Sosialistisk Venstre- SV

Arbeidsprogram for SV
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


SVada 07/09/2013 - 02:30

Gjesp. Tror ikke dette hjalp dem fra å drukne under sperregrensen.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.